Komt Jezus weer terug?

De strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van satan is van alle eeuwen.
Dit laat zich o.a. zien in de groeiende stroom van onreinheid die met name de westerse landen overspoelt. Door het wegvallen van het communisme zien we helaas dat deze vrije seksuele moraal ook de Oost Europese landen langzaam binnendringt.  Tevens neemt de goddeloosheid toe en groeien valse en onBijbelse leringen. Achter dit alles zitten legers van demonen die al eeuwen hun strijd voeren tegen God en de gemeenten van Jezus Christus hier op aarde. We mogen verwachten dat deze strijd in deze tijd sterker zal oplaaien dan ooit. Ik geloof dat dit komt omdat de tekenen van de tijd ons laten zien dat de wederkomst van Christus snel nadert en daarmee ook de uiteindelijke vernietiging van satans koninkrijk. 

Satan weet dat hij nog weinig tijd heeft en zet alles in om nog zo veel mogelijk succes te hebben.
In de laatste periode van 7 jaar, voorafgaande aan Jezus wederkomst zal deze strijd z’n hoogtepunt bereiken. God zal het toelaten dat legers demonen bezit nemen van mensen (Lees Openb.9). Er zal een wereldleider opstaan die langzaam maar zeker invloed zal krijgen, zowel op economisch als religieus vlak, over de gehele wereld. Alleen, hij keert zich speciaal tegen God en de gemeente en wordt daarom genoemd de antichrist. (1 Joh. 2:18-22) Het is niet onmogelijk dat we hier moeten denken aan invloed uit de Islamitische richting. De Islam ontkent dat Jezus de Zoon van God is. U kunt met moslims over Jezus spreken als profeet, en ze zullen met volle aandacht luisteren. De koran erkent Jezus  als profeet  en zelfs als een redder, ja, zelfs als een Messias. Maar als u zegt dat Hij de Zoon van God is, dan roept u daarmee weerstand op. Op de beroemde moskee in Jeruzalem, de Rotskoepel – gebouwd op de plaats waar ooit de tempel van Salomo stond – staat rondom een Arabische inscriptie, die tweemaal zegt: ”God heeft geen zoon nodig’’.

Hoe dan ook zal het een zeer donkere tijd zijn voor Christenen omdat ze vervolgd zullen worden. (Lees Openb.13:6 en 7) God zal echter de oprechte kinderen Gods niet overlaten aan de satan en zijn demonen. Jezus heeft beloofd terug te komen om Zijn gemeente, die ook wel genoemd wordt Zijn bruid, op te halen. Johannes 14: 1-3  “…want Ik ga heen om u plaats te bereiden; En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn mag, waar Ik ben.”
De gemeente is zeker niet de eerste die opgenomen zal worden in de hemel, dus plotseling weggenomen wordt van de aarde. Wat in de Bijbel vinden hier voorbeelden van.

  • Wat dacht u van Henoch, er staat in het boek Genesis, dat hij wandelde met God. Hij leefde elke dag met de Heer en plotseling was hij er niet meer (Gen.5:24)
  • Een ander voorbeeld is Elia, die als met een hemelse wagen van vuur, werd weggenomen van deze aarde. (2 Kon.2:11-12)

Zo zal het de gemeente vergaan, in een ‘oogwenk’ (2 Thes.4:17) neemt Hij zijn gemeente weg van deze aarde, vlak voordat de donkerste periode inde wereld geschiedenis zal aanbreken, welke ook genoemd wordt, de grote verdrukking. In een ondeelbaar ogenblik zullen over de hele aarde alle ware gelovigen opgenomen worden. Ze verdwijnen eenvoudig. Dit brengt voor mensen die de Bijbel niet kennen, vreemde situaties te weeg en daarover sprak Jezus al in Matt.24:40-41 “Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden.”

Welnu, Jezus keert op een ‘ondeelbaar’ ogenblik dus terug om Zijn Bruid te halen, de doden die in geloof in Jezus gestorven zijn worden tot leven gewekt. De nog levende kinderen van God zullen op dezelfde wijze als Elia en Henoch weggenomen worden naar de hemel. Zij, die in leven zijn op dit heerlijk moment, zullen dus nooit sterven, maar zij zullen weggenomen worden van de aarde om de Here tegemoet te gaan in de lucht (1 Thes.4:13-18). Zij zullen dus eensklaps verdwijnen van de aarde. Zoals staal-deeltjes worden opgeheven en aangetrokken door de aantrekkingskracht van een magneet, zo zullen alle oprecht wedergeboren kinderen van God, op die dag als door een onzichtbare kracht door Hem worden aangetrokken.

Een bruiloft in de hemel.
Daarna vind de bruiloft van het Lam plaats in de hemel, ‘ten tijde van de grote verdrukking’. Deze belangrijke gebeurtenis van de bruiloft van het Lam is beschreven in Op. 19:6-9. Het is wellicht de belangrijkste gebeurtenis die in de hemel zal plaatsvinden na de opname van de gemeente en vóór de verschijning van Christus mét de gemeente om Zijn 1000 jarig vrederijk hier op aarde te vestigen. Terwijl de oordelen op aarde nog voortwoeden en hun climax zullen vinden bij het verschijnen van Christus, vindt in de hemel in alle rust de heerlijke bruiloft plaats tussen het Lam en de bruid, de gemeente (vgl. 2 Kor. 11:2; Ef. 5:22-33; Op. 22:15 e.v.).

We moeten de plotselinge wegname van de gemeente echter niet verwarren met de wederkomst van Christus, waarbij Jezus het koninkrijk God op aarde zal herstellen. We hebben het dan over een andere gebeurtenis. Dat verschijnt Jezus, dan daalt Hij neer op aarde, Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg in Israël, zegt de Bijbel (Zach.14:4). Dan zal Hij zich aan de hele wereld openbaren, in oordeel voor de goddelozen en met redding voor het overblijfsel van Israël. Zijn gemeente zal Hem dan van de hemel volgen, om met hem 1000 jaar te regeren op deze aarde. Bestudeer in dit verband de volgende teksten:

  • Zach. 14:5 – de HERE komt met al zijn heiligen;
  • Rom. 8:17 – de gemeente zal mét Christus verheerlijkt worden;
  • Kol. 3:4 – wanneer Christus ‘geopenbaard’ zal worden, zal ook de gemeente ‘met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’;
  • 1 Thess. 3:13 – de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.
  • Openb.1:7  “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. “

Wanneer vindt de opname van de gemeente dan plaats?
De opname is een gebeurtenis, die “nabij” is en ieder ogenblik kan plaats hebben. Dat wil zeggen, dat aan deze grote gebeurtenis geen enkele andere gebeurtenis noodzakelijkerwijs behoeft vooraf te gaan. Het is een ongedateerde gebeurtenis. Het is nutteloos, om op een of andere manier te proberen de tijd van Christus’ komst voor de gelovigen te berekenen of vast te stellen. Nee, de tekenen van de tijden doen ons alleen vermoeden op de spoedige komst van de Christus. De Bijbel maakt echter duidelijk dat deze gebeurtenis in ieder geval vóór de Grote Verdrukking zal plaats vinden. Wij verwachten de Grote Verdrukking en daarmee verwachten we eerst de opname van de gemeente.

Openbaring 3: 10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking (= grote verdrukking), die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Verwacht u de Heer, zodat u klaar bent om Hem te ontmoeten en u bewaard blijft voor de grote verdrukking?

Meer weten of gewoon iets opmerken, klik hier

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Bijbelstudies, Eindtijd, Islam, Israël, wederkomst en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s