Huwelijks problemen… wie overkomt het niet?

Men zegt, dat één op de drie huwelijken tegenwoordig uitlopen op een scheiding.
Vroeger waren vrouwen meestal afhankelijk van hun man. Men had zelf vaak geen enkele bron van inkomsten en na een scheiding was armoede dan het gevolg. Ook hield de sociale en maatschappelijke druk van de omgeving nog menig huwelijk in stand, kortom weggaan was niet eenvoudig. Dat is nu weg, niemand schaamt zich meer voor een scheiding.

Helaas… ook bij christenen is scheiden geen uitzondering meer. Er is zelfs even sprake geweest van flits scheidingen, gelukkig is dat er nog niet door. Toch wordt er over echtscheiding in christelijke kring steeds meer verschillend gedacht. De Bijbel geeft echter voor echtscheiding maar weinig ruimte. Ik zie Bijbels gesproken slechts twee mogelijkheden die echtscheiding toelaten: overspel en wanneer de ongelovige zijn of haar gelovige partner liever kwijt is (Mat.19:9 en 1 Kor.7:15).

Gods mening is ook niet aan de tijd of omstandigheden gebonden. Dat is niet omdat God geen begrip zou hebben voor onze moeilijke omstandigheden en dat karakters van man en vrouw in het huwelijk, soms heel moeilijk verenigbaar zijn. Maar omdat Hij wil dat we met onze moeilijke karakters naar Hem komen, zodat Hij ons kan veranderen. Daarom raadt de Bijbel ons aan om geen ongelijk juk aan te gaan met een ongelovige (2 Kor.6:14), want dan is het onmogelijk om samen naar Jezus te gaan met je karakter fouten. Het gevolg is dan dat je het als gelovige dubbel moeilijk kan hebben.

Nu is een christelijk huwelijk nog niet altijd een garantie voor een goed huwelijk. Maar er is na een conflict wel meer kans op herstel. Als het goed is probeert men toch, naar het gebod van Christus, de minste te zijn, de ander toch lief te hebben en te dienen, ook al voelt het op het moment anders. Een christelijk huwelijk vraagt de bereidheid om eigen behoeften op de tweede plaats en die van de ander op de eerste plaats te zetten, dat is zelfverloochening.

De crisis.
Men zegt “Tussen de vier en acht jaar na de trouwdag krijg je de eerste crisis,” Dat is vooral als men niet heeft geleerd om met elkaar te communiceren en samen voor de relatie te bidden. Door een gebrek aan communicatie en gebed, groeit men dan verder uit elkaar in plaats van dichter naar elkaar. Soms leeft men nog wel samen in één huis, maar men is elkaar toch al kwijt. Je verdraagt elkaar, maar er is geen sprake meer van een liefdevolle relatie.

Veel problemen ontstaan ook in de opvoedingstijd van de kinderen. Ouders moeten naast elkaar gaan staan als ze in een conflict zijn met hun kinderen. Gebeurt dat niet, dan drijven deze dingen de ouders uit elkaar. Maar het is niet gemakkelijk en over het algemeen word je er ook niet echt op voorbereid.

Samen verantwoordelijk.
Zeker is dat de verantwoordelijkheid van de vrouw ten aanzien van de opvoeding van de kinderen, gelijk is aan de man. Het is absoluut fout als de man de “straf” uitdeler wordt en de vrouw alleen maar een soort verklikster van de kinderen. Aan de andere kant dient de gelovige vrouw haar kinderen ook duidelijk te maken dat de vader het laatste woord heeft in belangrijke beslissingen en dus de leiding heeft in huis. Ook dat hoort bij opvoeden. Al hoewel de plaats van de vrouw zeker niet boven de man is, maar eerder naast haar man als ondersteuning, is haar taak toch even waardevol als die van haar man (1 Kor.11:11,12). Haar functie is wel anders maar daarom is haar taak of plaats niet minder belangrijk. Sterker nog, God heeft bedacht dat de man het alleen niet zou redden (Gen.2:18) en heeft daarom gewild dat hij iemand naast zich heeft, die hem aanvoelt en instaat is om zo nodig hem tijdig bij te sturen. Als echter de man of de vrouw niet meer op de juiste plaats staat in het huwelijk, kunnen er ernstige problemen ontstaan.

Steun vanuit de kerk of gemeente.
Er zijn gemeenten waar men over van alles onderwijs geeft, maar relatief wordt er veel minder onderwijs gegeven over hoe we als ouders met elkaar om moeten gaan en wat de Bijbel leert over de opvoeding van onze kinderen. Er zijn Bijbelstudiegroepen waar over van alles wordt gepraat, behalve over deze gevoelige zaken.

Er ligt ook te weinig openheid onder christenen over de moeiten en zwakheden, waar de Bijbel heel duidelijk over is dat alle mensen die strijd te voeren hebben. Er zijn echter een aantal bekende gebieden waarop de meeste echtparen vastlopen. Daarin verschillen de meeste echtparen niet zoveel. Als je de moed hebt om er eens over te praten, zul je al heel snel merken dat anderen dit herkennen.

