Gods genezing is ook voor pijnlijke herinneringen.

Wij allemaal zullen vroeg of laat met de pijn van teleurstellingen of onrecht te maken hebben. Niemand ontkomt daaraan, het gaat er maar om hoe we het verwerken en er dus mee omgaan.

De pijnlijke herinneringen in onze jeugd, kunnen zelfs grote gevolgen hebben in onze ontwikkeling. Vaak hebben we als volwassenen bepaalde pijnpunten in ons leven, of je kunt ook zeggen, gevoelige plekken, die bij aanraking pijn kunnen doen. Wat bedoel ik hiermee?

Bijvoorbeeld: mensen die in hun jeugd vaak onrechtvaardig zijn behandeld door hun ouders of op school of id., kunnen daar in de volwassenheid nog de gevolgen van ondervinden. Zodra iemand anders, bijvoorbeeld de partner, onbewust iets doet wat niet recht is, kan de pijn uit de jeugd weer naar boven komen. Dit kan leiden tot een extreme reactie van verzet en het gevoel je te moeten verdedigen. Maar soms kan het ook de andere kan op slaan en ontstaan er gevoelens van minachtig voor zichzelf, onmacht en een algemeen gevoel van mislukking.

Het is belangrijk om inzicht te hebben met welke vijand een kind van God te maken heeft. Satan haat oprechte gelovigen en probeert invloed op ons leven te krijgen. Daarom zal hij de pijnlijke gevoelens bij ons aanwakkeren. Hij kent als geen ander de zwakke plekken in ons leven. Tegenwoordig leeft er bij veel christenen het idee dat de pijnlijke herinneringen die men voelt voor altijd zal blijven. Je moet er maar mee leren leven, maar dit kan nooit de mening van God zijn. Hij is juist instaat om dat wat gebroken is weer te helen. Luister naar wat God zegt. (Jes.61:1-3)

Want de HEER heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister.

Alles wat satan je influistert en alles wat hij je wijs maakt, is altijd gebaseerd op een leugen. De leugen is namelijk zijn grootste wapen. Jezus zei over de duivel: ‘Er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen’ (Johannes 8:44).

Het rijk van satan is gebaseerd op leugen (bedrog, misleiding en manipulatie). De leugens zijn niet de waarheid, noch de werkelijkheid, maar hij wil ons wel in zijn waarheid doen geloven en als je ze blijft geloven heeft de duivel macht over jou. We moeten leren de leugens die de boze op je afvuurt te onderkennen. Als je de Heer Jezus toebehoort, kan de duivel geen koning meer zijn over jou leven, tenzij u hem zelf die kans geeft. De duivel heeft geen macht over jou leven, tenzij je hem zelf die ruimte geeft. De duivel heeft geen gezag over jou, tenzij je hem dit toestaat. Hoe? Door zijn leugens te geloven.

De Bijbel leert ons dat Jezus de duivel heeft overwonnen door hem aan het kruis te ontwapenen en hem vervolgens openlijk tentoon te stellen (Colossenzen 2:15). Op grond van wat Jezus voor je heeft gedaan op het kruis, kunt je in Jezus’ naam de duivel overwinnen. Geloof niet langer dat jou situatie zich nooit zal veranderen en dat de pijn nooit meer zal verdwijnen. Het zijn de leugens van de duivel, die hij als pijlen op je afvoert. Ze kunnen alleen doeltreffen als je ze gelooft.

Er zijn veel verschillende soorten leugens van satan.

Je kan je zorgen maken over van alles nog wat, denken dat het allemaal niet goed komt. Er zijn dingen die je angst kunnen aanjagen, maar die angst is in feite een leugen van satan, want God zegt in de Bijbel “Wees niet bevreesd en Ik ben met je alle dagen.”(Mat.28:20)

Ook een leugen is dat God niet verder met ons wil als we in het verleden fouten hebt gemaakt. Zonden die we begaan hebben kunnen ook hele pijnlijke herinneringen worden in ons leven. Maar de waarheid is dat als je oprecht spijt van iets hebt gehad en God om vergeving vroeg, Hij je altijd heeft vergeven.

