De rol van man en vrouw in het huwelijk.

Het huwelijk is Gods idee.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het huwelijk niet iets dat mensen zelf hebben bedacht. Het huwelijk is volgens de Bijbel een Goddelijke instelling. God heeft immers zelf de man en de vrouw zo geschapen, dat ze elkaar lichamelijk en geestelijk op unieke wijze kunnen aanvullen. Hij is ook degene die een man en vrouw kan samenbinden en tot een hechte eenheid kan maken. Lees daarvoor Jezus woorden in Matt.19: 5-6 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.’

Helaas zijn niet alle christelijk getrouwde stellen zich bewust, dat zij in principe door God aan elkaar verbonden zijn en dat God wil dat ze naar een blijvende eenheid groeien voor de rest van hun leven. Dit geldt natuurlijk speciaal als we spreken over het christelijk huwelijk. Want dat is immers een huwelijk waar God zelf aanwezig was, toen het gesloten werd. Zo’n huwelijk is ook in de hemel gesloten, want Jezus zegt dat wat we op aarde binden ook in de hemel gebonden zal zijn (Mat.16:19). Dat wil zeggen, we verbinden ons aan elkaar voor Gods aangezicht en het is in de hemel vastgelegd. We willen dan ook met elkaar leven zoals God het huwelijk bedoeld heeft. Om die reden is het van belang om te weten welke rolverdeling er Bijbels gezien moet zijn, in het christelijk huwelijk, tussen de man en de vrouw.

Over de rolverdeling van de man en vrouw binnen het huwelijk, zijn de meningen onder christenen nogal verdeeld. Het is bijna wel zeker dat dit te maken heeft met de meningen en opvattingen van de wereld om ons heen. Langzaam maar zeker dringen die opvattingen uit de wereld namelijk ook door in de gemeente van de Heer. Het heeft in ieder geval vaak veel te veel invloed op ons en daarom is het erg belangrijk, om samen meer te gaan luisteren naar wat het Woord van God hierover zegt. Bijbels gezien zijn mannen en vrouwen gelijk in hun relatie tot Christus, tegelijk zijn er specifieke rollen voor de man en de vrouw in het huwelijk. Met andere woorden, man en vrouw zijn dus wel gelijkwaardig voor God, maar ze hebben verschillende functies.

Wie heeft de leiding thuis?
Het is belangrijk om te begrijpen hoe God het gezin in gedachten heeft. God heeft de man bedoeld als de leider in het gezin (1 Kor. 11:3; Efeziërs 5:23). De Bijbel beschrijft dit leiderschap als liefhebbend – niet overheersend, neerbuigend of betuttelend ten aanzien van zijn vrouw of kinderen. Het leiderschap van een echtgenoot moet juist zijn zoals de liefde van Jezus voor Zijn gemeente. Deze liefde is vergevingsgezind, barmhartig, onzelfzuchtigheid en bereid om te dienen, niet veroordelend. “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord ” (Efeziërs 5:25-26).

Echtgenoten moeten dus geen dictators zijn, ze moeten niet heersen over hun vrouw en ze commanderen als een ondergeschikte. Lees Col.3:19 ‘Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar’ of ook 1 Petrus 3:7 ‘U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg’.

Dat wil zeggen, mannen moeten rekening houden met het meer gevoelige karakter van de vrouw en hun vrouwen niet beledigen of naar beneden halen, er staat ‘..bewijs haar eer’. Doen we dat niet, dan zal het ons gebedsleven in de weg staan, er staat ‘opdat uw gebeden niet belemmerd worden’. Dus onze houding in huis heeft rechtstreeks te maken met ons geestelijk contact met God. Nergens leert de Bijbel dat de vrouw de slaaf is van de man, integendeel God vindt haar zo kostbaar dat Hij vraagt om haar speciale zorg te geven, een zorg die mannen geven die volgens de Bijbel willen leven.

God heeft mannen dus niet gemaakt om de baas te spelen over vrouwen en Hij heeft ook vrouwen niet gemaakt om mannen op hun wenken te bedienen. Maar Hij heeft hen beiden gemaakt om elkaar aan te vullen in een gezond partnerschap.

Over de onderdanigheid van de vrouw?
In Efeze 5:22-24 schrijft de apostel Paulus uitgebreid over gehuwden. Daar valt ons vaak het meest op dat hij spreekt over de ‘onderdanigheid’ van de vrouw in het huwelijk t.a.v. haar man:”Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer, want de man is hoofd van de vrouw,  zoals ook Christus hoofd van de gemeente is; en Hij is de behouder  van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.”

In onze tijd klinkt dit allemaal uitermate conservatief en absoluut niet meer passend in onze manier van denken m.b.t. de rolverdeling van man en vrouw in het huwelijk. Maar, het gaat er maar om of we goed begrepen hebben wat de Bijbel er mee bedoeld.

Het betekent zeker niet dat een vrouw alleen maar ‘ja’ moet zeggen en de man dus in alles z’n zin moet geven. Het is niet normaal als een vrouw op geen enkele manier een eigen mening mag hebben en als een soort robot door het huis heen loopt.

