Categorie archief: vrouwen

Seks voor het huwelijk, kan dat wel? Hoe staat het in de Bijbel?

Meer info over huwelijk, echtscheiding, seksualiteit, anticonceptie etc. vindt u op
http://www.christelijk-huwelijk.nl

Seks voor het huwelijk, wat zegt de Bijbel?
In de Bijbel lezen in het Oude Testament, dat God had verboden dat een man en vrouw “buiten het huwelijk” seksuele gemeenschap met elkaar hadden. Werd dit toch gedaan, dan ‘moest’ het stel trouwen, lees Ex.22:16. Tevens verstaan we uit het Nieuwe Testament in 1 Kor.7:9, dat seks hoort binnen de grenzen van het huwelijk. Letterlijk staat er “als je je niet kunt onthouden, trouw dan want dat is beter dan je te branden” en met branden wordt zondigen bedoeld.

In het Oude Testament lezen we ook over seks voor het huwelijk als zondig, het gaat dan om seksuele gemeenschap tussen mensen die niet met elkaar getrouwd zijn en daar toe waarschijnlijk ook geen plannen hadden. De Bijbel noemt dat ontucht en ontucht is een zonde die door God op dezelfde manier gezien wordt als bijvoorbeeld overspel (lees Deutr.22:13-30).

De Bijbel verklaart dit als volgt: “…Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.” (1 Korintiërs 6:13). Vers 18 gaat hierop verder in, “Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.”
Galaten 5:19 zegt hetzelfde, “Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid…”
Efeziërs 5:3 zegt het het duidelijkst, “Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.”

Uit deze verzen blijkt dat God een totale onthouding van seks voor het huwelijk wil. Het is duidelijk dat dit voor veel mensen erg moeilijk is, maar aan de andere kant is het vanuit Gods standpunt goed te begrijpen. Het valt nu eenmaal niet te ontkennen dat verkeringen en verlovingen uit kunnen gaan. Je moet er dus voor zorgen dat je samen met je partner op zo’n manier met elkaar omgaat dat je, als het toch uitgaat, op een reine manier een andere relatie aan kan gaan.

Maar we moeten ook eerlijk zijn. Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen die seks heeft vóór (buiten) het huwelijk, op dezelfde manier zondigt. Wie bijvoorbeeld naar een publieke vrouw gaat, zondigt beslist zwaarder dan wie in een lange verlovingstijd struikelt. In het eerste geval ‘hecht’ men zich aan een vreemde zondige vrouw, in het laatste geval aan z’n toekomstige eigen vrouw. Of wie met gebruikmaking van voorbehoedmiddelen, in de verlovingstijd frequent geslachtsverkeer hebben gehad, hebben meer tegenover God te belijden, dan verloofden die in een moment van zwakheid struikelen. Het is allebei niet goed, maar er is natuurlijk wel verschil. Laat ons daarom maar het oordeel aan God overgeven en niet over elkaar gaan oordelen.

Wanneer ben ik nu gehuwd?
Sommige denken dat geslachtsgemeenschap hebben, door God op dezelfde manier gezien wordt als gehuwd zijn. Maar dit is geen Bijbelse visie. God beschouwt een stel alleen als getrouwd wanneer ze wettelijk getrouwd zijn. Het huwelijk zal altijd door de wet van het land bekrachtigd dienen te worden. God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat.

(Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2)

“Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft…” “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld”.

Zie ook Mal.2:14 waar God spreekt over Israël als Zijn ‘wettige’ vrouw. “En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.”

Jezus zegt ook tot de Samaritaanse vrouw in Joh.4:16-18 “Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd”.
De enige terechte conclusie die we hieruit kunnen trekken is, dat ze 5 maal getrouwd geweest is en dat ze nu ongehuwd samen leefde met de 6de man en daarop zegt Jezus “deze is uw man niet”.

Tenslotte, wachten is soms moeilijk omdat we in een tijd leven waarop veel mensen dat niet meer geleerd hebben, men wil vaak te snel alles al hebben. Maar als het om seksualiteit gaat, dan kunnen we gerust zeggen dat wachten juist heel goed is. Het is namelijk een toets of je werkelijk van elkaar houdt, ook al krijg je niet direct je zin.

Echte liefde bewijst zich het meest als je het wel eens moeilijk hebt, maar er toch voor gaat. Er is ook niets mooier dan rein in het huwelijk te treden, allebei nog maagd en de seksualiteit helemaal samen ontdekken. Daar geniet je samen nog het meest van en zo heeft God het beslist bedoeld.
Lees verder

Geplaatst in Abortus, echtscheiding, embryo, Huwelijk, kinderen, Opvoeding, Overspel, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit, Verliefd, vrouwen | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Advies en praktische tips vanuit de Bijbel voor uw huwelijk en relatie.