Bijvoorbeeld: hoe moet ik omgaan met, de opvoeding van de kinderen, financiën, seksualiteit. Alleen als beide partijen bereid zijn aan hun relatie te gaan werken, zullen die problemen overwonnen kunnen worden. Het hoeft in ieder geval niet op een scheiding uit te lopen, als we maar bereid zijn om naar elkaar te luisteren en voor en met elkaar te bidden. De Bijbel leert dat de doelstelling van het huwelijk is, dat je jezelf opoffert voor de ander. Het huwelijk moet iets weerspiegelen van de relatie van Jezus met Zijn gemeenten (Efeze 5), en Jezus offerde zichzelf op voor ons. Toen wij vijanden van God waren heeft God er ook alles aan gedaan om de relatie met ons te herstellen.

Ik weet, het is makkelijk gezegd, maar moeilijk om uit te voeren. Vooral als je karakter zo enorm verschilt met dat van je partner. Dan kan een huwelijk een moeilijke weg worden, maar dit is zeker niet een reden om dan maar te gaan scheiden. We hebben meestal veel respect voor christenen die in een of ander land waar onderdrukking is in de gevangenis worden gegooid, getuige blijven van Christus en onterecht lijden verduren.

Ik heb ook veel respect voor mannen of vrouwen die lijden verduren in een huwelijk, waarvan iedereen zegt dat je er makkelijk uit zou kunnen stappen. Maar je kiest ervoor om er toch in te blijven omdat je daardoor iets van de liefde van God wil laten zien. Maar daarvoor is wel de steun van kerk of gemeente nodig.

Tips om je huwelijk te redden.

1. Eerlijkheid en betrouwbaar.
Wees een open boek voor de ander, draai niet om de dingen heen maar vertel je partner eerlijk waar je mee zit. Denk er om, huwelijks partners die tegen elkaar liegen spelen met vuur. Efeze 4:25 zegt ‘Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander’. Laat de ander van je op aan kunnen, dat wil zeggen, wat je zegt dat doe je ook.

2. Samen te bidden.
Het is van groot belang dat huwelijkspartners met elkaar bidden en ook voor elkaar bidden. Er is niets wat zo enorm samenbindt als het gebed. Het beste is als beiden leren om hardop voor elkaar te bidden. Bidt samen, juist als je problemen hebt. Jac.5 zegt ‘Bidt voor elkaar opdat gij genezing ontvangt…’.

3.Heb aandacht voor elkaar.
Neem tijd om samen te praten en voor wie dat een probleem is, probeer toch te praten en bidt er voor. Ga desnoods samen ergens eten en praat met elkaar. Heel veel problemen in relaties ontstaan door dat mensen niet of onvoldoende met elkaar praten. Neem tijd om ook naar elkaar te luisteren en (let op) wees geïnteresseerd in elkaar en vooral niet alleen in jezelf. In 1 Kor.12:26 staat dat we als leden van het lichaam van Christus, met elkaar mee moeten lijden en elkaar ook moet laten delen in de vreugde.

4.Tederheid.
Tederheid en romantiek mag nooit ontbreken in een liefdesrelatie. In Efeze 5:29 staat dat de man z´n vrouw moet koesteren. Menige relatie is langzaam van alle glamour ontdaan, doordat er niets zachts meer overbleef, men gaat ruw met elkaar om en de liefde verdwijnt.

5.Waardering.
Ieder mens heeft van tijd tot tijd een aanmoediging nodig. In een huwelijksrelatie zijn we er ook om elkaar dat te geven. Laat de ander merken dat je hetgeen hij of zij doet waardeert, dus dat het maar niet gewoon is dat de ‘was’ iedere week gedaan wordt en het eten gekookt. In 1 Petr.3:7 staat dat mannen hun vrouwen “eer” moeten bewijzen, dat betekent zoveel als een figuurlijk schouderklopje of een aanmoediging.

6.Vrolijkheid.
In Spreuken 17:22 staat, ‘een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren’. Mensen die altijd maar klagen en nooit eens een grapje maken, zijn een kwelling voor hun omgeving. Bidt van de Heer een vrolijk hart en leer om de ander op te beuren, dat zal de sfeer in uw relatie goed doen.

7.Vergeving.
Boos worden is een gewoon menselijke emotie en zal in elke relatie wel eens voorkomen. Feitelijk is dat volgens de Bijbel niet echt een probleem. Er zijn wel twee voorwaarden (Lees Ef.4:26,27): ‘zondigt dan niet’ m.a.w. ga niet schelden of i.d. en ‘vergeef zo snel mogelijk’. Geef de duivel geen mogelijkheid je uit elkaar te drijven. Hou ook geen dossier van alle fouten van je partner, maar vergeef en vergeet, God doet het ook.

8.Seksualiteit.
Wees bereid elkaar ook te dienen op het vlak van de seksualiteit. In een normale huwelijksrelatie hoort dit erbij en ook dan zijn we er niet in de eerste plaats om onszelf te dienen, maar altijd de ander. In Filip.2:3,4 staat “..en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen”.

Voor advies kunt u ook ons mailen, u krijgt altijd antwoord. Klik hier

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Huwelijk en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s