Tagarchief: Gods stem

Spreekt God nog tot mensen?

Er zijn mensen die denken God in deze tijd niet meer persoonlijk tot mensen spreekt, want zegt men, “we hebben nu immers de Bijbel”. Dit is echter een misleiding van satan, waardoor miljoenen christenen uitgesloten worden van een intieme omgang met hun hemelse Vader. In de Bijbel roept Jezus ons juist op, om naar Zijn stem te luisteren (Joh.10:27). Als we dus naar Zijn stem moeten luisteren, dan kan dat alleen maar als Hij spreekt tot ons mensen. Ook zegt Hebr.1:2 dat God in de laatste dagen (dat is dus nu) wil spreken door de Zoon en dat is niemand anders dan Jezus.

De Bijbel zegt vervolgens dat God met veel mensen, op een heel persoonlijke manier sprak, als met vrienden. Denk maar aan Mozes, in Exodus 33:11 staat letterlijk “…en de Heer sprak met Mozes ..als met een vriend…”. Als God dat deed bij Mozes, waarom zou Hij dat niet bij ons kunnen doen. In Joh.15:15 zegt Jezus dat Hij zijn discipelen Zijn vrienden noemt. Ik weet het zeker, we mogen allemaal vrienden van Jezus zijn.
Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Bijbelstudies, God spreekt, Gods stem | Tags: | Een reactie plaatsen

Spreekt God vandaag nog tegen ons?

Spreekt God nog vandaag.
Er zijn christenen die niet meer geloven dat God nog persoonlijk tot zijn kinderen wil spreken. Ze zeggen, ‘ze horen nooit iets van God en dus weten ze bijna zeker dat God al honderden jaren zwijgt’. Feitelijk is het vreselijk als je er zo over denkt.

De Bijbel leert immers dat God een Vader is, die intens veel van ons houdt en welke liefhebbende vader zou niet met zijn kinderen willen spreken, dat is ondenkbaar. Het is juist zo oneindig kostbaar als je beseft dat God je Vader is en dat jij zijn dierbare kind mag zijn, dat je geliefd bent door Hem. Als je dat ten diepste beseft, verandert alles in je leven.

Dat God niet meer zou spreken is juist een jammerlijke dwaling die vele christenen weerhoudt van een intieme wandel met hun hemelse Vader. Als je de Bijbel leest, zie je zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament dat God regelmatig en duidelijk spreekt tot mensen. Daaruit mogen we zeker begrijpen dat Hij juist persoonlijk betrokken zijn wil bij elk aspect van ons leven. Jezus heeft ook gezegd dat iedereen die bij Hem hoort, Zijn stem kan verstaan: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem; ik ken ze en zij volgen mij”. (Johannes 10:27) Als God niet tot ons zou spreken, heeft het natuurlijk geen zin hebben om Zijn stem te kunnen verstaan.

Er zijn vele goede voorbeelden in de Bijbel, maar heel bijzonder is wel het verhaal van Mozes. Over hem wordt gezegd dat God heel persoonlijk met hem sprak, letterlijk staat er “zoals iemand spreekt met zijn vriend” (Exodus 33:11). Dus heel gewoon en ontspannen zoals een vriend bij je binnen loopt en met je praat. Sommige mensen denken dat je daar eerst helemaal perfect voor moet zijn, een soort heilige, maar Mozes was zeker niet volmaakt en maakte vele fouten. Toch wilde God een vriendschapsrelatie met hem.

Daarom is het zeker, dat ook wij een vriendschapsrelatie met onze hemelse Vader kunnen hebben, mits we dat natuurlijk echt graag willen en er vooral tijd in willen investeren (Lees Joh.15:15). We kunnen gerust zeggen dat iedereen die zich een kind van God kan noemen (Joh.1:12), de stem van de hemelse Vader dagelijks zou kunnen horen. We zullen Gods stem meestal niet met onze natuurlijke gehoororgaan horen. Maar God kan op andere manieren spreken in onze geest, het is een innerlijke stem of een geestelijke horen. Vandaar ook dat de Bijbel zegt “wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeente zegt” (Openb. 2 en 3)

Al kan God wel hoorbaar tot ons spreken, de Bijbel spreekt er in ieder geval in het verhaal van de roeping van Samuel (1 Sam.3). De stem die tot Samuel kwam was een echte stem, niet zomaar een subjectief ‘gevoel’. Samuel had zeker tot op dit ogenblik nog nooit een dergelijke ervaring gehad; hij ‘kende de HERE nog niet; nog nooit was hem een Woord van de Heer geopenbaard’ (1 Sam. 3:7). Paulus hoorde het ook voor zijn bekering, toen hij op weg was naar Damascus om de christenen te vervolgen (Hand.9:4). Jezus riep hem met een hoorbare stem “Saul, Saul van vervolgd gij mij”. Die stem heeft zijn hele leven veranderd.

Neem zelf ook eens de proef op de som.
Waarom zou God vandaag niet tot jou willen spreken, Hij is Vader? Verwacht gewoon dat Hij zal spreken, op welke manier dan ook en begin er zo mogelijk vandaag al mee.

Bid eerst ernstig om de stem van de Gods Geest te mogen horen en begin daarna je hart te openen voor Hem. Zeg Hem waar je mee zit, de problemen, je zorgen, maar ook je vreugde en blijdschap. Neem ook de tijd om God te eren met een hoorbare stem en lees vooral Gods Woord met aandacht.

Neem er echt even tijd voor om met de Heer te zijn, dus niet in een haastig moment, gauw even voor het eten of voor het slapen gaan, dat werkt niet. Belijd zo nodig ook je zonden en verneder je diep voor God, zo mogelijk kniel neer voor God of bidt tijdens een lange wandeling in de stilte. Mensen die dit soort dingen doen zullen altijd, op één of andere wijze Gods stem vernemen.

Hoe? Wel dat is bij iedereen en ook elke keer anders. Soms spreek een tekst uit de Bijbel je erg aan en het blijft zich steeds weer bij je herhalen, of een vers uit een lied terwijl je bezig bent de Heer te aanbidden, of God spreekt hoorbaar (of merkbaar) in onze geest, of we worden plotseling herinnert aan een tekst of een gebeurtenis, hoe dan ook…. je bemerkt iets van God….want God spreekt. Het is alleen van belang dat we het wel opmerken en daarom moeten we het gewoon verwachten, want dan ga je er op letten. Het is ook zo, hoe vaker je op zo’n intieme manier met God doorbrengt, hoe gemakkelijker het zal worden om steeds beter Zijn stem te herkennen.
Lees verder

Geplaatst in Bijbelstudies, Gebed, gemeente, Gods stem, Profeteren in de gemeente | Tags: , , | 1 reactie