Meer interessante studies op: http://www.christelijk-huwelijk.nl

Advies nodig vanuit de Bijbel?
Stuur ons een bericht en u krijgt zo snel mogelijk antwoord van ons. We krijgen elke dag behoorlijk wat reacties van mensen die met problemen in hun relatie zitten. Door onze jarenlange ervaring in het huwelijkspastoraat, kunnen we veel mensen gelukkig een bruikbaar advies geven. Misschien heeft u ook vragen over uw relatie en u komt er alleen niet uit. Dan nodigen we u uit om het eens aan ons voor te leggen. Wij bieden u gratis advies aan vanuit de Bijbel en u kunt gewoon anoniem blijven. Uw vragen worden discreet behandeld en ze zijn veilig bij ons. U krijgt altijd antwoord, KLIK HIER.

Oorsprong van het huwelijk – Het huwelijk moet wel een Goddelijk oorsprong hebben. Bestudering van de Bijbel op het vlak van het huwelijk laat zien, dat het bij het huwelijk allerminst gaat om een menselijke en vrijblijvende instelling. Het huwelijk is in Gods scheppingsorde vastgelegd en dus voorgenomen in de raad van Gods wil. Als niemand anders wist Jezus hoe het huwelijk in oorsprong (naar Gods raad en wil) was bedoeld en ingesteld.

Doel van het huwelijk – Om elkaar tot steun te zijn in voor en tegenspoed, dus onvoorwaardelijk trouw in alle omstandigheden. De één zal de ander helpen en bijstaan in alle dingen, dat is het doel. God zag dat de eerste mens niet alleen moest zijn maar een hulp aan zijn zijde nodig had. (Gen.2:18) Natuurlijk…voor alleenstaanden geldt dat zij mogen rekenen op God als hulp, die voor ons meer kan zijn dan een huwelijkspartner (Hos.2:18 en 1 Kor.7:1, 2).

Echtscheiding, wat zegt God? – Kennelijk zijn er in deze tijd heel veel christenen die met deze vraag worstelen. Als we vragen om welke reden men gescheiden is, dan komen er verschillende redenen en meestal ligt het probleem bij die ander, althans zo zegt men. De meest gehoorde redenen zijn: we passen niet goed meer bij elkaar, of we hebben heel veel verschillende interesses, of we maakten teveel ruzies.

Seks, hoe God het bedoeld heeft. – De lichamelijke eenwording tussen een man en een vrouw binnen een liefdesrelatie is op zichzelf een geheimenis. Het is veel meer dan een geslachtsdaad, het is een ontmoeting van lichaam, ziel en geest. De seksualiteit is een sterk bindmiddel en past daarom alleen in het huwelijk. Deel je je seksuele ervaring met meer dan één mens, dan verbleekt ze en raakt ze haar bindend vermogen kwijt.

Meer interessante studies op: http://www.christelijk-huwelijk.nl

Advies nodig vanuit de Bijbel?
Stuur ons een bericht en u krijgt zo snel mogelijk antwoord van ons. We krijgen elke dag behoorlijk wat reacties van mensen die met problemen in hun relatie zitten. Door onze jarenlange ervaring in het huwelijkspastoraat, kunnen we veel mensen gelukkig een bruikbaar advies geven. Misschien heeft u ook vragen over uw relatie en u komt er alleen niet uit. Dan nodigen we u uit om het eens aan ons voor te leggen. Wij bieden u gratis advies aan vanuit de Bijbel en u kunt gewoon anoniem blijven. Uw vragen worden discreet behandeld en ze zijn veilig bij ons.

Lees verder

Geplaatst in Actueel, Huwelijk, Liefde, Opvoeding, Overspel, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit, Seksverslaving, Verliefd, vrouwen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Als je op zoek bent naar een levenspartner (deel 2).

Een jongen zoekt een meisje. Waar moet je als christen op letten?

(Het eerste deel is er ook: “Een meisje zoekt een jongen”.)

verkeringInleiding.

