Bijbelse adviezen voor hen die verlangen naar een partner.

We ontvangen dagelijks e-mails o.a. via onze website: www.christelijk-huwelijk.nl . Daaruit komt duidelijk naar voren, dat veel jongeren verlangen naar meer Bijbelse antwoorden over onderwerpen als verkering, seksualiteit en huwelijk. Er wordt kennelijk nog veel te weinig Bijbels onderricht gegeven hierover, in verschillende kerken en gemeenten. Keer op keer wordt ons gevraagd: “ja maar waar staat dat dan in de Bijbel” en “waarom mag dat niet volgens de Bijbel” en “ja maar iedereen doet dat toch” etc.. Het probleem hiermee is, dat in de wereld om ons heen, men er al wel op heel jonge leeftijd mee geconfronteerd wordt. Maar dan wel op een manier die lijnrecht tegen de Bijbel in gaat en dat zorgt voor verwarring. Vandaar dat het de hoogste tijd is dat er duidelijk en Bijbels onderricht komt, in de gemeente van vandaag over deze belangrijke en gevoelige onderwerpen.

Het huwelijk is door God bedacht.
Uit de Bijbel weten dat het huwelijk feitelijk Gods idee was. Het is dus niet iets wat de mensen zelf bedacht hebben. In Genesis 2:18 kunnen we lezen dat God zegt: “Het is niet goed, dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past“. Vanaf dat moment kwam Eva in het leven van Adam, God creëerde haar zelf en gaf haar aan Adam, de eerste mens en zij paste precies bij hem.

Toch had God met het huwelijk een veel hoger doel, dan alleen maar elkaar gezelschap te geven, dus om alleen de eenzaamheid op te lossen. Het huwelijk is Gods antwoord op het diepste verlangen van de mens: namelijk om een verbintenis voor het leven aan te gaan, om een hulp of een maatje te hebben die blijft. God heeft het huwelijk bedoeld als een hechte relatie, waarbij een man en een vrouw worden samengevoegd tot een niet te verbreken eenheid. Die eenheid is fantastisch bedacht door God, twee mensen die volledig in elkaar op gaan. De bedoeling is, dat op die manier het huwelijk hun beide diepste behoeften kan bevredigen.

God was feitelijk zelf de eerste die het huwelijk sloot van het eerste mensenpaar. Er was geen trouwambtenaar, God was de trouwambtenaar, er waren geen getuigen dan God alleen. Misschien hebben de dieren in de hof van Eden toegekeken, wat God nu aan het doen was. God creëerde echter zelf een perfecte partner voor Adam. En Eva was lichamelijk en geestelijk helemaal geschikt voor Adam en uiteraard andersom ook.

God wist dus precies welke persoon het beste bij Adam paste, daarom klikte het ook meteen tussen Adam en Eva. Ook vandaag wil God zich bemoeien met onze partner keuze, als we Hem daar maar bij willen betrekken, want God is geïnteresseerd in ons en heeft ons lief. En Hij wil daarom ook betrokken zijn, bij één van de belangrijke beslissingen van ons leven, namelijk de keuze met wie wij ons leven zullen gaan delen.

Hoe vind ik de ware.
Hoe kan je, als kind van God nu de juiste partner vinden in de massa mensen die om ons heen leven? Het antwoord van de Bijbel is duidelijk (Spreuken.3:5,6 ) ‘Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.’ We zijn er zeker van, mensen kunnen zonder de hulp van de Heer, heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken. Teveel mensen hebben het zelf geprobeerd om de juiste levenspartner te vinden en zijn teleurgesteld uitgekomen. Helaas ook onder christenen eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding. Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad. Men gaat bijvoorbeeld ‘stappen’ om de ware te vinden, dan desnoods maar het uitgaansleven in. Maar kinderen Gods die echt op God vertrouwen, behoeven niet te gaan ‘stappen’ om de ware te vinden. Je beledigt God ermee en geeft Hem niet de ruimte, tijd en vertrouwen die Hij van je vraagt. Daarnaast veroorzaakt het vaak frustraties en teleurstellingen. Het is beter te wachten op Gods tijd.

