Dagelijks archief: oktober 11, 2013

Verslag Roemenië-reis 2013

Evangelisten Henk en Diny Herbold.

Voorbereidingen.

aDSC00975Het is elke jaar weer spannend om te zien hoe de Heer ons de mogelijkheid gaat geven en de weg gaat openen, om naar Roemenië te gaan. We verzamelen het hele jaar door goederen en bereiden ons op allerlei manieren voor op een zendingsreis. Het verlangen is er bij ons om te gaan, maar we hebben wel een minimum aan sponsors nodig, voordat we definitief kunnen plannen. Die sponsors kwamen er ook dit jaar. Vele trouwe vrienden van ons reageerde op onze brief en stuurde ons een gift. Mede hierdoor wisten we dat God de weg weer voor ons ging openen.

Toch blijft het ieder jaar een hele onderneming en daarbij komt dat we ook ouder worden. Maar God is in staat Zijn kracht in onze zwakheid te openbaren. aaDSC00974Dit jaar werden we o.a. bemoedigd door de woorden van 2 Petrus 1:3 waar gesproken wordt over ‘goddelijke kracht’ die ons geschonken is en waarin alles is wat we nodig hebben in dit leven. Goddelijke kracht is bovennatuurlijk en is Gods energie die ons in Jezus geschonken is en wel door de doop in de Heilige Geest. Deze kracht stelt ook ons instaat om opnieuw de verre reis te ondernemen en alles te doen om de mensen daar te zegenen. In de loop van de tijd dat we deze reizen ondernemen hebben we regelmatig Gods kracht op wonderlijke wijze ervaren. Het heeft ons wel geleerd om op alles voorbereid te zijn en vooral niet te vrezen, want Jezus is met ons op de weg.

Vlak voor de reis, moesten we er bijvoorbeeld weer even aandenken hoe we twee jaar terug met een wagen vol met goederen stonden, aan de smalle maar drukke autoweg tussen DSC00827Oradea en Cluj-Napoca. De auto stopte door een elektrische storing in de Turbo van de motor en het leek aanvankelijk na vele pogingen, onmogelijk om verder te gaan. We hadden geen bereik op onze mobiele telefoon, geen hotel of woning in de buurt, dan kun je alleen maar bidden tot God. Dat hebben we ook gedaan en de wagen opnieuw gestart in Jezus naam. Na enige tijd sloeg de auto toch weer aan en bracht ons langzaam, maar toch via de lange weg naar Cluj-Napoca toe, waar we een garage konden raadplegen.

We hebben ook geleerd dat alles wat we ondernemen in eigen kracht altijd tot mislukken gedoemd is. Veel mensen ondernemen allerlei activiteiten om de zending te steunen, maar zodra er tegenslag komt op de weg, geeft men het ook gemakkelijk weer op. Dat is op zichzelf ook heel begrijpelijk, het valt nu eenmaal niet mee om te volharden als eraWP_001156 weerstand is. De apostel Paulus zegt in 1 Kor. 16:9 ”mij is een grote en machtige deur geopend, maar.. er zijn vele tegenstanders”.

Zo was het ook altijd in onze bediening. Het is de satan er nu eenmaal alles aan gelegen om ons te ontmoedigen. De les die we moesten leren is, dat we in alles meer moeten drijven op Gods arendsvleugels. Op een vakantie dag zagen we arenden vliegen en terwijl we er naar keken leerde we er een les door. Deze machtige vogels vliegen ogenschijnlijk in de richting van de zon en na verloop van tijd beginnen ze te cirkelen boven het dal, schijnbaar zonder enige inspanning. Ze drijven dan op de kracht van de wind en kunnen dat uren volhouden. Zo aWP_001157mag een kind van God drijven op de “goddelijke kracht” van de Heer. Dan neemt Hij het over, het is dan Zijn kracht in ons. We hebben God gebeden “laat ons U op deze manier mogen dienen Heer”. Met deze gedachten zijn we aan de 23ste zendingsreis begonnen en Hij was naast ons en in ons, we voelden dat we konden dienen vanuit Zijn kracht.

In ieder geval, sneller als we verwacht hadden waren de vele goederen die we mee zouden nemen gesorteerd en ingepakt. We konden weer een grote voorraad prachtige nieuwe schoenen en winterjasjes aanschaffen voor een heel laag bedrag. Alle gevers heel hartelijk bedankt, die met hun bijdragen de aanschaf van deze goederen mogelijk hebben gemaakt. De kinderen waren er enorm gelukkig mee.

