Het begin van het huwelijk was bij God

Het huwelijk moet wel een Goddelijk oorspong hebben. (Lees ook “Huwelijk“) In de Bijbel lezen we de opdracht om het huwelijk in ere te houden (Hebr.13:4a). Indien het huwelijk van oorsprong een menselijke instelling zou zijn, dan is er geen reden dit zo in ere te houden. Heel veel menselijke wetten en regels zijn al lang vergeten of door de tand des tijds aangetast. Maar dat wat God instelt is eeuwig en wordt niet door de tijd teniet gedaan. God nu stelde het eerste huwelijk tussen Adam en Eva in. Hij zag in Zijn grote wijsheid dat het niet goed was dat Adam alleen was en gaf hem Eva. Daarbij zag de mens dat zij een deel van hem was, God had haar uit zijn rib gebouwd en de Heer gaf hiermee het beginsel van het huwelijk aan, deelhebben aan elkaar. Adam noemde haar ook deel van zichzelf. (Gen.2:18-25)

vers 23”..toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is…”

Dit is nu de grondgedachte van het christelijk huwelijk namelijk: de eenwording (samenbinding) van 2 mensen (man en vrouw) die door God zijn samengebracht. (Matth.19:6 “..wat God heeft samengevoegd..”)

Het huwelijk is een duurzaam exclusief liefdesverbond tussen gelijkwaardige partners, dat leidt tot een zo groot mogelijke geestelijk en lichamelijk eenheid.

Het christelijk huwelijk betekent:

A. Geestelijk samengevoegd door de Heer, aan elkaar gegeven worden.
B. In lichamelijke zin, één vlees worden. (Gen.2:23,24)
Er is een natuurlijke (vleselijke) eenwording, Lees Gen.3:16 over de begeerte van de vrouw en Gen. 2:24 over de begeerte van de man.
Er is een geestelijk éénwording. Dit laatste is een groei proces welke voor een kind van God afhankelijk is van zijn groei naar Christus.

Koning Salomo spreekt i.v.m. die geestelijk éénwording, van een drievoudig snoer wat niet verbroken kan worden. (Pred.4:12).
‘Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op, maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht. Ook indien er twee nederliggen zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken’.

Geestelijk éénworden betekent, elkaar verstaan, aanvoelen, willen dienen, aanvaarden etc. Natuurlijk kunnen we dat nooit in voldoende mate in eigen kracht, maar dit is het werk van de Heilige Geest wat ook Zijn vernieuwend werk wil doen in ons huwelijk.

Advies
Probeer nooit de ander te veranderen, omdat u zich een andere voorstelling van uw partner had gemaakt, dus uit een soort teleurstelling omdat de ander niet aan ons verwachtingspatroon voldoet. Aanvaarding is de eerste voorwaarde tot het welslagen van ons huwelijk. Bidt de Heer liever: ”Heer verander mij..”.

De huwelijksluiting voor de wet
Het huwelijk zal altijd door de wet van het land bekrachtigd dienen te worden. God erkent  de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat. (Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2)
‘Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft…’
‘Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld’.

Alleen als de wetten van het land tegen Gods geboden ingaan, dan moeten we God meer gehoorzamen dan mensen (Hand.4:19 en 5 :29). Mogelijk zal dit straks ook zo worden op ´t vlak van het huwelijk, maar het kind van God zal er toch voor moeten waken zomaar samen te gaan wonen. Als de wettelijke huwelijksluiting vervalt, dan blijft nog altijd de huwelijksluiting in de gemeente voor het aangezicht van God.

In Matt.18:18 staat: ‘..Voorwaar Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel…’ en Jezus sprak hier over de gemeente want in hetzelfde gedeelte staat: (vr.20) ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden’. (Lees ook Mat.16:19)
Zolang het echter voor ons mogelijk is ons huwelijk eerst te laten bevestigen door de aardse wet, zullen we daar aan gevolg moeten geven. We hebben ook in dat opzicht een voorbeeld te zijn voor de wereld. God heeft dit ingesteld om ons te bewaren voor hoererij, waarop absoluut het oordeel van God komt.

Laat het begin van ons huwelijk altijd bij God zijn, zeg als een Mozes tegen God, “..als U niet medegaat, laat ons van hier niet optrekken..” (Ex.33:15). Wat moeten we in ons leven, zonder de zegen van God. Het is ook Bijbels en gezond om de huwelijksluiting te vieren in de gemeente, temidden van de kinderen Gods, daar vinden we feitelijk onze echte familie leden.(Matt.12:46-50). Ook lezen we hoe het bruidspaar in Joh.2:2, Jezus en Zijn discipelen op de bruiloft had uitgenodigd en dit was maar goed ook want toen er een probleem kwam (de wijn raakte op) wist de Heer de oplossing te bieden.

Sex voor het huwelijk
In de Bijbel is het verboden dat een man en vrouw “buiten het huwelijk” sexuele gemeenschap met elkaar hebben. Werd dit toch gedaan, dan ‘moest’ het stel trouwen. Lees Ex.22:16. Tevens verstaan we uit 1 Kor.7:9 dat sex hoort binnen de grenzen van het huwelijk. Letterlijk staat er “als je je niet kunt onthouden, trouw dan want dat is beter dan je te branden” en met branden wordt zondigen bedoeld.

De Bijbel refereert ook vaak aan sex voor het huwelijk als “ontucht” of “overspel”, maar dan wel in de zin van sexuele gemeenschap tussen mensen die niet met elkaar getrouwd zijn. (lees ook Deutr.22:13-30) Het enige verschil dat de Bijbel maakt tussen sex voor het huwelijk en overspel, is dat overspel plaatsvindt tussen getrouwde personen terwijl dat bij sex voor het huwelijk niet het geval is. Sex voor het huwelijk is net zozeer een zonde als overspel en alle andere vormen van sexuele immoraliteit. Deze hebben alle betrekking op sexuele relaties met iemand waarmee je niet bent getrouwd.

De Bijbel verklaart dit als volgt: “…Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.” (1 Korintiërs 6:13). Vers 18 gaat hierop verder in, “Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.” Galaten 5:19 zegt hetzelfde, “Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid…” Efeziërs 5:3 zegt het het duidelijkst, “Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.” Uit deze verzen blijkt dat de Bijbel een complete en totale onthouding van sex voor het huwelijk voorstaat.

Meer weten: www.christelijk-huwelijk.nl

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Huwelijk, Seksualiteit en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s