Maandelijks archief: juli 2012

Er zijn mensen nodig die bidden, geven en gaan.

Door de kredietcrisis is de nood in Roemenië enorm toegenomen. Zulke financiële rampen hebben in deze arme landen nog veel grotere gevolgen dan bij ons. De werkeloosheid is momenteel dramatisch in veel gezinnen. Er zijn in toenemende mate arme gezinnen die leven in krotten of verwaarloosde woningen, omdat ze niet instaat zijn om de huur en de hoge energiekosten te betalen. Vooral in de winter moet men vaak schulden maken om te kunnen eten en tenminste één kamer te verwarmen. Nog erger wordt het als men kosten moet maken voor schoolmaterialen of medische behandelingen. Zonder dat men een arts of ziekenhuis apart betaalt, wordt men gewoon niet geholpen. Veelal zijn de kinderen degenen die het meeste onder de situatie lijden. Soms worden ze door de ouders, uit pure wanhoop, de straat op gestuurd omdat ze niet meer voor ze kunnen zorgen. Het gevolg is dat men over straat zwerft, leeft onder bruggen, zonder hoop voor de toekomst. Als God het ons geeft, zullen we 2 september 2012 vertrekken, voor een reis van ongeveer 17 dagen. We zullen in de eerste plaats enkele dagen in Oradea en omgeving werken en daarna richting Cluy Napoca vertrekken. Wilt u ook voor ons bidden? Zending is nog steeds de grote opdracht van de gemeente van Jezus Christus. Met zending bedoel ik gehoor geven aan de woorden van Jezus in Matth. 28: 18-20 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen….”

Het zou beslist goed zijn als meer jongeren en ouderen tijd zouden vrijmaken om op één of andere wijze betrokken te zijn bij zending. Ook zij die zich niet echt geroepen voelen om daadwerkelijk naar uit te gaan, roept de Heere op om gestalte te geven aan deze opdracht van Jezus. Er zijn feitelijk drie dingen nodig. Mensen die bidden, mensen die geven en mensen die gaan.

Er zijn nog steeds plaatsen waar zending nog hard nodig is. Allereerst, er zijn nog vele honderden miljoenen mensen die deel uitmaken van bevolkingsgroepen die nauwelijks of in het geheel niet met het Evangelie in aanraking zijn geweest. Daarbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan etnische groepen, maar ook aan sociale groepen. Bijvoorbeeld in Roemenië waar bepaalde groepen ernstig gediscrimineerd worden zoals gehandicapten, werkloze ouderen, zigeuners. Deze groepen dragen niets bij aan de samenleving en worden daarom vaak aan hun lot overgelaten. Verder is zending nodig op plekken waar wel een plaatselijke gemeente is, maar waar deze hulp nodig heeft om staande te blijven. Gedacht kan worden aan Bijbelstudie, Bijbelse vorming van plaatselijke leiders, maar ook aan gemeente die hulp nodig hebben om een nieuwe generatie in hun land te bereiken met het Evangelie. Een andere belangrijke taak is zending op ondersteunende posten. Denk aan mensen die de bevoorrading regelen voor zendelingen op geïsoleerde plekken, onderwijzers op zendingsscholen, pastoraal begeleiders en personeel op de kantoren van de zendende organisaties thuis en op het veld. Iedereen die echt betrokken is, zou wel willen uitgaan, maar niet iedereen kán daadwerkelijk gaan. Feitelijk heeft iedere christen een roeping op het gebied van zending, maar voor de meesten is dat een roeping aan het thuisfront, om zending te ondersteunen. Toch denk ik dat iedere christen zich serieus moet afvragen of het echt niet mogelijk is dat God hem of haar roept om ook te gaan. Er zijn namelijk allerlei soorten mensen nodig in de zending en zeker niet alleen predikers, maar ook b.v. bouwvakkers, onderwijzers en medici.
Lees verder

Geplaatst in Evangelie, Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

Onze samenleving is in de greep van verslavingen

Als je je leven door wetjes laat bepalen, wordt je een slaaf. Maar je wordt evengoed een slaaf als je toegeeft aan alles wat leuk of lekker lijkt. Dat maakt de huidige genotscultuur wel duidelijk. De samenleving lijkt onverzadigbaar. Veel mensen storten zich wanhopig op eten, drugs, games, relaties, sigaretten, sport, porno, muziek, films, auto’s en wat niet al.