We hebben verschillende gezinnen kunnen helpen met een geldbedrag voor de aanschafDSC00554 van hout voor de winter en de verbouwing van hun eenvoudige woning. Geen enkel jaar kwam er zoveel geld binnen als dit jaar en dat ondanks de crisis in ons land. De Heer liet ons opnieuw zien dat het Zijn werk is en dat Hij wil dat we doorgaan om de mensen in Roemenië te zegenen.

Kort verslag van de reis.
Op zaterdag 31 augustus werd de wagen geladen en op zondag 1 september zijn we vroeg vertrokken. Samen hebben we eerst de reis opgedragen aan de Heer. We zijn in het vertrouwen dat God met ons zou zijn vertrokken. Wat een zegen dat we het nog steeds samen mogen doen en dat God ons ook zo geweldig heeft gezegend als echtpaar en team.DSC00983 We zeggen vaak tegen elkaar “wat zijn we toch gelukkige mensen”. Op dinsdag 3 september kwamen we in Oradea aan. Een team van vrijwilligers stond weer op ons te wachten om ons te helpen. We omhelsden elkaar en sommige huilden van blijdschap bij het weerzien. God heeft ons in alle achterliggende jaren een hechte vriendschap met hen gegeven. Na deze warme begroeting, is het team direct begonnen om, volgens afspraak voedselpakketten te gaan maken voor de armen. De goederen voor de pakketten staan weer hoog opgestapeld in de DSC00980samenkomst zaal. Heel veel mensen uit arme wijken zullen weer komen naar het Sociaal Centrum voor een voedselpakket. Er worden dit jaar 95 pakketten gemaakt van ongeveer 30 euro per stuk. Dit bedrag hebben we uit de vele giften kunnen betalen.

Eerst hebben we samen gebeden voor alle goederen en het gezegend in Jezus naam. Vervolgens worden de pakketten in een snel tempo, met de hulp van het hele team gemaakt.

Daarna hebben we nog een gezellig samen zijn met het team, we hebben elkaar immers een jaar lang niet gezien. Toch hebben we het ook dan weer over de moeilijke situatie waarin velen moeten leven in Roemenië. De leidster van de kleuterschool vertelt ons dat vooral in de wintertijd veel kinderen naar de school komen met kapotte schoenen. Er kan dan heel veel sneeuw liggen en het kan bitter koud zijn. Kinderen huilen soms van de kou. Ze omhelst ze dan en trekt de kinderen dan vervolgens de kapotte schoenen uit en de natte kousen. Die gaat ze drogen en tegelijk doet ze de voetjes van de kinderen (die soms bevroren lijken), in een bak warm water om ze op te warmen. In de winter is dat een dagelijks taak van haar. Daarnaast zijn er regelmatig kinderen die hongerig op school komen omdat de moeder ze geen ontbijt mee kan geven. Ze krijgen in de middag op het centrum een warme maaltijd, maar dat duurt dan nog lang voor ze. Dus deelt de leidster vaak haar lunch met de kinderen en ze leert de andere kinderen ook, die wel iets te eten bij zich hebben, om het ook te delen. Dat gaat vrijwillig, zo verzekert ze ons, het gaat er maar om dat ze leren naar elkaar om te zien.

Terwijl ze het ons vertelt springen de tranen in haar ogen, wat een situatie, je kunt je er in Nederland niets bij voorstellen.

Gelukkig horen we ook van geweldige voortuitgang. Kinderen die opgroeien zonder voldoende voeding, hebben soms ook geestelijk achterstanden. Het valt dan niet mee ze iets bij te brengen, maar met gebed, geduld en veel liefde lukt het de leidster toch om die kinderen wat lezen, schrijven en rekenen bij te brengen. Dat kan je alleen als je je taak samen met de Heer doet en je van Hem het geduld en de wijsheid krijgt.

