Categorie archief: Zending

God doet nog wonderen vandaag.

Al meer dan 24 jaar reizen we jaarlijks naar Roemenië om de armen te helpen. Naast een geweldige werk onder kinderen, gaan we het land in om op allerlei plaatsen te evangeliseren, mensen te bemoedigen en te zegenen met de spullen die we bij ons hebben.

We zouden u graag iets meer willen vertellen over onze passie voor dit werk. In de laatste maanden van het jaar maken we altijd een nieuw programma voor het nieuwe jaar. Voelt u dan vrij om ons eens op een zondagmorgen uit te nodigen in uw gemeente, we komen graag bij u langs. De adres gegevens vindt u op onze website, http://www.hulp-oosteuropa.nl.

God heeft dit jaar (2014) op deze reis, meer als in andere jaren, profetisch woorden van bemoediging en kracht door ons gesproken, op verschillende plaatsen. Daarnaast hoorde we van wonderen, o.a. hoe een jonge vrouw, op gebed van een borderline syndroom genezen is door de Heer. We mochten twee jaren terug voor haar bidden en vanaf dat moment is ze langzaam hersteld. Ze kwam ons stralend tegemoet, uiteraard alle eer komt de Heer toe, maar toch waren we ontroert toen we haar weer zagen en ze getuigde van haar genezing. Wat is God groot.

We bezochten dit gezin in Grapei, een straat in een arme buitenwijk van Cluj-Napoca. Deze familie inmiddels wordt al vele jaren door onze stichting ondersteund. De vader is op jonge leeftijd aan keelkanker overleden en liet zijn vrouw achter met 9 kinderen. Het leven in Roemenië is voor veel mensen nog erg moeilijk is, maar vooral als alleenstaande vrouw met zoveel kinderen. het is dan niet mogelijk om zomaar te gaan werken en je kunt dan heel diep wegzakken.

Ongeveer 40 procent van de bevolking leeft in armoede. Een deel van hen zinkt zelfs heel diep weg en heeft regelmatig gebrek in noodzakelijke levensbehoeften zoals voeding en kleding. We hebben ook gezien dat de prijzen van veel artikelen vergelijkbaar zijn met hetgeen wij in Nederland in de winkel betalen. Bijvoorbeeld, we betaalde voor een liter diesel voor onze wagen nagenoeg hetzelfde als in ons land. Daar staat tegenover dat de salarissen aanzienlijk lager zijn. Veel mensen verdienen tussen de 200 en 400 euro per maand en moeten daarvoor vaak ploegendiensten draaien of zelfs 6 dagen per week werken. Werkdagen van 10 en 12 uur zijn in Roemenië heel normaal.

Maar er kwam nog een ander probleem bij. Eén van de dochters in het gezin wat we bezochten, leed aan depressies en ze ontwikkelde een borderline syndroom. Ze woog twee jaar geleden nog maar 35 kg, omdat ze bijna niets at. Ook verwondde ze zichzelf steeds en op een dag heeft ze zelfs teveel pillen ingenomen om zich van het leven te beroven. Ze kwam in een coma terecht en werd in het ziekenhuis opgenomen. Daar heeft de dokter gezegd dat als ze niet ontwaakt uit de coma, dan beschouwen ze haar als niet meer te redden. De moeder heeft 8 dagen aan haar bed gezeten en bijna onafgebroken voor haar gebeden. Na 8 dagen ontwaakte ze en na enige tijd mocht ze naar huis. Maar de angst bleef dat zij het weer zou doen.

In dat jaar kwamen we bij haar thuis en hebben we met haar gesproken. Haar werd uitgelegd dat Jezus machtig is haar te bevrijden van de duistere machten van satan die haar naar de dood willen brengen. Nadat ze haar zonden beleden had hebben we haar in Jezus naam de handen opgelegd. Vanaf die dag trad haar genezing in. Langzaam veranderde ze, verdween de angst en de depressie en begon ze zelfs weer te eten.

Nu zagen we haar opnieuw en we konden zien dat haar gewicht duidelijk is toegenomen. Ze kwam ons stralend tegemoet, als een gezonde jonge vrouw. Ons werd door de moeder verteld dat ze aan de dokter had verteld dat Jezus haar genezen had. En ze had de dokter gevraagd om helemaal te mogen stoppen met de medicijnen, die ze dagelijks moest slikken. Die medicijnen maakte dat ze zich regelmatig erg slaperig voelde en ze had daardoor last van haar ogen.

