Vergeven, Gods medicijn tegen bitterheid

De wereld wordt beslist harder om ons heen. Vooral in onze westerse maatschappij zijn mensen steeds meer op eigen voordeel gericht. Men houdt daarbij vaak geen rekening meer met elkaar. Daardoor ontstaat er veel pijn, zoals echtscheidingen, problemen in het huwelijk en tussen ouders en kinderen. Familie ruzies die dramatische gevolgen kunnen hebben, zodat men elkaar in geen jaren meer wil zien. Dat is echter nooit de wil van God en dat geldt zeker voor christenen die de Heer Jezus hebben leren kennen. Dan dienen we juist acht te geven op elkaar en zeker niet langs elkaar te leven .
Maar natuurlijk, er zijn zoveel dingen die mensen pijn doen. Soms is er sprake van pijnlijke herinneringen aan onrecht of vernederingen die heel diep ingrijpen in de ziel van een mens. Daardoor kunnen wonden ontstaan die onzichtbaar zijn voor anderen en die zich maar moeilijk sluiten. Als de wond zich (na jaren) toch gesloten heeft en we dus de pijn niet meer zo voelen, blijft het vaak een gevoelige plek, die gemakkelijk weer pijn gaat doen als we met het verleden geconfronteerd worden. Soms worden het trauma’s die ons leven van tijd tot tijd blijven beheersen, ons angsten geven of slapeloosheid. De voornaamste oorzaak daarvan is meestal, dat we de pijn zijn blijven koesteren, totdat zij ontaardt in bitterheid. Bitterheid is nu eenmaal niet een van de aangenaamste levensgezellen, maar het is juist een blokkade in het ontvangen van Gods zegeningen. Het begint als een ergenis, we ergeren ons aan iets wat een ander doet of zegt. Wanneer we dit voeden, er b.v. met anderen over gaan praten en er daardoor steeds meer voeding aan geven, groeit het uit tot een afkeer van die ander en tenslotte wordt het een bitterheid wat ons hart en gedachte vult. Het is als een plant, het begint met het zaad van ergenis, daarna groeit de plant van afkeer en brengt tenslotte de vrucht van bitterheid voort.

Bitterheid frustreert ons, maakt ons ziek en blokkeert ons geestelijk.
Daarom moeten we ervoor waken dat het niet zover komt en op tijd daar naar de Heer gaan, die instaat is om ons van binnen te genezen en ons vrij te maken. Want wie met bitterheid leeft, verziekt het niet alleen voor anderen, maar meer nog voor zichzelf. Die zal al gauw al zijn vrienden kwijtraken, omdat men hen teveel belast met de diepgewortelde gevoelens van wrok, die men heeft tegen iemand. Wat nog veel erger is: onze gebeden zullen de hemel niet meer bereiken. Heel wat christenen hebben daardoor in hun leven barrières die verhinderen dat hun gebeden door God verhoord worden. We weten dat God door de dood en opstanding van Jezus – zijn volmaakte offer aan het kruis – alle obstakels die er aan Gods kant waren, heeft neergehaald. Daaruit volgt dat iedere blokkade tussen God en mensen aan onze kant ligt; God heeft van zijn kant immers al voorzien in de oplossing van het probleem. Een van de grootste blokkades in het leven van kinderen van God is: onvergevingsgezindheid.

In Markus 11:23 lezen we de woorden van de Here Jezus: Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren”. Daarna zegt Hij echter: “Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie biddend om vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen (vers 24)”.  Geweldig, zeggen we dan… Maar wacht even! Het volgende vers zegt Jezus: “En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. (vers 25-26). Jezus legt hier een direct verband tussen de verhoring van onze gebeden en het vergeven van anderen.

In Mattheüs 18:18-19 vinden we deze duidelijke link opnieuw: “Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren”.
Ik geloof dat we hier de gemeente zien in haar meest elementaire vorm, zeg maar op celniveau: een ontmoeting van twee of drie gelovigen, die door de Geest in de naam van Jezus samenkomen. De ontmoetingsplaats is de naam van Jezus en het is de Heilige Geest die hen samenbrengt. Dit is het ‘celleven’ waaruit de Gemeente is opgebouwd. In een fysiek lichaam is het belangrijk dat het celleven gezond is, anders wordt het lichaam afgebroken. Ik geloof dat deze waarheid ook geldt voor het Lichaam van Christus. Als het plaatselijke celleven (christenen die door de Heilige Geest samenkomen rondom Jezus naam en zo bidden) wordt afgebroken, dan kan het lichaam niet gezond blijven. Dit celleven is dan ook de basis van het verdere gemeenteleven en het vormt de bron van alle kracht. Niemand heeft immers méér kracht nodig dan die Jezus hier belooft: “als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren”. Wat hebben we nog meer nodig?! Alle kracht bevindt zich in de toepassing van dit vers. Maar… Jezus stelt ook voorwaarden, ik noem het een ‘transparante en eerlijke relaties’. Iemand die niet in een transparante en eerlijke relatie leeft met God en zijn medemensen doorbreekt de geestelijke eensgezindheid en voldoet daardoor niet aan de voorwaarde.