Huwelijken beginnen, als het goed is altijd vanuit de liefde die een man en een vrouw voor elkaar opvatten en die ze vorm willen geven in een levenslange relatie van trouw. Daar staat God uiteraard niet buiten, integendeel Hij wil betrokken zijn bij de meeste belangrijkste beslissing in ons leven, namelijk met wie we het leven willen delen. Daarbij wil Hij ons leiden, zodat we de juiste persoon zullen ontmoeten. Hij wil en kan zelfs tot ons spreken en op diverse manieren bevestigen dat we de ware gevonden hebben. Als dat zo is dan hoeven we zelfs niet te vrezen als het eens mis dreigt te gaan. Kinderen Gods hebben namelijk de beschikking over een bron van liefde die oneindig veel groter en voller is dan de liefde in ons eigen hart. Het geheim van een relatie van christenen is namelijk dat we elkaar mogen leren liefhebben met de liefde van Christus, die Hij heeft uitgestort in onze harten. Deze liefde raakt nooit op, de onze wel. Onze liefde kan opraken, op de proef gesteld worden, verkillen of zelfs gewoonweg verdwijnen. Maar als Jezus Christus de Heer van ons huwelijk is, zullen we door Gods genade steeds opnieuw wegen vinden om elkaar lief te hebben en trouw te blijven en ons huwelijk niet te laten verworden tot een kille relatie, waarin we op een egoïstische manier de ander naar onze hand proberen te zetten of de ander naar ons beeld willen omvormen.

Van belang is natuurlijk dat we vooral in de verkeringstijd, willen luisteren naar de aanwijzingen van de Heer, zodat we echt degene vinden die God voor bestemd heeft. Maar je kunt ook niet alles maar aan God overlaten, ook van ons wordt iets verwacht. Eerst gaan we in het gebed tot God en vragen we Hem de juiste persoon aan te wijzen die geschikt voor ons is. Daarnaast moeten we niet vergeten om zelf te letten op bepaalde gewoonten en eigenschappen van de ander die er op wijzen dat een relatie vroeg of laat problemen kan geven.

Hier volgen een aantal richtlijnen.

1. Geen ongelovige.
In deel 1 (Klik hier) worden vrouwen eraan herinnerd dat de Bijbel heel duidelijk is op dit punt : Christenen moeten niet met ongelovigen trouwen.

2 Kor. 6:14-16 zegt “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?”

Naast je beslissing om Christus te volgen, is het huwelijk wel de belangrijkste beslissing die je ooit zal maken. Verknoei het dus niet, door het negeren van deze heel belangrijke Bijbelse waarheid. Je hebt een vrouw nodig die Jezus zelfs nog meer liefheeft dan ze ooit van jou zou kunnen houden. Zet geestelijke volwassenheid dus aan de top van de lijst van kwaliteiten die je wilt zien in een vrouw die je toekomstige levenspartner mag zijn.

Als zij dus niet een wedergeboren christen is, dan is zij bijna zeker niet door God op je weg gebracht. Je bent in ieder geval gewaarschuwd.

2 . Een vrouw die op te grote voet leeft.
Wees voorzichtig met een vrouw die het geld te gemakkelijk uitgeeft en daar vooral mee doorgaat als ze het niet meer heeft. Daardoor ontstaan vaak schulden die zelfs de liefde ingrotevoet een relatie kan laten bekoelen. Tenzij je natuurlijk wilt leven met schulden voor de rest van je leven, waardoor je veel wakker zult liggen en veel stress zult kennen, moet je niet trouwen met een vrouw zich niet op dat vlak wil bekeren.

De Bijbel zegt in Rom.13:8 “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben” Deze aansporing van Paulus, is een krachtige herinnering aan God’s afkeer van alle vormen van schuld die niet tijdig worden afgelost.

3. Geen ruzie maakster, maar juist een vredestichtster.
Wees voorzichtig met vrouwen die willen heersen en die dus altijd gelijk willen hebben. Deze vrouwen denken dat de wereld rond hen draait. Hun woorden zijn vaak hard en scherp als het gaat om de fouten van anderen, maar ze worden boos als ze zelf kritiek krijgen van anderen. Als je geen christelijk nederigheid ziet in de vrouw waar je contact mee hebt, neem even de tijd om na te denken, bidt er in ieder geval God voor. Vraag je af, “is zij wel de ware” ?

De Bijbel zegt in Spreuken 21:9 zegt: “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning”.

4. Vrouwen die willen verleiden.
De Bijbel vertel van Simson (Richteren 16) die door Gods Geest gezalfd was en daardoor bovenmenselijke kracht bezat. Maar hij verloor zijn kracht door een verleidelijke vrouw genaamd Delilah, die hem verleidde om te zondigen. Net als Delilah zal een vrouw die ongehoorzaam is op seksueel vlak, je met haar charmes willen verleiden, met als gevolg dat je je geestelijk kracht of je zalving verliest. Als een z.g. “christelijke” vrouw in de kerk of gemeente b.v. flirt met allerlei jongens of seksueel ongepaste opmerkingen maakt, stopt dan direct met zo’n vriendschap.

