Tagarchief: verkering

Bijbelse adviezen voor hen die verlangen naar een partner.

Het huwelijk is door God bedacht.
Uit de Bijbel weten dat het huwelijk feitelijk Gods idee was. Het is dus niet iets wat de mensen zelf bedacht hebben. In Genesis 2:18 kunnen we lezen dat God zegt: “Het is niet goed, dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”. Vanaf dat moment kwam Eva in het leven van Adam, God creëerde haar zelf en gaf haar aan Adam, de eerste mens en zij paste precies bij hem.

Toch had God met het huwelijk een veel hoger doel, dan alleen maar elkaar gezelschap te geven, dus om alleen de eenzaamheid op te lossen. Het huwelijk is Gods antwoord op het diepste verlangen van de mens: namelijk om een verbintenis voor het leven aan te gaan, om een hulp of een maatje te hebben die blijft. God heeft het huwelijk bedoeld als een hechte relatie, waarbij een man en een vrouw worden samengevoegd tot een niet te verbreken eenheid. Die eenheid is fantastisch bedacht door God, twee mensen die volledig in elkaar op gaan. De bedoeling is, dat op die manier het huwelijk hun beide diepste behoeften kan bevredigen.

God was feitelijk zelf de eerste die het huwelijk sloot van het eerste mensenpaar. Er was geen trouwambtenaar, God was de trouwambtenaar, er waren geen getuigen dan God alleen. Misschien hebben de dieren in de hof van Eden toegekeken, wat God nu aan het doen was. God creëerde echter zelf een perfecte partner voor Adam. En Eva was lichamelijk en geestelijk helemaal geschikt voor Adam en uiteraard andersom ook.

God wist dus precies welke persoon het beste bij Adam paste, daarom klikte het ook meteen tussen Adam en Eva. Ook vandaag wil God zich bemoeien met onze partner keuze, als we Hem daar maar bij willen betrekken, want God is geïnteresseerd in ons en heeft ons lief. En Hij wil daarom ook betrokken zijn, bij één van de belangrijke beslissingen van ons leven, namelijk de keuze met wie wij ons leven zullen gaan delen.

Hoe vind ik de ware.
Hoe kan je, als kind van God nu de juiste partner vinden in de massa mensen die om ons heen leven? Het antwoord van de Bijbel is duidelijk (Spreuken.3:5,6 ) ‘Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.’ We zijn er zeker van, mensen kunnen zonder de hulp van de Heer, heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken. Teveel mensen hebben het zelf geprobeerd om de juiste levenspartner te vinden en zijn teleurgesteld uitgekomen. Helaas ook onder christenen eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding. Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad. Men gaat bijvoorbeeld ‘stappen’ om de ware te vinden, dan desnoods maar het uitgaansleven in. Maar kinderen Gods die echt op God vertrouwen, behoeven niet te gaan ‘stappen’ om de ware te vinden. Je beledigt God ermee en geeft Hem niet de ruimte, tijd en vertrouwen die Hij van je vraagt. Daarnaast veroorzaakt het vaak frustraties en teleurstellingen. Het is beter te wachten op Gods tijd.
Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Liefde, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit, Verliefd | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Als je op zoek bent naar een levenspartner (deel 1).

Een meisje zoekt een jongen.
(Een jongen zoekt een meisje, deel 2)

Inleiding.
Als je trouwt zul je merken dat je partner alle aspecten van je leven beïnvloed. Waar je in
in te brengen. En dat is ook goed. Je kunt niet zomaar meer zelfstandig beslissingen nemen. Je moet rekening houden met (de mening) van de ander. Elders in deze cursus werd duidelijk dat je een eenheid gaat vormen naar lichaam, ziel en geest. Althans, aan die eenheid moet je in het huwelijk werken. En hier kom je nu op een punt waar het spannend wordt als b.v. een christen en een niet christen een relatie hebben met elkaar.

Het is geen punt van twijfel dat een gelovige bijzonder veel van een ongelovige kan houden en andersom. Een ongelovige man of vrouw kan je dan ook niet zomaar gelijkstellen met losbandige mensen die alles doen wat God verboden heeft. Er zijn ongelovige mensen die er absoluut een goede en gezonde leefwijze op nahouden, en die goede normen en waarden hebben in hun leven. Daarmee hoeven ze niet te verschillen met christenen. Maar ondanks al deze mooie eigenschappen, is er één wezenlijk verschil: in de gelovige woont de Geest van God. Zijn geest is door God levend gemaakt. En in de ongelovige woont de Geest van God niet. Of zoals Johannes het zegt in 1 Johannes 5:12 “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”.

