Het huwelijk zoals God het bedoeld heeft.

In tegenstelling van wat men vandaag om ons heen hoort en ziet, Bijbels gezien zal het huwelijk altijd door de wet van het land bekrachtigd dienen te worden. God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat. (Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2)

“Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft…” “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld”.

Zie ook Mal.2:14 waar God spreekt over Israël als Zijn ‘wettige’ vrouw.

“En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.”

Alleen als de wetten van het land tegen Gods geboden ingaan, dan moeten we God meer gehoorzamen dan mensen (Hand.4:19 en 5 :29). Mogelijk zal dit straks ook zo worden op ´t vlak van het huwelijk, maar het kind van God zal er toch voor moeten waken zomaar samen te gaan wonen. Als de wettelijke huwelijksluiting vervalt, dan blijft nog altijd de huwelijksluiting in de gemeente voor het aangezicht van God.

In Matt.18:18 staat: “..Voorwaar Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel…” en Jezus sprak hier over de gemeente want in hetzelfde gedeelte staat: (vr.20) “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”. (Lees ook Mat.16:19)

Zolang het echter voor ons mogelijk is ons huwelijk eerst te laten bevestigen door de aardse wet, zullen we daar aan gevolg moeten geven. We hebben ook in dat opzicht een voorbeeld te zijn voor de wereld. God heeft dit ingesteld om ons te bewaren voor hoererij, waarop absoluut het oordeel van God komt.

Daarom, laat het begin van uw huwelijk altijd bij God zijn, zeg als een Mozes tegen God, “..als U niet medegaat, laat ons van hier niet optrekken..” (Ex.33:15). Wat moeten we in ons leven, zonder de zegen van God.

Het is ook Bijbels en gezond om de huwelijkssluiting te vieren in de gemeente of kerk waar u thuis hoort, te midden van gelovigen, want daar vinden we feitelijk onze echte familie leden.(Matt.12:46-50). Ook lezen we hoe het bruidspaar in Joh.2:2, Jezus en Zijn discipelen op de bruiloft had uitgenodigd en dit was maar goed ook want toen er een probleem kwam (de wijn raakte op) wist de Heer de oplossing te bieden.

De betekenis is als volgt. Wijn is het beeld van vreugde. Als het huwelijk een sleur dreigt te worden en de roes van verliefdheid voorbij is, dan is God instaat om opnieuw liefde voor elkaar te geven. Vandaar dat het een zegen is als Jezus vanaf het begin uitgenodigd wordt in de huwelijksrelatie.

Tegenstanders van het huwelijk.
Tegenstanders van het huwelijk verzetten zich meestal, omdat men z.g. vrij wil blijven en niet gebonden door en huwelijksovereenkomst. Men zegt, “je weet immers niet wat de toekomst brengt”.

Persoonlijk heb ik het daar moeilijk mee. Enerzijds wil men géén contract dat beide partners bindt, anderzijds ontkomt men er niet aan dat men na verloop van tijd toch een emotionele band en een zorgplicht heeft voor elkaar. Dat wordt nog sterker als er ook kinderen geboren worden die een bevestiging zijn van de band. Een kind is immers een levend wezen, voortgekomen uit een man en een vrouw. Het is iets van hun beiden. Kinderen zijn een feitelijk een nog tastbaarder bewijs van twee mensen die samen door het leven willen gaan, dan een contract. Daarom, het is altijd beter om gewoon de weg van de Bijbel te volgen en te huwen.

Seksualiteit.
Seks binnen Gods bescherming van het huwelijk, verbindt man en vrouw op een bijzondere wijze. Maar wie op dit vlak niet luistert naar God, zal in seks juist niet de samenbindende en genezende kracht ontdekken die God erin gelegd heeft. God zelf plaatste seksueel verkeer binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Seksueel contact is de kroon op een huwelijksrelatie die je voor het leven aangaat.

Seksualiteit is door God gegeven om de ander te dienen en het geeft alleen voldoening als je beide bereid bent om jezelf te geven aan de ander.

De lichamelijke eenwording tussen een man en een vrouw binnen een liefdesrelatie is op zichzelf een geheimenis. Het is veel meer dan een geslachtsdaad, het is een ontmoeting van lichaam, ziel en geest. De seksualiteit is een sterk bindmiddel en past daarom alleen in het huwelijk. Deel je de seksuele ervaring met meer dan één mens, dan verbleekt ze en raakt ze haar bindend vermogen kwijt. Seksualiteit wil zeggen, je bent er voor de ander. De Bijbel zegt het zo: ‘De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken doch zijn vrouw’. 1 Kor.7:4.

Daarom, de seksualiteit behoort exclusief binnen de veilige grenzen van het huwelijk en ook geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, is absoluut in strijd met Gods wil.

Seks voor het huwelijk.
Velen vragen zich af waarom God niet wil dat mensen zich lichamelijk aan elkaar geven, buiten een huwelijksverbond om. Er kan toch niets mis zijn met seks, als je van elkaar houdt en een serieuze relatie hebt? Waarom is het zo belangrijk, volgens de Bijbel, om seks enkel binnen een huwelijk te beleven? Een belangrijk kenmerk van seks is de verbondenheid die je beleeft met iemand anders. Deze verbinding is eigenlijk veel meer dan iets lichamelijks. We weten dat we meer zijn dan een stuk vlees, met bloed en beenderen, dat kan genieten. Seks verbindt je heel diep met de ander en alleen het huwelijk is veilig voor seks. God wil je als een gaaf geschenk aan je geliefde geven.

Het is duidelijk dat dit standpunt van seks binnen het huwelijk, in onze samenleving niet door iedereen wordt gedeeld. Maar de Bijbel maakt met de verhalen over Noach, Sodom en Gomorra en de verwijzingen naar de eindtijd duidelijk dat aan de seksuele gewoonten van een samenleving haar geestelijke gesteldheid is af te meten. We leven in een seksueel geobsedeerde en ontremde wereld. Historici zijn het erover eens dat geen enkele samenleving het ooit zover met seks heeft laten komen. De media brengt seksuele zonden dagelijkse de huiskamer in, onder het mom van vrijheid, openheid. Sommige mensen brengen de moed op om nog protest aan te tekenen, maar het ziet er niet naar uit dat zij het tij kunnen keren. Seks is een economische grootmacht geworden waar een demonische invloed achter schuilgaat. Zorg dat het geen invloed op u heeft, maar dat u vrij zult blijven van deze dwingende macht. Alleen gebed en Bijbel lezen, kan daar verandering in brengen.

Misschien wilt u er over doorpraten of heeft u advies nodig, wij willen u graag helpen: KLIK HIER

Meer weten? www.christelijk-huwelijk.nl

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Huwelijk, Seksualiteit en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s