5. Iemand die niet kan vergeven.
Een vrouw die niet kan vergeven kan door bitterheid de sfeer in het huwelijk behoorlijk verpesten. Als de vrouw waar je mee omgaat, b.v. regelmatig ziedend van woede en wrok is, dan ben je gewaarschuwd. Nog erger wordt het al ze zich ook erg zielig vindt, dus zelfmedelijden. Mogelijk zal daardoor je leven in het huwelijk er niet gemakkelijker op worden, maar een reeks van eindeloze drama’s kunnen elkaar opvolgen. Sta er tenminste op dat ze met zich laat bidden en hulp gaat zoeken. Wacht met zo’n relatie en bidt er eerst ernstig voor.

Lees de waarschuwing in de Bijbel in Mat 6:14, 15 “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven”.

6. Geen vrouw die manipuleert.
Het huwelijk is een samenwerkingsverband en de enige manier waarop het echt werkt is, wanneer zowel de man als de vrouw elkaar willen dienen.

Lees in Efeziërs 5: 21 “…en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus”.

Net zo goed als mannen niet moeten denken dat ze in een huwelijk als een dictator kunnen regeren, moeten vrouwen niet proberen om hun man net zo lang te manipuleren en onder druk te zetten, dat ze hun zin te krijgen. Je moet niet wachten totdat je getrouwd bent om dan tot de ontdekken te komen dat je vrouw alles voor het zeggen wil hebben. Beter is het om van te voren goed op te letten en er zo nodig over te praten.

7. Geen vrouw die b.v. haar moeder boven jou kiest.
Het is niet normaal voor een vrouw om naar haar moeder vijf keer per dag te willen spreken over elk detail van haar huwelijk, b.v. met inbegrip van haar intieme momenten met haar man. Dat is raar..

Ouders moeten op de achtergrond blijven van de huwelijken van hun kinderen, als vrienden die willen helpen als het ze gevraagd worden, maar niet eerder. In ieder geval dienen ze zich niet op te dringen.

Filippenzen 2:3 zegt: “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”

8. De verslaafde.
Helaas ook christenen worstelen soms met verslavingen – b.v. aan alcohol. Zolang als men niet volkomen bevrijd is van deze gewoonte door Jezus, is het niet verstandig om te trouwen. Het is in ieder geval niet verstandig om de knoop door te hakken voordat je ziet dat je vriendin echt vrij is.

Let op: Zoek je levenspartner dat ook niet in de kroeg, of in een wereldse bar of in een disco. Het is beter God te bidden om haar op een gezegende plaats tegen te komen, b.v. in de kerk of gemeente.

Voorbeeld: Eliëzer de knecht van Abraham ontmoette Rebecca aan de bron. (Lees Genesis 24) God wil ons geven dat we elkaar mogen vinden aan de bron, d.i. waar Gods Woord gepredikt wordt.

De beste regel, bij het kiezen van een vrouw wordt gevonden in Spreuken 31:30 : “Charme is bedrieglijk en schoonheid verdwijnt snel, lof verdient alleen een vrouw die leeft in ontzag voor de Heer”.

Dus niet alleen de uiterlijke schoonheid is belangrijk, maar nog veel meer of ze God wil dienen. Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Verliefd, vrouwen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Als je op zoek bent naar een levenspartner (deel 1).

Een meisje zoekt een jongen.
(Een jongen zoekt een meisje, deel 2)

Inleiding.
Als je trouwt zul je merken dat je partner alle aspecten van je leven beïnvloed. Waar je in
in te brengen. En dat is ook goed. Je kunt niet zomaar meer zelfstandig beslissingen nemen. Je moet rekening houden met (de mening) van de ander. Elders in deze cursus werd duidelijk dat je een eenheid gaat vormen naar lichaam, ziel en geest. Althans, aan die eenheid moet je in het huwelijk werken. En hier kom je nu op een punt waar het spannend wordt als b.v. een christen en een niet christen een relatie hebben met elkaar.

Het is geen punt van twijfel dat een gelovige bijzonder veel van een ongelovige kan houden en andersom. Een ongelovige man of vrouw kan je dan ook niet zomaar gelijkstellen met losbandige mensen die alles doen wat God verboden heeft. Er zijn ongelovige mensen die er absoluut een goede en gezonde leefwijze op nahouden, en die goede normen en waarden hebben in hun leven. Daarmee hoeven ze niet te verschillen met christenen. Maar ondanks al deze mooie eigenschappen, is er één wezenlijk verschil: in de gelovige woont de Geest van God. Zijn geest is door God levend gemaakt. En in de ongelovige woont de Geest van God niet. Of zoals Johannes het zegt in 1 Johannes 5:12 “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”.

