Dagelijks archief: oktober 1, 2016

Het huwelijk is trouw beloven voor het leven.

Het huwelijk was Gods idee, Hij heeft het zelf bedacht. In Genesis 2:18 kunnen we lezen dat God zegt: “Het is niet goed, dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”. Vanaf dat moment kwam Eva in het leven van Adam, God creëerde haar zelf en gaf haar aan Adam, de eerste mens.

Het huwelijk is Gods antwoord op het diepste verlangen van de mens: namelijk om een verbintenis voor het leven aan te gaan, om een hulp of een maatje te hebben die blijft. God heeft het huwelijk als daarom bedoeld als een hechte relatie, waarbij een man en een vrouw worden samengevoegd tot een niet te verbreken eenheid. Die eenheid is fantastisch bedacht door God, twee mensen die volledig in elkaar op gaan. De bedoeling is, dat op die manier het huwelijk hun beide diepste behoeften kan bevredigen.

Het verbond.
Het huwelijk is door God ook bedoeld als een exclusief verbond, waarbij je elkaar een belofte doet met God als getuige. Je belooft elkaar onvoorwaardelijke trouw en God is daarbij aanwezig (Mat.18:20). Hij is dus altijd aanwezig, wanneer twee kinderen van God een huwelijk aangaan. Uiteraard is dat niet altijd zo waar het een huwelijk betreft van twee ongelovige mensen. Het huwelijk van kinderen Gods is in de hemel bekend en ook daar gesloten. Lees maar in Mat.16:19 “En wat u op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen”. Daarom verafschuwt God het, als kinderen Gods geen waarde hechten aan het huwelijksverbond.

Dit begrijpen we o.a. ook uit de woorden van de profeet Maleachi. De Israëlieten ten tijde van Maleachi vroegen zich af, waarom God niet meer naar hen luisterde, dus hun gebeden niet meer verhoorde. Het antwoord van God luidde toen als volgt: “Omdat de HERE getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.” (Maleachi 2:14-16).
Lees verder

Geplaatst in Huwelijk | Tags: | Een reactie plaatsen