Categorie archief: Gebedsgenezing

Goddelijke genezing, is dat nog voor vandaag? Wat zegt de Bijbel?

We zeggen het eerst maar even om misverstanden te voorkomen, we geloven absoluut wel in Goddelijke genezing. Sterker nog, mijn vrouw en ik hebben in onze bediening, met vele honderden mensen gebeden en ook vele wonderen meegemaakt. Dus voor ons is het geen theorie meer, we hebben het zelf gezien. De Bijbel spreekt van begin tot eind over de God van wonderen, die vol liefde is voor de gebroken mens en die ook zieken wil genezen. Zowel de profeten in het Oude Testament als de apostelen in het Nieuwe Testament zagen steeds weer dat God mensen genas.

Jezus stierf aan het kruis en heeft daar de zonden en de dood overwonnen, maar ook alles wat ons naar de dood brengt, namelijk ziekten. In Jes. 53:4 staat het duidelijk “Nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen..”. In heel de Bijbel komen we het tegen, zowel in het Nieuwe als in het Oude testament.

Bijvoorbeeld: als Israël verlost was uit Egypte liepen ze al snel vast op hun weg door de woestijn. Ze hadden al 3 dagen geen water gezien en men vreesde het ergste. Toen kwamen ze aan een waterbron, maar ze konden het water niet drinken en vervolgens sloeg de paniek toe. Het was bij deze gelegenheid dat God tot ze begon te spreken. God zei tegen hen, als je doet wat Ik zeg, als je Mij onvoorwaardelijk gehoorzamen zult, dan zal Ik je Heelmeester zijn. God openbaarde daar een speciale kant aan Hem zelf, namelijk “de Heelmeester”. (Ex.15:26)

Op dezelfde manier sprak God ook door David in Psalm 103:3. God is de God “die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest”. In het Nieuwe Testament laat God vervolgens door Jezus, heel duidelijk zien “dat Hij wil genezen”. Er staat in Matth.4:23 “en Hij genas alle ziekten en kwalen onder het volk”, het is dus duidelijk Gods verlangen om te genezen.

Daarbij komt dat Jezus Christus niet alleen zelf vele duizenden zieken genas, maar Hij gaf ook zijn volgelingen nadrukkelijk opdracht hetzelfde te doen. Dit is wat Jezus Christus zei tegen zijn volgelingen: “Genees de zieken en zeg tegen de mensen: Het koninkrijk van God is dicht bij u.” (Lukas 10:9)

Maar we moeten ook eerlijk zijn. Soms zitten we toch nog wel met vragen waarop we geen antwoord hebben. Misschien begrijpen we ook nog niet alles, want we zien de overwinning van Jezus over ziekten nog niet altijd en dat zouden we zo graag willen. Maar we weten wel, op een dag zal de gehele aarde onderworpen zijn aan de wil en de macht van Jezus. Dan zal Jezus overwinning op het kruis zichtbaar zijn voor iedereen en zal ziekten, lijden en dood voor goed verdwijnen (Openb.21:4).

Maar nu wil ik een misverstand uit de wereld helpen. Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Goddelijke genezing | Tags: | Een reactie plaatsen

God geneest niet iedereen die daar om bidt.

We zeggen het eerst maar even om misverstanden te voorkomen, we geloven absoluut wel in Goddelijke genezing. Sterker nog, mijn vrouw en ik hebben in onze bediening, met vele honderden mensen gebeden en ook vele wonderen meegemaakt. Dus voor ons is het geen theorie meer, we hebben het zelf gezien. De Bijbel spreekt van begin tot eind over de God van wonderen, die vol liefde is voor de gebroken mens en die ook zieken wil genezen. Zowel de profeten in het Oude Testament als de apostelen in het Nieuwe Testament zagen steeds weer dat God mensen genas.

Jezus stierf aan het kruis en heeft daar de zonden en de dood overwonnen, maar ook alles wat ons naar de dood brengt, namelijk ziekten. In Jes. 53:4 staat het duidelijk “Nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen..”. In heel de Bijbel komen we het tegen, zowel in het Nieuwe als in het Oude testament.

Bijvoorbeeld: als Israël verlost was uit Egypte liepen ze al snel vast op hun weg door de woestijn. Ze hadden al 3 dagen geen water gezien en men vreesde het ergste. Toen kwamen ze aan een waterbron, maar ze konden het water niet drinken en vervolgens sloeg de paniek toe. Het was bij deze gelegenheid dat God tot ze begon te spreken. God zei tegen hen, als je doet wat Ik zeg, als je Mij onvoorwaardelijk gehoorzamen zult, dan zal Ik je Heelmeester zijn. God openbaarde daar een speciale kant aan Hem zelf, namelijk “de Heelmeester”. (Ex.15:26)

Op dezelfde manier sprak God ook door David in Psalm 103:3. God is de God “die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest”. In het Nieuwe Testament laat God vervolgens door Jezus, heel duidelijk zien “dat Hij wil genezen”. Er staat in Matth.4:23 “en Hij genas alle ziekten en kwalen onder het volk”, het is dus duidelijk Gods verlangen om te genezen.

