Mogen christenen discrimineren?

gelijk

God discrimineert nooit.
Door komst van duizenden vluchtelingen naar Europa, is er een heftige discussie gaande tussen voor en tegenstanders. Het is begrijpelijk dat door het relatief grote aantal vluchtelingen, mensen angstig worden. Mensen vragen zich van alles af: men is bang voor z’n baan, voor huisvesting, voor overlast door mensen die andere gewoonten hebben etc.. Maar, een veel belangrijker vraag voor christenen is echter: “hoe moeten we als christen met vreemdelingen omgaan?” of “Wat zegt de Bijbel?”

Wel, God vraagt van ons in de Bijbel, om zorgzaam te zijn voor vreemdelingen, lees het in Lev. 19:33-34: “En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u verblijft; u zult hem liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de Heer, uw God.”

Jezus zegt ook dat hetgeen je voor je naaste doet, dat doe je ook voor Hemzelf. Hierbij hoort ook het onderdak verlenen aan de vreemdeling (Lees Mat. 25:25-36). Dit onderstreept nog eens hoe Jezus hart zich neigt tot mensen die in de knel zitten. En als Jezus hen niet afwijst of discrimineert, dan mogen wij het zeker niet doen.

Voor God is iedereen gelijk.
Want bij God is er geen verschil tussen mensen vanwege afkomst, ras, taal, huidskleur, opleiding, intelligentie, rijk of arm, of welk bijzonder kenmerk dan ook. Geen enkel mens is in Gods ogen belangrijker dan een ander. Wel is het vaak zo, dat God juist mensen die arm of zwak zijn of veracht worden in deze wereld, uitkiest en mensen die bij ons heel veel indruk lijken te maken, doen dat nog niet altijd bij de Heer. In 1 Sam. 16:7 lezen we: “De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan”.

Alle mensen hebben ook een vergelijkbaar menselijk lichaam van God gekregen, met kleine variaties natuurlijk, bijvoorbeeld een beetje ander haar of andere huidskleur, grotere oren, andere lippen of een andere kleur ogen. Maar we zijn toch allemaal geschapen naar het evenbeeld en in de gelijkenis van God zelf (Gen. 1:26-27). God houdt ook van de hele wereld (Joh. 3:16) en Jezus gaf Zijn eigen leven op voor iedereen in de hele wereld (1 Joh. 2:2). Dus, alle vormen van racisme, vooroordelen en discriminatie zijn feitelijk een belediging voor het werk van Christus aan het kruis.

Als God dus niet discrimineert en op een onvoorwaardelijke manier van ons allemaal houdt, dan betekent dit dat we zelf, volgens diezelfde standaard met anderen kruisdoodmoeten omgaan. Dus, als je iemand met minachting behandelt, om welke reden dan ook, dan kwetsen we een mens waar God van houdt en waar Jezus voor stierf.

God discrimineert ook niet op leeftijd.
Alhoewel respect voor ouderen Bijbels en goed is, betekent het niet dat God niet kan werken door kinderen en dus alleen volwassenen en ouderen op het oog heeft. Kinderen kunnen ook vervuld worden met de Heilige Geest en gebruikt worden door God om Gods boodschap door te geven. Hand. 2:39 zegt “…u komt de belofte toe en uw kinderen…”. De Bijbel vertelt ons ook in een aantal voorbeelden, dat God in het verleden al kinderen gebruikte om Zijn plannen uit te voeren.

  • God gebruikte de jonge Samuel. Hij groeide als jonge man op, in een tijd dat er zelden een woord van de Heer klonk ( 1 Sam. 3). En hij leerde op zeer jonge leeftijd al de stem van God kennen en werd zelfs ‘s nachts door God geroepen.
  • God riep Jeremia op zeer jonge leeftijd. Hij protesteerde eerst, hij dacht veel te jong te zijn en zei “…ik ben nog jong…” . Maar de Heer zei tegen hem: “Zeg niet: Ik ben nog jong, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken” (Jeremia 1:6).
  • Paulus zei tot Timotheüs: “Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid” ( 1 Tim. 4:12).

God discrimineert niet op sekse.
Alhoewel de taak en roeping van vrouwen en mannen in de gemeente niet hetzelfde behoeven te zijn, discrimineert God toch niet vanwege geslacht. Het is beslist een leugen van de satan, dat Hij alleen mannen kan gebruiken. De Bijbel toont ondubbelzinnig aan, dat ook vrouwen als gezalfde dienstmaagden van de Heer, gebruikt kunnen worden door de Heer. Bijvoorbeeld, Debora is een van de vele vrouwen die God zelf geroepen had. Als Debora in onze tijdsbedeling zou geleefd hebben, zou ze zeker een leider geweest zijn. Ze werd in Israël ook zeer gerespecteerd.

  • In Richteren hoofdstuk 4 en 5 lezen we over Debora. Zij leidde het volk van Israël. Haar leiderschapskwaliteiten waren onbetwistbaar. Als gevolg van haar bediening had het land zelfs veertig jaar vrede. (Richteren 4 en 5).
  • God gebruikte nog andere vrouwen, zoals b.v. Ruth, Esther, Febe en vele anderen, telkens op een unieke en bijzondere manier.

Niet veroordelen.
We mogen ook als christenen geen mensen discrimineren die in bepaalde zonden vallen. Alhoewel we de zonden afwijzen, mogen we ze toch nog niet veroordelen. Doen we dat wel, dan hanteren we de wet en als God dat bij ons ook zou doen, dan kwamen we allemaal onder het oordeel van God. Want voor God zijn zonden gelijk, Hij maakt in ieder geval geen verschillen zoals wij dat soms doen. God is degene die straks oordeelt en niet wij en Hij weet alle dingen.