Ook worden dingen met het team besproken zoals, de kosten van de dagelijkse warme maaltijd die door onze stichting maandelijks wordt betaald. De kosten zijn weer gestegen en ook onze stichting wordt gevraagd of weDSC01092 iets meer kunnen betalen. Wat moeten we zeggen? We kunnen het niet maken om te zeggen, “dan eten ze maar minder”. Maar ook onze stichting is een geloofswerk, we hebben geen grote buffer waaruit we kunnen putten. We kunnen het alleen bij de Heer brengen, maar inmiddels hebben we in het geloof de stap gewaagt, we zullen het bedrag voor de maaltijden gaan verhogen, in het vertrouwen dat de Heer ons geloof niet zal beschamen.
Lees verder

Geplaatst in Zending | Tags: | 1 reactie

Geneest God nog vandaag?

Ik geloof absoluut in Goddelijke genezing. We hebben vele wonderen meegemaakt en voor ons is het dus meer als theorie, we hebben het zelf gezien. Jezus stierf aan het kruis en heeft daar de zonden en de dood overwonnen, maar ook alles wat met de dood te maken heeft, namelijk ziekten. Vandaag zien we die overwinning nog niet altijd en hebben we soms nog met zonden en ziekten te maken, maar op een dag zal de gehele aarde onderworpen zijn aan de wil en de macht van Jezus. Dan zal Jezus overwinnen zichtbaar zijn voor iedereen.

Maar nu wil ik een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet zo dat christenen die in Goddelijke genezing geloven, niet ziek kunnen worden of zelfs ziek kunnen blijven. Daarvoor heb ik natuurlijk niet altijd pasklare antwoorden, ik weet niet waarom God dit kennelijk toch toelaat.

Het is ook niet waar, dat christenen die naar de dokter gaan met een lichamelijk probleem, per definitie geen geloof in Gods kracht hebben. Integendeel, de medische vooruitgang is Gods genade voor ons en we mogen daar dankbaar gebruik van maken. Laat ons beseffen dat we in een gebroken wereld leven, waarin alles nog onvolmaakt is. Daarbij komt dat we lichamelijk langzaam maar zeker achteruit gaan. We blijven niet eeuwig jong,oud onze krachten nemen af. Dat is een volkomen natuurlijk proces, waarbij het beslist normaal is dat een mens wel eens wat kan gaan mankeren en zelfs medische hulp nodig heeft.

Er zijn predikers van het evangelie die verkondigen dat het ‘altijd’ de wil van God is dat wij lichamelijk gezond zijn en dus altijd genezen zullen als we ziek zijn. Dit zou zelfs ons ‘recht’ zijn op grond van het offer van Christus. Natuurlijk mogen we altijd bidden om genezing en God zal ons ook vele malen horen, maar… niet altijd, want anders zouden we ook niet meer naar lichaam sterven. Laat ons ook beseffen dat de lengte van ons leven, Gods genade-tijd aan ons is. Met andere woorden, lang en gezond te mogen leven is geen ‘recht’ wat we hebben. We kunnen God dus niet ter verantwoording roepen als het anders gaat als dat we zouden verlangen. Paulus heeft het ook over ons lichaam wat achteruit gaat.

Luister naar wat hij zegt in 2 Kor.4:16-18 “Daarom verliezen wij de moed niet; maar hoewel onze uitwendige mens achteruit gaat, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig”.

Maar… hoe staat het dan met Jezus offer op Golgotha, die zowel voor onze ziekten als voor onze zonden stierf ( Jes.53)? Het antwoord op deze vraag is duidelijk: Straks komt Jezus weer en zal Hij ons vernederd lichaam, veranderen in een punt des tijds (zegt de Bijbel). Dan zullen we voor eeuwig gezond en jong blijven en dit is een rechtstreeks gevolg van Jezus offer voor mij. Vergeet het daarom niet, het beste moet nog komen.

Laten we het maar eerlijk zeggen, namelijk dat God ook lijden toelaat en ook ziekten, maar wel altijd met een doel. Gods verlangen is het namelijk dat we worden als Hij, dat we dus gaan lijken op Jezus (Rom8:28, 29) en God gebruikt alle omstandigheden in ons leven om tot dit grote doel te komen.

Zonden en ziekten.
In de Bijbel kunnen we lezen in Jacobus 5 over bidden in geloof en het zalven met olie van de ziekten door de oudsten van de gemeente. We lezen ook over het belijden van zonden en vergeving van zonden. Kennelijk heeft dit soms met elkaar te maken en was het nodig dat Jacobus over deze dingen met de christenen daar sprak. Want zoals niemand gevrijwaard is van zonden is ook niemand gevrijwaard van ziekten, dus ook Christenen niet.