Het voor een gelovige al in de verkeringstijd van groot belang om alert te zijn en biddend na te gaan om degene waar je mee omgaat wel de ware is in Gods ogen.

Waar moet je op letten, wat zegt de Bijbel?

1 . Het kan geen ongelovige zijn.
2 Kor. 6:14-16 zegt “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?”

Dit is niet een achterhaalde religieuze regel. Het is het Woord van God voor jou nu. Let op of iemand echt een relatie heeft met Jezus. Hoe weet je dat? Vroeg of laat zul je dat merken in je gesprekken met hem, zijn bereidheid om samen met jou te bidden, samen naar de kerk te gaan en hoe hij reageert op een prediking.

Let op: het z.g. ‘zendingswerk dating ” is nooit een verstandige strategie. Hiermee wordt het volgende bedoeld, “mijn vriend is wel niet bekeerd , maar… ik zie het juist als een uitdaging om hem bij de Heer Jezus te brengen”. Als hij niet een wedergeboren christen al is, dan is hij bijna zeker niet door God op je weg gebracht. Er zijn teveel christen vrouwen die toch doorgaan in zo’n relatie en achteraf, moeten erkennen dat ze een moeilijke weg zijn gegaan, door toch te trouwen met een ongelovige man.

2 . Geen leugenaar.
Als je ontdekt dat de jongen waar je mee omgaat tegen je liegt b.v. over zijn verleden, of dat hij altijd bezig is om dingen te verbergen voor jou, telefoontjes, e-mails, brieven, dus niet open. Stop zo snel mogelijk met zo’n vriendschap. Een huwelijk moet juist worden gebouwd op een fundament van vertrouwen. Als hij niet open en eerlijk kan zijn, kun je beter nu direct met hem breken, voordat hij je een nog grotere teleurstellingen bezorgd .

3 . Geen playboy.
Het is helaas niet zo dat iedere aardige vent in de kerk, ook altijd leeft in seksuele reinheid. Een jongen die voordat hij jou kende, al intiem contact heeft gehad met verschillende vrouwen, heeft in ieder geval daar lossere opvattingen over. Het is dus belangrijk om te weten of zo’n jongen zich van deze weg echt bekeerd heeft. Mocht dat niet zo zijn dan kan dat tot veel problemen leiden in een mogelijk huwelijk. Wees dus voorzichtig, betrouwbaarheid is de basis van een goede relatie.

4 . Geen verslaafde.
Wees altijd voorzichtig met een verslaafde of een ex-verslaafde.
Christelijke mannen die verslaafd zijn (of waren), aan alcohol of drugs hebben een probleem wat mogelijk later, in een moeilijke periode, weer een rol kan gaan spelen. Dat wil niet zeggen dat het probleem van de verslaving nooit overwonnen kan zijn, maar ga in ieder geval nooit een relatie aan met een man die weigert om hulp voor zijn verslaving te zoeken. Sta erop dat hij professionele hulp krijgt en niet weg loopt voor zijn problemen. Realiseer je goed, jij kunt hem niet echt helpen en daarvoor is een verkering ook niet bedoeld.

5 . Niet iemand die geen zin heeft in werken.
Wees voorzichtig met iemand waarvan je het vermoede hebt dat hij geen plannen heeft om vast werk te vinden. Die daar dus niet over praat of er mee bezig is.

Het gevolg kan zijn dat hij later liever de hele dag thuis b.v. videospelletjes speelt, terwijl zijn vrouw werkt en alle rekeningen betaald . De apostel Paulus zei tegen de Thessalonicenzen : “Als iemand niet bereid is om te werken, dan zal hij niet eten” ( 2 Thess. 3:10 ). Dezelfde regel zou je hier ook op de volgende manier kunnen uitleggen: “Als een mens niet bereid is om te werken, verdient hij het niet om met je trouwen “.

6 . Geen narcist, iemand die alleen met zichzelf bezig is.
Wees voorzichtig met mannen die voortdurend over zichzelf praten en daarbij b.v. zes uur per dag in de sportschool doorbrengen. Dat zijn mannen die erg ingenomen zijn met zichzelf en meestal te veel bezig met hun eigen behoeften en verlangens, in plaats van die van jou. Ze zijn ook moeilijker in staat om de minste te zijn, als dat nodig is en jou dus lief te hebben, zoals Christus de gemeente liefheeft en Zich voor haar opofferde ( Ef. 5:25 ).

