Mogen christenen schulden maken? Wat zegt de Bijbel?

In onze maatschappij maken veel mensen schulden. Veel luxe goederen zoals een auto, inboedel of een grote reis worden makkelijk gefinancierd door middel van kredieten. Rood staan is al lang geen taboe meer. Schulden maken lijkt tegenwoordig normaal. Vaak gaat het ook goed, maar helaas niet altijd.

Christenen met schulden
Nu is het juist voor christenen belangrijk om verantwoord met geld om te gaan. Het is ook goed om het je kinderen zo vroeg mogelijk te leren, omdat ook zij overspoeld worden met verleidingen van deze moderne consumptie maatschappij. Kooplust kan zelfs tot een verslaving worden, die je steeds weer in de problemen brengt.

Helaas komen we ook in het evangelie werk, predikers tegen die een zeer luxueus leven leiden. Men vraagt zich in dat geval wel eens af, of het allemaal nog in redelijke verhoudingen staat tot de boodschap van het evangelie, die toch een sobere levensstijl voorstaat ( Lees 1 Tim.6:8).

Er zijn echter bekende evangelie dienaren in de wereld, die beslist leven op het niveau van een beroemde filmster. Men bezit verschillende landhuizen, bungalows, villa’s, zwembaden, landgoederen van velen miljoenen, dure auto’s, privé vliegtuigen, een luxe jacht etc. etc.. Ze weten hun publiek heel handig te bespelen, waardoor mensen soms zelfs leningen afsluiten, of hun hypotheek verhogen, alleen om een grote som geld te geven aan de evangelist. Met als gevolg, men leeft zelf in weelde, maar de mensen die hun steunen moeten soms jarenlang het geleende geld weer terugbetalen. Je kunt je afvragen of God wil dat mensen die het evangelie prediken, op deze manier rijk worden. Het is goed als dienaren van God het niet arm hebben en zich een normaal bestaan kunnen veroorloven. Maar dat is iets anders dan rijk worden, daarvoor zijn de giften van de mensen die het werk steunen niet bedoeld.

Hebzucht
Natuurlijk is niet iedereen door eigen schuld in de financiële problemen gekomen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waar men helemaal niets aan kan doen, zoals ziekten of verlies van werk of een faillissement.

Maar soms is het gewoon de hebzucht, waardoor we verder gingen dan we financieel konden. In ieder geval is het lenen van geld, alleen maar om meer luxe te hebben, absoluut niet wat God wil. God zegt in Zijn Woord tot ons in Rom.13:8 “Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben”. Daarom, we kunnen vaststellen dat alles maar te willen hebben wat ons wordt aangeboden, zeker niet naar Gods wil is. Het zogenaamde shoppen zonder echte reden, dus alleen maar om geld uit te geven, is niet de levensstijl van een wederomgeboren kind van God. Gezien vanuit Gods perspectief, kan het zelfs een zegen zijn, om niet rijk te zijn en sober te moeten leven.

Als dat niet zo zou zijn, dan zou Jezus nooit de rijke jongeling het bijzonder schokkende advies gegeven hebben, om alles maar te verkopen, zijn geld aan de armen geven en Jezus te gaan volgen. (Mat.19:21) “Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.” Kennelijk stond de aardse rijkdom hem zelfs in de weg om Jezus te kunnen volgen.

Hieruit zien we dus duidelijk dat welvaart soms een verhindering kan zijn voor een kind van God. Dat betekent natuurlijk niet dat God wil dat we allemaal arm zouden zijn. Maar laten we wel beseffen dat het begrip arm of rijk sterk afhankelijk is van onze verlangens. Hoe vreemd het ook klinkt voor sommigen, in vergelijking zijn wij hier in ons land allemaal rijk, zelfs als we naar de voedselbank zouden moeten of als we in de schuldensanering zitten. Praktisch iedereen heeft dagelijks tenminste twee maaltijden en mogelijkheden om zich te kleden. Dat is lang niet overal zo, bijvoorbeeld in Oost Europa leven bepaalde bevolkingsgroepen die niet dagelijks zeker zijn van een maaltijd.

