Maandelijks archief: september 2014

God doet nog wonderen vandaag.

Al meer dan 24 jaar reizen we jaarlijks naar Roemenië om de armen te helpen. Naast een geweldige werk onder kinderen, gaan we het land in om op allerlei plaatsen te evangeliseren, mensen te bemoedigen en te zegenen met de spullen die we bij ons hebben.

We zouden u graag iets meer willen vertellen over onze passie voor dit werk. In de laatste maanden van het jaar maken we altijd een nieuw programma voor het nieuwe jaar. Voelt u dan vrij om ons eens op een zondagmorgen uit te nodigen in uw gemeente, we komen graag bij u langs. De adres gegevens vindt u op onze website, http://www.hulp-oosteuropa.nl.

God heeft dit jaar (2014) op deze reis, meer als in andere jaren, profetisch woorden van bemoediging en kracht door ons gesproken, op verschillende plaatsen. Daarnaast hoorde we van wonderen, o.a. hoe een jonge vrouw, op gebed van een borderline syndroom genezen is door de Heer. We mochten twee jaren terug voor haar bidden en vanaf dat moment is ze langzaam hersteld. Ze kwam ons stralend tegemoet, uiteraard alle eer komt de Heer toe, maar toch waren we ontroert toen we haar weer zagen en ze getuigde van haar genezing. Wat is God groot.

We bezochten dit gezin in Grapei, een straat in een arme buitenwijk van Cluj-Napoca. Deze familie inmiddels wordt al vele jaren door onze stichting ondersteund. De vader is op jonge leeftijd aan keelkanker overleden en liet zijn vrouw achter met 9 kinderen. Het leven in Roemenië is voor veel mensen nog erg moeilijk is, maar vooral als alleenstaande vrouw met zoveel kinderen. het is dan niet mogelijk om zomaar te gaan werken en je kunt dan heel diep wegzakken.

Ongeveer 40 procent van de bevolking leeft in armoede. Een deel van hen zinkt zelfs heel diep weg en heeft regelmatig gebrek in noodzakelijke levensbehoeften zoals voeding en kleding. We hebben ook gezien dat de prijzen van veel artikelen vergelijkbaar zijn met hetgeen wij in Nederland in de winkel betalen. Bijvoorbeeld, we betaalde voor een liter diesel voor onze wagen nagenoeg hetzelfde als in ons land. Daar staat tegenover dat de salarissen aanzienlijk lager zijn. Veel mensen verdienen tussen de 200 en 400 euro per maand en moeten daarvoor vaak ploegendiensten draaien of zelfs 6 dagen per week werken. Werkdagen van 10 en 12 uur zijn in Roemenië heel normaal.

Maar er kwam nog een ander probleem bij. Eén van de dochters in het gezin wat we bezochten, leed aan depressies en ze ontwikkelde een borderline syndroom. Ze woog twee jaar geleden nog maar 35 kg, omdat ze bijna niets at. Ook verwondde ze zichzelf steeds en op een dag heeft ze zelfs teveel pillen ingenomen om zich van het leven te beroven. Ze kwam in een coma terecht en werd in het ziekenhuis opgenomen. Daar heeft de dokter gezegd dat als ze niet ontwaakt uit de coma, dan beschouwen ze haar als niet meer te redden. De moeder heeft 8 dagen aan haar bed gezeten en bijna onafgebroken voor haar gebeden. Na 8 dagen ontwaakte ze en na enige tijd mocht ze naar huis. Maar de angst bleef dat zij het weer zou doen.

In dat jaar kwamen we bij haar thuis en hebben we met haar gesproken. Haar werd uitgelegd dat Jezus machtig is haar te bevrijden van de duistere machten van satan die haar naar de dood willen brengen. Nadat ze haar zonden beleden had hebben we haar in Jezus naam de handen opgelegd. Vanaf die dag trad haar genezing in. Langzaam veranderde ze, verdween de angst en de depressie en begon ze zelfs weer te eten.