7 . Geen driftkop .
Wees voorzichtig met mannen die hun woede niet kunnen beheersen, fysiek, maar ook verbaal. Als je met zo’n man trouwt, moet je je leven lang, als in mijnenveld steeds tussen moeilijkheden heen navigeren, om te voorkomen dat er een uitbarsting komt. Dat is geen leven en zeker niet wat God wil.

8 . Een man die een kind gebleven is.
Wees tenminste voorzichtig met een man die b.v. op z’n 35ste nog steeds thuis woont en die een moeder heeft die nog steeds bezig is voor hem te koken, schoon te maken en te strijken. Je kunt er zeker van dat hij vast zit in een emotionele knoop, toen hij jou leerde kennen . Je vraagt veel geduld om hem duidelijk te maken dat je niet zijn moeder kan vervangen en je bent ook niet zijn mentor die hem kan helpen volwassen te worden.

9 . Heerszuchtige mannen.
Wees voorzichtig met mannen die je niet als gelijkwaardig behandelen maar voortdurend hun superioriteit willen bewijzen. Achter die façade van zit diepe onzekerheid en dat kan tot veel problemen leiden in een relatie.

In 1 Petr.3:7 staat ( in de nieuwe Bijbelvertaling), het volgende: “U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg”.

Petrus gebiedt de mannen dus om hun vrouwen te behandelen ‘met respect’. Als de jongen waar je contact mee hebt, vernederend opmerkingen maakt, wees dus op je hoede.

Maar, als je een vrouw van God bent, dan is het altijd het beste om in deze belangrijke beslissing in je leven, te wachten op een man die door Jezus op je weg wordt gebracht .

Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Verliefd, vrouwen | Tags: , | 1 reactie

Moeten vrouwen zwijgen in de gemeente?

In de tijd waarin we nu leven, hebben we te maken met het streven naar absolute gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Waar vroeger nog verschil was, is dat er nu niet meer of men doet er alles aan om dit te veranderen. Alhoewel meningen van mensen door de tijd heen snel kunnen veranderen, is God in Zijn mening nooit veranderd.

Het is duidelijk dat zowel man en vrouw beiden verschillend door God geschapen zijn. Zij zijn geschapen met verschillende eigenschappen, gaven en talenten om elkaar aan te vullen, zowel geestelijk, praktisch, als ook lichamelijk. Dit laatste geeft onmiskenbaar aan dat man en vrouw nooit gelijk kunnen zijn en weten dat mannen en vrouwen ook in denken verschillen.

Ook in de gemeente moeten man en vrouw elkaar aanvullen met de eigen gaven en talenten, ook dan zijn ze niet automatisch gelijk. Vrouwen hebben net als mannen een belangrijke rol, niet alleen in het gezin, maar ook in de gemeente. Er is dus absoluut geen sprake van dat vrouwen minder belangrijke taken hebben in de gemeente.

Echter, bij dit onderwerp is onder christenen beslist sprake van twee sterk uiteenlopende standpunten, die lijnrecht tegenover elkaar staan.
1.Sommigen gaan namelijk alleen uit van Gal.3:27, 28 en lezen de rest van de Bijbel, voor wat betreft dit onderwerp, door deze bril. Hier staat “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus.”

Men concludeert dan hieruit dat er nu in Christus een absolute gelijkheid is van man en vrouw, zodat er geen enkel onderscheid in positie, rol en taak is.
1.Daar tegenover staat een heel ander standpunt, dat is dan tegelijk het andere uiterste. Daarbij gaat men alleen uit van de z.g. zwijgteksten als 1 Kor. 14:33-35 en 1Tim.2:11-15, waarin Paulus zegt dat vrouwen moeten zwijgen en zeker geen onderwijs mogen geven.

Men concludeert dan dat de vrouw in het ‘geheel’ niet mag spreken in de gemeente en zeker geen taken mag uitvoeren waarbij er sprake is van onderwijs in ‘welke vorm dan ook’.

