Maandelijks archief: juli 2010

Hoogmoed.

De geest van hoogmoed dreigt ook in evangelische kringen soms voor te komen. Paulus heeft het reeds geprofeteerd in 2 Tim.3:4, mensen zullen in de eindtijd “opgeblazen” zijn. Onlangs las ik een bekend evangelisch blad van een grote evangelische beweging in ons land en het viel me op dat de foto van de leiding er 16 keer in stond. Je vraagt je op zo’n moment af, “waar gaat het hier nog over, gaat het nog om Jezus”. Er zijn leiders van evangelische gemeenten, die beslist nooit tegengesproken willen worden, want alles wat ze besluiten is van God(?) Men roept zelf regelmatig, niet hoogmoedig te zijn, maar in de praktijk wil men graag gezien worden en een naam hebben; men wil zich laten gelden. Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Diversen, Evangelie, Hoogmoed | Tags: | 1 reactie

Ongehuwd samenwonen, wat zegt de Bijbel?

De proefperiode
Eén van de argumenten om te gaan samenwonen is, dat men eerst zekerheid wil hebben, alvorens men zich aan iemand wil binden. “Trouwen is zo definitief en brengt zoveel rompslomp mee, ook als het niet lukt, en men weer zou willen scheiden.” Deze opmerking is een probleem binnen onze cultuur. Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Huwelijk, Seksualiteit | Tags: | Een reactie plaatsen

Eerlijk over seks.

Seks is een zeer gevoelig en besproken onderwerp, (lees ook http://www.christelijk-huwelijk.nl). De kijkcijfers op televisie gaan omhoog zodra je het daarover hebt. Het verlangen naar seks is gewoon en normaal, God heeft ons zo geschapen. Maar, net zoals bij vele andere zaken heeft de duivel getracht dat wat God mooi en goed gemaakt heeft “stuk te maken”. Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Seksualiteit | Tags: | 1 reactie

Christenen met een ongelovige partner hebben vaak een moeilijke weg te gaan

Christenen met een ongelovige partner hebben vaak een moeilijke weg te gaan. Bijvoorbeeld, men komt ’s zondags uit de kerk en men kan niet delen met de partner wat men gehoord en beleefd heeft. Bidden aan tafel kan alleen als de partner er niet is. Als men graag over het geloof wil praten, bijvoorbeeld in relatie tot de opvoeding van de kinderen, dan is de partner absoluut niet geïnteresseerd of staat mogelijk zelfs vijandig tegenover het christelijk geloof? Hoe vindt men hierin een weg als het geloof tussen man en vrouw in dreigt komen te staan? Helaas is dat de praktijk, gaat het daar meestal naar toe. Lees verder

Geplaatst in Huwelijk | Tags: | 1 reactie

Hoe moet ik handelen, als mijn huwelijk geen succes is?

Huwelijks problemen,..wie overkomt het niet. Men zegt, één op de drie huwelijken loopt op de klippen. Vroeger hield de sociale en maatschappelijke druk nog menig huwelijk in stand, vrouwen waren veelal financieel afhankelijk van de man, weggaan was daarom niet eenvoudig. Die druk is nu weg, waardoor een huwelijk steeds makkelijker wordt ontbonden. Helaas…ook bij christenen is scheiden geen uitzondering meer. Er is zelfs even sprake geweest van flits scheidingen, gelukkig is dat er nog niet door. Toch wordt er over echtscheiding in christelijke kring steeds meer verschillend gedacht. De Bijbel geeft echter voor echtscheiding maar weinig ruimte. Ik zie Bijbels gesproken slechts twee mogelijkheden die echtscheiding toelaten: overspel en wanneer de ongelovige de gelovige liever kwijt is. Lees verder

Geplaatst in Huwelijk | Tags: , | Een reactie plaatsen

De geestelijke wereld is reëler dan we denken

De geestelijke wereld is reëler dan we denken. Door de zondeval hebben we te kampen met allerlei invloeden vanuit het rijk der duisternis zoals vervloekingen, manipulatie en banden uit het voorgeslacht. Ook lichamelijke en geestelijke ziekten kunnen een demonische oorzaak hebben. Dit alles kan leiden tot allerlei blokkades in je leven m.b.t. je relatie met God en in je algehele functioneren. Het is daarom belangrijk om hiermee af te rekenen, zodat we meer en meer in de vrijheid kunnen leven, zoals God ieder mens persoonlijk bedoelt heeft. Lees verder

Geplaatst in Bevrijding, Bijbel, Evangelie | Tags: | Een reactie plaatsen

Seks voor het huwelijk!