Nu zagen we haar opnieuw en we konden zien dat haar gewicht duidelijk is toegenomen. Ze kwam ons stralend tegemoet, als een gezonde jonge vrouw. Ons werd door de moeder verteld dat ze aan de dokter had verteld dat Jezus haar genezen had. En ze had de dokter gevraagd om helemaal te mogen stoppen met de medicijnen, die ze dagelijks moest slikken. Die medicijnen maakte dat ze zich regelmatig erg slaperig voelde en ze had daardoor last van haar ogen.

De dokter had gezegd, als je denkt dat je het aan kan moet je het maar proberen, je bent tenslotte groot genoeg om het zelf te beslissen. Vanaf de dag dat ze ook met de medicijnen is gestopt, zijn ook alle bijwerkingen verdwenen en inmiddels werkt ze weer. Binnenkort hoopt ze ook haar studie weer te kunnen gaan afmaken. Wat een geweldig wonder van de Heer, ja wat bij mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij God.

In de Bijbel staat in Hebr.13:8 “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid”. Jezus is veel meer dan een historisch figuur waarover we in de geschiedenisboekjes kunnen lezen. Jezus is vandaag dezelfde en wil nu werken in ons leven, we kunnen nu Zijn liefde en kracht ervaren.

God weet dat we dit allemaal niet gezocht hebben, maar Hij heeft zelf de weg voor ons geopend en ons de opdracht gegeven om met zieken te bidden. In de dienst van God gaat het nooit om onze eer, maar altijd om de eer van Jezus. Zolang we het van Hem verwachten en niet zoeken naar eigen eer, zal Hij ons steeds bevestigen in de bediening.

Ons verlangen is om hier nog meerdere jaren mee door te kunnen gaan. Sommige mensen in ons land hebben hier een wat ander inzicht over. Ze hebben ons gezegd dat praktische hulp wel goed is, maar we zouden toch meer de nadruk moeten leggen op de redding van de ziel.

Natuurlijk gaat het ons niet alleen maar om materiële hulp, we willen de mensen in de eerste plaats bij Jezus brengen. Daarom spreken en bidden we ook eerst met de mensen en zoeken we ze soms op om hen persoonlijk uit te nodigen om naar de samenkomsten te komen. Gelukkig doen velen dat dan ook en daar leren we de mensen ook dat er alleen redding is door Jezus Christus en dat het nodig is om je te bekeren.

Maar evangelie prediking zonder hulp terwijl mensen het arm hebben, is ook niet wat God wil. Dan vergeten we dat Jezus ons o.a. geleerd heeft in Mat.25: 40, dat als we de hongerige voeden en de naakten kleden en de dorstige te drinken geven, dat we het feitelijk aan Hem gedaan hebben. Jezus zegt letterlijk: “Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan”. Toch iets om over na te denken.

We herhalen het nog maar een keer, onze stichting is een geloofswerk, we hebben geen grote buffer waaruit we kunnen putten. Het geld wat mensen ons geven wordt honderd procent gebruikt voor het werk in Roemenië. Alle extra kosten, zoals voor het vervoer en ons verblijf onderweg, wordt door ons zelf persoonlijk betaald. Dat is onze afspraak met elkaar en met de Heer. We hebben teveel gezien dat het evenwicht wel eens zoek kan zijn bij andere goede doelen, doordat de kosten hoger worden dan het doel waarvoor het geld gegeven is. Dat willen we ten allen tijden voorkomen, want dit is niet wat God wil en we zijn voor Hem verantwoordelijk.

We houden ook geen geld achter om een buffer te vormen voor andere jaren. Onze afspraak is dat we steeds in het nieuwe jaar weer opnieuw God zullen vertrouwen voor wat nodig is. We geloven niet dat het de wil van God is dat we een groot reserve gaan aanleggen, zoals bij sommige andere organisaties, om daarmee financiële tegenvallers op te vangen. Het blijft een werk van God en Hij is degene die garant staat voor wat nodig is.
Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Zending | Tags: , | Een reactie plaatsen