Wat betekent die onderdanigheid dan wel? Het heeft weer te maken met de rolverdeling in het huwelijk. Het betekent dat niet de vrouw maar de man in de eerste plaats de verantwoording draagt voor zijn gezin ‘ten aanzien van God’. In die zin, hij is geroepen om zijn gezin als de priester in huis te leiden vooral in het geestelijke, dus het gezamenlijk gebed, het lezen van de Bijbel, het gaan naar de samenkomsten, het onderwijzen van zijn gezin en tevens heeft hij zijn aandeel in de opvoeding. Bijbels gezien mag hij verwachten dat zijn vrouw in de eerste plaats hem in die taken zal steunen en zo nodig ook hem vervangt. In ieder geval is dit een grote verantwoording die hij niet kan afschuiven op zijn vrouw. (Ef.5:26, 27 en 29).

En als het goed is, vorm je als man en vrouw juist steeds meer een ‘team’ in het huwelijk, waarin geen sprake is van competitie of overheersing. Onderdanigheid kan dan ook nooit betekenen dat de vrouw de man naar de ogen moet kijken en hem altijd gelijk moet geven. De man is ook zeker niet ‘meer’ als zijn vrouw in Gods ogen. In 1 Kor.11:11 staat zo mooi: ‘En toch in de Here is evenmin de vrouw zonder de man iets als de man zonder de vrouw’. In Gal.3:26-28 lezen we zelfs dat voor God man en vrouw gelijk zijn.

We moeten elkaar onderdanig zijn.
Belangrijk is ook om vers 21 van Efeze 5 te lezen. Daar begint Paulus voorafgaande aan zijn les over het huwelijk, om te zeggen: ‘Weest elkaar onderdanig in de vreze van Christus’, dus wij allemaal, ongeacht man of vrouw worden aangemoedigd om elkaar te dienen of te helpen. De vraag voor gehuwden is dus niet, hoe kan ik het meest aan mijn trek komen in het huwelijk, maar hoe kan ik die ander helpen om gelukkig te worden. Het aparte van echte liefde is nu, dat naarmate we die ander gelukkiger zien worden, we zelf ook gelukkig worden. Het heeft dus met elkaar te maken en het straalt zelfs af op onze omgeving. Vandaar ook dat Paulus in Efeze 5 vrijwel direct overstapt van het ‘elkaar onderdanig wezen in het huwelijk’ naar hoe dat wordt uitgewerkt in het gezin tussen ouders en kinderen.

Paulus heeft dus beslist iets anders bedoeld als slaafse gehoorzaamheid aan elkaar. Het principe ‘weest elkaar onderdanig in de vreze van Christus’, betekent dat je respect voor elkaar hebt en dat je in principe de bereidheid hebt om de ander te dienen, indien nodig. Anders gezegd, we moeten niet meer onszelf in het centrum plaatsen, maar de ander. Dit staat haaks op een egoïstische levenshouding wat de grootste bedreiging is voor ons huwelijk.

Samen verantwoordelijk.
Zeker is dat de verantwoordelijkheid van de vrouw ten aanzien van de opvoeding van de kinderen, gelijk is aan de man. Het is absoluut fout als de man de “straf” uitdeler wordt en de vrouw alleen maar een soort verklikster van de kinderen. Aan de andere kant dient de gelovige vrouw haar kinderen ook duidelijk te maken dat de vader het laatste woord heeft in belangrijke beslissingen en dus de leiding heeft in huis. Ook dat hoort bij opvoeden. Al hoewel de plaats van de vrouw zeker niet boven de man is, maar eerder naast haar man als ondersteuning, is haar taak toch even waardevol als die van haar man (1 Kor.11:11,12). Haar functie is wel anders maar daarom is haar taak of plaats niet minder belangrijk. Sterker nog, God heeft bedacht dat de man het alleen niet zou redden (Gen.2:18) en heeft daarom gewild dat hij iemand naast zich heeft, die hem aanvoelt en instaat is om zo nodig hem tijdig bij te sturen.

Elke vrouw heeft daarom van God het vermogen in zich, om de man in de positieve zin te stimuleren. Uiteraard kan ze hem ook negatief beïnvloeden, denk maar aan de vrouw van Achab, Izebel. Zij bracht Achab ertoe om Naboth te doden en hem zijn wijngaard af te nemen (1 Kon.11:1-4).

De vrouw is ook de presentatie van de man (1 Kor.11:7b), “..maar de vrouw is de heerlijkheid van de man..”. en Spreuken 12: 4 zegt “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man…”.

Wanneer een vrouw zich bijvoorbeeld niet verzorgd en slordig gekleed gaat en daarbij vaak geen aandacht schenkt aan de kledij van de overige gezinsleden, zal het gehele gezin daarop aangezien worden. Zo ook als de vrouw het huis verwaarloost (Lees Spreuken 31:10/27).

Maar dit is ook waar.
Mannen die hun verantwoording wegschuiven in het leiding geven, zullen de oorzaak zijn dat hun vrouwen vaak ten onrechte te veel de leiding moeten nemen en zodoende het huwelijk ontwrichten. De oorzaak ligt dan niet bij de vrouw, maar juist bij de man.

Maar weten over dit onderwerp: KLIK HIER (www.christelijk-huwelijk.nl)

Misschien heeft u vragen over uw relatie en u komt er alleen niet uit. Dan nodigen we u uit om het eens aan ons voor te leggen. Wij bieden u gratis advies aan vanuit de Bijbel en u kunt gewoon anoniem blijven. Uw vragen worden discreet behandeld en ze zijn veilig bij ons: KLIK HIER.

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Huwelijk en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s