Over generatievloeken – bestaat dat wel? Wat zegt de Bijbel?

door Henk Herbold

Sommige mensen hebben geleerd dat iemands problemen veroorzaakt kunnen worden door een z.g. generatievloek? Men zegt dan, het onheil wat ons overkomt komt door de zonden van onze voorouders ? Soms komen mensen met vragen over zo’n generatie vloek bij ons, vandaar dit artikel. Zou zo’n vloek mogelijk zijn, dus iets waar je totaal niets aan kan doen, maar het treft je gewoon. Het is natuurlijk te begrijpen dat mensen er mee zitten, want het klinkt ook uiterst onrechtvaardig, je zou dus gestraft worden voor iets wat een ander gedaan heeft. Stel, je bent een christen, je probeert oprecht naar de wil van God te leven, je leeft niet in zonde, maar tegelijkertijd, zo veronderstelt men, is God je aan het straffen. En dat doet God omdat één van je voorouders tegen Hem gezondigd heeft. God is, zo veronderstelt men, actief bezig om jou te straffen voor wat één of meerdere van je voorouders gedaan hebben. Klopt dat wel?

We ontvangen veel e-mails van mensen die ons vragen stellen en het komt ook voor dat men hier vragen over heeft. Bijvoorbeeld, bestaat er Bijbels gezien zo iets als:

  • een vloek van armoede. Dus, iemand heeft jaren geleden een vloek van God over zich gehaald, vanwege een zondig leven en nu is zo’n hele familie generaties lang in armoede gedompeld. (Het zal je maar treffen!!). Of door het actief belijden van armoede, dus het voortdurend bevestigen dat je in armoede geboren bent en dat dit het lot wat je moet dragen. Er zijn mensen die daar mee zitten.

  • of een ziekte wordt direct als een vloek gevoeld. Omdat er in een familie buitensporig veel ziekten voorkomen, of miskramen en/of levenloos geboren kinderen. Men denkt, dit is een oordeel of vloek wat rust op onze familie. Dus het is normaal dat het mij ook zal treffen.

  • of een vloek van gebroken of ongelukkige huwelijken. Want in de familie komen relatief veel echtscheidingen voor en nu denkt men dat dit een vloek is of oordeel van God. Met deze gedachten een huwelijk te beginnen, kan enorme negatieve invloed hebben.

  • Wat ons ook wel gevraagd wordt is het volgende. Kun je ook nog zelf een vloek over je afroepen? Bijvoorbeeld doordat je onnadenkend zoiets zegt als ‘hier word ik nou toch doodziek van…..’ Er zit toch ook een kracht onze tong, dat staat in de Bijbel (Spreuken 18:21).

Maar… wat verstaat men er precies onder?
Men verstaat onder een generatievloek een bepaald onheil, wat van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. Bijvoorbeeld, de ouders, of de grootouders, of de overgrootouders hebben ‘ernstig’ gezondigd en daardoor zou er een vloek (of oordeel van God) op hun leven te rusten. Een vloek van Godswege wordt dan gezien als een extra straf op hun zonden die wel kan doorgaan tot in het derde en vierde geslacht. Men zegt, lees maar wat God zegt in (Exodus 20:5).

Die vloek wordt vervolgens dan (net zoals een erfelijke ziekte) overgedragen op de kinderen en klein kinderen. Men denkt ook dat het niet  helpt, als je zelf een serieuze christen bent en van harte probeert naar de wil van God te leven. In die zin, dat als je via je voorouders een generatievloek hebt ontvangen, dan werkt die vloek in jou leven altijd door. Het gevolg van de vloek is ongeluk, tegenspoed en dat kan zich op allerlei terrein uiten en wel in zaken als ziekte, huwelijksproblemen, problemen in het gedrag van de kinderen, zonden zoals drift of dronkenschap, tegenslag in het zakenleven etc..

Men denkt dus als volgt. Als het op een bepaald terrein in uw leven lange tijd tegenzit (en wie maakt dat niet mee?), dan zou het goed mogelijk zijn dat het een gevolg is van een generatievloek, sluit dat dus niet uit. De oplossing bestaat uit twee stappen. Eerst moeten de zonden van de voorouders(?) beleden worden en vervolgens moet men zich in de naam van Jezus vrijspreken van deze vloek. De vloek moet dus met andere woorden verbroken worden. Maar klopt dit wel?

Nogmaals, voorstanders van deze afschuwelijk gedachte zullen zeggen, “jawel, lees maar wat God zegt toch in (Exodus 20:5) …want ik de Here uw God ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten…”
Maar, in de eerste plaats moeten we niet vergeten dat dit te maken heeft met het verbond wat God met Israël sloot en Mozes heeft het hier echt over de vloek van de wet. En… als christenen staan we niet onder het verbond met Mozes. Daarom vervloekt God ons ook niet, wanneer wij als christenen ongehoorzaam zijn aan Gods Woord. Als we ongehoorzaam zijn zal God ons mogelijk wel tuchtigen maar dat doet Hij niet om ons onze zonden te vergelden, dat doet Hij om ons te corrigeren, opdat wij tot inkeer komen. Maar Hij vervloekt ons niet, in tegendeel, we zijn verlost van de vloek. In het Nieuwe Testament in de Bijbel lezen: “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt”. Gal.3:13.

En ook nog dit, in Exodus 20:4-6 staat gelukkig ook nog iets anders achter tekst, over Gods oordeel tot in het derde en vierde geslacht, namelijk “…en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden” (Exodus 20:6). Vrij vertaalt staat hier dus dat die vloek hoe dan ook niet geldt voor degene die God liefhebben en dus ook niet voor ons.