Wortel van alle kwaad
Het gevaar van onze welvaartsmaatschappij is, dat hebzucht ons leven overneemt. Alle reclames zijn erop gericht om onze hebzucht aan te wakkeren en dit is niet van God maar van satan. Vandaar dat we dagelijks gebombadeerd worden met reclames van luxe artikelen die ons leven nog meer comfort zouden bieden. Luxe wordt dan onze ‘meester’ in plaats van onze knecht en dit heeft alles te maken met de hebzucht wat op één lijn staat met de geldzucht (onbedwingbaar verlangen naar meer). De Bijbel waarschuwt: “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht” (1 Timoteüs 6:10).

Schulden
Als u in financiële nood bent, wil God u helpen. Het maakt niet uit of het door uw eigen schuld is, dat u in de problemen bent gekomen of niet, God wil u helpen. Maar… soms moeten we eerst met onze hebzucht naar Jezus en Hem vragen ons te verlossen. Zodat we niet steeds opnieuw in dezelfde fout vallen. De Bijbel noemt het ook ‘ogenlust’ (1 Joh.2:16), dus wat we met onze ogen zien willen we hebben. Deze verlangens (lusten) brengen ons soms in de moeilijkheden en daarmee zullen we eerst moeten afrekenen. Staat dit niet meer toe in uw eigen leven, maar zet in plaats daarvan Christus in het middelpunt van uw leven. En als God u toch rijkdom geeft, verbindt uzelf aan Hem en vraag Hem u te helpen om juist tot zegen te zijn voor anderen en niet alleen voor uzelf te leven.

Het verlangen naar steeds meer te willen hebben kan zelfs de plaats van God in ons leven vervangen. Met andere woorden, in plaats van God liefhebben en Hem op de eerste plaats zetten, gaat onze liefde uit naar geld en luxe goederen en we vinden op den duur zelfs dat we er feitelijk recht op hebben. Daardoor wordt echter God uit ons leven wordt verdrongen. Jezus zei: “Niemand kan twee heren dienen… Jullie kunnen niet God dienen én de Mammon.” (Mattheus 6:24)

Het gouden kalf
De wereld van vandaag danst om het gouden kalf. Dat wil zoveel zeggen als goud, geld en macht, zijn de afgoden van deze tijd. De Israëlieten, op weg naar het beloofde land, waren aangekomen bij de berg Sinai. Daar moesten ze wachten totdat Mozes met God gesproken had op de top van de berg. De instructies moesten immers van God komen. Maar het duurde ze te lang en ze begonnen zich een eigen God te maken, een gouden kalf welke ze vereerde en waarom heen ze feest vierde. De wereld heeft ook z’n afgoden, God is een oud verhaal van vroeger. Vandaag vereert men filmsterren, voetbal sterren, machtige mannen en vrouwen die het gemaakt hebben in het leven. Veel mensen kijken met jaloerse blikken naar al die rijkdom en de satan biedt ze een kans op al die rijkdommen doormiddel van schulden maken. Men komt alleen bedrogen uit, echt geluk zit niet in luxe maar is alleen te vinden in Jezus, die ons vrede in het hart geeft en een diep geluk in alle omstandigheden van het leven. Dat is onafhankelijk van onze financiële situatie. Schulden bezorgen ons slapeloze nachten en veel stress.

Advies: Zorg daarom zoveel mogelijk vrij te komen van schulden, desnoods door een tijd sober te leven en alles op alles te zetten om vrij te komen. Zodra God ziet dat u echt wil, komt Hij u zeker te gemoed en vergeet het niet, Hij is machtig u op bovennatuurlijke wijze te helpen, op een manier die u totaal niet verwacht. Maar Hij wil eerst onze wil zien.

In hoofdstuk 2 van de brief aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus het volgende: “Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn”. Hieruit kun je in elk geval de conclusie trekken dat het niet verkeerd is om te werken en geld te verdienen, zodat je jezelf in het levensonderhoud kunt voorzien. Met geld verdienen is niets mis.

