Het gevaar van het welvaartsevangelie

Wat is ‘welvaartstheologie’ of  ‘voorspoed evangelie’ ? 

Een belangrijk onderdeel van de welvaartsleer is: “het is altijd Gods wil dat zijn kinderen materiële voorspoed en volmaakte gezondheid genieten en ook  door het belijden of claimen van die materiële zegen of genezing worden deze werkelijkheid”. Welvaartspredikers zeggen: “wat we uitspreken, gebeurt ook”.  De Bijbelse betekenis van  ‘geloof’ is echter heel anders. Het is een volkomen vertrouwen op God in voorspoed, maar ook in tegenspoed. Het durft op God te vertrouwen zelfs voor ons dagelijkse voedsel – zoals Hij de Israëlieten in de woestijn dagelijks het manna gaf – en heeft niets met het verkrijgen van rijkdom te maken. Echt geloof is tevreden met ‘onderhoud en onderdak’ (1 Tim. 6:7). Gods Woord waarschuwt tegen het streven naar veel geld (1 Tim. 6:9), dat dit een weg is die naar veel schadelijke begeerten kan leiden.

Het basisprincipe van deze lering is dat, als iemand maar genoeg geloof heeft, dan zegent de Heer deze persoon met een goede gezondheid en geld in overvloed. En specifiek, als iemand in geloof een financiele gift ‘zaait’ aan een christelijke bediening, dan krijgt deze persoon de garantie dat hij een fors bedrag voor hemzelf zal ‘oogsten’. Men redeneert ook de andere kant op namelijk, als iemand ziek is of arm, komt dit door een gebrek aan geloof bij deze persoon. Geen van deze ideeën wordt echter ondersteund door de Bijbel. Iedereen die eerlijk is moet toegeven dat God armoede toelaat in de wereld. We vergeten het vaak, maar twee derde van de wereldbevolking leeft in armoede en de helft daarvan leeft zodanig in armoede dat men direct in het bestaan bedreigd wordt. Het maakt op zichzelf al een groot verschil om geboren te zijn in het meest welvarende deel van de wereld. Geboren worden in een krottenwijk, geeft direct al een achterstand in mogelijkheden om vooruit te komen in het leven.
Nu weet ik wel,  de oorzaak van armoede is zeer verschillend en armoede kan soms de natuurlijke gevolgen van luiheid zijn, door het verwaarlozen van verantwoordelijk- heden die God ons geeft. We roepen dit soort armoede dan over onszelf af. Maar dat geldt zeker niet voor elke vorm van armoede. Meestal heeft armoede juist niets met ons gedrag te maken, het overkomt ons gewoon en ik denk dan met name aan de erbarmelijke toestand van miljoenen mensen in derde wereldlanden. De Bijbel leert, “De HERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij” (1 Samuël 2:7) m.a.w. hoe moeilijk dat voor ons ook te begrijpen is, rijk of arm het is allemaal onder Gods toelating. Zelfs als we geen goede reden aan kunnen wijzen waarom mensen in armoede leven, weten we dat er ook in de Bijbel staat, dat Jezus op een dag al deze ongerechtigheden (armoede) zal herstellen.

Leidt het geven van financiële offers tot welvaart?
Het antwoord van de Bijbel is ja, maar wel met een belangrijk voorbehoud. Er is een waarneembaar en Bijbelse overeenkomst tussen financieel zaaien en financieel oogsten. Maar waarom zegent God met financiële zegeningen, diegenen die ruim geven aan Hem? Dat is niet voor het vergroten van hun eigen comfort, maar opdat we instaat zullen zijn om nog meer te offeren om Zijn werk te steunen. God geeft ons meer, maar waar Hij ons meer van geeft, is zaad dat bedoeld is om opnieuw te zaaien. (2 Kor.9:6-10) “Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen” Als we echter proberen Gods belofte te vervormen om er zelf beter van te worden, komt er kortsluiting in het Bijbelse proces en is de belofte niet langer op ons van toepassing. God vult de voorraden van de gulle gevers aan, maar Hij vult niet de zakken van de gierigen. Dit is waar de Bijbelse boodschap anders is dan die van het zogenaamde ‘gezondheid en rijkdom evangelie’. Dat is alleen op eigen winst uit.

Het lijden van Job.
Welvaartspredikers gebruiken altijd dezelfde verzen als bewijs voor hun leer. Bijvoorbeeld:  De uitspraak van Job, “dat waarvoor ik vrees, overvalt mij” (Job 3:25), wordt door bijna iedere welvaartsevangelist gebruikt als bewijs voor de leer van het ‘positief (of negatief) belijden’. Volgens hen had Job met deze uitspraak zelf alle ellende over zichzelf opgeroepen. Maar dit is een misleidende manier van Bijbeluitleg. Er staat nergens dat deze uitspraak, die hij deed ná de vele rampen die hem waren overkomen, de aanleiding was van zijn ellende. Integendeel, God getuigt dat Jobs verderf ‘zonder oorzaak’ was (Job 2:3). Dit bewijst eerder de onzin van de leer van het ‘positief belijden’.

Glans van succes 
Het welvaartsevangelie heeft een sterke aantrekkingskracht op veel christenen in onze rijke, materialistische samenleving. Het geeft hen een rechtvaardiging om naar grote rijkdom te streven, in tegenstelling tot het ware onderwijs van de Bijbel. Het belooft een hemel op aarde, in plaats van een weg van vreemdelingschap en lijden. Het geeft het gevoel dat we ‘recht’ hebben op ons ‘comfort’. Het voert weg van het Bijbelse principe van zelfverloochening en kruisdragen.  Men zegt ‘Christus heeft immers het kruis al voor ons gedragen!’  Maar het staat haaks op het Evangelie van de Bijbel. Er kan niet genoeg tegen gewaarschuwd worden, onze rijkdom is in Jezus en niet in aardse goederen. Jezus nodigt de rijke jongeling uit om zijn rijkdom op te geven, terwille van het evangelie. Want zijn vele goederen stonden hem in de weg om Jezus volkomen te volgen, laat het u niet overkomen. (Matt. 19:16-26)

Wilt u hier over doorpraten? Klik hier

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Eindtijd, Welvaart en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s