Spreekt God nog tot mensen?

Er zijn mensen die denken dat God in deze tijd niet meer persoonlijk tot mensen spreekt, want zegt men, “we hebben nu immers de Bijbel”. Dit is echter een misleiding van satan, waardoor miljoenen christenen uitgesloten worden van een intieme omgang met hun hemelse Vader. In de Bijbel roept Jezus ons juist op, om naar Zijn stem te luisteren (Joh.10:27). Als we dus naar Zijn stem moeten luisteren, dan kan dat alleen maar als Hij spreekt tot ons mensen. Ook zegt Hebr.1:2 dat God in de laatste dagen (dat is dus nu) wil spreken door de Zoon en dat is niemand anders dan Jezus.

De Bijbel zegt vervolgens dat God met veel mensen, op een heel persoonlijke manier sprak, als met vrienden. Denk maar aan Mozes, in Exodus 33:11 staat letterlijk “…en de Heer sprak met Mozes ..als met een vriend…”. Als God dat deed bij Mozes, waarom zou Hij dat niet bij ons kunnen doen. In Joh.15:15 zegt Jezus dat Hij zijn discipelen Zijn vrienden noemt. Ik weet het zeker, we mogen allemaal vrienden van Jezus zijn.

Maar, hoe kun je nu als christen Gods stem verstaan?
God heeft beslist met iedereen zijn eigen aparte manier van communiceren. Omdat God precies weet hoe Hij het beste tot ons kan spreken. Sommige mensen krijgen beelden, anderen dromen. Anderen horen Gods stem, bijvoorbeeld in hun gedachten, of ook duidelijk in hun oren met een fluistering of zelfs met een luide stem, het kan allemaal en nog veel meer.

Meestal hoor je de stem van God niet luid, zoals Samuel toen hij midden in de nacht uit zijn bed werd geroepen (1 Sam.3:10). Het kan wel, maar God spreekt meestal zacht, in je hart. Het is dan alsof je iets in je hart of je gedachten ‘hoort’, een zachte stem, of een innerlijk gevoel. Zacht, liefdevol, soms duidelijk, soms heel stil. Je hoort het niet met je fysieke oren, maar toch is het een duidelijke gedachte, een duidelijk geluid en een duidelijke betekenis. Je hoort het gewoon. Of je weet gewoon iets heel sterk van binnen, je voelt als het ware een gedachte opborrelen uit je innerlijk. Het komt heel spontaan, natuurlijk, rustig.

Alleen als je het wel eens hebt meegemaakt, weet je wat hier bedoeld wordt. Bidt er dus om, God wil het u ook geven, want Hij spreekt.

Opmerking: Wel is het heel belangrijk dat we altijd de Bijbel als uitgangspunt en toetssteen nemen, want niet elke ingeving die we hebben komt van God. Mensen die regelmatig God tot zich willen horen spreken, doen er ook goed aan het Woord van God, de Bijbel te bestuderen en zich er dagelijks mee te voeden. Want God bevestigt altijd en in de eerste plaats door het Woord van God en dat kan niet als we niet vertrouwd zijn met de Bijbel.

We moeten ook leren luisteren.
God wil maar al te graag met ons praten, maar hij wacht totdat Hij de gelegenheid krijgt om iets tegen ons te zeggen. Heel veel mensen zijn gewend om in het gebed alleen maar TEGEN God te spreken en ze hebben niet geleerd om even stil te zijn en God te vragen om te spreken tot ons. Op die manier heeft God geen ruimte, om in ieder geval tijdens onze gebedstijd, tot ons te spreken.

We moeten eerst in de stilte bij God komen.
Wat is dat, ‘bij’ God zijn? (Psalm 73:28). Het is zoals je ‘bij’ iemand kan zijn die je liefhebt en je geniet gewoon van elkaars aanwezigheid, zelfs zonder iets te zeggen. Leer zo ontspannen bij God te komen, zoals je thuis met iemand kan ontspannen. Bij God zijn betekent dus, tijd reserveren om echt in de stilte en rust te komen bij God. Vlucht even weg uit de onrust van de wereld, de vele geluiden van telefoon, internet en televisie, zoek de rust met de Heer op. Dat zijn de momenten dat God tot je wil gaan spreken.

Feitelijk kun je God altijd vragen om tot je te spreken.
Gewoon, als je b.v. samen in gebed bent met vrienden die de Heer liefhebben en je hebt woorden nodig om elkaar te bemoedigen. Dan mag je het God vragen, richt je samen gewoon op Jezus Christus en ontspan je, kom in de rust en laat Gods Geest z’n werk doen. Als je oprecht verlangt iets van de Heer te mogen bemerken, dan zal Hij zich altijd openbaren Joh.14:21. Mensen die dicht bij Jezus leven, communiceren veel met de Heer.

