Over verliefd worden en seksualiteit. Wat zegt de Bijbel?

Bijbels onderwijs over verliefdheid, relatie en seksualiteit is heel belangrijk. Helaas wordt er in veel kerken en evangelie gemeenten, te weinig aandacht aan besteed. Mensen mailen ons wekelijks over deze onderwerpen en vertellen ons dat in de gemeente waar ze komen, er weinig of niets over horen. Daar zijn verschillende redenen voor, maar de belangrijkste reden is wel dat het een gevoelig onderwerp is en men is bang is jonge mensen af te schrikken. De opvattingen vandaag in de wereld om ons heen zijn namelijk heel anders. Maagd zijn tot het huwelijk komt steeds minder voor en wordt zelfs belachelijk gemaakt. De opvatting is eerder, experimenteer maar wat, alles kan en alles mag, zolang je het maar fijn vindt. Maar dit is niet de gedachten van God. Veel voorgangers en geestelijk leiders in het algemeen zouden er goed aan doen om zo vroeg mogelijk onze kinderen te leren wat de Bijbel hierover zegt, wat de consequentie ook zou zijn.

Het gevaar van verliefd zijn.
Alhoewel we allemaal weten dat verliefdheid niet abnormaal is en het in de meeste gevallen iedereen wel een keer overkomt, is er ook een gevaar. Verliefdheid maakt namelijk dat je je gemakkelijker stort in een avontuur met veel onzekerheden en waar je vaak het eind niet van ziet. Men is vaak tijdelijk niet voor reden vatbaar, omdat men moeite heeft om dingen rationeel te zien. Het is beslist nog geen een goede voedingsbodem voor een huwelijk, verliefdheid is namelijk nog geen echte liefde, maar het één zou wel moeten overgaan in het ander.

Verkering is een tijd waarin je elkaar beter leert kennen, om daarna op een verantwoorde manier te beslissen of je met elkaar wilt trouwen. Niet iedere verkering zal in een huwelijk eindigen, want soms pas je gewoon niet bij elkaar. Verkering heeft als doel om naar elkaar toe te groeien totdat je het aandurft om met ‘Ja!’ jezelf onlosmakelijk met de ander te verbinden.

Wanneer gaat een christen ‘te ver’ in Gods ogen?

1. Verkering met een ongelovige.
Omdat het voor de Heer God een gruwel is als een gelovige zich onlosmakelijk aan een ongelovige bindt, gaat een christen ‘te ver’ als hij verkering heeft met een ongelovige. (1.Kon.11:1-7; Ezr.9:1-2; 2Kor.6:14-16)

Het is ons al heet vaak gezegd ‘Ja, maar misschien gaat hij wel geloven?’

Je kan natuurlijk wel tijdens een gewone vriendschap over je geloof praten, maar pas er wel voor op dat je partner geen christen wordt alleen omdat jij dat bent.

Sommigen denken “mijn vriend is wel een goede jongen en als we getrouwd zijn zal hij zich wel bekeren”. Wat is er mis met deze gedachte? Wel, we worden in de Bijbel opgeroepen om mensen het evangelie te verkondigen en om hen op deze wijze tot Christus te brengen. We worden niet opgeroepen om eerst verliefd op hen te worden om hen zo tot Christus te brengen.

Zij die verliefd worden op een ongelovige moeten beseffen dat “de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God”, want “de geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid” Jak 4:4-5.

Het feit dat er voor een ongelovige wordt gekozen laat al zien dat men reeds bezig is van Gods Woord af te wijken. Het spreekwoord zegt niet voor niets ‘liefde maakt blind’. Velen hebben zich laten verblinden door verliefdheid en zijn toch een in Gods ogen ‘ongeoorloofd huwelijk’ aangegaan met een ongelovige, met alle gevolgen van dien. Later als de verliefdheid voorbij is en er wellicht kinderen komen, wordt het moeilijker.

Zal men dan de gelegenheid nog hebben de kinderen het evangelie uit te leggen en zullen ze dan bereid zijn om Jezus te volgen, ook als één van de beide ouders daar geen voorbeeld in is? Wat zien ze, terwijl de ene ouder bidt en de Bijbel leest, heeft de ander er geen deel aan. Heel vaak zien we dat het een eenzame weg wordt voor de gelovige partner.

2. Is seks hebben hetzelfde als getrouwd zijn?
Sommige denken dat geslachtsgemeenschap hebben, door God op dezelfde manier gezien wordt als gehuwd zijn. Maar dit is geen Bijbelse visie. God beschouwt een stel alleen als getrouwd wanneer ze wettelijk getrouwd zijn. Het huwelijk zal altijd door de wet van het land bekrachtigd dienen te worden. God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat. (Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2)
“Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft…” “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld”.

Zie ook Mal.2:14 waar God spreekt over Israël als Zijn ‘wettige’ vrouw. “En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.”