Velen vragen zich af waarom God niet wil dat mensen zich lichamelijk aan elkaar geven,
buiten een huwelijksverbond om. Er kan toch niets mis zijn met seks, als je van elkaar houdt en een serieuze relatie hebt? Waarom is het zo belangrijk, volgens de Bijbel, om seks enkel binnen een huwelijk te beleven? Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Evangelie, Seksualiteit | Tags: | Een reactie plaatsen

Het begin van het huwelijk was bij God

Het huwelijk moet wel een Goddelijk oorspong hebben. In de Bijbel lezen we de opdracht om het huwelijk in ere te houden (Hebr.13:4a). Indien het huwelijk van oorsprong een menselijke instelling zou zijn, dan is er geen reden dit zo in ere te houden. Heel veel menselijke wetten en regels zijn al lang vergeten of door de tand des tijds aangetast. Maar dat wat God instelt is eeuwig en wordt niet door de tijd teniet gedaan. Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Seksualiteit | Tags: | Een reactie plaatsen

Nog steeds oorlog in het Midden-Oosten.

De situatie in het Midden-Oosten wordt steeds gevaarlijker, Israël is opnieuw dagelijks in het nieuws. De geweldadigheden, zowel van de kant van Israël als aan de kant van Hezbollah, zijn vreselijk. Op televisie zien we regelmatig mensen in paniek en rouwenden om hun doden.

Uiteraard zoekt de internationale gemeenschap naastig naar een oplossing, in dat opzicht heb ik veel respect voor wat al is gedaan, om vrede te brengen. Maar helaas, opnieuw vallen er doden, een scheepskonvooi met hulpgoederen voor de arabische bewoners van de Gaza, wordt door Israël geënterd. Er vallen doden en de wereld spreekt haar ongenoegen uit over wat Israël doet. Maar bijna iedereen weet dat het sturen van een scheeps konvooi, niet alleen maar bedoeld is om de arme bevolking van Gaza te helpen. Maar altijd zitten daar bijbedoelingen bij. Men wil Israël uitlokken, provoceren en met succes. Lees verder

Geplaatst in Israël, Nieuws | Tags: | Een reactie plaatsen

God heeft zelfs Joran van der Sloot lief

Gods liefde gaat uit naar alle mensen, ongeacht wie je bent. Zelfs de moordenaar die hing naast Jezus aan het kruis, kreeg vergeving en daarom is er voor iedereen vergeving, tenminste die z’n zonden eerlijk erkent en God om vergeving vraagt. Jezus stierf aan het kruis voor de zonden van de gehele wereld, zelfs voor de zonden van Joran van der Sloot. Al heeft hij nog zoveel gelogen en bedrogen, als hij zich bekeert, wil Jezus hem vergeven. Het is Gods volmaakte liefde die de banden van de zonden kan verbreken, Jezus maakt werkelijk vrij. Feitelijk moesten we allemaal veroordeeld worden door God, vanwege onze zonden, ook al voelen we ons veel minder schuldig als iemand zoals Joran, dan nog moeten we beseffen dat God de dingen anders ziet dan wij mensen. Of we nu een grote of kleine zondaar zijn, we zijn even goed schuldig en we verdienen het oordeel. Maar als we geloven dat Jezus onze straf droeg op het kruis en eerlijk onze zonden belijden, dan wil God ons vergeven en spreekt Hij ons vrij van de straf. Uiteraard moeten we ook bereid zijn te breken met de zonden, want alleen op basis daarvan tonen we werkelijk berouw van onze zonden. Lees verder

Geplaatst in Diversen, Evangelie, Nieuws | Tags: | Een reactie plaatsen