Nederland kent per 1 maart 2012 ‘mobiele euthanasieteams’.

In 2002 legaliseerden Nederland en België euthanasie. Vanaf dat jaar gelden de z.g. zorgvuldigheidsvereisten. Euthanasie en hulp bij zelfdoding blijven strafbaar, tenzij de arts zich houdt aan zorgvuldigheidsvereisten en hiervan melding maakt. Voor pleitbezorgers van euthanasie leverde dit echter vanaf het begin, onvoldoende op. Vandaar dat we nu per 1 maart 2012 een ‘doodsservice aan huis’ kunnen krijgen.

Veel mensen in onze samenleving zien euthanasie nu eenmaal als een aanvaardbare oplossing om het lichamelijk of geestelijk lijden dat veroorzaakt wordt door b.v. een dodelijke en/of ongeneeslijke ziekte, te beëindigen. Maar voor een christen staat altijd bovenaan de vraag: wat zegt de Bijbel hierover?

Er is verschil.
Euthanasie is een begrip dat in veel betekenissen wordt gebruikt. Onder euthanasie wordt meestal verstaan: het door een arts opzettelijk beëindigen of verkorten van het leven van een patiënt, die in ernstige mate lijdt aan een dodelijke en/of ongeneeslijke ziekte, en die uitdrukkelijk om de dood verzoekt. De beëindiging of verkorting van het leven kan worden bewerkstelligd door een dodelijke medische handeling, de zogenaamde actieve euthanasie.

Maar het leven kan ook worden verkort door het staken van een levensverlengende medische behandeling, hetgeen passieve euthanasie wordt genoemd. Men mag echter feitelijk niet van euthanasie spreken, als wordt bedoeld: de staking of het achterwege laten van geneesmiddelen of medische behandelingen, zoals bijvoorbeeld heel ingrijpende operaties of chemotherapie waarvan het resultaat niet kan worden gegarandeerd of waaraan voor de patiënt zware nadelen zijn verbonden. In een dergelijk geval kan het achterwege laten van een behandeling niet als een opzettelijke verkorting van het leven worden opgevat, dus als zelfsdoding of euthanasie.

Wat brengt een mens tot zelfdoding?
Vaak een situatie van ondraaglijk lijden, pijn of eenzaamheid en het ontbreken van perspectief. Vaak betreft het ook depressieve mensen, die sterk het idee hebben waardeloos te zijn en niet het idee hebben dat dit ooit nog zal veranderen. Men heeft het gevoel dat het leven niet meer de moeite waard is om te leven. De problemen te groot om nog te behappen. Men denkt “niemand geeft om mij” en soms maken deze wanhoopsgevoelens dat mensen aan zelfmoord gaan denken.

Luister echter naar wat de Bijbel daarover zegt.
De duivel is een dief en een mensenmoordenaar. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar zegt Jezus: ”Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid” (Lees Joh. 10:10) en Joh. 8:44 zegt dat satan een “moordenaar” is en de “vader der leugen”. De wanhoopsgevoelens die leiden tot zelfmoord worden veroorzaakt door zijn leugens, hij stelt de mens ‘zelfmoord’ als een mogelijke oplossing voor, maar in feite is dit de weg naar de eeuwige dood. Satan is erop uit om ons geluk en levensvreugde te stelen. Uiteindelijk wil hij ons het leven onmogelijk maken en ons drijven in de armen van de dood. Jezus leerde dat de dood en de vernietiging het werk zijn van “de dief” (Satan), maar Jezus wil juist dat we het ware levensgeluk zullen kennen, wat alleen van Hem kan komen. Hij zei: “Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar………..Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”. (Joh. 10:10).

Vandaag worden er ook heel veel mensen door de duivel bedrogen. Vandaar dat het absoluut onjuist is, om mensen met zelfmoord neigingen te helpen hierin. Zogenaamd omdat ze recht hebben om zelf een eind aan hun leven te maken. Dit zijn ook leugens van satan. In feite wordt deze mensen een laatste kans op een eeuwig gelukkig leven, nog ontnomen.

Wat zegt de Bijbel over het nemen van je eigen leven?
God heeft een groot plan voor ons leven. God heeft ons naar zijn beeld gemaakt (Genesis 1:26-27). Hij schiep ons met een doel en God heeft een specifiek plan in gedachte voor iedereen. Zijn plan kan nooit zijn dat we door zelfdoding om het leven komen.

Luister wat de God zegt in de Bijbel: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11).

Gods plan is voor leven, niet dood. De Bijbel leert dat zowel de lichamelijke en de geestelijke dood het gevolg is van onze zonde en ongehoorzaamheid aan God, maar daar staat tegenover, eeuwig leven is een genade gift aan hen die het willen ontvangen. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer (Rom. 6:23). Het leven behoort aan God. Het is niet aan ons om ons eigen leven te nemen of het leven van iemand anders.

Luister wat de God zegt in de Bijbel: ”Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam”. (1 Cor. 6:19-20).

ALS ZELFMOORD HET ANTWOORD NIET IS, WAT DAN WEL?
De oplossing voor onze wanhoop en hopeloosheid is niet zelfmoord, maar geloof in God. Christus belooft dat Hij ons rust zal geven van onze problemen.“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” (Matt. 11:28).

Advies, wat moet je doen?

■Praat er met iemand over, hou het in ieder geval niet geheim. Vertel je ouders, je broer of zus, je leraar of raadgever van je school, je voorganger of jeugdleider, dat je over zelfmoord aan het denken bent. Als een vriend je zegt dat hij of zij serieus over zelfmoord nadenkt, dan moet je iemand die verantwoordelijkheid draagt en zou kunnen helpen benaderen.

■Belijd je zonden aan de Heer Jezus en accepteer de vrije gift van eeuwig leven en redding, als je dat nog niet gedaan hebt. Romeinen 10:13 zegt:“want er staat: Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.” Joh. 1:12 zegt:“Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden.”

■Breek met bewuste zonden, dingen waarvan u weet dat het tegen Gods Woord is. (Lees Efeze 4:25-32) Zonden zijn openingen voor demonen in ons leven.

■Ga naar iemand die vervuld is met de heilige Geest en inzicht heeft in het vernietigend werk van demonen en laat met u bidden, er is beslist bevrijding van deze zelfmoord neigingen, in Jezus naam. (Als u niemand weet kunt u mij altijd mailen)

Doorpraten? Dat kan, mail mij gerust u krijgt altijd antwoord. Klik hier

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Angsten, Bevrijding, euthanasie, zelfdoding, zelfmoord, Zonden en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s