Hoogmoed.

De geest van hoogmoed dreigt ook in evangelische kringen soms voor te komen. Paulus heeft het reeds geprofeteerd in 2 Tim.3:4, mensen zullen in de eindtijd “opgeblazen” zijn en helaas komt het ook onder christenen voor. Onlangs las ik een bekend evangelisch blad van een grote evangelische beweging in ons land en het viel me op dat de foto van de leider er 16 keer in stond. Je vraagt je op zo’n moment af, “waar gaat het hier nog over, gaat het nog over Jezus”. Er zijn leiders van evangelische gemeenten, die beslist nooit tegengesproken willen worden, want alles wat ze besluiten is van God(?) Men roept zelfs regelmatig, juist niet hoogmoedig te zijn, maar in de praktijk wil men graag gezien worden en een naam hebben; men wil zich laten gelden.

Natuurlijk is niet iedereen zo.
Er zijn gelovigen die tevreden zijn met de aandacht van de Here Jezus. Hun verlangen gaat niet uit naar het vestigen van een eigen naam, maar ze zijn blij dat ze een kind van God mogen zijn en dat hun naam geschreven staat in het boek des Levens van het Lam. Ook in deze tijd verlangt de Here nederigheid van ons.

Hoogmoedigen bouwen hun eigen rijk, nederigen verhogen de Here. Hoogmoedigen zijn met zichzelf bezig, nederigen hebben alle aandacht voor de Here en hun naaste. Daarom weerstaat God de hoogmoedigen, maar de nederigen schenkt Hij genade (1Petr.5:5).

De Here Jezus gaf ons het goede voorbeeld tijdens Zijn leven op aarde. Hij was het toonbeeld van nederigheid. Alles wat Hij deed, was erop gericht de Vader te  verheerlijken en het welzijn van de mens te bevorderen. Het grootste voorbeeld van nederigheid dat Hij ons gaf, vinden wij in Johannes hoofdstuk 13. De Here der heren knielde daar neer en wies de voeten van al Zijn discipelen. Ja, zelfs de voeten van Petrus, die Hem verloochenen zou, en van Judas, die Hem verraden zou. In onze tijd laten leiders zich bedienen in plaats van zich dienstbaar op te stellen. Uiteraard is het begrijpelijk dat mensen zich geroepen voelen ons te bedienen, en dat is helemaal niet verkeerd, maar evengoed moeten wij als leiders in woord en daad een dienstbaar hart hebben. Ons verlangen moet meer uitgaan naar het dienen dan naar het bediend worden. De Here Jezus werd ook bediend – denk maar aan Martha, de zuster van Maria – maar Zijn hartsverlangen was om te dienen. Behoren wij ons dan ook niet zo op te stellen, of zijn wij soms meer dan de Meester? De Here is zelfs veel verder gegaan. Hij heeft Zijn Koninklijke klederen afgelegd om in de gestalte van een dienstknecht op aarde te komen en ons te verzoenen met God, de Vader. Met alleen de wil van God, de Vader, en het belang van de mensheid voor ogen, ging Hij door de diepste diepten van eenzaamheid en ellende. Daarom heeft de Vader Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam gegeven.

Alleen nederige harten zijn in staat oprecht te dienen. Huichelachtige harten zullen nederig doen, als het hun goed uitkomt. Een nederig hart zal zich niet gauw beledigd of gepasseerd voelen. De Here zei: “Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen”. (Mattheüs 11:29) Ons streven moet erop gericht zijn dat de Here méér wordt en wij minder en dat niet ons eigen ik, maar dat Christus in ons leeft. Als we ons laten leiden door de vraag: “Is dit wel tot eer en glorie van de Here, Die ons zó liefheeft?”, dan kunnen we nooit in de fout gaan.

Hoogmoed kan bij iedereen ongemerkt binnensluipen. Zeg nooit te snel niet hoogmoedig te zijn, want degene die dat het hardste roepen zijn het juist.
Daarom moeten wij steeds waakzaam zijn, vooral wanneer het ons goed gaat, hoogmoed is de eerste zonde. Satan toen nog een lichtende engel genaamd Lucifer, stond op tegen God. Hij wilde God gelijk zijn en daarom rebelleerde hij tegen God en werd uit de hemel geworpen. Maar hij is door gegaan met zijn vernietigend werk.. Vandaar dat hij zei tot Eva in de hof:

“…maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.” Genesis 3:5.

