Hoe kom jij van je rookverslaving af?

door Henk Herbold

Mag een christen roken?

De laatste tijd worden we weer door verschillende mensen benaderd met de vraag: “hoe kom ik van mijn rook verslaving af”. In de enkele samenkomsten waar we dit onderwerp wel eens aan de orde stelde, tijdens een prediking, komen vaak veel mensen naar ons toe voor gebed. De meeste mensen e-mailen ons er over, met het verzoek om gebed en advies over dit onderwerp. Vandaar dat we het nog maar een keer aan de orde stellen.

Laten we het gelijk maar eerlijk zeggen, niet iedereen die dat wil komt altijd even gemakkelijk van zijn of haar rookverslaving af. Meestal is het juist een geweldige strijd. We hebben wel ontdekt dat het meestal komt, omdat veel mensen niet radicaal genoeg zijn. Het vraagt ook heel wat om echt definitief te stoppen. Heel vaak wil men wel stoppen, maar bewust of onbewust houdt men altijd nog een achter deurtje open, om eventueel als het erg moeilijk wordt, toch nog toe te kunnen geven aan die verslaving en dat is dan ook meteen de valkuil.

Een Bijbels voorbeeld.
Om maar met een voorbeeld uit de Bijbel te beginnen. Toen Israël uit Egypte trok, waren ze pas echt vrij toen ze de rivier (de Schelfzee) waren gepasseerd. Voor die tijd hadden ze nog steeds de legers van Farao achter zich en leefde ze in angst of ze het wel zouden halen, ze konden altijd nog terug. Pas toen ze hun voeten op het water hadden gezet en God een pad creëerde, dwars door de rivier. Toen pas zagen ze dat ze echt Egypte zouden verlaten en dat de slavernij voor altijd voorbij zou zijn. Met ons zal het niet anders gaan. Pas als we de schepen definitief achter ons verbranden en op God vertrouwen, komen we vrij uit onze gebondenheid.

Vindt God het wel goed?
Helaas, teveel mensen roken en ook christenen. Maar mag je eigenlijk wel roken als christen en zegt God er wel iets over in zijn Woord? Christenen die roken hebben als argument vaak, dat de Bijbel het niet specifiek over roken heeft. Maar degenen die oprecht en zonder vooroordeel de Bijbel lezen moeten toch ook toegeven dat er wel degelijk enkele teksten bestaan die zeer zeker op roken van toepassing zijn. Ten eerste gebiedt de Bijbel ons dat we onze lichamen niet door iets moeten laten “beheersen”. In 1 Korintiërs 6:12 lezen we: “U zegt ‘Alles is mij toegestaan’. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen”.

Het kan niet ontkend worden dat roken zeer verslavend is en God is duidelijk als het gaat om verslavingen. Ook dat is het dienen van afgoden. Sommige christenen die roken, hebben maandelijks meer geld over voor hun rookwaar, dan voor de Heer. In ieder geval is het maar goed dat men er niet tussen hoeft te kiezen, want dan zou het voor sommige verslaafden, erg moeilijk worden.

Vreemde vragen.
Soms stellen mensen ons de vreemdste vragen. Bijvoorbeeld: ”stel nu dat je maar 1 sigaretje neemt per week, of per maand. Ben je dan nog steeds verkeerd bezig? Immers je beheerst jezelf, je bent niet echt verslaafd en je vindt het af en toe gewoon even lekker.”

Ik denk echter dat ook het roken van 1 sigaret verkeerd is. In 2 Kor. 7:1 lezen we dat we ons moeten reinigen van iedere lichamelijke of geestelijke vervuiling. Blijkbaar wil God niet dat we ons lichaam verontreinigen en zo beschadigen. Roken is absoluut schadelijk voor ons lichaam. Het is medisch bewezen dat roken de longen en het hart schaden. Dit beamen zelfs de ongelovigen, kijk maar eens op de etiketten op de pakjes van sigaretten. Door roken wordt de kans om kanker te krijgen, aanzienlijk groter. Als men dan toch gaat roken, dan zondigt men alleen al om die reden. Men doet bewust de tempel van het lichaam, hetgeen ook genoemd wordt de tempel van de Heilige Geest, schade aan. Daarom wordt ons in Bijbelgedeelte het volgende gezegd:
“Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam”
(1 Korintiërs 6:19-20).
Dus ons lichaam, wat eigenlijk van God is, beschadigen we dan bewust. Jezus is ook voor dat lichaam aan het kruis gegaan en heeft al onze zonden vergeven.