Maar uiteraard zullen we altijd de genoemde Bijbelteksten in samenhang met andere teksten moeten zien. We lezen namelijk naast deze genoemde teksten, nog veel meer over vrouwen en hun roeping en bediening in het Nieuwe Testament.
■In de evangeliën lezen we b.v. van Jezus en de apostelen die vergezeld werden door vrouwen die hen ‘dienden met hetgeen zij bezaten’ (Luk. 8:1-3; Mark. 15:40,41). Hier gaat het duidelijk om praktische hulp.
■Maar Paulus noemt uitdrukkelijk ook de hulp van vrouwen m.b.t. zijn bediening (Rom.16:1-7, 12-13; Filip. 4:2-3). Het gaat hier duidelijk om hulp ten behoeve van het evangelie. Deze teksten geven niet in detail aan waaruit deze hulp bestond, maar andere teksten werpen daar wel licht op: b.v. Febe wordt diacones genoemd (Rom. 16:1) en het is dus aannemelijk dat ze in de leiding van de gemeente als zodanig actief was. Van Tabitha weten we dat ze diaconaal werk deed in de gemeente (Hand. 9:36-43).
■Een gemeente kwam samen bij een zekere Nymfa (Kol. 4:15), hoewel er niets bij staat over de rol van deze Nymfa, is het aannemelijk dat ze een leidinggevende rol had in deze samenkomst.
■We vinden ook diverse teksten in verband met het geven van onderwijs door vrouwen. Bijvoorbeeld: we lezen dat Aquila en Priscilla, onderwijs gaven aan Apollos. “Ze legde hem de weg Gods nauwkeuriger uit”. (Hand. 18:26). Overigens worden ze wel altijd samen genoemd, maar het is niet aannemelijk dat Priscilla daarbij gezwegen heeft en Aquila alleen aan het woord was.
■Paulus roept ook vrouwen op die ouder zijn, om andere vrouwen onderwijs te geven (Tit. 2:3-5).
■Als we de teksten 2Tim.1:5 en 2Tim.3:14,15 samen lezen, zien we dat vrouwen een zeer belangrijke rol speelden in de opvoeding van kinderen, ze gaven duidelijk onderwijs aan hen uit de Bijbel.
■Paulus staat vrouwen ook toe om te bidden en te profeteren (1 Kor. 11:5; vgl. ook Joel 2:28,29), lees hiermee in verband ook Hand. 21:8-9 waar we lezen over 4 vrouwen die profetessen waren.

De conclusie uit deze teksten is dat vrouwen beslist allerlei taken in de gemeente hadden en daarin zeker een belangrijke rol vervulden met hun specifieke gaven. Dit zien we ook in 1 Kor. 12 waar gesproken wordt over verscheidenheid aan gaven die aan allerlei mensen in de gemeente gegeven zijn en waarin dus duidelijk geen voorbehoud wordt gemaakt voor vrouwen.

Moeten vrouwen dan zwijgen in de gemeente?
Maar nu de belangrijkste teksten over dit onderwerp, waar vaak nog zo verschillend over gedacht wordt. De vraag is natuurlijk, hoe de teksten als hierboven, te rijmen zijn met de ‘zwijgteksten’ zoals we lezen in 1 Kor. 14:33-35 en 1Tim.2:11-15.
■In 1 Kor. 14:34-35, lezen we “Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.”

In het licht van hetgeen we gelezen hebben over de bediening van vrouwen in het Nieuwe Testament, is het duidelijk dat we de regel in deze teksten niet ‘in absoluut zin’ moeten verstaan. Want, als we het echt absoluut moeten zien, dan betekent dat dus dat de vrouwen in de gemeente absoluut stil moeten zijn, ze mogen zelfs niet fluisterend of een vraag stellen, ook niet buiten. Nee, ze moeten eerst wachten tot ze thuis zijn, om dan hun man te vragen, want die weet alles. Ook staat dat recht tegenover de woorden van Paulus in 1 Kor.11:2-16, waar hij zegt dat vrouwen in de gemeente mogen bidden en profeteren.

Als we de teksten in 1 Kor.14 echter goed lezen, zien we duidelijk dat het hier gaat over het profeteren in de gemeente en met name ‘over het belang van het beoordelen van de inhoud van de profetie’. Paulus zegt dat namelijk profetie beoordeeld moet worden (1 Kor.14:29-33).

In 1 Kor. 14: 33-35 zegt Paulus dus ‘feitelijk’ dat vrouwen niet mogen deelnemen aan het beoordelen van de profetie in de samenkomst van de gemeente. Dat bedoelde hij, niet meer, maar ook niet minder. Het is dus duidelijk dat vrouwen wel mochten profeteren in de gemeente (1 Kor. 11 en 1 Kor.14).
■In 1 Tim. 2:11-15 lezen we : “Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.”

Mensen, die de volkomen gelijkheid van man en vrouw benadrukken en alle functies in de gemeente ook open willen stellen voor vrouwen, hebben uiteraard veel moeite met deze teksten. Maar ook hier moeten we ons afvragen: wat betekent deze tekst van Paulus feitelijk?