Het gaat ons ondanks de economische recessie, erg goed. Voorspoed is van de Here, maar als wij daar niet zorgvuldig mee omgaan, zullen wij erdoor ten val gebracht worden.
De slachtoffers van voorspoed zijn vele. Het begint met trots om wat u bent en wat u hebt. Daarna komt de gedachte: ik ben en ik heb meer dan de ander.
Er zijn er die pronken met hun salaris, hun auto, hun huis, anderen met hun gemeente. Ze denken dat hun gemeente de beste is, ja, zelfs ver boven andere gemeenten verheven. In overmoed proberen ze anderen over te halen hun gemeente te bezoeken, omdat “daar de Geest werkt”, alsof de Geest niet werkt in de andere gemeente(n). Het gevolg van hoogmoed is: onuitstaanbare mensen, die steeds met zichzelf en anderen overhoop liggen.
De persoon die hoogmoedig is, heeft het vaak niet eens door. Die zal anderen het verwijt maken dat zij jaloers zijn. Vooral de geestelijke hoogmoed spant de kroon en kan zelfs zo ver gaan, dat Gods Woord gebruikt wordt om eigen dwalingen goed te praten.
Hoogmoedige mensen accepteren geen correctie; ze weten alles beter. Ze zijn zelfs zó vastgeroest in hun hoogmoed, dat wie niet sterk is, minderwaardigheid wordt aangepraat. Ze leven met het gevoel dat ze alles beter weten, de grootste zalving hebben, het meeste vasten en kijken met hun hoogmoedige ogen neer op anderen. Ze hebben altijd gelijk en als hun gelijk niet erkend wordt, zullen ze er alles aan doen om dat wel te krijgen, desnoods langs de weg van intimidatie.

Deze mensen zullen ook nooit hun excuses aanbieden, want daar zijn ze te hoogverheven voor. Bovendien willen ze altijd aandacht en krijgen ze die niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Ze beschouwen hun omgeving als hun concurrent en zullen tot het uiterste gaan om de eersten te zijn. We moeten altijd waakzaam zijn en onszelf onderzoeken, opdat elke wortel van hoogmoed bijtijds uitgerukt wordt, want God weerstaat de hoogmoedige. Hoogmoedigen denken dat zij de besten zijn, nederigen achten de ander uitnemender dan zichzelf. Ieder kind van God dient te weten, dat wij zonder Zijn bijstand niets kunnen doen in Zijn Koninkrijk. We hebben de Here nodig. We zijn van Hem en van elkaar afhankelijk. We zijn leden van het Lichaam van Christus en kunnen zonder Hem en elkaar niet veel bereiken in Zijn dienst. Hoogmoed maakt dat de mens zichzelf als een god gaat zien en dienovereenkomstig gaat handelen. Zo iemand zal proberen de plaats van de Here in te nemen. Vandaar dat hoogmoedigen vaak uitspraken doen, die alleen uit de mond van de Here dienen te komen. Let op uzelf. Laat u corrigeren! Belijd elke gedachte of vorm van hoogmoed als zonde en geef de Here in alle dingen de eer, die Hem toekomt!

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Diversen, Evangelie, Hoogmoed en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Hoogmoed.

 1. REIZIGER zegt:

  Geliefden,
  ik ben het totaal met u eens dat vele gelovigen steeds meer op zichzelf gericht zijn.
  Dit zien wij vandaag tedag steeds meer onder hen die andere gelovigen voorgaan.
  Deze personen zijn echter vergeten dat ze eerst een NIEUW TESTAMENTISCH discipel moeten zijn, om werkelijk geroepen te kunnen zijn om anderen dan te kunnen mogen dienen.

  ik deze hoogmoed onder voorgangers vaak van heel dichtbij kunnen ervaren.
  Veel voorgangers meten elkaar aan hun maandelijk inkomen dat ze alleen maar kunnen verkrijgen via de andere gelovigen middels een wettische tienden die ze opleggen aan deze gelovigen, ondanks dat deze gelovigen vaak nietgoed meer voor hun eigen gezins genoten kunnen zorgen.

  Het GENADE EVANGELIE is nu verworden voor velen tot een boodschap waarmee snel geld kan worden verdient, doordat de GENADE en DE DWANG van DE WET samen gevoegt worden en de gelovigen ontwetend worden gehouden omtrent de WARE RIJKDOM [Gal. 5:22] die een gelovige discipel ontvangen mag in CHRISTUS dat ook duidelijk toonbaar maakt dat hij/zij werkelijk wedergeboren is geworden in CHRISTUS.

  Veel gelovigen die anderen willen voorgaan vooral uit het Westen zien verachtend neer op de arme verdrukte gelovigen van deze wereld.
  Dat is ook logisch omdat ze geen WERKELIJKE WEDERGEBOREN ) (Discipelen) zijn van YESHUA HA MASHIACH.

  In LIEFDE van YESHUA HA MASHIACH geschreven.
  Reizigers Pancho & Kowezhou

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s