Tagarchief: Verliefd

Over verliefd worden en seksualiteit. Wat zegt de Bijbel?

Bijbels onderwijs over verliefdheid, relatie en seksualiteit is heel belangrijk. Helaas wordt er in veel kerken en evangelie gemeenten, te weinig aandacht aan besteed. Mensen mailen ons wekelijks over deze onderwerpen en vertellen ons dat in de gemeente waar ze komen, … Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Liefde, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit, Verliefd | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Als je op zoek bent naar een levenspartner (deel 2).

Een jongen zoekt een meisje. Waar moet je als christen op letten?

(Het eerste deel is er ook: “Een meisje zoekt een jongen”.)

verkeringInleiding.

Huwelijken beginnen, als het goed is altijd vanuit de liefde die een man en een vrouw voor elkaar opvatten en die ze vorm willen geven in een levenslange relatie van trouw. Daar staat God uiteraard niet buiten, integendeel Hij wil betrokken zijn bij de meeste belangrijkste beslissing in ons leven, namelijk met wie we het leven willen delen. Daarbij wil Hij ons leiden, zodat we de juiste persoon zullen ontmoeten. Hij wil en kan zelfs tot ons spreken en op diverse manieren bevestigen dat we de ware gevonden hebben. Als dat zo is dan hoeven we zelfs niet te vrezen als het eens mis dreigt te gaan. Kinderen Gods hebben namelijk de beschikking over een bron van liefde die oneindig veel groter en voller is dan de liefde in ons eigen hart. Het geheim van een relatie van christenen is namelijk dat we elkaar mogen leren liefhebben met de liefde van Christus, die Hij heeft uitgestort in onze harten. Deze liefde raakt nooit op, de onze wel. Onze liefde kan opraken, op de proef gesteld worden, verkillen of zelfs gewoonweg verdwijnen. Maar als Jezus Christus de Heer van ons huwelijk is, zullen we door Gods genade steeds opnieuw wegen vinden om elkaar lief te hebben en trouw te blijven en ons huwelijk niet te laten verworden tot een kille relatie, waarin we op een egoïstische manier de ander naar onze hand proberen te zetten of de ander naar ons beeld willen omvormen.

Van belang is natuurlijk dat we vooral in de verkeringstijd, willen luisteren naar de aanwijzingen van de Heer, zodat we echt degene vinden die God voor bestemd heeft. Maar je kunt ook niet alles maar aan God overlaten, ook van ons wordt iets verwacht. Eerst gaan we in het gebed tot God en vragen we Hem de juiste persoon aan te wijzen die geschikt voor ons is. Daarnaast moeten we niet vergeten om zelf te letten op bepaalde gewoonten en eigenschappen van de ander die er op wijzen dat een relatie vroeg of laat problemen kan geven.

Hier volgen een aantal richtlijnen.

1. Geen ongelovige.
In deel 1 (Klik hier) worden vrouwen eraan herinnerd dat de Bijbel heel duidelijk is op dit punt : Christenen moeten niet met ongelovigen trouwen.

2 Kor. 6:14-16 zegt “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?”

Naast je beslissing om Christus te volgen, is het huwelijk wel de belangrijkste beslissing die je ooit zal maken. Verknoei het dus niet, door het negeren van deze heel belangrijke Bijbelse waarheid. Je hebt een vrouw nodig die Jezus zelfs nog meer liefheeft dan ze ooit van jou zou kunnen houden. Zet geestelijke volwassenheid dus aan de top van de lijst van kwaliteiten die je wilt zien in een vrouw die je toekomstige levenspartner mag zijn.

Als zij dus niet een wedergeboren christen is, dan is zij bijna zeker niet door God op je weg gebracht. Je bent in ieder geval gewaarschuwd.

2 . Een vrouw die op te grote voet leeft.
Wees voorzichtig met een vrouw die het geld te gemakkelijk uitgeeft en daar vooral mee doorgaat als ze het niet meer heeft. Daardoor ontstaan vaak schulden die zelfs de liefde ingrotevoet een relatie kan laten bekoelen. Tenzij je natuurlijk wilt leven met schulden voor de rest van je leven, waardoor je veel wakker zult liggen en veel stress zult kennen, moet je niet trouwen met een vrouw zich niet op dat vlak wil bekeren.