Ook een grote leugen is dat je niet waardevol zou zijn. God vindt ieder mens zeer waardevol en dat heeft niets te maken met je kleding, uiterlijk, of je prestaties enz. Veel mensen hebben last van een negatief zelfbeeld, wat voortkomt uit hun jeugd. Je voelt je dan minderwaardig, omdat je dat vroeger is aangepraat. Je denkt dat je niet zo veel waard bent. Dat is een grote leugen van satan. De vijand wil je er depri door maken, je het gevoel geven dat je niks kan en je zo voortdurend blokkeren. De Bijbel vertelt Gods gedachten over jou in Jesaja 43:3: Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houdt zoveel van je… Dat is Gods waarheid en die heb je nodig in strijd tegen de leugens!

Leugens komen rechtstreeks van de vijand. Hij is de vader van de leugen. Dat betekent dat hij ze ontwerpt. En hij ontwerpt ze met een doel. En dat doel is om jouw geloofsgroei af te remmen of stop te zetten. Zowel de leugen als de waarheid geven je richting. Ze sturen je, ze geven je een bepaalde koers aan. Leugens halen je op een subtiele manier naar beneden. Ze laten je heel negatief denken. De leugens lijken voor jezelf vaak realiteit. Maar je moet gaan inzien dat dit strategieën zijn die je relatie met God willen verstoren.

De waarheid is positief. De waarheid beurt je altijd weer op. De waarheid brengt je dichter bij God en werkt altijd bevrijdend. Jezus zegt in Johannes 8:32 U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Het is dus de bedoeling dat we doordrongen worden van Gods waarheid! Ons hart en onze gedachten moeten vol worden van Gods waarheid. Dat zal je geloof doen groeien!

Wat kan ik tegen leugens doen? Het is heel belangrijk dat je er wat tegen gaat doen! Anders kom je er niet van af en zal het problemen blijven geven in de relatie met anderen. Je moet niet passief tegenover de leugens van satan staan.

  1. In de eerste plaats moet je onderkennen dat de pijn als gevolg van wat we hebben meegemaakt te maken heeft met het verleden. We moeten leren het verleden in die zin, los te laten en de Heer te vragen ons te genezen. (Filip.3:14) “Maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.”
  2. Het is heel belangrijk dat je gaat herkennen, dat de pijn uit je herinnering jou concreet persoonlijk aanvalt. Meestal heb je dat niet door, de vijand heeft ook liever dat het maar verborgen blijft. Als anderen dus iets doen wat die herinnering weer aanwakkert, dan kan je reactie wel eens onterecht heftig zijn. Praat daarover en bidt daarvoor. Het is belangrijk dat anderen je begrijpen en dat je er mee naar de Heer gaat, want die kan je genezen.
  3. Onderzoek het Woord van God, de waarheid is heel belangrijk. Je moet niet geregeerd worden door wat je denkt of voelt, maar door Gods woord. Als je ervaart dat je aangevallen wordt door een leugen, is het belangrijk dat eerst je gedachten weer richt op Gods Woord. Als je op Gods Woord blijft staan, dan merk je dat je gevoelens ook weer de goede richting op gaan. Spreek Gods woord ook hardop uit. Denk er om: leugens proberen zich altijd te nestelen in je gedachten en je gevoelens.
  4. Zoek zo mogelijk een vertrouwd persoon waarmee je dingen kan delen. Een ander persoon ziet vaak weer fris aan tegen de dingen aan. Zo’n persoon kan je helpen om je te laten zien wat de leugen is en wat werkelijk Gods waarheid is en kan je ondersteunen in gebed.
  5. Leeft dicht bij Jezus. Breng tijd met de Heer door. Dat zal je scherp houden om leugens te onderscheiden en kracht geven om weerstand te bieden.

Misschien wilt u hierover napraten of u heeft advies nodig of u wilt gewoon even uw verhaal kwijt. Wel, dat kan discreet en anoniem, klik hier.

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Angsten en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s