Het voor een gelovige al in de verkeringstijd van groot belang om alert te zijn en biddend na te gaan om degene waar je mee omgaat wel de ware is in Gods ogen.

Waar moet je op letten, wat zegt de Bijbel?

1 . Het kan geen ongelovige zijn.
2 Kor. 6:14-16 zegt “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?”

Dit is niet een achterhaalde religieuze regel. Het is het Woord van God voor jou nu. Let op of iemand echt een relatie heeft met Jezus. Hoe weet je dat? Vroeg of laat zul je dat merken in je gesprekken met hem, zijn bereidheid om samen met jou te bidden, samen naar de kerk te gaan en hoe hij reageert op een prediking.

Let op: het z.g. ‘zendingswerk dating ” is nooit een verstandige strategie. Hiermee wordt het volgende bedoeld, “mijn vriend is wel niet bekeerd , maar… ik zie het juist als een uitdaging om hem bij de Heer Jezus te brengen”. Als hij niet een wedergeboren christen al is, dan is hij bijna zeker niet door God op je weg gebracht. Er zijn teveel christen vrouwen die toch doorgaan in zo’n relatie en achteraf, moeten erkennen dat ze een moeilijke weg zijn gegaan, door toch te trouwen met een ongelovige man.

2 . Geen leugenaar.
Als je ontdekt dat de jongen waar je mee omgaat tegen je liegt b.v. over zijn verleden, of dat hij altijd bezig is om dingen te verbergen voor jou, telefoontjes, e-mails, brieven, dus niet open. Stop zo snel mogelijk met zo’n vriendschap. Een huwelijk moet juist worden gebouwd op een fundament van vertrouwen. Als hij niet open en eerlijk kan zijn, kun je beter nu direct met hem breken, voordat hij je een nog grotere teleurstellingen bezorgd .

3 . Geen playboy.
Het is helaas niet zo dat iedere aardige vent in de kerk, ook altijd leeft in seksuele reinheid. Een jongen die voordat hij jou kende, al intiem contact heeft gehad met verschillende vrouwen, heeft in ieder geval daar lossere opvattingen over. Het is dus belangrijk om te weten of zo’n jongen zich van deze weg echt bekeerd heeft. Mocht dat niet zo zijn dan kan dat tot veel problemen leiden in een mogelijk huwelijk. Wees dus voorzichtig, betrouwbaarheid is de basis van een goede relatie.

4 . Geen verslaafde.
Wees altijd voorzichtig met een verslaafde of een ex-verslaafde.
Christelijke mannen die verslaafd zijn (of waren), aan alcohol of drugs hebben een probleem wat mogelijk later, in een moeilijke periode, weer een rol kan gaan spelen. Dat wil niet zeggen dat het probleem van de verslaving nooit overwonnen kan zijn, maar ga in ieder geval nooit een relatie aan met een man die weigert om hulp voor zijn verslaving te zoeken. Sta erop dat hij professionele hulp krijgt en niet weg loopt voor zijn problemen. Realiseer je goed, jij kunt hem niet echt helpen en daarvoor is een verkering ook niet bedoeld.

5 . Niet iemand die geen zin heeft in werken.
Wees voorzichtig met iemand waarvan je het vermoede hebt dat hij geen plannen heeft om vast werk te vinden. Die daar dus niet over praat of er mee bezig is.

Het gevolg kan zijn dat hij later liever de hele dag thuis b.v. videospelletjes speelt, terwijl zijn vrouw werkt en alle rekeningen betaald . De apostel Paulus zei tegen de Thessalonicenzen : “Als iemand niet bereid is om te werken, dan zal hij niet eten” ( 2 Thess. 3:10 ). Dezelfde regel zou je hier ook op de volgende manier kunnen uitleggen: “Als een mens niet bereid is om te werken, verdient hij het niet om met je trouwen “.

6 . Geen narcist, iemand die alleen met zichzelf bezig is.
Wees voorzichtig met mannen die voortdurend over zichzelf praten en daarbij b.v. zes uur per dag in de sportschool doorbrengen. Dat zijn mannen die erg ingenomen zijn met zichzelf en meestal te veel bezig met hun eigen behoeften en verlangens, in plaats van die van jou. Ze zijn ook moeilijker in staat om de minste te zijn, als dat nodig is en jou dus lief te hebben, zoals Christus de gemeente liefheeft en Zich voor haar opofferde ( Ef. 5:25 ).