Als Paulus zegt dat de vrouw rustig en onderdanig zich moet laten onderrichten, betekent dat feitelijk gewoon dat een vrouw het gezag van de oudste in de gemeente moet aanvaarden. Omdat het hier stellig over een bijeenkomst van de gemeente gaat, moeten we bij ‘de man’ denken aan de oudsten van de gemeente. Zij hebben in de gemeente in de eerste plaats de taak om leiding en onderwijs (1 Tim. 5:17) te geven. Zij zijn ook als eerste verantwoordelijk voor het geestelijk beleid en bestuur in de gemeente en daarnaast ook voor het verkondigen van de juiste leer. Hier in dit vers staat Paulus vrouwen niet toe in het openbaar in een bijeenkomst van de gemeente gezag uitoefenen en/of onderwijs geven als daar oudsten zijn om het te doen. Natuurlijk geldt dat voor iedereen in de gemeente, maar er moet een goede reden geweest zijn waarom Paulus dit met name van de vrouw zegt.

Binnen de toenmalige cultuur was het voorheen, vanuit dat Griekse denken, uitgesloten dat vrouwen samen met mannen samenkomsten bezochten. Maar nu kwamen deze zusters hier opeens op voet van gelijkheid te staan met de broeders, dit was dus geheel nieuw. Daarom kon dit nogal wat chaos en onrust veroorzaken en hier wilde Paulus dus iets aan doen. Paulus was dus bezig wanorde, tumult, tijdens de samenkomsten aan te pakken en daarom spreekt hij hier speciaal de vrouwen aan om niet door de samenkomst heen te praten.

Het is dus absoluut geen verbod op het geven van alle vormen van onderwijs door vrouwen. Het onderwijs dat Paulus niet toestaat slaat op het gezaghebbend doorgeven en verkondigen van de leer van Christus in de gemeente. Dit is namelijk de taak van oudsten zoals we lezen in 1 Tim. 3:2; 5:17; Tit. 1:9.

Wat betekent dit woord ‘zwijgen’ hier feitelijk?
We gaan nu een Bijbeltekst lezen waar gezegd wordt dat juist de mannen moesten zwijgen.
Handelingen 12:17 “En hij wenkte met zijn hand, dat zij zwijgen moesten, en verhaalde hun, hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid..”.

De opdracht hier is in het Griekse grondwoord exact dezelfde, alleen worden dan de broeders bedoeld. Ze moesten zwijgen want Petrus had iets te zeggen. Het zwijgen was echter beperkt tot een bepaalde situatie en dit is ook het geval als Paulus de vrouwen in de gemeente gebied om te zwijgen.

Maar ook in Paulus dagen waren er ‘vrouwen’ die een speciale roeping hadden in de leiding van de gemeente, hierbij denken we aan ‘dienaressen’ zoals Phebe (Rom.16:1), een diacones (=dienares) van de gemeente te Kenchreae. Deze vrouwen hoorde beslist ook bij de vergadering van oudsten en droegen medeverantwoordelijk voor het geestelijk leiderschap van de gemeente. Paulus verwijst ook naar de hulp van vrouwen in zijn bediening (Rom.16:1-7, 12-13; Filip. 4:2-3).

In de geschiedenis hebben vrouwen vaak een belangrijke rol gespeeld in zending. Soms kregen vrouwen daarin zelfs meer vrijheid dan in de eigen thuisgemeente omdat er geen mannen beschikbaar waren.

God verleende in het oude testament vrouwen ook vaak geestelijk gezag. Ze waren zelfs godsdienstige leiders van Gods volk. Denk aan Mirjam, Debora, Chulda, Ester, Junia en Kuria. Geestelijke gaven in de gemeente zijn onafhankelijk van iemands geslacht en een tiental van de gaven kunnen niet zonder een spreken uitgeoefend worden. Dit spreken door vrouwen gebeurde ook in de eredienst van de gemeente (1 Kor. 11:5; 14:26; Kol. 3:15-16).

Vrouwen hebben vaak specifieke gaven en eigenschappen waardoor zij een belangrijke rol spelen in het pastoraat, zangleiding, onderwijs in kringen. Daarnaast kunnen vrouwen een bijzondere roeping of bediening van God ontvangen, waardoor een belangrijke aanvulling kunnen zijn voor oudsten. De ervaring leert dat hierin man en vrouw elkaar uitstekend kunnen aanvullen.
Lees verder

Geplaatst in gemeente, vrouwen | Tags: | Een reactie plaatsen