Dagelijks archief: mei 24, 2011

Moeten we de sabbat houden?

Er zijn steeds meer evangelische christenen in ons land die de sabbat gaan onderhouden d.w.z,. terwijl de meeste christenen op zondag een rustdag houden en naar een kerk of gemeente gaan, doen zij dat op zaterdag. Daarbij onthouden sommigen zich op die dag ook nog streng van allerlei andere activiteiten. Op zichzelf is dit natuurlijk geen probleem, ware het niet dat men het voelt als een heilig wet, iets waarin God absolute gehoorzaamheid van hen vraagt en dus leven deze mensen onder een soort wet en daar zit nu juist het probleem.

In dit artikel willen we kort nagaan of christenen die in de Bijbel geloven, vandaag de dag nog de wet van de sabbat moeten onderhouden of dat dit gebod niet meer van toepassing is.

Vast staat dat we kunnen lezen in de Bijbel, dat het sabbatgebod een onderdeel was van de tien geboden, die God had gegeven aan het volk Israël toen Hij hen uit het land Egypte had geleid (Ex 20:2). Zo lezen we in het boek Exodus bij de wetgeving op de Sinaï : “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heer, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die” Ex 20:8-11. Lees verder

Geplaatst in Actueel, Bijbelstudies, Joodse wetten, sabbat | Tags: , | Een reactie plaatsen