7 . Geen driftkop .
Wees voorzichtig met mannen die hun woede niet kunnen beheersen, fysiek, maar ook verbaal. Als je met zo’n man trouwt, moet je je leven lang, als in mijnenveld steeds tussen moeilijkheden heen navigeren, om te voorkomen dat er een uitbarsting komt. Dat is geen leven en zeker niet wat God wil.

8 . Een man die een kind gebleven is.
Wees tenminste voorzichtig met een man die b.v. op z’n 35ste nog steeds thuis woont en die een moeder heeft die nog steeds bezig is voor hem te koken, schoon te maken en te strijken. Je kunt er zeker van dat hij vast zit in een emotionele knoop, toen hij jou leerde kennen . Je vraagt veel geduld om hem duidelijk te maken dat je niet zijn moeder kan vervangen en je bent ook niet zijn mentor die hem kan helpen volwassen te worden.

9 . Heerszuchtige mannen.
Wees voorzichtig met mannen die je niet als gelijkwaardig behandelen maar voortdurend hun superioriteit willen bewijzen. Achter die façade van zit diepe onzekerheid en dat kan tot veel problemen leiden in een relatie.

In 1 Petr.3:7 staat ( in de nieuwe Bijbelvertaling), het volgende: “U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg”.

Petrus gebiedt de mannen dus om hun vrouwen te behandelen ‘met respect’. Als de jongen waar je contact mee hebt, vernederend opmerkingen maakt, wees dus op je hoede.

Maar, als je een vrouw van God bent, dan is het altijd het beste om in deze belangrijke beslissing in je leven, te wachten op een man die door Jezus op je weg wordt gebracht .

Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Verliefd, vrouwen | Tags: , | 1 reactie

Verlang je naar een partner, ga er mee naar de Heer.

God is geïnteresseerd in ons en heeft ons lief. Daarom wil Hij ook betrokken zijn in de één van de belangrijke beslissingen van ons leven, namelijk de keuze met wie wij ons leven zullen gaan delen. Als christenen leven we momenteel in een wereld waarin mensen bij voorkeur leven naar hun emoties en gevoelens. Verliefdheid wordt vaak gezien als iets wat je overkomt en waar je vooral aan moet toegeven. Alleen, er is een groot verschil tussen verliefdheid en echte liefde. Je kunt vele malen verliefd worden in je leven, maar dat kan gemakkelijk weer over gaan en maar…je kunt als christen niet aan alle verliefdheid toegeven, hoe moeilijk dat ook is. Verliefde mensen zijn vaak ongeduldig en reageren impulsief. Emotionele reacties winnen het dan van het gezond verstand en willen je dingen laten doen waar je (mogelijk) later spijt van krijgt. Maar voor een christen gaat God gehoorzamen boven alles, zelfs al kost het moeite. Verliefd zijn op iemand die God niet wil dienen, hoe mooi het ook lijkt, gaat toch tegen Gods Woord in.

Luister naar wat de Bijbel zegt in 2 Kor.6:14: ‘Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?’ Een dergelijke relaties zal altijd leiden toch teleurstellingen en verdriet en daarom dat God ons ervoor waarschuwt, want Hij houdt van ons en wil ons voor verdriet bewaren.

Echte liefde is meer dan verliefdheid, het is een geschenk van God. Je kunt van iemand intens houden en die liefde neemt alleen maar toe. Echte liefde houdt in dat je een ‘onvoorwaardelijke’ verbintenis aangaat met iemand die niet perfect is, maar waar je toch enorm veel van houdt. Deze echte liefde is een groot geschenk van God aan ons en komt helemaal tot zijn recht in een huwelijk. Wij zijn dan in staat om van elkaar te houden omdat Jezus eerst van ons hield.

Maar hoe vind ik zo iemand?
Hoe was het in het prille begin, zoals beschreven in het boek Genesis van de Bijbel. Adam had het feitelijk makkelijk: God had namelijk heel speciaal voor hem alleen een vrouw gemaakt; hij hoefde er niet voor op zoek en al helemaal niet naar speeddates, singles-avonden of datingsites, zoals je dat vandaag hebt.