Christelijk datingsites.
Veel christenen zijn huiverig om zich in te schrijven op datingsites. Ze wachten liever op de leiding van de Heer, als het gaat om hun levenspartner en daar is zeker wat voor te zeggen. Mensen die de moed hebben om het met God te wagen en dus te wachten op Zijn tijd, zullen zeker niet bedrogen uitkomen.

Maar dat neemt niet weg dat het mogelijk is, dat er ook christenen zijn die toch met succes een levenspartner vinden via zo’n datingsite. Misschien hoeft het één het andere toch nog niet uit te sluiten. Vooral als je allang wacht op een partner, denk er eens over na en bidt er voor. Christelijke datingsites kunnen ook door God gebruikt worden, om christelijke singles bij elkaar te brengen. Ga dus gerust eens kijken op zo’n christelijke datingsite, maar blijf daarbij in gebed en verwacht ook dan leiding van de Heer. God kan je mogelijk ook op die manier zegenen.

Waar moet je ondanks verliefdheid op letten?
Van belang is natuurlijk dat we vooral in de verkeringstijd als we verliefd zijn, willen luisteren naar de aanwijzingen van de Heer, zodat we echt degene vinden die God voor ons bestemd heeft. God wil zeker in die periode tot ons spreken. Daarbij moeten we niet vergeten om zelf te letten op bepaalde gewoonten en eigenschappen van de ander, die er op kunnen wijzen dat een relatie vroeg of laat problemen kan geven. Hier volgen een aantal richtlijnen.

1. – Geen ongelovige – Het kan feitelijk geen ongelovige zijn. Want 2 Kor. 6:14-16 zegt “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?”

Een relatie van een gelovige met een ongelovige partner, is meestal een weg met veel hindernissen. Christenen met een ongelovige partner hebben daarom vaak een moeilijke weg te gaan, variërend van onbegrip tot verhitte discussies met een groeiende onderlinge verdeeldheid over allerlei zaken die de relatie of het gezin betreffen. De Bijbelse manier van leven wijkt nu eenmaal enorm af, van wat gewoon is in de wereld om ons heen. Dat leidt bijna zeker tot behoorlijk veel onbegrip.

Is zo’n relatie altijd kansloos? Kun je dus nog gewoon een goed huwelijk hebben, als je over de meest wezenlijke zaken steeds verder uit elkaar lijkt te groeien? Dat is moeilijk te zeggen, het ligt er maar aan wat men verwacht. In ieder geval zal er geen sprake kunnen zijn van een echte geestelijke eenheid. Bijvoorbeeld, het is van groot belang dat partners met elkaar kunnen bidden, voor elkaar bidden en mogelijk samen ook later met de kinderen. Er is niets wat zo enorm samenbindt als het gebed. Het beste is om te leren hardop voor elkaar te bidden en dit geldt uiteraard ook als het eens moeilijk gaat in de relatie. Jac.5 zegt ‘Bidt voor elkaar opdat gij genezing ontvangt…’.

Wanneer een man en vrouw trouwen vormen ze ook een geestelijke eenheid, die door de jaren heen alleen maar sterker zal worden. Dat mis je uiteraard als je partner ongelovig is. Ook het samen Bijbel lezen en dingen met elkaar delen vanuit Gods Woord, is niet mogelijk. Een gelovig iemand zal in zo’n relatie altijd een gemis voelen.

2. – Betrouwbaarheid – De Bijbel zegt in Kol 3:9 “Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd..” Als je ontdekt als degene waar je mee omgaat tegen je liegt b.v. over zijn verleden, of dat hij altijd bezig is om dingen te verbergen voor jou, telefoontjes, e-mails, brieven, dus niet open is. Stop zo snel mogelijk met zo’n vriendschap. Een relatie moet juist worden gebouwd op een fundament van vertrouwen. Als hij niet open en eerlijk kan zijn, kun je beter nu direct met hem breken, voordat hij je een nog grotere teleurstelling bezorgd.