Daarbij komt dat Jezus Christus niet alleen zelf vele duizenden zieken genas, maar Hij gaf ook zijn volgelingen nadrukkelijk opdracht hetzelfde te doen. Dit is wat Jezus Christus zei tegen zijn volgelingen: “Genees de zieken en zeg tegen de mensen: Het koninkrijk van God is dicht bij u.” (Lukas 10:9)

Maar we moeten ook eerlijk zijn. Soms zitten we toch nog met vragen waarop we geen antwoord hebben. We begrijpen nog niet alles, we zien de overwinning van Jezus over ziekten nog niet altijd. Maar we weten wel, op een dag zal de gehele aarde onderworpen zijn aan de wil en de macht van Jezus. Dan zal Jezus overwinning op het kruis zichtbaar zijn voor iedereen en zal ziekten, lijden en dood voor goed verdwijnen.

Maar nu wil ik een misverstand uit de wereld helpen.

Het is niet zo dat christenen die in Goddelijke genezing geloven, niet ziek kunnen worden of zelfs ziek kunnen blijven. Daarvoor heb ik natuurlijk niet altijd pasklare antwoorden, ik weet niet waarom God dit kennelijk toch toelaat.

Het is ook niet waar, dat christenen die naar de dokter gaan met een lichamelijk probleem, per definitie geen geloof in Gods kracht hebben. Integendeel, de medische vooruitgang is Gods genade voor ons en we mogen daar dankbaar gebruik van maken. Laat ons beseffen dat we in een gebroken wereld leven, waarin alles nog onvolmaakt is. Daarbij komt dat we lichamelijk langzaam maar zeker achteruit gaan. We blijven niet eeuwig jong, onze krachten nemen af. Dat is een volkomen natuurlijk proces, waarbij het beslist normaal is dat een mens wel eens wat kan gaan mankeren en zelfs medische hulp nodig heeft.

Er zijn predikers van het evangelie die verkondigen dat het ‘altijd’ de wil van God is dat wij hier op aarde lichamelijk gezond zijn en dus altijd genezen zullen als we ziek zijn. Dit zou zelfs ons ‘recht’ zijn op grond van het offer van Christus. Natuurlijk mogen we altijd bidden om genezing en God zal ons ook vele malen horen, maar… toch niet altijd, want anders zouden we ook niet meer naar lichaam sterven. Laat ons ook beseffen dat de lengte van ons leven, Gods genade-tijd aan ons is. Met andere woorden, lang en gezond te mogen leven is geen ‘recht’ wat we hebben. We kunnen God dus niet ter verantwoording roepen als het anders gaat als dat we zouden verlangen. Paulus heeft het ook over ons lichaam wat achteruit gaat.

Luister naar wat hij zegt in 2 Kor.4:16-18 “Daarom verliezen wij de moed niet; maar hoewel onze uitwendige mens achteruit gaat, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig”.

Maar… hoe staat het dan met Jezus offer op Golgotha, die zowel voor onze ziekten als voor onze zonden stierf (Jes.53:4)? Het antwoord op deze vraag is duidelijk: Straks komt Jezus weer en zal Hij ons ‘vernederd’ lichaam, veranderen zegt de Bijbel. Lees Filippenzen 3:21 “Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt”. Dit zal de voltooiing zijn van Jezus overwinning over zonden en ziekten, namelijk dat we ook van ons lichaam zoals het nu is, verlost worden. Dan zullen we voor eeuwig gezond en jong blijven en dit is dus een rechtstreeks gevolg van Jezus offer voor mij. Vergeet het daarom niet, het beste moet nog komen.

Laten we het maar eerlijk zeggen. Namelijk dat God ook lijden toelaat, maar wel altijd met een doel. Gods verlangen is het namelijk dat we worden als Hij, dat we dus gaan lijken op Jezus (Rom8:28, 29) en God gebruikt alle omstandigheden in ons leven om tot dit grote doel te komen.
Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Goddelijke genezing | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Over gebedsgenezing, het eerlijke verhaal.

Ik geloof absoluut in Goddelijke genezing. We hebben vele wonderen meegemaakt en voor ons is het dus meer als theorie, we hebben het zelf gezien. Jezus stierf aan het kruis en heeft daar de zonden en de dood overwonnen, maar ook alles wat ons naar de dood brengt, namelijk ziekten. In Jes. 53:4 staat het duidelijk “Nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen..”. Niet alleen in het nieuwe testament lezen we hier van, ten tijde van Jezus bediening hier op aarde, maar reeds in het oude testament komen we dit tegen.

