Maandelijks archief: november 2014

Kritiek in de gemeente, wat moeten we er mee?

We krijgen er allemaal in de christen gemeente mee te maken. Iedereen staat in feite bloot aan kritiek en wel het meest geldt dit voor degene die iets doen in de gemeente. Gemeenteleiders zullen er daarom zeker mee te maken krijgen … Lees verder

Geplaatst in gemeente, leiders | Tags: , | Een reactie plaatsen

Tucht in de gemeente van de Heer, hoe zit dat?

Als christenen hebben we de opdracht om elkaar te verdragen, lief te hebben, te aanvaarden. Tot zover kunnen we daar wel wat mee, al geeft het soms ook wel wat moeite om mensen lief te hebben waar je gewoon niks mee hebt.

Maar het wordt nog lastiger als we bedenken dat de Bijbel het ook heeft over vermanen, elkaar dus aan spreken op eventueel verkeerd gedrag. Dat is beslist geen eenvoudige opdracht, aangezien we vaak ook te maken hebben met bepaalde gevoeligheden en weinig mensen kunnen de vermaningen van hun broeder of zuster gewoon accepteren.

Het Bijbelse acht geven en het vermanen van elkaar, is geen bemoeizucht. Voor sommigen lijkt dit misschien wel zo, omdat ze niet bereid zijn om naar Gods stem te luisteren. Want die kan op vele manieren tot ons komen. We mogen elkaar best in de liefde ‘de waarheid’ zeggen, dat zijn we elkaar zelfs verplicht, ten minste als we elkaar echt liefhebben. Echte liefde kan het niet aanzien, dat je broeder of zuster mogelijk de behoudenis verliest vanwege één of andere ernstige zonde? Wie dat wel kan, heeft volgens mij nog maar bitter weinig begrepen van het verdriet in Gods hart over de zonde.
Lees verder

Geplaatst in gemeente | Tags: , | 1 reactie

Wie heeft de leiding in de gemeente van de Heer?

De meeste plaatselijke gemeenten in ons land hebben een predikant, voorganger, opziener of een voorgaande oudste (1 Tim.5:17), wat in feite verschillende namen zijn voor dezelfde functie. Hoewel de Bijbel ook spreekt over voorgangers in het meervoud (zie Hebr.13:17), is men in ons land meestal gewend aan één voorganger per gemeente, met verschillende oudsten als medebestuurders. In principe kunnen er Bijbels gezien ook meerdere voorgangers in een gemeente zijn, bijvoorbeeld als dit door de grote van een gemeente noodzakelijk is.

Oudsten
Oudsten of mede bestuurders hebben een belangrijke taak, als het goed is zijn ze zelfs instaat om aan te vullen wat er eventueel aan de bediening van de voorganger ontbreekt. Want een voorganger is net ieder ander, een mens met beperkingen. Sommige mensen denken dat een voorganger (of voorgaande oudste), alle bekwaamheden in zich heeft die voor een gemeente nodig zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dan zou hij een soort super mens moeten zijn.
Lees verder

Geplaatst in gemeente, leiders | Tags: , , | Een reactie plaatsen