Maandelijks archief: augustus 2010

Hoe kan ik als christen de ware partner vinden?

Het is in ons verankerd, we willen geluk en voor bijna een ieder van ons geldt ook we willen het samen met een partner. De meeste mensen associëren ‘alleen zijn’ met ongelukkig of in ieder geval niet kompleet. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, maar in de meeste gevallen verlangen we toch wel iemand naast ons, hand in hand door het leven, op elkaar steunen in moeilijke momenten, iemand die door dik en dun aan je zijde gaat.

Maar hoe vind ik zo iemand?
God is geinteresseerd in ons en heeft ons lief. Daarom wil Hij ook betrokken zijn in de één van de belangrijke beslissingen van on leven, namelijk de keuze met wie wij ons leven zullen gaan delen. Als christenen leven we momenteel in een wereld waarin mensen bij voorkeur leven naar hun emotie en gevoelens. Verliefdheid wordt vaak gezien als iets wat je overkomt en waar je vooral aan moet toegeven. Alleen, er is een groot verschil tussen verliefdheid en echte liefde. Je kunt vele malen verliefd worden in je leven, maar dat kan gemakkelijk weer over gaan en je kunt als christen niet aan alle verliefdheid toegeven, hoe moeilijk dat ook is. Verliefde mensen zijn vaak ongeduldig en reageren impulsief. Emotionele reacties winnen het dan van het gezond verstand en willen je dingen laten doen waar je later spijt van krijgt. Maar voor een christen gaat God gehoorzamen boven alles, zelfs al kost het moeite. Verliefd zijn op iemand die God niet wil dienen, hoe mooi het ook lijkt, gaat toch tegen Gods Woord in. Lees verder

Geplaatst in Actueel, Bijbel, Huwelijk, Seksualiteit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Zijn onze kinderen behouden?

Er wordt wel eens gezegd dat kinderen van gelovige ouders vanzelf in de hemel komen en dat het met onze ongelovige man of vrouw ook wel goed zit. Het is alleen de vraag of dat werkelijk zo is? Vaak wordt door christenen de tekst aan gehaald uit Handelingen 16:31, waar Paulus tegen de gevangen bewaarder zei “Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.” In het verhaal wordt dan ook de gevangenbewaarder daarna, samen met zijn hele gezin gedoopt, dus je kunt ook zeggen dat het gehele gezin tot geloof in de Heer Jezus kwam, vader, moeder en kinderen. Maar wat bedoelde Paulus precies met de woorden “gij zult behouden worden, gij en uw huis”? In ieder geval kan er nooit uit begrepen worden dat onze ongelovige kinderen en partner zich niet zouden behoeven te bekeren, want ook de gevangenbewaarder en zijn gezin bekeerden zich.

In de Bijbel wordt ons ook nog verteld dat onze ongelovige man of vrouw en eventuele ongelovige kinderen, geheiligd zijn in de gelovige partner. (1 Kor.7:14) “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.” Maar ook hier kan men niet uit concluderen dat bekering niet nodig zou zijn om eeuwig behouden te zijn. Lees verder

Geplaatst in Actueel, Huwelijk, kinderen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Heeft God de schuld?

Heel veel mensen hebben m.i. een verkeerd beeld van God. Dat begrijp ik uit hun reacties als er rampen in de wereld gebeuren. Men denkt dat God dat alles zou moeten voorkomen, want men zegt: “God is toch liefde en almachtig”. Men wil feitelijk zeggen: het is Gods schuld dat er zoveel ellende in de wereld is, dan had God de omstandigheden maar moeten veranderen. Ook zie je heel vaak een tegenover gestelde reactie. Men gaat dan, juist als er problemen zijn, weer op zoek naar God om troost te vinden. Een voorbeeld is wel wat er in Amerika gebeurde. Toen de vliegtuigen in de Twin-towers vlogen, op 11 september 2001, waren in de weken daarna de kerken vol met bezoekers en dat in tegenstelling met de periode daarvoor. Lees verder

Geplaatst in Actueel, Bijbel, Diversen, Eindtijd, Evangelie, Nieuws | Tags: , | Een reactie plaatsen

Geneest God vandaag nog zieken?