De dokter had gezegd, als je denkt dat je het aan kan moet je het maar proberen, je bent tenslotte groot genoeg om het zelf te beslissen. Vanaf de dag dat ze ook met de medicijnen is gestopt, zijn ook alle bijwerkingen verdwenen en inmiddels werkt ze weer. Binnenkort hoopt ze ook haar studie weer te kunnen gaan afmaken. Wat een geweldig wonder van de Heer, ja wat bij mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij God.

In de Bijbel staat in Hebr.13:8 “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid”. Jezus is veel meer dan een historisch figuur waarover we in de geschiedenisboekjes kunnen lezen. Jezus is vandaag dezelfde en wil nu werken in ons leven, we kunnen nu Zijn liefde en kracht ervaren.

God weet dat we dit allemaal niet gezocht hebben, maar Hij heeft zelf de weg voor ons geopend en ons de opdracht gegeven om met zieken te bidden. In de dienst van God gaat het nooit om onze eer, maar altijd om de eer van Jezus. Zolang we het van Hem verwachten en niet zoeken naar eigen eer, zal Hij ons steeds bevestigen in de bediening.

Ons verlangen is om hier nog meerdere jaren mee door te kunnen gaan. Sommige mensen in ons land hebben hier een wat ander inzicht over. Ze hebben ons gezegd dat praktische hulp wel goed is, maar we zouden toch meer de nadruk moeten leggen op de redding van de ziel.

Natuurlijk gaat het ons niet alleen maar om materiële hulp, we willen de mensen in de eerste plaats bij Jezus brengen. Daarom spreken en bidden we ook eerst met de mensen en zoeken we ze soms op om hen persoonlijk uit te nodigen om naar de samenkomsten te komen. Gelukkig doen velen dat dan ook en daar leren we de mensen ook dat er alleen redding is door Jezus Christus en dat het nodig is om je te bekeren.

Maar evangelie prediking zonder hulp terwijl mensen het arm hebben, is ook niet wat God wil. Dan vergeten we dat Jezus ons o.a. geleerd heeft in Mat.25: 40, dat als we de hongerige voeden en de naakten kleden en de dorstige te drinken geven, dat we het feitelijk aan Hem gedaan hebben. Jezus zegt letterlijk: “Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan”. Toch iets om over na te denken.

We herhalen het nog maar een keer, onze stichting is een geloofswerk, we hebben geen grote buffer waaruit we kunnen putten. Het geld wat mensen ons geven wordt honderd procent gebruikt voor het werk in Roemenië. Alle extra kosten, zoals voor het vervoer en ons verblijf onderweg, wordt door ons zelf persoonlijk betaald. Dat is onze afspraak met elkaar en met de Heer. We hebben teveel gezien dat het evenwicht wel eens zoek kan zijn bij andere goede doelen, doordat de kosten hoger worden dan het doel waarvoor het geld gegeven is. Dat willen we ten allen tijden voorkomen, want dit is niet wat God wil en we zijn voor Hem verantwoordelijk.

We houden ook geen geld achter om een buffer te vormen voor andere jaren. Onze afspraak is dat we steeds in het nieuwe jaar weer opnieuw God zullen vertrouwen voor wat nodig is. We geloven niet dat het de wil van God is dat we een groot reserve gaan aanleggen, zoals bij sommige andere organisaties, om daarmee financiële tegenvallers op te vangen. Het blijft een werk van God en Hij is degene die garant staat voor wat nodig is.
Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Zending | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nieuwe zendingsreis naar Roemenië – 2014

Aan alle vrienden, belangstellenden, broeders en zusters, die ons elk jaar zo trouw steunen voor onze zendingsreizen naar Roemenië.

Dankbaar zijn we voor iedereen die ons in de afgelopen jaren een gift stuurde voor de zendingsprojecten die we ondersteunen in Roemenië. Zonder al die hulp zou het heel wat moeilijker voor ons worden om te helpen en zouden we veel dingen niet kunnen doen.