De Bijbel zegt in Rom.13:8 “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben” Deze aansporing van Paulus, is een krachtige herinnering aan God’s afkeer van alle vormen van schuld die niet tijdig worden afgelost.

3. Geen ruzie maakster, maar juist een vredestichtster.
Wees voorzichtig met vrouwen die willen heersen en die dus altijd gelijk willen hebben. Deze vrouwen denken dat de wereld rond hen draait. Hun woorden zijn vaak hard en scherp als het gaat om de fouten van anderen, maar ze worden boos als ze zelf kritiek krijgen van anderen. Als je geen christelijk nederigheid ziet in de vrouw waar je contact mee hebt, neem even de tijd om na te denken, bidt er in ieder geval God voor. Vraag je af, “is zij wel de ware” ?

De Bijbel zegt in Spreuken 21:9 zegt: “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning”.

4. Vrouwen die willen verleiden.
De Bijbel vertel van Simson (Richteren 16) die door Gods Geest gezalfd was en daardoor bovenmenselijke kracht bezat. Maar hij verloor zijn kracht door een verleidelijke vrouw genaamd Delilah, die hem verleidde om te zondigen. Net als Delilah zal een vrouw die ongehoorzaam is op seksueel vlak, je met haar charmes willen verleiden, met als gevolg dat je je geestelijk kracht of je zalving verliest. Als een z.g. “christelijke” vrouw in de kerk of gemeente b.v. flirt met allerlei jongens of seksueel ongepaste opmerkingen maakt, stopt dan direct met zo’n vriendschap.

5. Iemand die niet kan vergeven.
Een vrouw die niet kan vergeven kan door bitterheid de sfeer in het huwelijk behoorlijk verpesten. Als de vrouw waar je mee omgaat, b.v. regelmatig ziedend van woede en wrok is, dan ben je gewaarschuwd. Nog erger wordt het al ze zich ook erg zielig vindt, dus zelfmedelijden. Mogelijk zal daardoor je leven in het huwelijk er niet gemakkelijker op worden, maar een reeks van eindeloze drama’s kunnen elkaar opvolgen. Sta er tenminste op dat ze met zich laat bidden en hulp gaat zoeken. Wacht met zo’n relatie en bidt er eerst ernstig voor.

Lees de waarschuwing in de Bijbel in Mat 6:14, 15 “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven”.

6. Geen vrouw die manipuleert.
Het huwelijk is een samenwerkingsverband en de enige manier waarop het echt werkt is, wanneer zowel de man als de vrouw elkaar willen dienen.

Lees in Efeziërs 5: 21 “…en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus”.

Net zo goed als mannen niet moeten denken dat ze in een huwelijk als een dictator kunnen regeren, moeten vrouwen niet proberen om hun man net zo lang te manipuleren en onder druk te zetten, dat ze hun zin te krijgen. Je moet niet wachten totdat je getrouwd bent om dan tot de ontdekken te komen dat je vrouw alles voor het zeggen wil hebben. Beter is het om van te voren goed op te letten en er zo nodig over te praten.

7. Geen vrouw die b.v. haar moeder boven jou kiest.
Het is niet normaal voor een vrouw om naar haar moeder vijf keer per dag te willen spreken over elk detail van haar huwelijk, b.v. met inbegrip van haar intieme momenten met haar man. Dat is raar..

Ouders moeten op de achtergrond blijven van de huwelijken van hun kinderen, als vrienden die willen helpen als het ze gevraagd worden, maar niet eerder. In ieder geval dienen ze zich niet op te dringen.

Filippenzen 2:3 zegt: “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”

8. De verslaafde.
Helaas ook christenen worstelen soms met verslavingen – b.v. aan alcohol. Zolang als men niet volkomen bevrijd is van deze gewoonte door Jezus, is het niet verstandig om te trouwen. Het is in ieder geval niet verstandig om de knoop door te hakken voordat je ziet dat je vriendin echt vrij is.