3. – Schulden – Wees voorzichtig met iemand die het geld te gemakkelijk uitgeeft en daar vooral mee doorgaat als men het niet meer heeft. Daardoor ontstaan vaak schulden die zelfs de liefde in een relatie kan laten bekoelen. De Bijbel zegt in Rom.13:8 “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben” Deze aansporing van Paulus, is een krachtige herinnering aan Gods afkeer van alle vormen van schuld die niet tijdig worden afgelost.

4. – Geen verslaafde – Helaas ook christenen worstelen soms met verslavingen – b.v. aan alcohol, porno en drugs. Zolang als men niet volkomen bevrijd is van deze binding door Jezus, is het niet verstandig om te trouwen. Het is in ieder geval niet verstandig om de knoop door te hakken voordat je ziet dat je vriend of vriendin echt vrij is.

Let op: Zoek je levenspartner bij voorkeur niet in de kroeg, of in een wereldse bar of in een disco. Het is beter God te bidden om iemand op een gezegende plaats tegen te komen, b.v. in de kerk of gemeente.

5. – Seksueel losse opvattingen – Wees voorzichtig met iemand die steeds aandringt op seksueel contact, voor het huwelijk. Dit leidt tot veel verdriet en teleurstellingen. Heel veel mensen hebben het idee dat seks en liefde een en hetzelfde zijn. Men vindt gewoon dat als je verliefd bent, dan moet seks gewoon maar kunnen. Maar helaas kan verliefdheid gemakkelijk weer over gaan en seks voor het huwelijk, leidt dan heel vaak tot spijt en schaamte.

Waarom is dat zo, wel de Bijbel zegt, dat als twee mensen getrouwd zijn, ze één vlees worden (Efeze 5:31) en seks is de diepe beleving van die eenheid. Als twee mensen echter hun relatie verbreken nadat ze seks gehad hebben, dan is dat alsof die eenheid ruw kapot gescheurd wordt. Dat kostbare wat ze eerst alleen samen hadden en met niemand anders, is ineens waardeloos geworden. Plotseling is het unieke weg en wordt het verlaagd tot iets wat er maar gewoon bij hoort en wat je kennelijk later ook weer met anderen kan hebben. Voor velen is het of een droom stuk valt, dat is de reden dat jonge mensen soms zo lang worstelen en zo afhankelijk worden van degene aan wie ze hun lichaam het eerst hebben gegeven. Je wil je droom niet opgeven. Maar dit is geen echte liefde, het is eerder een leugen dat seks en liefde hetzelfde is.

Seks is een geschenk van God, een prachtige bevestiging van de liefde band die is gaan groeien tussen twee mensen, mits het blijft binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Maar daarover moet we het in een relatie samen wel eens kunnen zijn.

6. – Geen driftkop – Wees voorzichtig met iemand die zijn of haar woede niet kan beheersen, fysiek, maar ook verbaal. Als je met zo iemand trouwt, moet je je leven lang, als in mijnenveld steeds tussen moeilijkheden navigeren, om te voorkomen dat er een uitbarsting komt. Dat is geen leven en zeker niet wat God wil. Lees wat de Bijbel zegt in Spr. 22:24 “Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een heethoofd” en ook in Spr. 29:22 “Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden”.

Ook iemand die niet kan vergeven en maar steeds weer ‘oude dingen op haalt’, kan door bitterheid de sfeer in een relatie behoorlijk verpesten. Als degene waar je mee omgaat, b.v. regelmatig ziedend van woede is en daarna een wrok koestert, dan ben je gewaarschuwd. Mogelijk zal daardoor je leven in zo’n huwelijk er niet gemakkelijker op worden, maar een reeks van eindeloze drama’s kunnen het gevolg zijn. Sta er tenminste op, dat men met zich laat bidden en hulp gaat zoeken. Wacht met zo’n relatie en bidt er eerst ernstig voor.

7. – Heerszuchtig iemand – Wees voorzichtig met mannen die je niet als gelijkwaardig behandelen, maar voortdurend hun superioriteit willen bewijzen. Achter die façade zit vaak diepe onzekerheid en dat kan tot veel problemen leiden in een relatie.
In 1 Petr.3:7 staat het volgende: “U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg”. Petrus gebiedt de mannen dus om hun vrouwen te behandelen ‘met respect’.