We willen u vriendelijk vragen ons nog een keer te helpen bij onze jaarlijkse zendingsreis naar Roemenië. Als de Heer het ons weer mogelijk maakt, willen we dit jaar graag opnieuw gaan. Voordat we dit bericht opmaakte hebben we er eerst voor gebeden en afgesproken dat afhankelijk van de respons we ook zullen weten of God ons opnieuw de weg heeft geopend.

Meer dan 22 jaar werken we nu als Stichting Hulp aan Oost-Europa in Roemenië. God bracht ons jaren geleden op deze weg en we zijn dankbaar voor alle hulp die we tot nu toe konden geven. Maar de nood is nog steeds enorm groot, ons bereiken nog regelmatig berichten daarover en we willen met name onze broeders en zusters in de Heer daar niet aan hun lot overlaten. Feitelijk rekenen ze min of meer weer op onze komst dit jaar.

Al vele jaren sturen we maandelijks een financiële ondersteuning voor o.a. een dagelijkse maaltijd voor de kinderen van het Sociaal Centrum in Oradea, de schoolkosten van de kinderen, de nodige medische kosten. Daarnaast ondersteunen we o.a. het werk van een Roemeens evangelisten echtpaar wat met ons samen werkt.

Maar dit is niet alles, zoals de meeste al weten, zouden we er graag ook weer heen gaan met een bus vol met nieuwe kinderschoenen en kinderkleding, om met name de arme kinderen te helpen.

Ondanks alle nood, is bij onze stichting toch altijd humanitaire hulp op de tweede plaats gekomen. We gaan er daarom ook steeds heen om te helpen met Bijbelstudies en evangelisatie diensten o.a. in de staatsgevangenis en het bezoeken van de ernstig zieken (zie foto), mensen in nood die leven in de verschillende krottenwijken, zonder behoorlijk sanitair, soms zonder stromend water. Velen van hen leven aan de rand van het bestaan, we brengen die mensen o.a. een voedselpakket, bidden voor ze, brengen ze Gods Woord en kijken of we ze nog verder kunnen helpen. Velen zien nu al naar onze komst uit.

Maar we kunnen het niet doen zonder de hulp van sponsors, daarom het verzoek, wilt u ons alstublieft weer helpen? We beseffen ook dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om iets te geven. Maar we willen u vragen er in ieder geval voor te bidden en daarna te doen wat God in uw hart legt.

Het bankrekeningnummer vindt u op onze website, zie hieronder en giften zijn uiteraard nog steeds aftrekbaar voor de belasting, de stichting heeft een ANBI erkenning. Alvast heel hartelijk bedankt daarvoor.

Hartelijke groeten en Gods zegen

Henk en Diny Herbold

__________________________________________________________________

STICHTING HULP AAN OOST EUROPA
Voor meer info:
Email: info@hulp-oosteuropa.nl – Website: http://www.hulp-oosteuropa.nl

Lees verder

Geplaatst in Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

Verslag Roemenië-reis 2013

Evangelisten Henk en Diny Herbold.

Voorbereidingen.

aDSC00975Het is elke jaar weer spannend om te zien hoe de Heer ons de mogelijkheid gaat geven en de weg gaat openen, om naar Roemenië te gaan. We verzamelen het hele jaar door goederen en bereiden ons op allerlei manieren voor op een zendingsreis. Het verlangen is er bij ons om te gaan, maar we hebben wel een minimum aan sponsors nodig, voordat we definitief kunnen plannen. Die sponsors kwamen er ook dit jaar. Vele trouwe vrienden van ons reageerde op onze brief en stuurde ons een gift. Mede hierdoor wisten we dat God de weg weer voor ons ging openen.

Toch blijft het ieder jaar een hele onderneming en daarbij komt dat we ook ouder worden. Maar God is in staat Zijn kracht in onze zwakheid te openbaren. aaDSC00974Dit jaar werden we o.a. bemoedigd door de woorden van 2 Petrus 1:3 waar gesproken wordt over ‘goddelijke kracht’ die ons geschonken is en waarin alles is wat we nodig hebben in dit leven. Goddelijke kracht is bovennatuurlijk en is Gods energie die ons in Jezus geschonken is en wel door de doop in de Heilige Geest. Deze kracht stelt ook ons instaat om opnieuw de verre reis te ondernemen en alles te doen om de mensen daar te zegenen. In de loop van de tijd dat we deze reizen ondernemen hebben we regelmatig Gods kracht op wonderlijke wijze ervaren. Het heeft ons wel geleerd om op alles voorbereid te zijn en vooral niet te vrezen, want Jezus is met ons op de weg.