Elke christen roker zou zich de volgende vragen moeten stellen: Kan roken beschouwd worden als “goed voor u” (1 Korintiërs 6:12)? Kan gezegd worden dat roken werkelijk “God eer bewijst met het lichaam” (1 Korintiërs 6:20)? Kan iemand werkelijk ter ere van God roken (1 Korintiërs 10:31)? Ik geloof dat het antwoord op deze vragen “nee” is. Daarom is roken een zonde en volgelingen van Jezus Christus zouden dat dus niet moeten doen.

Sommigen betwisten dit standpunt door op het feit te wijzen dat veel mensen ongezond voedsel eten, wat net zo verslavend en net zo slecht voor het lichaam kan zijn. Veel mensen zijn bijvoorbeeld zo hopeloos verslaafd aan cafeïne dat ze niet kunnen functioneren zonder ’s ochtends eerst hun eerste kop koffie te hebben gehad. Hoewel dit waar is, kan toch niet beweerd worden dat dit vergelijkbaar is met roken.

Een ander argument tegen deze kijk op roken is het feit dat in het verleden veel gelovige mannen en vrouwen rokers waren. Zoals bijvoorbeeld de beroemde prediker C.H. Spurgeon. Maar ook dit is voor ons geen excuus. Spurgeon leefde in een andere tijd, waarin de schadelijke gevolgen van roken voor onze gezondheid niet bekend waren. Daarnaast was ook hij niet volmaakt en zullen we zeker geen mensen moeten navolgen, maar Jezus Christus.

Gaan rokers naar de hel?
Wanneer ik stel dat roken een zonde is, beweer ik niet dat christelijke rokers bij voorbaat naar de hel gaan. Er zijn veel ware gelovigen in Jezus Christus die roken. Roken weerhoudt in principe niemand er van om gered te worden. Noch leidt het er toe dat een roker zijn verlossing zou verliezen. Roken is niet minder vergeeflijk dan andere zonden en dat geldt net zo zeer voor iemand die een Christen wordt, of voor een Christen die zijn/haar zonde aan God bekent (1 Johannes 1:9).

Des ondanks besef ik dat de gemeente van Jezus Christus zich moet voorbereiden op Jezus wederkomst. Straks zullen we Hem ontmoeten en voor eeuwig bij hem zijn. Ik zou niet willen dat Hij mij zou vinden met een sigaret in mijn mond.
Hoe kan een roker God loven of vervuld worden met de heilige Geest, terwijl we een sigaret roken. Naarmate we meer met Gods Woord bezig zijn en dagelijks de Heer zoeken in gebed, zal het ons steeds duidelijker worden dat de Heer ons ook van onze verslavingen wil verlossen. Veel mensen beseffen niet dat achter elke verslaving een demon staat, die ons gebonden tracht te houden. Daarom is het veel meer dan dat ons lichaam om nicotine schreeuwt, het is geestelijk en om die reden hebben we gewoon bevrijding nodig.

Rokers worden vaak belemmerd in het gebed, hebben concentratie problemen als het gaat om Gods Woord. Ze zijn sneller afgeleid en zien het opsteken van een sigaret als een aangename uitvlucht. Daarnaast heeft het veel met nerveuse spanningen te maken. Nicotine geeft namelijk een soort schijnrust, die even gevoeld wordt, maar daarna snel weer weg is en dus vraagt het lichaam weer om de sigaret. Stoppen met roken betekent ook dat het uiteindelijk innerlijk veel rustiger wordt.

Wat moet u doen om bevrijd te worden?
Zeven punten die u kunnen helpen.

1. Doe het in ieder geval samen met God, Hij kan en wil u helpen, maar Hij zal dat alleen doen als de Heer echt ‘ziet’ dat u wilt breken, wees dus radicaal. Dit is heel belangrijk, want anders heeft ook bidden geen enkele zin, de duivel lacht ons uit.

Denk aan de woorden van Jezus in Mat.5:29 en 30. “Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.”