De Bijbel heeft een heleboel te zeggen over luiheid. Vooral de Spreuken zijn gevuld met wijsheid aangaande luiheid en met waarschuwingen voor de luilak. De Spreuken vertellen ons dat een lui mens een hekel heeft aan werk: “De verlangens van een luiaard leiden tot zijn dood, hij weigert zijn handen te gebruiken” (Spreuken 21:25); hij houdt van slaap: “Zoals een deur in zijn scharnieren draait, zo draait een luiaard zich om in zijn bed” (Spreuken 26:14); hij verzint smoesjes: “Een luiaard zegt: ‘Er is een leeuw op de weg, er sluipt een leeuw in de straten’ ” (Spreuken 26:13); hij verkwist tijd en energie: “Wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang” (Spreuken 18:9); hij gelooft dat hij wijs is, maar is feitelijk een dwaas: “Een luiaard vindt zichzelf veel wijzer dan zeven mensen met een afgewogen oordeel” (Spreuken 26:16).

Casino’s en loterijen
Casino’s zijn geen plaatsen waar kinderen Gods zich thuis zouden moeten voelen. Als dat toch zo is, dan zou men zich moeten afvragen of men wel toegewijd is aan Jezus. In het casino wordt bepaald niet Jezus gediend, maar wel de Mammon. Men wordt ook nog heel vaak bedrogen. Het is in zo’n casino de bedoeling om met allerlei soorten marketing-trucs de gokker te verleiden om zo veel geld als mogelijk op het spel te zetten. Ze bieden vaak goedkope of gratis alcoholische dranken, wat dronkenschap aanmoedigt en het vermogen om heldere beslissingen te maken doet afnemen. In een casino is alles in elkaar gezet om de bezoeker geld in grote bedragen afhandig te maken en er niets voor terug te geven. Behalve dan een kortstondig genot van een droom die spoedig luchtbel blijkt te zijn en die uiteen spat. De kansen om te winnen zijn oneindig klein en veel mensen realiseren zich dat onvoldoende. De droom van “het snel rijk worden” is voor sommige een grote verleiding. Uiteraard geldt dit ook voor loterijen, wat ook niets anders is dan een vorm van gokken.

Gokken, casino’s en loterijen, werken ook verslavend, langzaam maar zeker wordt de drang zo groot, dat het sterker is dan jij, het spelletje moet gespeeld worden of het lot moet gekocht worden. Iedere keer opnieuw denk je de volgende keer te winnen. Het klinkt voor sommige mensen wellicht wat overdreven, maar achter dit alles zit een geestelijke wereld(Ef. 6:12) van waaruit demonen trachten invloed te hebben op mensen. Veel cafés hebben tegenwoordig een speelautomaat en de drempel om hier binnen te stappen is laag. Op veel plaatsen zijn bovendien amusementscentra, dat wil zeggen: gokhallen, te vinden. Een lot kopen kan bijna overal en dit wordt ook wekelijks aangemoedigd via allerlei televisieprogramma’s. Daarnaast is ook het gokken op internet heel populair geworden. Dit kan zelfs anoniem en zonder de aanwezigheid van anderen. Dat maakt het gokken nog gemakkelijker, maar ook gevaarlijker. Begin er liever niet aan, luister naar wat de Bijbel zegt:

 • 1 Timoteüs 6:10 vertelt ons: “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend”. Het zit dus niet zozeer in het geld zelf alswel de geldzucht, dat kan een mens beheersen en zeker aan de pokertafel of in het casino.
 • Hebreeën 13:5 zegt: ” Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten”.