Vlak voor de reis, moesten we er bijvoorbeeld weer even aandenken hoe we twee jaar terug met een wagen vol met goederen stonden, aan de smalle maar drukke autoweg tussen DSC00827Oradea en Cluj-Napoca. De auto stopte door een elektrische storing in de Turbo van de motor en het leek aanvankelijk na vele pogingen, onmogelijk om verder te gaan. We hadden geen bereik op onze mobiele telefoon, geen hotel of woning in de buurt, dan kun je alleen maar bidden tot God. Dat hebben we ook gedaan en de wagen opnieuw gestart in Jezus naam. Na enige tijd sloeg de auto toch weer aan en bracht ons langzaam, maar toch via de lange weg naar Cluj-Napoca toe, waar we een garage konden raadplegen.

We hebben ook geleerd dat alles wat we ondernemen in eigen kracht altijd tot mislukken gedoemd is. Veel mensen ondernemen allerlei activiteiten om de zending te steunen, maar zodra er tegenslag komt op de weg, geeft men het ook gemakkelijk weer op. Dat is op zichzelf ook heel begrijpelijk, het valt nu eenmaal niet mee om te volharden als eraWP_001156 weerstand is. De apostel Paulus zegt in 1 Kor. 16:9 ”mij is een grote en machtige deur geopend, maar.. er zijn vele tegenstanders”.

Zo was het ook altijd in onze bediening. Het is de satan er nu eenmaal alles aan gelegen om ons te ontmoedigen. De les die we moesten leren is, dat we in alles meer moeten drijven op Gods arendsvleugels. Op een vakantie dag zagen we arenden vliegen en terwijl we er naar keken leerde we er een les door. Deze machtige vogels vliegen ogenschijnlijk in de richting van de zon en na verloop van tijd beginnen ze te cirkelen boven het dal, schijnbaar zonder enige inspanning. Ze drijven dan op de kracht van de wind en kunnen dat uren volhouden. Zo aWP_001157mag een kind van God drijven op de “goddelijke kracht” van de Heer. Dan neemt Hij het over, het is dan Zijn kracht in ons. We hebben God gebeden “laat ons U op deze manier mogen dienen Heer”. Met deze gedachten zijn we aan de 23ste zendingsreis begonnen en Hij was naast ons en in ons, we voelden dat we konden dienen vanuit Zijn kracht.

In ieder geval, sneller als we verwacht hadden waren de vele goederen die we mee zouden nemen gesorteerd en ingepakt. We konden weer een grote voorraad prachtige nieuwe schoenen en winterjasjes aanschaffen voor een heel laag bedrag. Alle gevers heel hartelijk bedankt, die met hun bijdragen de aanschaf van deze goederen mogelijk hebben gemaakt. De kinderen waren er enorm gelukkig mee.

We hebben verschillende gezinnen kunnen helpen met een geldbedrag voor de aanschafDSC00554 van hout voor de winter en de verbouwing van hun eenvoudige woning. Geen enkel jaar kwam er zoveel geld binnen als dit jaar en dat ondanks de crisis in ons land. De Heer liet ons opnieuw zien dat het Zijn werk is en dat Hij wil dat we doorgaan om de mensen in Roemenië te zegenen.

Kort verslag van de reis.
Op zaterdag 31 augustus werd de wagen geladen en op zondag 1 september zijn we vroeg vertrokken. Samen hebben we eerst de reis opgedragen aan de Heer. We zijn in het vertrouwen dat God met ons zou zijn vertrokken. Wat een zegen dat we het nog steeds samen mogen doen en dat God ons ook zo geweldig heeft gezegend als echtpaar en team.DSC00983 We zeggen vaak tegen elkaar “wat zijn we toch gelukkige mensen”. Op dinsdag 3 september kwamen we in Oradea aan. Een team van vrijwilligers stond weer op ons te wachten om ons te helpen. We omhelsden elkaar en sommige huilden van blijdschap bij het weerzien. God heeft ons in alle achterliggende jaren een hechte vriendschap met hen gegeven. Na deze warme begroeting, is het team direct begonnen om, volgens afspraak voedselpakketten te gaan maken voor de armen. De goederen voor de pakketten staan weer hoog opgestapeld in de DSC00980samenkomst zaal. Heel veel mensen uit arme wijken zullen weer komen naar het Sociaal Centrum voor een voedselpakket. Er worden dit jaar 95 pakketten gemaakt van ongeveer 30 euro per stuk. Dit bedrag hebben we uit de vele giften kunnen betalen.

