Dagelijks archief: november 16, 2016

De rol van man en vrouw in het huwelijk.

Het huwelijk is Gods idee.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het huwelijk niet iets dat mensen zelf hebben bedacht. Het huwelijk is volgens de Bijbel een Goddelijke instelling. God heeft immers zelf de man en de vrouw zo geschapen, dat ze elkaar lichamelijk en geestelijk op unieke wijze kunnen aanvullen. Hij is ook degene die een man en vrouw kan samenbinden en tot een hechte eenheid kan maken. Lees daarvoor Jezus woorden in Matt.19: 5-6 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.’

Helaas zijn niet alle christelijk getrouwde stellen zich bewust, dat zij in principe door God aan elkaar verbonden zijn en dat God wil dat ze naar een blijvende eenheid groeien voor de rest van hun leven. Dit geldt natuurlijk speciaal als we spreken over het christelijk huwelijk. Want dat is immers een huwelijk waar God zelf aanwezig was, toen het gesloten werd. Zo’n huwelijk is ook in de hemel gesloten, want Jezus zegt dat wat we op aarde binden ook in de hemel gebonden zal zijn (Mat.16:19). Dat wil zeggen, we verbinden ons aan elkaar voor Gods aangezicht en het is in de hemel vastgelegd. We willen dan ook met elkaar leven zoals God het huwelijk bedoeld heeft. Om die reden is het van belang om te weten welke rolverdeling er Bijbels gezien moet zijn, in het christelijk huwelijk, tussen de man en de vrouw.

Over de rolverdeling van de man en vrouw binnen het huwelijk, zijn de meningen onder christenen nogal verdeeld. Het is bijna wel zeker dat dit te maken heeft met de meningen en opvattingen van de wereld om ons heen. Langzaam maar zeker dringen die opvattingen uit de wereld namelijk ook door in de gemeente van de Heer. Het heeft in ieder geval vaak veel te veel invloed op ons en daarom is het erg belangrijk, om samen meer te gaan luisteren naar wat het Woord van God hierover zegt. Bijbels gezien zijn mannen en vrouwen gelijk in hun relatie tot Christus, tegelijk zijn er specifieke rollen voor de man en de vrouw in het huwelijk. Met andere woorden, man en vrouw zijn dus wel gelijkwaardig voor God, maar ze hebben verschillende functies.

Wie heeft de leiding thuis?
Het is belangrijk om te begrijpen hoe God het gezin in gedachten heeft. God heeft de man bedoeld als het hoofd van het gezin (1 Kor. 11:3; Efeziërs 5:23). De Bijbel beschrijft dit leiderschap als liefhebbend – niet overheersend, neerbuigend of betuttelend ten aanzien van zijn vrouw of kinderen. Het leiderschap van een echtgenoot moet juist zijn zoals de liefde van Jezus voor Zijn gemeente. Deze liefde is vergevingsgezind, barmhartig, onzelfzuchtigheid en bereid om te dienen, niet veroordelend. “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord ” (Efeziërs 5:25-26).

Lees verder

Geplaatst in Huwelijk | Tags: , | Een reactie plaatsen