Er staat echter niet dat de ziekte altijd een soort straf is op de zonde! Dat moeten we op die manier niet opvatten, maar wat staat hier dan wel? Er staat feitelijk: “ben je ziek?” Ga dan eerst na of je nog steeds in relatie met God leeft. Reinig zo nodig je geweten en belijd je zonde, tenminste als dat van toepassing is. Lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen nu eenmaal nauw samenhangen. Daarna mag je altijd bidden in geloof, in vertrouwen dus op God en dan zal er altijd iets gebeuren. Je wordt altijd gezegend! Ook als je niet, of niet direct geneest.

Maar, helaas dit is ook waar… God geneest niet iedereen die daar gelovig om bidt. Dat blijkt uit de Bijbel, in het NT staan een paar voorbeelden van mensen die ziek zijn en niet of niet direct genazen. Opmerkelijk: hier gaat het over volwassen christenen: Filip 2:25-27 ; 1 Tim 5:23 ; 2 Tim 4:20 ; Gal 4:13-14 . Natuurlijk zijn daar oorzaken voor, God doet nooit iets zonder reden, al weten we het niet altijd en moeten we voorzichtig zijn met het oordelen over elkaar. Hier volgen drie mogelijke oorzaken:

– Een gevolg van eigen zonde
We denken aan een verkeerde levensstijl: roken, drinken, drugs, onreinheid, stress, haat, boosheid, jaloezie, rebellie, wraakzucht, niet willen vergeven. Het kan allemaal geestelijke, maar ook lichamelijke gevolgen hebben. Vandaar dat Jacobus ons zegt niet alleen om genezing te bidden maar ook om de zonden te belijden. (Jak. 5:14,15, 16).

”Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, het zal hem vergeven worden. Belijdt dan elkaar de misdaden en bidt voor elkaar, opdat gij genezen wordt. Het krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel”

– Een gevolg van onze zondeval
Ons lichaam zal langzaam zijn kracht en vitaliteit gaan verliezen. Dat is gewoon normaal en een gevolg van de zondeval. Door de zonden in het algemeen zijn lijden en ziekte de schepping binnengedrongen. Alle mensen, gelovige en niet-gelovige krijgen hiermee te maken. Vroeg of laat zal ons lichaam het zelfs opgeven en sterven. Gelukkig hoeft een kind van God zelfs dan niet te vrezen. Jezus heeft de dood (dus ook de lichamelijke dood) overwonnen. (Joh.11:25) “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.”

– Een gevolg van de macht van de duivel
Ziekte kán ook het werk zijn van demonen. In de Bijbel staan daar voorbeelden van gegeven. Denk bijv. aan Job. Denk ook aan de kromgebogen vrouw in de Bijbel die een geest van zwakheid had die haar voortdurend naar beneden liet kijken. (Lucas 13:11-17)

“Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God.….en.. mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?”

God is altijd een genezend God.
Maar…soms geneest God geleidelijk aan, soms onmiddellijk, maar altijd op unieke wijze. God wil ons door een direct wonder genezen, maar het kan ook door de reguliere gezondheidszorg. Elke genezing is een genade gave van God, door God gegeven. Dat betekent dat we geen eisen kunnen stellen aangaande de manier waarop God ons zou moeten genezen. Wij mogen in symbolische zin, onze handen leggen op de belofte van God en de Heer a.h.w. herinneren aan Zijn belofte, maar Hij is en blijft God! We weten niet wanneer en hoe God genezing geeft en zelfs als de genezing niet in deze tijd komt, dan hebben we nog de volle zekerheid dat die plaats zal vinden na onze dood of bij Jezus wederkomst, als we voor altijd bij Hem zijn. Want we zullen straks veranderen en Jezus gelijkvormig zijn. Een nieuw lichaam ontvangen we, wat nooit meer ziek of oud kan worden.

Openbaring 21:4 zegt: “Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.”

Zo, er komt werkelijk een moment in deze wereld dat alle tranen gewist zullen worden. Door iemand: door de Heer zelf! Er breekt een moment aan dat alles wat nu zo alles overweldigend en overschaduwend aanwezig is voorbij zal zijn. Wat troost voor iedereen die het gelooft.
Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Goddelijke genezing | Tags: , | Een reactie plaatsen