Eerst hebben we samen gebeden voor alle goederen en het gezegend in Jezus naam. Vervolgens worden de pakketten in een snel tempo, met de hulp van het hele team gemaakt.

Daarna hebben we nog een gezellig samen zijn met het team, we hebben elkaar immers een jaar lang niet gezien. Toch hebben we het ook dan weer over de moeilijke situatie waarin velen moeten leven in Roemenië. De leidster van de kleuterschool vertelt ons dat vooral in de wintertijd veel kinderen naar de school komen met kapotte schoenen. Er kan dan heel veel sneeuw liggen en het kan bitter koud zijn. Kinderen huilen soms van de kou. Ze omhelst ze dan en trekt de kinderen dan vervolgens de kapotte schoenen uit en de natte kousen. Die gaat ze drogen en tegelijk doet ze de voetjes van de kinderen (die soms bevroren lijken), in een bak warm water om ze op te warmen. In de winter is dat een dagelijks taak van haar. Daarnaast zijn er regelmatig kinderen die hongerig op school komen omdat de moeder ze geen ontbijt mee kan geven. Ze krijgen in de middag op het centrum een warme maaltijd, maar dat duurt dan nog lang voor ze. Dus deelt de leidster vaak haar lunch met de kinderen en ze leert de andere kinderen ook, die wel iets te eten bij zich hebben, om het ook te delen. Dat gaat vrijwillig, zo verzekert ze ons, het gaat er maar om dat ze leren naar elkaar om te zien.

Terwijl ze het ons vertelt springen de tranen in haar ogen, wat een situatie, je kunt je er in Nederland niets bij voorstellen.

Gelukkig horen we ook van geweldige voortuitgang. Kinderen die opgroeien zonder voldoende voeding, hebben soms ook geestelijk achterstanden. Het valt dan niet mee ze iets bij te brengen, maar met gebed, geduld en veel liefde lukt het de leidster toch om die kinderen wat lezen, schrijven en rekenen bij te brengen. Dat kan je alleen als je je taak samen met de Heer doet en je van Hem het geduld en de wijsheid krijgt.

Ook worden dingen met het team besproken zoals, de kosten van de dagelijkse warme maaltijd die door onze stichting maandelijks wordt betaald. De kosten zijn weer gestegen en ook onze stichting wordt gevraagd of weDSC01092 iets meer kunnen betalen. Wat moeten we zeggen? We kunnen het niet maken om te zeggen, “dan eten ze maar minder”. Maar ook onze stichting is een geloofswerk, we hebben geen grote buffer waaruit we kunnen putten. We kunnen het alleen bij de Heer brengen, maar inmiddels hebben we in het geloof de stap gewaagt, we zullen het bedrag voor de maaltijden gaan verhogen, in het vertrouwen dat de Heer ons geloof niet zal beschamen.
Lees verder

Geplaatst in Zending | Tags: | 1 reactie

In Roemenië komt nog steeds honger en armoede voor.

Zendingsorganisaties in het algemeen en ook de stichting Hulp aan Oost Europa, zien uit naar mensen die zich gedrongen voelen om mee te werken in de visie die we hebben, uiteraard gedrongen door de liefde van Christus. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die bewogen worden door de liefde van Jezus, om te geven en te helpen en dat ondanks de crisis in eigen land.

Er zijn natuurlijk ook mensen nodig om te gaan en daadwerkelijk de hulp te brengen. Wat dit laatste betreft kan natuurlijk niet iedereen hieraan deel nemen. Een belangrijke voorwaarde is: bekwaam zijn om te helpen, maar het voornaamste is toch een roeping en trouw. Want met wat enthousiasme en idealen red je het niet. Het zendingswerk is zwaar en je gaat er met mensen om van een heel andere cultuur en met soms voor ons vreemde gewoonten. Als je niets hebt om op terug te vallen dan gaat het niet. Je moet op de Heer en je roeping terug kunnen vallen, dat alleen kan je staande houden.