Gods Woord spreekt.
Mensen die met een eerlijk en open houding de Bijbel lezen, moeten wel tot de ontdekking komen, dat God zieken wil genezen. Jezus stierf aan het kruis en droeg onze zonden en ziekten naar het kruis. In Jes. 53:4 staat het duidelijk “Nochthans onze ziekten heeft hij opzich genomen en onze smarten gedragen..”. Laat u niets wijsmaken door mensen die het altijd weer beter denken te weten, de hele Bijbel is er vol van, je kunt er feitelijk niet omheen. Niet alleen in het nieuwe testament lezen we hier van, ten tijde van Jezus bediening hier op aarde, maar reeds in het oude testament komen we dit tegen.

Bijvoorbeeld: als Israël verlost was uit Egypte liepen ze al snel vast op hun weg door de woestijn. Ze hadden al 3 dagen geen water gezien en men vreesde het ergste. Toen kwamen ze aan een waterbron, maar ze konden het water niet drinken en vervolgens sloeg de paniek toe. Het was bij deze gelegenheid dat God tot ze begon te spreken. God zei tegen hen, als je doet wat Ik zeg, als je Mij onvoorwaardelijk gehoorzamen zult, dan zal Ik je Heelmeester zijn. God openbaarde daar een speciale kant aan Hem zelf, namelijk “de Heelmeester”. Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Goddelijke genezing | Tags: | Een reactie plaatsen

Is een geslachtsziekte te voorkomen?

Het aantal mensen dat een soa, een geslachtsziekte, oploopt, is in 2004 gestegen. Dat blijkt uit het ‘SOA en HIV’-rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal homoseksuelen dat besmet raakt met HIV, het virus dat aids kan veroorzaken, stijgt ook.

Dit bericht verontrust mij en geloof menigeen met mij. Het gaat niet goed met de sexuele moraal van de gemiddelde nederlander. Men zoekt de oplossing in het geven van waarschuwingen aan de diverse kwetsbare groepen in onze samenleving. Het motto is dan: “als je het doet geen probleem, als je het maar veilig doe”. Of het allemaal zal helpen betwijfel ik, in ieder geval is het probleem bij ons nog niet zo groot als bijvoorbeeld in het continent Afrika, waar in sommige staten meer dan de helft van de bevolking met HIV besmet is. Het ergste vind ik het voor de kinderen die meestal het slachtoffer hiervan zijn.

Hoe denkt God hierover?
Wel de Bijbel geeft ons het antwoord. Gods Woord zegt in Hebr.13:4 “Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen”. God heeft een hekel aan de zonden van overspel en hoererij, omdat deze zonde de oorzaak is van veel ellende. Sexualiteit kan een manier zijn waardoor twee mensen die van elkaar houden, enorm van elkaar kunnen genieten. Maar dit kan alleen als het plaats vindt binnen het veilige kader van het huwelijk. In de sexualiteit geef je elkaar immers het meest intieme van je zelf, dat kan niet als er geen veiligheid en diep vertrouwen is. Doordat mensen hiervan afwijken, is de sexualiteit tot iets gewoons geworden wat men met iedereen kan hebben. God heeft dit nooit zo bedoeld, juist sexualiteit is bedoeld als uniek en heel speciaal. Lees verder

Geplaatst in Bevrijding, Diversen, Evangelie, Huwelijk, Seksualiteit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Zelfmoord is niet de oplossing.

Het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding is weer gestegen. In 2009 hebben artsen hebben 2.636 gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding gemeld. De oorzaak van de stijging is niet bekend.

Wat brengt een mens tot zelfdoding?
Vaak een situatie van ondraaglijk lijden, pijn of eenzaamheid en het ontbreken van perspectief. Vaak betreft het depressieve mensen, die sterk het idee hebben waardeloos te zijn en niet het idee hebben dat dit ooit nog zal veranderen.”
Men heeft het gevoel dat het leven niet meer de moeite waard is om te leven. De problemen te groot om nog te behappen. Men denkt niemand geeft om mij. Soms maken deze wanhoopsgevoelens dat mensen aan zelfmoord gaan denken.

Luister naar wat de Bijbel daarover zegt.
De duivel is een dief en een mensenmoordernaar“. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” (Joh. 10:10). Joh. 8:44 zegt dat satan een “moordenaar” is en de “vader der leugen”. De wanhoopsgevoelens die leiden tot zelfmoord worden veroorzaakt door een paar van zijn leugens.
Dat betekent, hij is erop uit om onze blijdschap, geluk en levensvreugde te stelen. Uiteindelijk wil hij ons het leven onmogelijk maken en ons drijven naar de dood. Jezus wil dat we leven hebben. Jezus leerde dat de dood en de vernietiging het werk zijn van “de dief” (Satan). Hij zei: “Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar………..ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”. (Joh. 10:10). Lees verder

Geplaatst in Bevrijding, Bijbel, Diversen, Evangelie, zelfmoord | Tags: , | Een reactie plaatsen

God wil geen L.A.T. relatie (Living apart together).