Tevens staat er ook nog in Deut. 24:16, dat de Israëlieten ook zelf, dus als het ging om de rechtspraak in Israël, de kinderen niet mochten straffen voor de misdaden van de ouders en andersom mocht dat ook niet. De ouders mochten niet gestraft worden voor de misdaden van hun kinderen. Lees maar “De vaders zullen niet om de kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.”

En… hoe zit het dan bijvoorbeeld met Job?
Als de christenen die in de generatievloek geloven, de oudtestamentische Job waren tegengekomen, in de tijd van zijn beproeving, dan hadden ze Job op de mogelijkheid van zo’n vloek gewezen. Waarschijnlijk zou men gezegd hebben: “Jij leeft nu wel rechtvaardig Job, maar hoe zat dat met je voorouders? Kijk eens wat een ellende in je leven. Je bent ziek, je kinderen zijn dood, al je bezittingen weg. Je beweert zelf dat het niet aan je eigen zonde ligt, als dat zo is dan zou het best eens zo kunnen zijn dat al die ellende het gevolg is van een generatievloek(?).

Een bekend advies is dan. Maak maar eens een geslachtsboom van je voorouders en ga, in ieder geval tot in het derde en vierde geslacht, na wat zij gedaan hebben. Ontdek hun zonden, belijdt voor hun wat ze gedaan hebben en spreek jezelf vrij van de vloek die het gevolg was van hun zonden. Doe dat zo gedetailleerd mogelijk. Dan wordt de vloek van je afgenomen. Dan komt alles weer in orde.”

Verantwoordelijk voor je eigen daden.
Maar, als de leer van de generatievloeken zou kloppen dan zou God anders handelen dan Hij in Jeremia en Ezechiël  uitdrukkelijk heeft gezegd. De profeten maakten toen al duidelijk, dat God een ieder voor zijn eigen zonden ter verantwoording zal roepen.

  • Jer.31:29-30 : “In die dagen zullen zij niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen stomp worden”.
    *
    Er staat feitelijk. Het lijkt er op dat de Israëlieten dachten dat als vaders onrijpe druiven aten dit een negatief effect op het gebit van hun kinderen zou hebben. De kinderen leden dan onder de daden van de vaders. Dit spreekwoord werd gebruikt voor elke situatie waarin kinderen leden onder de gevolgen van het gedrag van ouders. De leer van de generatievloek zegt dat (voor)ouders ‘onrijpe druiven hebben gegeten’, ze hebben door zonde een vloek over zich gehaald. En ze hebben die vloek doorgegeven aan hun kinderen. Maar in het boel Jeremia zegt God, dat ieder mens voor zijn eigen daden verantwoordelijk is. Lees ook wat Ezechiël zegt.

  • Ezechiël 18:20,21: “Waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van de vader? De ziel die zondigt die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf” .

Bevrijdingsbediening.
Een van de pijlers van de z.g. bevrijdingsbediening is deze leer van de generatievloeken. Of zoals men het wel zegt, het in geestelijke zin verbreken van de navelstreng. We komen het echter in de beschrijving van de bevrijdingsbediening van Jezus en de apostelen niet tegen. Er worden wel mensen bevrijd van demonen, maar nergens van een vloek uit het voorgeslacht of het op geestelijke wijze verbreken van een navelstreng. Mensen hebben een boze geest, ze zijn gebonden of overweldigd door boze geesten en daar worden ze van verlost, meer niet. Geen lange bevrijdingsdiensten, of lange gebedsdiensten.

Wat is de betekenis voor ons?
Maar, heeft Exodus 20:5 voor ons dan nog betekenis, waar God in feite zegt dat bepaalde zonden, waar we ons dus niet van bekeren, nog gevolgen kunnen hebben tot in het derde en vierde geslacht na ons.

Toch wel, bijvoorbeeld, kinderen hebben de sterke neiging om de zonden van hun ouders over te nemen. Slechte gewoonten worden aangeleerd door een slecht voorbeeld. De Bijbel zegt “slechte omgang bederft goede zeden” (1 Kor. 15:33). Zonde werkt als zuurdesem. Zo werkt het ook in een gezin. Bepaalde zonden kunnen gemakkelijk overgenomen worden door onze kinderen en zelfs voor degenen die na hen komen. Als de vader van een gezin een dronkaard is dan zullen de kinderen daar ongetwijfeld onder lijden en mogelijk zelfs zijn voorbeeld volgen. Maar dan gaat het niet om een generatievloek. Het gaat hier over het overnemen van bepaalde zonden, zondige gewoonten, van je ouders. De kinderen gedragen zich vaak naar het voorbeeld dat de ouders hebben gegeven.

Ja, ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en niet alleen in wat ze verbieden of zeggen tegen hun kinderen, maar ook op de wijze waarop ze dat doen. Een vader of moeder die regelmatig in woede uitbarsten, tegen elkaar of ook als een kind gecorrigeerd moet worden, zullen vroeg of laat de negatieve gevolgen terug zien bij hun kinderen. Want deze kinderen zullen makkelijker geneigd zijn om hen daarin na te volgen, met alle kwalijke gevolgen van dien. Daarom ouders moeten zich beheersen en zo nodig God daarom bidden. In de Bijbel staat in Eph.6:4 “En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op…” Wat hier voor de vaders geldt, geldt natuurlijk voor alle opvoeders. 

Misschien wilt u uw verhaal aan ons kwijt, of u heeft vragen die u ons graag zou willen stellen. Doe het gerust, u krijgt altijd antwoord, het blijft discreet tussen ons en u kunt gewoon anoniem blijven. KLIK HIER

Meer info over ons: www.volle-evangelie-boodschap.nl

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Bevrijding, demonen en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s