Jezus komt weer, straks zullen we Hem ontmoeten en voor eeuwig bij hem zijn. Ik zou niet willen dat Hij mij zou vinden terwijl ik nog gebonden ben aan één of andere verslaving. Dat ik bezig ben mijn tijd te vullen met zinlose dingen. Naarmate we juist meer met Gods Woord bezig zijn en dagelijks de Heer zoeken in gebed, zal het ons steeds duidelijker worden dat de Heer ons ook van onze verslavingen wil verlossen.

Veel mensen beseffen niet dat achter elke verslaving een demon staat, die ons gebonden tracht te houden. Daarom is het is geestelijk en om die reden hebben we gewoon bevrijding nodig. Er is een duivelse kracht werkzaam die mensen bindt in slavernij. Terwijl God ons wil vrij maken, is het een duivels werk om mensen te binden. De duivel probeert ons genot te geven door alcohol, tabak, drugs enzovoorts; geen van deze dingen geven ons lang genot en allen zijn op de een of andere manier schadelijk. Jezus, geeft ons Zijn onvergelijkbare vrede door de kracht van Zijn Heilige Geest die in ons is. Daarvoor is geen vervanging.

Wat wij feitelijk nodig hebben is brood dat voor altijd verzadigt en dat kan alleen Jezus ons geven. Zonder Jezus redden we het niet. Hij zegt: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben’ (Johannes 6:35).

Voor een gelovig kind van God is feitelijk maar één middel om de vrijheid te bewaren en geen slaaf te worden van games, internet, nicotine, drank, drugs of welke ‘afgod’ dan ook, neem in de eerste plaats tijd om met God bezig te zijn. Laat Jezus altijd de belangrijkste zijn in uw leven. De Bijbel zegt het zo: “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” Kol. 3:1, 2 Onze samenleving heeft ware navolgers van Jezus Christus nodig. Zij kunnen ook andere jongeren inspireren, richting geven en bewaren voor een kwijnend bestaan als gamejunkie. Mensen met verslavingen hebben vaak concentratie problemen en moeite als het gaat om gebed en het lezen van Gods Woord.

Hoe kom ik van mijn verslaving af?
1.Erken het probleem voor jezelf en bespreek het ook met anderen om je heen die je kan vertrouwen. Geef toe dat je b.v. meer van je iPod houdt dan van je Bijbel. Belijd de zonde van tijdverspilling en geestverzieking aan God en vraag om vergeving.
2.Neem een radicale beslissing om hier wat aan te veranderen. Neem deze beslissing voor Gods aangezicht en vraag vooral Gods om bevrijding, want anders kun je die beslissing onmogelijk waar maken. Kom je er niet uit, laat met je bidden voor een pastor of begeleider die met Gods Geest vervuld is.
3.Kom in actie: beperk je tijd op de TV of Computer drastisch, of als je dat niet lukt doe desnoods het weg uit je huis. Laat je leven niet beheerst worden door je email, je TV, de laatste games, soaps etc. Doe er alles aan om deze verslaving een halt toe te roepen. Ga de Bijbel lezen en roep God aan om jou honger in je hart te geven naar Hem.
4.Zoek God met geheel je hart. Vraag Hem om zijn visie en bedoeling voor jouw leven. Vraag Hem hoe jij kunt bijdragen aan zijn plan met deze wereld en jouw plaats in Gods Koninkrijk.
Lees verder

Geplaatst in Bevrijding, Verslaving | Tags: , , | Een reactie plaatsen