Hij hoefde zich ook niet af te vragen of deze vrouw wel de ‘ware’ was: want zijn keuze bestond slechts uit één vrouw. In die zin was Adam en Eva bevoorrecht en kunnen we ons daar feitelijk niet mee vergelijken. Maar één ding blijft voor ons wel hetzelfde als voor hen. God had hen bij elkaar gebracht en die zekerheid mochten ze hun hele leven met zich meenemen. Als het moeilijk werd kwam het weer in hun gedachten terug: God heeft ons samen gebracht.

Voor christenen die God betrekken bij hun keuze als het gaat om een levens partner, is dat vandaag niet anders, God brengt nog steeds mensen samen en als je weet dat, is het makkelijker om voor je huwelijk te vechten als het nodig is.

Het verhaal van het eerste mensen paar vertelt ons ook dat God de bedenker is van de man-vrouw relatie, dus het huwelijk, omdat het Zijn wil is dat de mens niet alleen zal zijn. Er staat letterlijk in Gen.2:18 dat de mens niet gemaakt is om alleen te zijn. Het verlangen naar een relatie zit heel diep in de mens. De mens is door God zo geschapen, het hoort daarom bij ons als het leven zelf. Geen wonder dus dat je je eenzaam kan voelen als je alleen bent. Geen wonder ook als iemand naar een levensgezel verlangt, het is door God in ons gelegd.

Als jij op zoek bent naar een partner, dan ben je dus volkomen in de wil van God. Hij heeft het verlangen in je gelegd. Maar… als je denkt dat je er zelf niets aan hoeft te doen, omdat God wel iemand op je weg zal brengen en dat je dan pats-boem klaar bent, dan heb je het mis. Er staat nergens in de Bijbel dat God je wel een partner zal geven, zonder dat je er zelf naar op zoek hoeft te gaan.

Om de juiste partner te vinden heb je Gods leiding nodig, dat ontslaat je echter niet van de verantwoordelijkheid om ook zelf actief aan de slag te gaan.

Hier volgen enkele praktische punten:
1.Bidt voor een geschikte levenspartner. Ik ben er zeker van, mensen zonder de hulp van de Heer, heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken. Teveel mensen hebben het zelf geprobeerd om de juiste levenspartner te vinden en zijn teleurgesteld uitgekomen. Helaas ook onder christenen eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding. Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar de Heer.
2.Ga naar een evangelie gemeente of kerk waar christenen komen en leer mensen kennen. Doe er dus ook zelf wat aan, neem geen passieve houding aan met de gedachte dat God het allemaal wel zal regelen voor je.
3.Verwacht wel de leiding van God. Geloof dat Hij op het juiste moment tot je zal spreken. Vraag je af: “geloof ik werkelijk dat God intens veel van me houdt en ook de diepste verlangens van mij hart kent. Vertrouw ik Hem dan dat Hij het beste met me voor heeft”. Dit is de eerste voorwaarde als we Gods hulp willen inroepen om de juiste levenspartner te vinden. (Hebr. 11:6)
4.Neem een besluit om God gehoorzaam te zijn in alles? Dit betekent dat we onze eigen wil en mening ondergeschikt maken aan wat God wil. Ook als het tegen onze emoties en gevoelens ingaat. Als God ons duidleijk maakt dat we niet verder moeten gaan met een relatie, wees daar dan gehoorzaam in. Wees dan bereid om Zijn wil te doen, ook als dat betekent dat ik moet wachten op Gods tijd. Dit vraagt om een bijzondere nederige houding. Niet wij weten wat het beste voor ons is maar de Heer en een mens die op God vertrouwt, komt nooit bedrogen uit.
5.De Bijbel spreekt naast een lichamelijk éénwording ook van een geestelijk éénwording, (Pred.4:12). Geestelijk éénworden betekent, elkaar verstaan, aanvoelen, willen dienen, aanvaarden etc. Natuurlijk kunnen we dat nooit in voldoende mate in eigen kracht, maar dit is het werk van de Heilige Geest wat ook Zijn vernieuwend werk wil doen in ons. Maar… tijdens de verkeringstijd moet er toch wel al een verlangen zijn om b.v. samen te bidden en samen Gods Woord te lezen. Als dat verlangen absoluut ontbreekt, moeten ons wel goed afvragen of we verder moeten gaan in deze relatie.
Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Liefde, Seksualiteit, Verliefd | Tags: , , | Een reactie plaatsen