Maandelijks archief: oktober 2010

Leven we vlak voor de wederkomst van Jezus?

Is de wederkomst van Jezus Christus op handen? Persoonlijk verwachten we (net als vele anderen) de wederkomst van Jezus Christus binnen 25 jaar, dus mogelijk zullen we het nog meemaken.

Maar…wat moet eerst nog gebeuren?
De Bijbel geeft geen duidelijke tijdsberekening aangaande de wederkomst van Jezus. Sterker nog, Jezus heeft gezegd (Matt. 24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” Maar de Bijbel geeft wel inzicht over de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de terugkeer van Jezus en we weten, de meeste van deze gebeurtenissen zijn al vervuld. Hier volgt een overzicht. Lees verder

Geplaatst in Actueel, Bijbel, Bijbelstudies, Diversen, Eindtijd, Evangelie, Israël, Valse lering, wederkomst | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Is roken een zonde, wat zegt de Bijbel?

Mag een christen roken?
Veel mensen roken, ook christenen. Maar mag je eigenlijk wel roken als christen en zegt God er iets over in zijn woord?
Christenen die roken hebben als argument vaak, dat de Bijbel het niet specifiek over roken heeft. Maar degenen die oprecht en zonder vooroordeel de Bijbel lezen moeten toch ook toegeven dat er wel degelijk enkele teksten bestaan die zeer zeker op roken van toepassing zijn. Ten eerste gebiedt de Bijbel ons dat we onze lichamen niet door iets moeten laten “beheersen”.
In 1 Korintiërs 6:12 lezen we: “U zegt ‘Alles is mij toegestaan’. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen”.
Het kan niet ontkend worden dat roken zeer verslavend is en God is duidelijk als het gaat om verslavingen. Ook dat is het dienen van afgoden. De meeste christenen die roken, hebben maandelijks meer geld over voor hun rookwaar, dan voor de Heer. Lees verder

Geplaatst in Actueel, Bevrijding, Verslaving | Tags: , | 1 reactie

Laat uw leven niet beheerst worden door hebzucht.

Natuurlijk moeten we ook leren verantwoord met ons geld om te gaan. God geeft in de Bijbel ook richtlijnen en het is zeker van belang hier een Bijbelse weg in te vinden, omdat ook christenen overspoeld worden met verleidingen van deze moderne consumptie maatschappij. Onze kooplust kan zelfs een verslaving zijn die ons steeds weer in de problemen brengt. Niet iedereen is buiten zijn of haar schuld in de financiéle problemen terecht gekomen. Soms is het gewoon de hebzucht waardoor we verder gingen dan we financieel konden. Daarom het lenen van geld alleen maar om meer luxe te hebben, is absoluut niet wat God wil. God zegt in Zijn Woord tot ons in Rom.13:8 “Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben”. Daarom, we kunnen vaststellen dat alles maar te willen hebben wat ons wordt aangeboden, zeker niet naar Gods wil is. Het zogenaamde shoppen zonder echte reden, dus alleen maar om geld uit te geven, is niet de levensstijl van een wederomgeboren kind van God. Gezien vanuit Gods perspectief, kan het zelfs een zegen zijn, om niet rijk te zijn en sober te moeten leven.

Als dat niet zo zou zijn, dan zou Jezus nooit de rijke jongeling het advies gegeven hebben, om maar alles te verkopen, zijn geld aan de armen geven en Jezus te gaan volgen. (Mat.19:21) “Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.” Kennelijk stond de aardse rijkdom hem zelfs in de weg om Jezus te kunnen volgen. Hieruit zien we dus duidelijk dat welvaart soms een verhindering kan zijn voor een kind van God. Dat betekent natuurlijk niet dat God wil dat we allemaal arm zouden zijn. Maar laten we wel beseffen dat het begrip arm of rijk sterk afhankelijk is van onze verlangens. Hoe vreemd het ook klinkt voor sommigen, in vergelijking zijn wij hier in ons land allemaal rijk, zelfs als we naar de voedselbank zouden moeten of als we in de schuldensanering zitten. Praktisch iedereen heeft dagelijks tenminste twee maaltijden en mogelijkheden om zich te kleden. Dat is lang niet overal zo, bijvoorbeeld in Oost Europa leven bepaalde bevolkinggroepen die niet dagelijks zeker zijn van een maaltijd. Lees verder

Geplaatst in Actueel, Eindtijd, Welvaart | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Is glaasje draaien gevaarlijk..Wat zegt de Bijbel?

Nieuws (2010): Voorafgaand aan de moord op de 14-jarige Dirk Post uit Urk hebben het slachtoffer, de hoofdverdachte in de zaak en de twee medeverdachten in het Urkerbos geprobeerd geesten op te roepen. Dit deden ze m.b.v een occult spel, namelijk het zogenaamde ‘glaasje draaien’. (zie Trouw)

Het klinkt wat vreemd voor een nuchter denkend mens, maar toch leert de Bijbel ons over geestelijke wezens of demonen, die we met ons natuurlijke ogen niet kunnen zien (Efeze 6:12). Demonen worden ook wel ‘engelen van satans’ genoemd. Jezus heeft echter aan het kruis van Golgotha de macht van satan verbroken en hem ontwapend (Col.2:15). Des ondanks zijn demonen (engelen van satan), nog steeds aktief in deze wereld. Het occulte spel ‘glaasje draaien’ waar z.g. overledenen worden opgeroepen, is een levensgevaarlijk spel. Men roept in feite demonen op die zich van mensen kunnen bedienen. Demonen spelen echter nooit spelletjes maar zijn altijd uit op ons ongeluk. Lees verder

Geplaatst in Actueel, Bevrijding, Bijbel, Eindtijd | Tags: , | Een reactie plaatsen