Jezus zegt ook tot de Samaritaanse vrouw in Joh.4:16-18 “Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd”.
De enige terechte conclusie die we hieruit kunnen trekken is, dat ze 5 maal getrouwd geweest is en dat ze nu ongehuwd samen leefde met de 6de man en daarop zegt Jezus “deze is uw man niet”.

Tenslotte, wachten is soms moeilijk omdat we in een tijd leven waarop veel mensen dat niet meer geleerd hebben, men wil vaak te snel alles al hebben. Maar als het om seksualiteit gaat, dan kunnen we gerust zeggen dat wachten juist heel goed is. Het is namelijk een toets of je werkelijk van elkaar houdt, ook al krijg je niet direct je zin. Echte liefde bewijst zich het meest als je het wel eens moeilijk hebt, maar er toch voor gaat. Er is ook niets mooier dan rein in het huwelijk te treden, allebei nog maagd en de seksualiteit helemaal samen ontdekken. Daar geniet je samen nog het meest van en zo heeft God het beslist bedoeld

3. Seks hoort binnen het huwelijk
De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk zuiver en goed is, en buiten het huwelijk zonde is. Met elkaar naar bed gaan voordat je getrouwd bent is dus duidelijk ‘te ver’. (Hebr.13:4; 1Kor.6:18)

God zelf plaatste seksueel verkeer binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Seksueel contact is de kroon op een huwelijksrelatie die je voor het leven aangaat. Het is duidelijk dat dit standpunt van seks binnen het huwelijk, in onze samenleving niet door iedereen wordt gedeeld. Maar de Bijbel maakt met de verhalen over Noach, Sodom en Gomorra en de verwijzingen naar de eindtijd duidelijk dat aan de seksuele gewoonten van een samenleving haar geestelijke gesteldheid is af te meten. Zorg dat het geen invloed op u heeft, maar dat u vrij zult blijven van deze dwingende macht.

God wil namelijk dat u Hem helemaal toebehoort en dat u zich ver houdt van elke vorm van ontucht. Laat u in ieder geval niet overweldigen door uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen.

Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat weet te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, … (I Thes. 4:3-5).

Maar, hoe ver mag ik dan wel gaan?
Hoe kan je er dan kan voor zorgen dat je niet te ver gaat? Verkering met een ongelovige en seks voor het huwelijk is ‘te ver gaan’. Maar dat betekent niet dat de rest zomaar kan. De grote vraag is hoe je met de grenzen en regels van de God omgaat. We moeten Gods grenzen serieus nemen. Hij heeft ons geschapen en weet daarom ook wat goed voor ons is.

Een veel gestelde vraag is, “Als we geen seks kunnen hebben, hoe ver kunnen we dan wel gaan?” Een betere vraag zou zijn: “Hoe ver zouden we moeten gaan?” God’s Woord geeft ons geen gedetailleerde “lijst” van alle dingen die een koppel wel of niet zou kunnen doen voordat zij getrouwd zijn. Maar, juist omdat de Bijbel niet direct bespreekt wat een koppel wel of niet zou kunnen doen, geeft dit ons geen vrijbrief om alles maar te doen tot aan de uiterste grens van seks voor het huwelijk. In essentie is “voorspel” bedoeld om “voor de seks” plaats te vinden en om een koppel juist gereed te maken voor seksuele gemeenschap. Logisch gezien zijn dan alle vormen van “voorspel” beperkt tot koppels die getrouwd zijn. Alles wat als “voorspel” kan worden beschouwd, zou tot het huwelijk vermeden moeten worden.

Zoek niet de uiterste grens, op een dag gaat het fout, maar een veilige grens!

Let wel: Verkering en verloving kunnen uitgaan. Je moet ervoor zorgen dat jij samen met je partner op zo’n manier met elkaar omgaat dat je, als het uitgaat, op een reine manier een andere relatie kan aangaan.

Duidelijke afspraken met elkaar is erg belangrijk.
Duidelijke afspraken zijn van fundamenteel belang als je niet te ver wilt gaan in je relatie. Ze zijn nodig voor elkaars bestwil, omdat je jezelf niet moet overschatten. Ook jij bent van vlees en bloed, dus niets menselijks is je vreemd.

Als één van beide toch verder wilt gaan dan de gemaakte afspraak, dan kan je vriend of vriendin je erop wijzen. Afspraken getuigen van een verlangen om de Here God op de eerste plaats te zetten in je relatie. Een afspraak is niet alleen maar een zaak tussen twee personen die verkering met elkaar hebben, maar de Here God zelf is betrokken partij. Daarom zal ook gebed een belangrijke plaats innemen bij het vaststellen van de afspraken.

Misschien wil je er nog even over doorpraten? Of heb je advies nodig en kun je nergens terecht. Stuur ons een email, je krijg altijd antwoord. KLIK HIER

Meer weten over wat de Bijbel zegt hierover, klik op: www.christelijk-huwelijk.nl

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Huwelijk, Liefde, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit, Verliefd en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s