Maandelijks archief: juni 2014

Als je op zoek bent naar een levenspartner (deel 2).

Een jongen zoekt een meisje. Waar moet je als christen op letten?

(Het eerste deel is er ook: “Een meisje zoekt een jongen”.)

verkeringInleiding.

Huwelijken beginnen, als het goed is altijd vanuit de liefde die een man en een vrouw voor elkaar opvatten en die ze vorm willen geven in een levenslange relatie van trouw. Daar staat God uiteraard niet buiten, integendeel Hij wil betrokken zijn bij de meeste belangrijkste beslissing in ons leven, namelijk met wie we het leven willen delen. Daarbij wil Hij ons leiden, zodat we de juiste persoon zullen ontmoeten. Hij wil en kan zelfs tot ons spreken en op diverse manieren bevestigen dat we de ware gevonden hebben. Als dat zo is dan hoeven we zelfs niet te vrezen als het eens mis dreigt te gaan. Kinderen Gods hebben namelijk de beschikking over een bron van liefde die oneindig veel groter en voller is dan de liefde in ons eigen hart. Het geheim van een relatie van christenen is namelijk dat we elkaar mogen leren liefhebben met de liefde van Christus, die Hij heeft uitgestort in onze harten. Deze liefde raakt nooit op, de onze wel. Onze liefde kan opraken, op de proef gesteld worden, verkillen of zelfs gewoonweg verdwijnen. Maar als Jezus Christus de Heer van ons huwelijk is, zullen we door Gods genade steeds opnieuw wegen vinden om elkaar lief te hebben en trouw te blijven en ons huwelijk niet te laten verworden tot een kille relatie, waarin we op een egoïstische manier de ander naar onze hand proberen te zetten of de ander naar ons beeld willen omvormen.

Van belang is natuurlijk dat we vooral in de verkeringstijd, willen luisteren naar de aanwijzingen van de Heer, zodat we echt degene vinden die God voor bestemd heeft. Maar je kunt ook niet alles maar aan God overlaten, ook van ons wordt iets verwacht. Eerst gaan we in het gebed tot God en vragen we Hem de juiste persoon aan te wijzen die geschikt voor ons is. Daarnaast moeten we niet vergeten om zelf te letten op bepaalde gewoonten en eigenschappen van de ander die er op wijzen dat een relatie vroeg of laat problemen kan geven.

Hier volgen een aantal richtlijnen.

1. Geen ongelovige.
In deel 1 (Klik hier) worden vrouwen eraan herinnerd dat de Bijbel heel duidelijk is op dit punt : Christenen moeten niet met ongelovigen trouwen.

2 Kor. 6:14-16 zegt “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?”

Naast je beslissing om Christus te volgen, is het huwelijk wel de belangrijkste beslissing die je ooit zal maken. Verknoei het dus niet, door het negeren van deze heel belangrijke Bijbelse waarheid. Je hebt een vrouw nodig die Jezus zelfs nog meer liefheeft dan ze ooit van jou zou kunnen houden. Zet geestelijke volwassenheid dus aan de top van de lijst van kwaliteiten die je wilt zien in een vrouw die je toekomstige levenspartner mag zijn.

Als zij dus niet een wedergeboren christen is, dan is zij bijna zeker niet door God op je weg gebracht. Je bent in ieder geval gewaarschuwd.

2 . Een vrouw die op te grote voet leeft.
Wees voorzichtig met een vrouw die het geld te gemakkelijk uitgeeft en daar vooral mee doorgaat als ze het niet meer heeft. Daardoor ontstaan vaak schulden die zelfs de liefde ingrotevoet een relatie kan laten bekoelen. Tenzij je natuurlijk wilt leven met schulden voor de rest van je leven, waardoor je veel wakker zult liggen en veel stress zult kennen, moet je niet trouwen met een vrouw zich niet op dat vlak wil bekeren.

De Bijbel zegt in Rom.13:8 “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben” Deze aansporing van Paulus, is een krachtige herinnering aan God’s afkeer van alle vormen van schuld die niet tijdig worden afgelost.