Andersom is ook waar. Wees voorzichtig met vrouwen die willen heersen en die dus altijd gelijk willen hebben. Deze vrouwen denken dat de wereld rond hen draait. Hun woorden zijn vaak hard en scherp als het gaat om de fouten van anderen, maar ze worden boos als ze zelf kritiek krijgen van anderen. De Bijbel zegt in Spreuken 21:9 zegt: “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning”.

Het huwelijk is een samenwerking en de enige manier waarop het echt werkt is, wanneer zowel de man als de vrouw elkaar willen dienen. Lees in Efeziërs 5: 21 “…en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus”. Net zo goed als mannen niet moeten denken dat ze in een huwelijk als een dictator kunnen regeren, moeten vrouwen niet proberen om hun man net zo lang te manipuleren en onder druk te zetten, dat ze hun zin te krijgen. Je moet niet wachten totdat je getrouwd bent, om dan tot de ontdekken te komen dat je vrouw alles voor het zeggen wil hebben. Beter is het om van te voren goed op te letten en er zo nodig over te praten.

Maar… wat nu, als je al midden in zit?
Als je al zo’n relatie hebt en je bent nog niet gehuwd en er is nog geen sprake van een gezin? Hoe moet je dan handelen? Hier komen onze adviezen.

1. Ga in de eerste plaats in gebed en vraag God tot je hart te spreken. Lees de hier genoemde Bijbelgedeelten er nog eens op na. Vraag je biddend af of dit de weg is die je wil en kan gaan. We moeten voor onszelf ook eerlijk willen zijn. Er zijn nu eenmaal ook mannen en vrouwen met een erg moeilijk karakter en sommige karakters zijn bijna onverenigbaar. Daarom, voor een kind van God geldt dat hij of zij geen ondoordacht huwelijk moet aangaan, maar de dingen eerst ernstig met God moet bespreken.

2. Realiseer je dat het niet genoeg is om iemand graag te mogen, er is meer voor nodig om iemand een leven lang trouw te kunnen blijven. We hebben daar de hulp van de Heer bij nodig en zonder Hem kunnen we er beter direct mee stoppen. Dus als er bijvoorbeeld, binnen je relatie geen ruimte is voor gebed en Bijbel lezen, dan zou je je ernstig moeten afvragen of je wel op de goede weg bent. Mozes zei op één van de meest moeilijke momenten van zijn leven tot God: “Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken.” Ex.33:15

3. Misschien loop je nu al tegen karaktereigenschappen van de ander op, die soms ruzies en meningsverschillen opleveren, waar je het achteraf erg moeilijk mee hebt. Maar… vooral wanneer er geen ruimte is om er openlijk over te praten, moet je voorzichtig zijn. Realiseer je dat als dit niet verandert, dan zult je een moeilijk weg gaan, als je deze relatie door zet.

4. Wees altijd open en eerlijk tegen de ander en zeg hem of haar zo nodig, dat je mogelijk niet verder kan met de ander, hoe graag je hem of haar ook mag. Je vriend of vriendin heeft gewoon recht op jou eerlijkheid. Hou iemand dus niet maanden lang aan het lijntje, dat is niet wat God wil en oneerlijk.

5. Geloof en vertrouw God voor een levenspartner die bij je past. Hij is degene die je het beste kent, Hij houdt van je en verlangt de diepste wensen van jou hart te vervullen. Lees Psalm 37:4 ‘verlustig je in de Heer, dan zal Hij je geven de wensen van je hart’. Wees niet bang dat God te laat zal komen of zich vergissen zal, dat kan nooit.

Misschien kunnen wij je helpen met nog meer advies. We gaan discreet om met alle e-mails die we ontvangen en je krijgt altijd antwoord: KLIK HIER

Kijk ook even op onze website: www.christelijk-huwelijk.nl .

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Huwelijk, Liefde, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit, Verliefd en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s