In Joh. 8:1-11 lezen we van de overspelige vrouw. Ze was op heterdaad betrapt overspeligeen de Farizeeërs kende geen genade maar alleen de wet. Ze sleepte toen die vrouw naar Jezus en dat ging zeker niet zachtzinnig. Ze moest volgens de wet gestenigd worden en nu was de vraag, wat Jezus hiervan zou vinden. Die Farizeeërs kende geen enkele begrip voor haar, maar hoe anders reageerde de Heer Jezus. Hij veroordeelde haar niet, ondanks haar zonde, maar Hij zei “ga heen en zondig niet meer”. Wel, als Jezus haar niet veroordeelde, dan mogen wij het ook niet doen.

Ook in kerkdiensten of samenkomsten moet het niet zo zijn, dat voor bepaalde, in onze ogen zondige mensen, geen plaats is en dus alleen maar voor de z.g. heiligen. Onze bijeenkomsten zijn juist de momenten waarop iedereen welkom is, ongeacht hoe zondig je bent. Laat ons nooit vergeten dat Jezus juist liefde en aandacht had voor afgewezen en zondige mensen en vaak veel minder voor Farizeeën die zichzelf volmaakt vonden. Jezus is vrij van elk vooroordeel en discrimineert nooit en Hij laat aan het begin van zijn openbaar optreden direct al zien, dat Hij voor alle mensen is gekomen. Hier volgen een paar voorbeelden:

  • In Joh. 4:4 kunnen we lezen dat Jezus door Samaria ‘moest’ gaan. Waarom? Samaria is een gebied middenin Israël dat door elke echte Jood gemeden werd. Jezus gaat er echter wél doorheen. Hij wilde er zelfs twee dagen blijven, dat is nu typisch Jezus.
    Hij wilde daar de Samaritaanse vrouw ontmoeten, die al 5 mannen gehad had en nu met de 6de ongehuwd samenleefde. Ze werd daarvoor door de mensen om haar heen afgewezen en zelfs nagewezen. Maar Jezus had haar lief en zocht haar juist op.
  • In Lukas 19:1-11 lezen we hoe Jezus, Zachéüs die een dief en een oplichter was, genade schonk. Hij zocht hem zelfs op en wilde in zijn huis komen.
  • In Lukas 23:43 lezen we hoe Jezus ook een moordenaar genade schonk en hem zei dat hij met Hem in het Paradijs zou mogen zijn.

Wanneer we zelf, als kerk of gemeente, niet verder komen dan het veroordelen van zonden, van welke aard dan ook en we dus geen begrip hebben en zo mogelijk hulp bieden, dan voelen sommige mensen zich terecht afgewezen. We voldoen dan zeker niet aan de opdracht die Jezus ons heeft gegeven, namelijk om te zijn als Hij in deze wereld.

Seksuele zonden en de weg van genade.
In sommige kerken wordt wel gepredikt over de immoraliteit van seksuele zonden, maar er wordt niet (of veel te weinig) de nadruk gelegd, op de weg van genade die Jezus door het kruis geopend heeft voor alle mensen. Dan krijgen de toehoorders een soort hel en verdoemenis prediking en het gevolg is soms dat mensen zich veroordeeld voelen, geen uitweg meer weten en afhaken.

En ook… als mensen in onze ogen, niet snel genoeg kunnen breken met een bepaalde zonde, bijvoorbeeld een seksuele zonde, dan helpen we ze zeker niet door ze te veroordelen en af te wijzen. Overigens wie zijn wij, om over anderen te oordelen, dat kan God alleen. Het is veel beter om bij herhaling tegen ze te zeggen, dat God hen intens lief heeft en dat Jezus zeker ook stierf voor hen aan het kruis. En vooral ook, dat je bij God altijd weer opnieuw kan beginnen, want Hij is een Vader die je liefheeft en je nooit zal afwijzen, als je oprecht tot Hem komt.

God schenkt genade, maar keurt zonden niet goed.
Dat God genadig wil zijn betekent natuurlijk niet dat Jezus de zonde van b.v. overspel of homoseksualiteit goedkeurt. Maar… volgens de Bijbel is Gods vergeving altijd beschikbaar voor iemand die z’n zonde belijd, of het nu overspel is, of zelfs eenleiderszondigen moordenaar, een dief, enzovoorts. En God belooft ons ook kracht om zonden, te overwinnen met de hulp van de Heer. Mits we onze zonden oprecht belijden en Hem vragen ons te helpen er mee te breken, zullen we altijd genade en hulp vinden (2 Kor. 5:17).

Wat is genade?
Genade is onverdiende gunst. Het is iets wat je niet kan verdienen, maar je ontvangt het gewoon helemaal gratis. Een prachtig voorbeeld van genade uit het leven van Paulus, lezen we in 1 Tim. 1:12-14:
“En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij trouw geacht heeft en mij in de bediening gesteld heeft, ik die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen… De genade van onze Heer is zeer overvloedig over mij geweest…”

God gaf Paulus niet zijn verdiende loon, maar schonk hem genade. Terwijl Paulus misschien in onze ogen iets anders verdiende, ontving hij wat hij niet verdiende…genade!

U kunt ons vrijblijvend een bericht sturen: KLIK HIER. U krijgt altijd antwoord.

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in afwijzing, discriminatie, Evangelie en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s