De gelijkenis.
Laten we eens beter kijken naar de bijzondere gelijkenis die Jezus geeft in verband met vergeven (Matth.18). We lezen daar over een dienstknecht die zijn meester tienduizend talenten schuldig is. Omdat hij deze schuld nooit kon terugbetalen, zou hij samen met zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn bezittingen worden verkocht. Hij smeekte de meester echter om genade, waarna deze hem zijn hele schuld kwijtschold. Terwijl hij naar buiten liep, kwam de knecht iemand anders tegen die op zijn beurt hèm een klein bedrag schuldig was en daarna gebeurde het volgende: de knecht commandeerde de man “betaal me”, de man antwoordde “dat kan ik niet”. Maar de knecht die eerst dat grote bedrag was kwijtgescholden zei: “Nou, dan ga je nu de gevangenis in”. De man die dat kleine bedrag schuldig was smeekte hem om meer tijd, maar de knecht was op zijn beurt ongenadig. Natuurlijk waren de bedienden, die even daarvoor getuige waren geweest van de wonderbaarlijke kwijtschelding, zeer geschokt door wat er nu gebeurde. Ze vertelden het onmiddellijk aan hun meester. “…die knecht heeft nu een ander in de gevangenis laten gooien omdat hij hem een kleuin bedrag schuldig was….” De Bijbel vertelt dat de meester hierover erg boos was. Hij riep de knecht bij zich en zei: ,,Je bent een slechte dienaar (vers 32)’’. Vervolgens gaf hij hem in handen van de folteraars, totdat hij zelf alsnog zijn hele schuld terugbetaald zou hebben. Het laatste vers zegt: “Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft “(vers 35).

Jezus legt hiermee uit dat deze gelijkenis eigenlijk gaat over het vergeven van anderen. Uit zijn woorden komen twee duidelijke feiten naar voren. Ten eerste, het niet vergeven van anderen is slecht en dus een zonde. De meester zei: ,,Je bent een slechte dienaar!” Waarom? Omdat hij de ander zijn schuld niet kwijtschold, terwijl hem zelf zo veel schuld was kwijtgescholden. Wij zien het vaak als iets vrijwilligs iets waar je zelf een keus in hebt, maar het is simpelweg verkeerd, onomwonden een zonde, om een ander niet te vergeven, dus een kind van God heeft geen keus. Ten tweede, de niet-vergevende knecht werd overgeleverd aan de ‘folteraars’. Die folteraars zijn niets anders dan demonen die ons kwellen, je zet er a.h.w. de deur voor open.
Jezus heeft ook ons zo enorm veel vergeven. Onze zonden zouden ons absoluut naar de hel gebracht hebben. Maar Hij vergaf ons en daarom zullen ook wij moeten vergeven wat anderen ons aandoen, ongeacht of zij hun fouten inzien en/of ons om vergeving vragen. Want zonder vergeving belasten wij onszelf en worden we een gemakkelijk prooi voor demonen van haat en bitterheid. In mijn bediening ben ik regelmatig christenen tegengekomen die in deze situatie leefden: ze waren ‘in handen van de folteraars’ (=demonen); ze leefden onder voortdurende geestelijke, mentale of lichamelijke kwelling. Mensen die de naam van Jezus aanroepen als Redder en Heer en toch worden ze geplaagd door boze geesten. Ze ervaren geen vrede of vreugde, maar zijn onderworpen aan angst, rusteloosheid, depressie, wanhoop. Als God echter iemand in handen geeft van folteraars, dan is er geen schepsel op aarde dat hem of haar uit die situatie kan bevrijden. Als God je heeft overgegeven aan de folteraars, zal men in die situatie blijven totdat men aan Gods voorwaarde voldoet om eruit te komen, en dat is: vergeef de ander! Als je anderen niet vergeeft, dan zal God ook jou niet vergeven. (Mattheüs 6:14-15).

Sommige mensen zeggen: “ik heb niet het gevoel dat ik kan vergeven”.
Vergeving is niet gebaseerd op een gevoel; maar op een besluit. Het is geen zaak van emoties, maar een zaak van uw wil. Vergeving hoef je niet te voelen; je moet het willen. als je een wedergeboren kind van God bent, dan zul je door Gods kracht in staat zijn dit te willen. Zo beschouwd is vergeven dus niet moeilijk. Het is een handeling van de wil en een uiting van de lippen. Je besluit het; je zegt het; en dat is dat! wees specifiek en noem mensen bij de naam: “Heer, ik vergeef mijn man; ik vergeef mijn vrouw, ik vergeef mijn schoonzoon, mijn broeder of zuster, mijn voorganger… Zoals ik wil dat U mij vergeeft, zo vergeef ik hen.” Begin daarna te bidden voor de betreffende persoon die u heeft vergeven en zegen hem of haar in Jezus naam. Het is onmogelijk om nog bitterheid te voelen en op hetzelfde moment voor iemand te bidden. Door te bidden vervang je het negatieve door het positieve. Je krijgt weer frisse lucht! Je kunt weer diep ademhalen! Je kunt iedereen recht in de ogen kijken.  God wil dat dingen opgeruimd worden en dan ZIJN ze ook opgeruimd!  Bitterheid en wrok? Goddank, van deze ‘handicaps’ ben ik bevrijd! En dat wens ik iedereen!

Wilt u er over doorpraten, mail mij gerust. Klik hier

 

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Bevrijding, Bijbel, Eindtijd, Vergeven en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Vergeven, Gods medicijn tegen bitterheid

  1. Marielle zegt:

    Je bedoeld waarschijnlijk de tekst uit 18 in plaats van Mattheüs 8:18-19. Ik begin steeds beter te begrijpen hoe veel invloed wrok en boosheid heeft op het leven van een Christen, bedankt voor deze verhelderende uiteenzetting! Het houd me bezig.

  2. Angelsheart zegt:

    Iemand in mijn omgeving heeft bitterheid in zijn hart. Ik heb gehoord van een familielid dat als je bitterheid in je hart hebt, en je die persoon niet hebt vergeven. Je naar de hel gaat. Ik heb hierover een heftige discussie gehad. Kunt u mij hierover meer vertellen?

    Gods zegen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s