Opvoeden is moeilijk, maar mogelijk met Gods hulp.

opvoedenAls we een kind een opvoeding willen geven die Bijbels verantwoord is, dan is het van belang om eerst in te zien, dat we daarvoor wijsheid van God nodig hebben. Daarom is het in de eerste plaats noodzakelijk om zelf een levende relatie met God te hebben. Een levende relatie met God is o.a. dat we God betrekken bij ons dagelijks leven en dus ook bij de opvoeding van de kinderen. We leggen onze problemen aan Hem voor en we verwachten ook van Hem de oplossingen. Dat kan vaak bestaan uit plotselinge ingevingen van God, hoe we bijvoorbeeld onze kinderen moeten antwoorden of terecht wijzen en altijd precies op het moment dat we het nodig hebben. We hebben namelijk geen God die ver weg is, maar heel dichtbij en die zeer betrokken wil zijn bij ons dagelijks leven.

Corrigeren is nodig.
Bij een Bijbelse opvoeding hoort liefde en geduld, maar ook correctie. Als christenen hun kinderen met liefde en discipline opvoeden, zal dat een uitstraling hebben naar buiten toe.
Opvoeden is het proces waarbij de ouders het kind begeleiden in het volwassen worden en dit is beslist niet eenvoudig. Het is dus veel meer als bestraffen wat een kind fout doet. Natuurlijk moet een kind ook gecorrigeerd worden als dat nodig is, maar de wijze waarop we dat doen is heel belangrijk en daar hebben we weer wijsheid van God voor nodig. In de opvoeding moeten we namelijk in de eerste plaats werken aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen bij onze kinderen en dat doen we door positieve bevestiging en vooral liefdevolle correcties.

Kinderen spiegelen zich in de ouders.
Laten we daarbij niet vergeten dat het kind zich meestal spiegelt in zijn ouders. Het is dus moeilijk kinderen iets te leren waar we zelf nog fout in gaan. Kinderen imiteren nu eenmaal vaak het gedrag van volwassenen. Als ze bijvoorbeeld aan tafel zien dat er gebeden wordt, gaan ze dit vanzelf nadoen. Ze vouwen hun handjes en gaan op hun manier bidden, bij het woord ‘amen’ is het gebed afgelopen, dus ook als het ze te lang duurt roepen ze ‘amen’. Maar kinderen zijn ook heel snel in het aanleren van de verkeerde zaken, die ze om zich heen horen. Bijvoorbeeld, volwassenen die nog wel eens verkeerde woorden gebruiken, ongenuanceerd schreeuwen of zelfs vloeken, moeten niet vreemd opkijken als hun kinderen hetzelfde gedrag gaan vertonen. Ouders die nog wel eens in drift reageren en dan onbeheerst schelden, lopen het risico dat het kind hetzelfde gaat doen. Vandaar dat ouders een enorme verantwoording hebben t.a.v. hun kinderen.

Daarom, ouders zijn altijd een voorbeeld voor hun kinderen, zowel in goede als verkeerde zaken. Dus wanneer je weet als ouder, dat we ook in deze zin verantwoordelijk zijn voor het geestelijk welzijn van onze kinderen, zul je zo nodig als ouder ook open moeten staan voor correctie.

Regels en grenzen zijn nodig.
Het stellen van duidelijke regels en grenzen is natuurlijk noodzakelijk in de opvoeding, maar daarbij moeten we wel zoveel mogelijk open blijven communiceren met het kind, zodat het de zin van deze regels gaat zien.

In de Bijbels lezen we duidelijk dat God gehoorzaamheid en respect vraagt van kinderen t.o.v. hun ouders (Efeze 6:1,2, 3). “Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Eer (= respect hebben) uw vader en uw moeder opdat het u welga

Gehoorzaamheid zonder liefde is echter nutteloos. Leer kinderen daarom om gehoorzaam te zijn en vertel ze zo vroeg mogelijk, dat de regels er zijn om hen te beschermen en omdat u van ze houdt. Zo stelt God ook Zijn regels aan ons, omdat Hij van ons houdt. Besef ook dat gehoorzaamheid, net als bij volwassenen, met vallen en opstaan gaat. Geef ze de ruimte om te leren en dus ook om te falen. Alleen binnen dit kader zijn regels en grenzen ook geen probleem.

Om ons heen zien we in de wereld dat grenzen vervagen en het respect voor ouders, onderwijzers, gezagsdragers en zelfs voor God verdwijnt. Maar dit is niet wat God wil en tegen de Bijbel. Uiteindelijk komt elk gezag bij God vandaan en een basisregel bij God is: ‘er is geen vrijheid zonder gebondenheid’.
Tevens moeten kinderen leren te leven onder gezag, onder regels, want dit brengt ook rust en evenwichtigheid. Lees Jesaja 48:18: “Och dat gij naar Mijn geboden luisterde; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee”.

Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders om er alles aan te doen hun gezag uit te oefenen binnen een vertrouwensrelatie. Vandaar dat een open communicatie naar het kind, waarin bepaalde regels worden toegelicht, heel belangrijk is. Dat gezag is er namelijk niet op gericht om de wil van de ouders door te drukken, maar om een kind te leren zich aan regels te houden en zodoende zelfbeheersing te leren. Het is van belang dat een kind leert dat niet alles maar kan en mag, want daarmee wordt een kind onevenwichtig en onzeker en het doel is uiteindelijk om van het kind een evenwichtige, zelfstandige volwassene te maken. In de opvoeding gaat het heel veel om ‘hoe uiten we liefde en respect naar mensen met wie we te maken hebben, hoe gaan we om met gezag en gehoorzaamheid?’ Als we op deze wijze onze kinderen opvoeden dan hebben we de meeste kans dat het volwassenen zullen worden met zelfvertrouwen, die in afhankelijkheid en tot eer van onze God zullen leven. Het maakt hen tot verantwoordelijke mensen in de samenleving. Jesaja 54:13 vat het prachtig samen: ‘Al uw zonen (kinderen) zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil uwer zonen (kinderen) zal groot zijn.’

Vragen die we onszelf als ouders ook moeten stellen.

  • Hoe zit het met onze normen en waarden, als ouders? Kunnen we zelf wel omgaan met regels en grenzen? Wat betekent het dus om christen te zijn en dat met name in de praktijk van elke dag? Het is belangrijk dat de normen en waarden die wij onze kinderen bij willen bijbrengen, door hen bij ons eerst gezien worden.
  • En hoe staat het met zelfbeheersing, zijn we daarin een voorbeeld voor onze kinderen? Deze vraag wordt nog belangrijker als we ons realiseren dat zelfdiscipline en zelfbeheersing van opvoeders onmisbaar zijn om kinderen op te voeden tot stabiele volwassen personen!

Hoe verleidelijk zijn de invloeden van de wereld om ons heen? Het vraagt best veel om ondanks alles vast te houden aan het Woord van God, ook al zegt iedereen om je heen dat het anders moet.

Samen bidden als gezin.
Het voor kinderen een goede gewoonte om een vast moment te reserveren in de dag, waarop je samen met hen bidt. Praktisch gezien is het handig om dat bijvoorbeeld direct na de maaltijd te doen, wanneer je als gezin bij elkaar bent. Op deze manier krijgt het gebed een vaste plek in het leven van de kinderen.

Zodra kinderen leren praten is het goed ze er ook actief bij te betrekken, door hen op hun eigen manier en op hun eigen niveau, aan tafel mee te laten bidden. Dat begint met een eenvoudig kindergebed, maar vrij snel daarna, kan het kind ook leren in eigen woorden te bidden en te danken. Het is ook van groot belang dat het kind al vroeg leert om  hardop te bidden, juist als daar anderen erbij zijn. Als een kind dat in zijn jonge jaren leert, zal het dat ook veel makkelijker doen bij het ouder en volwassen worden.

Lees ook altijd, voordat je gaat bidden, uit de Bijbel, een dagboekje of de kinderbijbel.
Praat even kort over hetgeen gelezen is en wat het voor ons persoonlijk leven betekent. Het is belangrijk dat kinderen leren dat God geïnteresseerd is hen en dat ze Hem ook kunnen betrekken bij de dingen waar zij mee bezig zijn. Hoe meer kinderen daaraan gewend raken, hoe gemakkelijker ze ook later voor zichzelf de Bijbel zullen gaan lezen en God gaan zoeken in het gebed.

Bidt ook zelf als ouder, regelmatig hardop voor uw kinderen. Zegent ze in Jezus naam en bidt ook voor ze als ze ziek zijn.  Daarmee leren dat later zelf ook te doen met anderen.

We kunnen het in ieder geval niet zonder de Heer.
Het is een genade van God als kinderen aan ons zijn toevertrouwd om hen te mogen helpen opvoeden. Dat maakt ons als ouders nederig en dwingt ons vertrouwen te hebben in God en Zijn woord en niet in de eerste plaats in onze eigen opvoedingsdeskundigheid.
In Colossenzen 3 vers 16 en 17 staat dit prachtig verwoord: ‘Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!’

Misschien wilt u erover doorpraten, stuur me maar een email, u krijgt altijd antwoord. Klik hier

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in kinderen, Opvoeden, Opvoeding en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s