Tips om uit de schulden te komen of te blijven:

 • Wees eerlijk voor jezelf en ten aanzien van God. Zie je financiële situatie duidelijk en eerlijk onder ogen.  Belijdt zo nodig aan God, dat je fouten gemaakt hebt op het vlak van je financiën. God zal naar je horen en je vergeven.
 • Beloof de Heer ook Zijn werk financieel te gedenken, zodra er ruimte voor is. God zal je daarvoor zegenen. Wees daarin ook trouw.
 • Maak een duidelijk overzicht van al je schulden en sorteer het uit, d.w.z. niet elke schuld hoeft direct voldaan te worden.
 • Maak een overzicht van je inkomsten, (indien nodig) vraag jezelf af op welke manier je meer inkomsten kan creëren. Bidt de Heer om wijsheid en probeer creatief te zijn. Vaak is er veel meer mogelijk dan we denken.
 • Dit is belangrijk. Ga na waar bezuinigd kan worden en dat kan in elk gezin. Wees daarin radicaal, er zijn heel veel dingen waarvan we denken dat we ze nodig hebben, maar in de praktijk is dat helemaal niet zo. Vraag je bij alles af, heb ik dit echt nodig of kan ik ook zonder.
 • Bidt voor je financiën en vraag de Heer je te helpen om je problemen zelf op te lossen. De Heer wil je zeker tegemoet komen en helpen, maar heel vaak vraagt Hij eerst van ons om in actie te komen.
 • Benader je schuldeisers actief en kijk of er uitstel of een betalingsregeling mogelijk is. Bidt ook daar voor, God wil je ook hierin helpen.
 • Geef niet meer geld uit dan strikt noodzakelijk. Dat is overigens alleen mogelijk als je een duidelijk administratie bijhoudt van alle in en uitgaven.
 • Budgetteer alles, d.w.z. bereken bijvoorbeeld hoeveel geld je kunt uitgeven voor huishoudelijke zaken. Ga daar niet overheen. Maak liever thuis eerst een lijst wat je nodig hebt, voordat je naar de winkel gaat en laat je niet verleiden toch nog iets anders te kopen.

Misschien heb je nog meer hulp of advies nodig, of je wil gewoon anoniem je verhaal kwijt, dat kan:  klik hier

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Eindtijd, Welvaart en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Mogen christenen schulden maken? Wat zegt de Bijbel?

 1. Erik zegt:

  U heeft zeker een goed punt, maar ook complete huwelijken raken ontwricht en kinderen worden het harst getroffen en leiden er onder ook trauma’s komen erbij, en dit kunnen ook aanvallen ontlokken vanuit de de boze. Ik geloof dat een voorganger ten eerste juist het toonbeeld moet zijn hoe je om gaat met zaken zoals geld, hij/ zij laat ik het maar zo zeggen geven of een goed signaal of een slecht signaal af aan de gemeente. Er zijn zwakke en sterke leden binnnen de gemeente. Het is altijd goed als je als gemeente zorgt voor elkaar en ook een deel kunt dragen van de schulden van gemeente leden, maar daarnaast is het zeker goed om ook ondersteuning te geven in de geestelijke zin maar ook schuldhulpverlening kunt geven of die samen aan kunt vragen, maar neem vooral de schaamte weg, schaamte stagneerd het proces om te werken aan de schulden die er zijn ontstaan door welke omstandigheden dan ook. En geestelijk weer je geloof op de rails te houden. Samen bidden en een band van vertrouwen opbouwen geeft zoveel troost en rust in deze mensen, omdat zij weten dat zij samen als kerk , gemeente je ondersteunen. En natuurlijk ben jij degene die mee werkt, maar God houdt de regie en Hij wil het leiden.

  Helaas heb ik ook kerken gezien van binnen die prat gaan op hun kostbaar apparatuur en de mogelijkheden om live uit te zenden op tv, het leek meer op een discotheek, licht flitsen, grote schermen met een flitsende aankondiging van de aktivieteiten enz enz alles was er. Maar het woord van God miste ik, soberheid en ingetogenheid miste ik , aanbidding en gebed en stilte miste ik, eigenlijk alles waar de bijbel over spreekt was er niet, dan ben je wel heel arm ondanks al je weelde als kerk, en hippe uitstraling van zogenaamd van deze moderne tijd.

  Het is toch eigenlijk zo dat het er om gaat dat wij Jezus beter leren kennen en meer en meer van Hem gaan uitstralen naar deze wereld, zijn gehele weze moet het onze worden lijkt mij.
  Hij wil toch aanbeden worden in Geest en in Waarheid.

  Wat vind u.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s