Natuurlijk bedoelt de Heer hier niet dat we onszelf moeten verminken, maar dat we radicaal moeten zijn als het gaat om de zonden.

Laat u in ieder geval niet intimideren door mensen om u heen, die u wijsmaken dat het u niet zal lukken. Het zal u zeker lukken, want u heeft God aan uw zijde en met Hem kunt u alleen maar winnen (Rom.8:37)

2. Hoe kunt u aan God laten zien dat u echt wilt breken met deze demonische verslaving? Wees radicaal en doe een stap in geloof. Denk er om, roken alleen verminderen is niet verkeerd, maar als u er echt vanaf wilt, dan helpt dat meestal niet. Spreek liever met God een vaste datum af, waarop u gaat stoppen, schrijf het op een briefje en leg het in uw Bijbel. Vertel het ook aan de mensen om u heen, zodat ze voor u kunnen bidden en u kunnen steunen. Dit is belangrijk want het zal u motiveren om het niet te snel op te geven. Het beste is om een dag te kiezen, waarop u ook naar een samenkomst kan gaan, waar tegelijk voor u gebeden kan worden.

3. Ruim op die bewuste dag, alle rookwaren, asbakken, aanstekers etc. op, gooi het weg op een onbereikbare plaats, breng het desnoods persoonlijk naar de vuilnis ophaal dienst in uw woonplaats. Als u het maar niet meer terug kan halen. U heeft het niet meer nodig want u gaat stoppen met deze verslaving, wat de consequenties ook zullen zijn. Daarbij komt dat u rekent op de Heer die u zal helpen. Reinig ook uw huis van sigaretten en sigaretten rook en nicotine stank. Breng desnoods uw kleren en uw gordijnen naar de stomerij. Vertel het iedereen in uw omgeving en vraag mensen met klem, niet meer in uw nabijheid te roken en zeker niet in uw huis. Als mensen echt van u houden of u respecteren, dan zullen ze u helpen en anders blijven ze maar weg.

4. Ga de eerste maanden, bij voorkeur niet naar plaatsen waar gerookt wordt en vertel de mensen vriendelijk waarom u daar niet meer komt. Misschien zullen ze begrip voor u hebben en u juist gaan helpen, door bijvoorbeeld zelf niet meer te roken waar u bij bent.

5. Laat daarna nogmaals met u bidden in de samenkomst, het liefst te midden van een kerk of gemeente waar u komt en als het kan, in het bijzijn van vrienden die u kunnen helpen. Schaam u vooral niet, u bent zeker de enige niet. Vraag bijvoorbeeld uw pastor met u te bidden om bevrijding en om u daarbij te steunen. Nogmaals, doordat u het aan iedereen bekend maakt, zal het gemakkelijker voor u zijn om er ook echt mee te breken.

6. Dit is ook belangrijk, we zijn mensen en een verslaving heeft een enorme invloed op ons lichaam. Om er mee te stoppen is niet gemakkelijk, het lichaam kan protesteren en u kunt dus ontwenningsverschijnselen hebben. We hebben ook meegemaakt dat God dat op gebed wegnam, maar dat gebeurt nu eenmaal niet altijd. Het gevolg kan zijn dat we dan soms wat anders reageren dan normaal. Vraag de mensen in uw nabije omgeving er begrip voor te hebben, als u bijvoorbeeld in de komende tijd soms wat kort af kan zijn, omdat u nog worstelt met die vreselijke verslaving. Heel vaak wil men best meewerken als men dit van te voren van u weet.

7. Geloof dat de Heer u gaat helpen, als Hij uw oprechtheid ziet zal Hij u zeker te hulp komen en u kracht geven. Vooral… geef het niet op als het toch een keer fout gaat. Lees Micha 7:8 waar de profeet zegt: “… want al ben ik gevallen, ik zal weer opstaan…”.

Desnoods praat u in zo’n geval nog een keer met uw huisarts hierover, het is helemaal niet verkeerd om hulp van een arts te krijgen. Soms gaat het door vallen en opstaan. Maar u zult met de Heer zeker winnen. Want het is onmogelijk om met Jezus te verliezen.

Wilt u hulp of advies? U kunt mij altijd mailen, klik hier

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Afgod, Verslaving en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s