Diny en Henk Herbold hebben besloten weer op reis te gaan naar Roemenië. Als vertegenwoordiging van de stichting Hulp aan Oost Europa, ondernemen ze nu al ruim 23 jaar zendingsreizen en hulptransporten naar Oost Europa. Ze zullen in de eerste plaats enkele dagen in Oradea en omgeving werken en daarna richting Cluy Napoca vertrekken.

Duizenden broeders en zusters in Christus in Roemenië, vrezen de winter die voor hen ligt. Honger en kou wordt ieder jaar weer velen fataal. Met name de ouderen in krotwoningen, die nauwelijks of niet verwarmd kunnen worden, zijn het slachtoffer. Maar ook kinderen die onvoldoende goede voeding krijgen en weinig mogelijkheden hebben tot scholing gaan, zonder hulp een onzekere toekomst tegemoet.

De armoede treft altijd met name de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen en gehandicapten. Aan de armoede liggen natuurlijk structurele oorzaken ten grondslag. Zo zijn de pensioenen van ouderen volstrekt onvoldoende om te voorzien in de primaire levensbehoeften. Voor gehandicapten zijn de problemen nog groter. Velen van hen worden verstoten en leven in een onvoorstelbaar isolement.

Ook andere groepen in de samenleving vrezen de winter. Vaders en moeders van grotearmevrouw gezinnen kunnen de monden van hun kinderen onmogelijk voldoende voeden. Hun salaris is vaak veel te laag en nog erger wordt het als men z’n werk verliest en moet leven van de liefdadigheid van vrienden en familie. Daarom, gebrek aan voedsel, medicijnen, kleding en warmte maakt dat velen Roemenië in de wintermaanden een dagelijkse strijd hebben te voeren om te overleven.

Als stichting verstaan we onze roeping om in navolging van Christus diegenen die geen helper hebben tot hulp te zijn. We willen niet alleen maar het evangelie brengen, ze bemoedigen en met hen bidden, maar we willen ook letterlijk brood aan de hongerige geven en kleding om de naakten te kleden (Jesaja 58:7). Uiteraard kunnen we dat onmogelijk met eigen middelen alleen, we zijn ook afhankelijk van de steun van vele sponsors die ons regelmatig ondersteunen met een gift. Gelukkig zijn ze er nog steeds en we zijn God daar in de eerste plaats dankbaar voor.

Natuurlijk beseffen we dat structurele veranderingen nodig zijn, wil er echte veranderingen komen in de situatie van de armen. Maar we vinden dat dit ons niet ontslaat van onze roeping en verantwoordelijkheid, om in ieder geval te doen wat we kunnen om de acute nood van onze broeders en zusters in Christus te helpen oplossen.

DSC00698De invloed van de noodhulp die we jaarlijks bieden is beslist enorm groot, het is meer als een druppel, zoals sommigen dachten. Vooral, vergeten mensen ontvangen nu liefde, aandacht en zorg van een ander die in bewogenheid naar hen omziet. Daarnaast, voedsel, kleding, medicijnen en hout voor de kachel, het zijn allemaal liefde bewijzen en dat heeft kostbare waarde voor God. Tevens doen we er alles aan om de mensen te bemoedigen met het Woord van God.

Natuurlijk kunnen we niet allemaal uitgaan.
Iedereen die echt betrokken is, zou misschien in zijn of haar hart wel willen uitgaan, maar niet iedereen kán daadwerkelijk gaan. Feitelijk heeft iedere christen een roeping op het gebied van zending, maar voor velen is dat een roeping aan het thuisfront, om zending te ondersteunen. Maar deze mensen zijn niet minder belangrijk.