In onze huidige samenleving kom je tal van samenlevingsvormen tegen. Naast het huwelijk bestaan o.a. geregistreerd partnerschap, samenwonen en lat-relaties. Wat betekent een lat-relatie? Je hebt dan wel een relatie met elkaar, maar ook alle twee je eigen woning. Verder zullen de nuances per koppel verschillen, maar dit is de essentie. Ook is er een D.I.N.K relatie (double income no kids). Je hebt dus een relatie vanwege inkomen. Daar kunnen natuurlijk geen kinderen bij, te lastig. Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Huwelijk, Seksualiteit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Een ongeboren leven, is toch een kompleet mens

Samuel Alexander Armas, die geopereerd werd door de chirurg Joseph Bruner. Bij de baby was een open ruggetje geconstateerd, maar zou een operatie buiten de baarmoeder nooit overleven. Zijn moeder, Julie Armas is een kraamverpleegster die gehoord had van de opzienbare prestaties van dr Bruner. In het UMC in Nashville voert hij operaties uit op babies in de baarmoeder. Gedurende deze operatie haalt hij de baarmoeder met een keizersnee uit de buik en maakt een kleine snede om de baby te kunnen opereren. Toen hij de operatie beëindigde, kwam het kleine, maar volmaakte handje van de kleine uit de incisie en greep de vinger van de chirurg stevig vast. Dit was het meest emotionele moment in het leven van dr. Bruner, hij was voor even niet in staat om zich te verroeren. Lees verder

Geplaatst in Abortus, Bijbel, Diversen, Evangelie, kinderen | Tags: | 1 reactie

Er is geen excuus voor overspel.(2)

Hoe verder na overspel? Wat zegt de Bijbel over wat er moet gebeuren nadat dit heeft plaatsgevonden?
De meeste echtscheidingen zijn het gevolg van overspel (zie http://www.christelijk-huwelijk.nl) . Het huwelijk komt natuurlijk onder grote druk te staan, de echtelijke eenheid is verbroken. Daarmee bedoel ik, de exclusiviteit van de huwelijksrelatie, ‘dit hebben wij alleen met elkaar’, is aangetast. En juist die exclusiviteit is nodig voor intimiteit. Toch is het niet zo dat overspel per definitie het einde van de huwelijksrelatie hoeft te zijn. Er heeft een vreselijke ramp plaats in het huwelijk, het gebouw van het huwelijk staat op zijn grondvesten te schudden, maar het is mogelijk dat de ravage wordt opgeruimd en het gebouw wordt hersteld. Omdat iedere situatie uniek is en ook iedere huwelijksrelatie uniek is vind ik het moeilijk om hier in algemene zin over te schrijven. Toch meen ik dat de volgende principes in iedere situatie waarin men probeert het huwelijk te redden, van belang zijn. Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Seksualiteit | Tags: | Een reactie plaatsen

Staan we aan de vooravond van een opwekking?

Ik hoop het van harte, maar ik ben er niet zo zeker van als sommige anderen. Allerlei mensen die zichzelf profeet noemen, kondigen aan dat God de opwekking via hen of via hun organisatie zal geven. Met ziet het als een tijd van massale bekeringen en gebedswonderen. Natuurliijk geloof ik dat God machtig is om ons land te bewegen met Zijn kracht en in vele plaatsen en gemeenten Zijn majesteit en heerlijkheid te tonen. Maar is dit dan de opwekking die velen verwachten, dat vraag ik me af, komt er nog een wereldwijde opwekking? Ik ben het eens met degene die zeggen dat God ons land in 1958 tijdens de bediening van de Amerikaanse evangelist T.L.Osborn, gezegend heeft met een heerlijke opwekking en ik geloof ook dat God het opnieuw kan doen in ons land. Maar dat is beslist iets anders dan een wereldwijde opwekking. Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Bijbelstudies, Eindtijd, wederkomst | Tags: | Een reactie plaatsen