Let op: Zoek je levenspartner dat ook niet in de kroeg, of in een wereldse bar of in een disco. Het is beter God te bidden om haar op een gezegende plaats tegen te komen, b.v. in de kerk of gemeente.

Voorbeeld: Eliëzer de knecht van Abraham ontmoette Rebecca aan de bron. (Lees Genesis 24) God wil ons geven dat we elkaar mogen vinden aan de bron, d.i. waar Gods Woord gepredikt wordt.

De beste regel, bij het kiezen van een vrouw wordt gevonden in Spreuken 31:30 : “Charme is bedrieglijk en schoonheid verdwijnt snel, lof verdient alleen een vrouw die leeft in ontzag voor de Heer”.

Dus niet alleen de uiterlijke schoonheid is belangrijk, maar nog veel meer of ze God wil dienen. Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Verliefd, vrouwen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Adviezen voor een gelukkig huwelijk.

Helaas laten veel kerken en evangelisch gemeenten na om voldoende en regelmatig onderwijs te geven uit de Bijbel over het huwelijk en hoe we om moeten gaan met problemen die op onze weg komen.

Voor heel veel dingen in het leven volgen mensen een opleiding en dat vinden we heel gewoon. Maar als het gaat om het huwelijk, dan nemen we maar automatisch aan dat iedereen instaat is om het tot een succes te maken. Toch hebben ook daarbij de wijze lessen van anderen bij nodig, want we lopen soms tegen problemen op waar we moeilijk uit kunnen komen zonder hulp. Vandaar de vele echtscheidingen in de huidige tijd.

Om die reden krijgen we tegenwoordig elke dag emails van mensen die advies nodig hebben op dit vlak. Misschien bent u ook zo iemand, mail ons gerust u krijgt altijd antwoord: KLIK HIER.

Korte adviezen voor een gelukkig huwelijk.

Punt 1 – Eerlijkheid en betrouwbaar.
Wees altijd een open boek voor de ander. Huwelijks partners die tegen elkaar liegen spelen met vuur. Efeze 4:25 zegt “Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander”. Laat de ander van u op aan kunnen, dat wil zeggen, wat u zegt dat doet u ook.

Punt 2 – Leer samen te bidden. Het is van groot belang dat huwelijkspartners met elkaar bidden en ook voor elkaar bidden. Er is niets wat zo enorm samenbindt als het gebed. Het beste is als beide leren om hardop voor elkaar te bidden en dit geldt uiteraard ook als het eens moeilijk gaat in de relatie. Jac.5:16 zegt “Bidt voor elkaar opdat gij genezing ontvangt…”.

Punt 3 – Heb aandacht voor elkaar. Communiceer veel en voor wie dat een probleem, probeer te praten. Heel veel problemen in relaties ontstaan doordat mensen niet of onvoldoende met elkaar praten. Neem tijd om naar elkaar te luisteren en wees geinteresseerd in elkaar.In 1 Kor.12:26 staat dat we als leden van het lichaam van Christus met elkaar meemoeten lijden en elkaar ook moet laten delen in de vreugde.

Punt 4 – Tederheid.
Tederheid en romantiek mag nooit ontbreken in een liefdesrelatie. In Efeze 5:29 staat dat de man z´n vrouw moet koesteren. Menige relatie is langzaam van alle glamour ontdaan, doordat er niets zachts meer overbleef, men gaat ruw met elkaar om en de liefde verdwijnt.

Punt 5 – Waardering. Ieder mens heeft van tijd tot tijd een aanmoediging nodig. In een huwelijksrelatie zijn we er ook om elkaar dat te geven. Laat de ander merken dat je hetgeen hij of zij doet waardeert, dus dat het maar niet gewoon is dat de was gedaan wordt en het eten gekookt. In 1 Petr.3:7 staat dat mannen hun vrouwen “eer” moeten bewijzen, dat betekent zoveel als een schouder klopje.