3. Geen ruzie maakster, maar juist een vredestichtster.
Wees voorzichtig met vrouwen die willen heersen en die dus altijd gelijk willen hebben. Deze vrouwen denken dat de wereld rond hen draait. Hun woorden zijn vaak hard en scherp als het gaat om de fouten van anderen, maar ze worden boos als ze zelf kritiek krijgen van anderen. Als je geen christelijk nederigheid ziet in de vrouw waar je contact mee hebt, neem even de tijd om na te denken, bidt er in ieder geval God voor. Vraag je af, “is zij wel de ware” ?

De Bijbel zegt in Spreuken 21:9 zegt: “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning”.

4. Vrouwen die willen verleiden.
De Bijbel vertel van Simson (Richteren 16) die door Gods Geest gezalfd was en daardoor bovenmenselijke kracht bezat. Maar hij verloor zijn kracht door een verleidelijke vrouw genaamd Delilah, die hem verleidde om te zondigen. Net als Delilah zal een vrouw die ongehoorzaam is op seksueel vlak, je met haar charmes willen verleiden, met als gevolg dat je je geestelijk kracht of je zalving verliest. Als een z.g. “christelijke” vrouw in de kerk of gemeente b.v. flirt met allerlei jongens of seksueel ongepaste opmerkingen maakt, stopt dan direct met zo’n vriendschap.

5. Iemand die niet kan vergeven.
Een vrouw die niet kan vergeven kan door bitterheid de sfeer in het huwelijk behoorlijk verpesten. Als de vrouw waar je mee omgaat, b.v. regelmatig ziedend van woede en wrok is, dan ben je gewaarschuwd. Nog erger wordt het al ze zich ook erg zielig vindt, dus zelfmedelijden. Mogelijk zal daardoor je leven in het huwelijk er niet gemakkelijker op worden, maar een reeks van eindeloze drama’s kunnen elkaar opvolgen. Sta er tenminste op dat ze met zich laat bidden en hulp gaat zoeken. Wacht met zo’n relatie en bidt er eerst ernstig voor.

Lees de waarschuwing in de Bijbel in Mat 6:14, 15 “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven”.

6. Geen vrouw die manipuleert.
Het huwelijk is een samenwerkingsverband en de enige manier waarop het echt werkt is, wanneer zowel de man als de vrouw elkaar willen dienen.

Lees in Efeziërs 5: 21 “…en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus”.

Net zo goed als mannen niet moeten denken dat ze in een huwelijk als een dictator kunnen regeren, moeten vrouwen niet proberen om hun man net zo lang te manipuleren en onder druk te zetten, dat ze hun zin te krijgen. Je moet niet wachten totdat je getrouwd bent om dan tot de ontdekken te komen dat je vrouw alles voor het zeggen wil hebben. Beter is het om van te voren goed op te letten en er zo nodig over te praten.

7. Geen vrouw die b.v. haar moeder boven jou kiest.
Het is niet normaal voor een vrouw om naar haar moeder vijf keer per dag te willen spreken over elk detail van haar huwelijk, b.v. met inbegrip van haar intieme momenten met haar man. Dat is raar..

Ouders moeten op de achtergrond blijven van de huwelijken van hun kinderen, als vrienden die willen helpen als het ze gevraagd worden, maar niet eerder. In ieder geval dienen ze zich niet op te dringen.

Filippenzen 2:3 zegt: “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”

8. De verslaafde.
Helaas ook christenen worstelen soms met verslavingen – b.v. aan alcohol. Zolang als men niet volkomen bevrijd is van deze gewoonte door Jezus, is het niet verstandig om te trouwen. Het is in ieder geval niet verstandig om de knoop door te hakken voordat je ziet dat je vriendin echt vrij is.

Let op: Zoek je levenspartner dat ook niet in de kroeg, of in een wereldse bar of in een disco. Het is beter God te bidden om haar op een gezegende plaats tegen te komen, b.v. in de kerk of gemeente.

Voorbeeld: Eliëzer de knecht van Abraham ontmoette Rebecca aan de bron. (Lees Genesis 24) God wil ons geven dat we elkaar mogen vinden aan de bron, d.i. waar Gods Woord gepredikt wordt.

De beste regel, bij het kiezen van een vrouw wordt gevonden in Spreuken 31:30 : “Charme is bedrieglijk en schoonheid verdwijnt snel, lof verdient alleen een vrouw die leeft in ontzag voor de Heer”.

Dus niet alleen de uiterlijke schoonheid is belangrijk, maar nog veel meer of ze God wil dienen. Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Verliefd, vrouwen | Tags: , | Een reactie plaatsen