Maar er zijn nog veel meer manieren waarop God tot ons kan spreken:

  • God spreekt bijvoorbeeld door je aandacht plotseling ergens sterk op te vestigen. Je bemerkt opeens, dat je zonder enige reden aan iets of iemand zit te denken. Je denkt plotseling sterk aan een persoon en je voelt dat God je er iets door wil zeggen. Mogelijker is iets gaande, waardoor er extra voor die persoon gebeden moet worden, God weet precies hoe het zit en schakelt jou in. Geweldig, hoe meer we daaraan dan ook gehoor geven, hoe meer God ons kan gebruiken daarvoor. We worden er steeds gevoeliger voor.
  • God spreekt ook door je iets in herinnering te brengen. Sommige mensen krijgen ineens een zin, een lied of een Bijbeltekst in hun gedachten. Soms is het goed om dan de volledige tekst daarvan op te zoeken, want het kan zijn dat God je iets wil zeggen door die tekst heen. Dat kan bemoedigend zijn, of het kan een instructie bevatten van wat God wil dat gaat doen. Soms komt later de bevestiging door een andere aanwijzing van de Heer.
  • God spreekt beslist ook via mensen. God gebruikt ook de mensen om je heen, om tot ons te spreken. Soms hebben die mensen het niet eens in de gaten, dat God door hen heen spreekt, maar jij weet het wel, omdat een bepaald woord diep in je hart gegrift wordt.
    Wees altijd bereid om te luisteren naar wat God door anderen spreekt en wees niet bij voorbaat afwijzend. Hoeveel christenen, zelfs leiders, gaan niet de mist in, omdat ze te trots zijn om Gods stem te herkennen doorheen anderen? Maar het is altijd belangrijk om te luisteren, als God tot ons gaat spreken. (Spreuken 13:13)
  • Dromen en visioenen. God spreekt ook in dromen en visioenen en in de eindtijd zal het nog toenemen (Hand.2:16) heeft de Heer belooft. In de Bijbel zien we veel voorbeelden van mensen die dromen kregen waarin God tot hen sprak, denk maar aan het verhaal van Jozef in Gen.37 en de waarschuwende droom van Jozef de aanstaande man van Maria (Mat.2:19), toen God hem waarschuwde voor de moordplannen van Herodus.

Zo’n droom kan dus een waarschuwing zijn. Maar ook Moslims in deze tijd, getuigen soms van dromen waarin Jezus zich aan hen openbaarde. Kenmerkend voor een droom van God, is dat de droom je als het ware niet meer loslaat. Je blijft je maar afvragen ‘wat betekent die droom toch?’ Dat is een teken dat God wil dat je op zoek gaat naar de uitleg van die droom. Bidt er dus eerst voor. Soms duurt het enige tijd voor je Gods uitleg vindt over een droom, maar we hoeven niet bang te zijn, als de droom werkelijk van God is, om ons bijvoorbeeld ergens voor te waarschuwen, dan zal de Heer het op het juiste moment aan ons bevestigen.

Een visioen is net zoiets als een droom, maar dan terwijl je gewoon klaar wakker bent. Je ziet een soort filmbeeld in je geest, en dat kan heel levensecht zijn. Ook dit zie je in de Bijbel terug. Ezechiël, Daniel en Johannes kregen zulke visioenen. God laat je dan eenvoudigweg iets zien en laat je vaak ook de betekenis daarvan begrijpen. Dit komt bij sommigen kinderen Gods veel voor tijdens gebed.

  • God spreekt door de gave van profetie. Profetie is het doorgeven van een boodschap van God, onder de inspiratie van de heilige Geest. Profeteren is wel een bijzondere gave van de heilige Geest, waarvan de Bijbel zegt dat we boven elke andere gave, ons hiernaar moeten uitstrekken.

“Jaag de liefde na en streeft naar de gaven van de Geest, vooral naar die van het profeteren (1 Kor. 14:1). De gave van profetie is speciaal bedoeld om anderen te bemoedigen, op te bouwen en in de liefde te vermanen (1 Kor.14:3). Deze gave is voor God kennelijk zo belangrijk, dat iedereen het kan ontvangen, zodat we allemaal kunnen bemoediging, opbouwen en vermanen geïnspireerd door de heilige Geest.

Opmerking: Wel moet er met profetie voorzichtig omgesprongen worden, want sommige mensen misbruiken het om anderen te manipuleren. Toch is dat geen reden om niet te zoeken naar deze gave, maar het is juist een reden om te streven naar de zuivere werking van deze belangrijke gave van God.

Maar….God kan op nog zoveel meer manieren tot ons spreken. Het belangrijkste is, dat je de houding aanneemt van een dienaar en als een Samuel tot God en zegt: ‘SPREEK HEER, IK LUISTER!’ (1 Sam3: 10). Je zult zeker Zijn stem horen.

Napraten? Dat kan: KLIK HIER

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Bijbelstudies, God spreekt, Gods stem en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s