Punt 6 – Vrolijkheid. In Spreuken 17:22 staat,”een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren”. Mensen die altijd maar klagen en nooit eens een grapje maken, zijn een kwelling voor hun omgeving. Bidt van de Heer een vrolijk hart en leer om de ander op te beuren, dat zal de sfeer in uw relatie goed doen.

Punt 7 – Sexualiteit. Wees bereid elkaar ook te dienen op het vlak van de sexualiteit. In een normale huwelijksrelatie hoort dit erbij en zijn we er niet in de eerste plaats om onszelf te dienen, maar altijd de ander. In Filip.2:3,4 staat “..en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen”.

Liefde en verliefd zijn.
Van elkaar houden is niet alleen verliefd zijn maar je ook liefdevol gedragen naar die ander, dus het moet zichtbaar zijn in de manier waarop we met elkaar omgaan. Geen woorden maar daden dus. Dat komt omdat gevoelens zijn beïnvloedbaar en dus veranderlijk. Liefde moet dus niet alleen gebaseerd zijn op gevoelens, maar ook op toewijding aan elkaar. Toewijding aan elkaar gaat ook veel dieper dan verliefdheid.

Het huwelijk is feitelijk ook een opdracht waaraan je iedere dag moet werken. Liefde is ook een kwestie van onze wil en niet alleen van voelen. Jezus koos er bewust voor om van ons houden op een zichtbare manier. Vandaar dat Hij voor ons wilde sterven aan het kruis. Agape-liefde (Gods liefde), is de wederzijdse houding van dienstbaarheid en dit is nodig binnen huwelijk, zodat het een succes wordt. Dagelijks sterven aan je eigen verlangens en kiezen voor het belang van de ander. Bij trouwen ontvang je de ander, maar geef je jezelf weg.

Lees verder

Geplaatst in echtscheiding, Huwelijk, Liefde, Overspel, Seksualiteit, Verliefd | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Speciaal voor jonge mensen die verliefd zijn.

Alhoewel we allemaal weten dat verliefdheid niet abnormaal is en het in de meeste geval iedereen wel een keer overkomt, is er ook een gevaar. Verliefdheid maakt namelijk dat je je gemakkelijker stort in een avontuur met veel onzekerheden en waar je vaak het eind niet van ziet. Men is vaak tijdelijk niet voor reden vatbaar, omdat men moeite heeft om dingen rationeel te zien. Het is beslist nog geen een goede voedingsbodem voor een huwelijk, verliefdheid is namelijk nog geen echte liefde, maar het één zou wel moeten overgaan in het ander.

Verkering is een tijd waarin je elkaar beter leert kennen, om daarna op een verantwoorde manier te beslissen of je met elkaar wilt trouwen. Niet iedere verkering zal in een huwelijk eindigen, want soms pas je gewoon niet bij elkaar. Verkering heeft als doel om naar elkaar toe te groeien totdat je het aandurft om met ‘Ja!’ jezelf onlosmakelijk met de ander te verbinden.

Wanneer gaat een christen ‘te ver’ in Gods ogen?
1. Verkering met een ongelovige.
Omdat het voor de Heer God een gruwel is als een gelovige zich onlosmakelijk aan een ongelovige bindt, gaat een christen ‘te ver’ als hij verkering heeft met een ongelovige. (1.Kon.11:1-7; Ezr.9:1-2; 2Kor.6:14-16)

‘Maar misschien gaat de ander wel geloven?’ hoor ik je vragen…

Je kan natuurlijk wel tijdens een gewone vriendschap over je geloof praten, maar pas er wel voor op dat je partner geen christen wordt alleen omdat jij dat bent.

Sommigen denken “mijn vriend is wel een goede jongen en als we getrouwd zijn zal hij zich wel bekeren”. Wat is er mis met deze gedachte? Wel, we worden in de Bijbel opgeroepen om mensen het evangelie te verkondigen en om hen op deze wijze tot Christus te brengen. We worden niet opgeroepen om eerst verliefd op hen te worden om hen zo tot Christus te brengen.
Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Liefde, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit, Verliefd | Tags: , , , | Een reactie plaatsen