Natuurlijk, niet iedereen is geschikt om in een ander land te wonen en werken. Het belangrijkste is natuurlijk de bereidheid om te dienen, op welke manier dan ook. Wie ook maar enigszins beseft wat Gods liefde voor de verloren wereld inhoudt. Dat God alles weg gaf, in de vorm van Jezus die wilde sterven voor onze redding, kan het niet laten om zich te bekommeren om zijn naasten, zowel die om de hoek van de straat, als die ver weg in een ander land wonen. Bent u bereid om te dienen waar nodig? Bidt de Heer om Zijn leiding, zodat u precies daar dienstbaar zal zijn waar u het meest tot zegen kunt zijn.
Lees verder

Geplaatst in Evangelie, Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

Er zijn mensen nodig die bidden, geven en gaan.

Door de kredietcrisis is de nood in Roemenië enorm toegenomen. Zulke financiële rampen hebben in deze arme landen nog veel grotere gevolgen dan bij ons. De werkeloosheid is momenteel dramatisch in veel gezinnen. Er zijn in toenemende mate arme gezinnen die leven in krotten of verwaarloosde woningen, omdat ze niet instaat zijn om de huur en de hoge energiekosten te betalen. Vooral in de winter moet men vaak schulden maken om te kunnen eten en tenminste één kamer te verwarmen. Nog erger wordt het als men kosten moet maken voor schoolmaterialen of medische behandelingen. Zonder dat men een arts of ziekenhuis apart betaalt, wordt men gewoon niet geholpen. Veelal zijn de kinderen degenen die het meeste onder de situatie lijden. Soms worden ze door de ouders, uit pure wanhoop, de straat op gestuurd omdat ze niet meer voor ze kunnen zorgen. Het gevolg is dat men over straat zwerft, leeft onder bruggen, zonder hoop voor de toekomst. Als God het ons geeft, zullen we 2 september 2012 vertrekken, voor een reis van ongeveer 17 dagen. We zullen in de eerste plaats enkele dagen in Oradea en omgeving werken en daarna richting Cluy Napoca vertrekken. Wilt u ook voor ons bidden? Zending is nog steeds de grote opdracht van de gemeente van Jezus Christus. Met zending bedoel ik gehoor geven aan de woorden van Jezus in Matth. 28: 18-20 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen….”

Het zou beslist goed zijn als meer jongeren en ouderen tijd zouden vrijmaken om op één of andere wijze betrokken te zijn bij zending. Ook zij die zich niet echt geroepen voelen om daadwerkelijk naar uit te gaan, roept de Heere op om gestalte te geven aan deze opdracht van Jezus. Er zijn feitelijk drie dingen nodig. Mensen die bidden, mensen die geven en mensen die gaan.

Er zijn nog steeds plaatsen waar zending nog hard nodig is. Allereerst, er zijn nog vele honderden miljoenen mensen die deel uitmaken van bevolkingsgroepen die nauwelijks of in het geheel niet met het Evangelie in aanraking zijn geweest. Daarbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan etnische groepen, maar ook aan sociale groepen. Bijvoorbeeld in Roemenië waar bepaalde groepen ernstig gediscrimineerd worden zoals gehandicapten, werkloze ouderen, zigeuners. Deze groepen dragen niets bij aan de samenleving en worden daarom vaak aan hun lot overgelaten. Verder is zending nodig op plekken waar wel een plaatselijke gemeente is, maar waar deze hulp nodig heeft om staande te blijven. Gedacht kan worden aan Bijbelstudie, Bijbelse vorming van plaatselijke leiders, maar ook aan gemeente die hulp nodig hebben om een nieuwe generatie in hun land te bereiken met het Evangelie. Een andere belangrijke taak is zending op ondersteunende posten. Denk aan mensen die de bevoorrading regelen voor zendelingen op geïsoleerde plekken, onderwijzers op zendingsscholen, pastoraal begeleiders en personeel op de kantoren van de zendende organisaties thuis en op het veld. Iedereen die echt betrokken is, zou wel willen uitgaan, maar niet iedereen kán daadwerkelijk gaan. Feitelijk heeft iedere christen een roeping op het gebied van zending, maar voor de meesten is dat een roeping aan het thuisfront, om zending te ondersteunen. Toch denk ik dat iedere christen zich serieus moet afvragen of het echt niet mogelijk is dat God hem of haar roept om ook te gaan. Er zijn namelijk allerlei soorten mensen nodig in de zending en zeker niet alleen predikers, maar ook b.v. bouwvakkers, onderwijzers en medici.
Lees verder

Geplaatst in Evangelie, Zending | Tags: | Een reactie plaatsen