Bijvoorbeeld: als Israël verlost was uit Egypte liepen ze al snel vast op hun weg door de woestijn. Ze hadden al 3 dagen geen water gezien en men vreesde het ergste. Toen kwamen ze aan een waterbron, maar ze konden het water niet drinken en vervolgens sloeg de paniek toe. Het was bij deze gelegenheid dat God tot ze begon te spreken. God zei tegen hen, als je doet wat Ik zeg, als je Mij onvoorwaardelijk gehoorzamen zult, dan zal Ik je Heelmeester zijn. God openbaarde daar een speciale kant aan Hem zelf, namelijk “de Heelmeester”. (Ex.15:26)
Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing | Tags: , | Een reactie plaatsen

God doet nog wonderen vandaag.

Al meer dan 24 jaar reizen we jaarlijks naar Roemenië om de armen te helpen. Naast een geweldige werk onder kinderen, gaan we het land in om op allerlei plaatsen te evangeliseren, mensen te bemoedigen en te zegenen met de spullen die we bij ons hebben.

We zouden u graag iets meer willen vertellen over onze passie voor dit werk. In de laatste maanden van het jaar maken we altijd een nieuw programma voor het nieuwe jaar. Voelt u dan vrij om ons eens op een zondagmorgen uit te nodigen in uw gemeente, we komen graag bij u langs. De adres gegevens vindt u op onze website, http://www.hulp-oosteuropa.nl.

God heeft dit jaar (2014) op deze reis, meer als in andere jaren, profetisch woorden van bemoediging en kracht door ons gesproken, op verschillende plaatsen. Daarnaast hoorde we van wonderen, o.a. hoe een jonge vrouw, op gebed van een borderline syndroom genezen is door de Heer. We mochten twee jaren terug voor haar bidden en vanaf dat moment is ze langzaam hersteld. Ze kwam ons stralend tegemoet, uiteraard alle eer komt de Heer toe, maar toch waren we ontroert toen we haar weer zagen en ze getuigde van haar genezing. Wat is God groot.

We bezochten dit gezin in Grapei, een straat in een arme buitenwijk van Cluj-Napoca. Deze familie inmiddels wordt al vele jaren door onze stichting ondersteund. De vader is op jonge leeftijd aan keelkanker overleden en liet zijn vrouw achter met 9 kinderen. Het leven in Roemenië is voor veel mensen nog erg moeilijk is, maar vooral als alleenstaande vrouw met zoveel kinderen. het is dan niet mogelijk om zomaar te gaan werken en je kunt dan heel diep wegzakken.

Ongeveer 40 procent van de bevolking leeft in armoede. Een deel van hen zinkt zelfs heel diep weg en heeft regelmatig gebrek in noodzakelijke levensbehoeften zoals voeding en kleding. We hebben ook gezien dat de prijzen van veel artikelen vergelijkbaar zijn met hetgeen wij in Nederland in de winkel betalen. Bijvoorbeeld, we betaalde voor een liter diesel voor onze wagen nagenoeg hetzelfde als in ons land. Daar staat tegenover dat de salarissen aanzienlijk lager zijn. Veel mensen verdienen tussen de 200 en 400 euro per maand en moeten daarvoor vaak ploegendiensten draaien of zelfs 6 dagen per week werken. Werkdagen van 10 en 12 uur zijn in Roemenië heel normaal.

Maar er kwam nog een ander probleem bij. Eén van de dochters in het gezin wat we bezochten, leed aan depressies en ze ontwikkelde een borderline syndroom. Ze woog twee jaar geleden nog maar 35 kg, omdat ze bijna niets at. Ook verwondde ze zichzelf steeds en op een dag heeft ze zelfs teveel pillen ingenomen om zich van het leven te beroven. Ze kwam in een coma terecht en werd in het ziekenhuis opgenomen. Daar heeft de dokter gezegd dat als ze niet ontwaakt uit de coma, dan beschouwen ze haar als niet meer te redden. De moeder heeft 8 dagen aan haar bed gezeten en bijna onafgebroken voor haar gebeden. Na 8 dagen ontwaakte ze en na enige tijd mocht ze naar huis. Maar de angst bleef dat zij het weer zou doen.

In dat jaar kwamen we bij haar thuis en hebben we met haar gesproken. Haar werd uitgelegd dat Jezus machtig is haar te bevrijden van de duistere machten van satan die haar naar de dood willen brengen. Nadat ze haar zonden beleden had hebben we haar in Jezus naam de handen opgelegd. Vanaf die dag trad haar genezing in. Langzaam veranderde ze, verdween de angst en de depressie en begon ze zelfs weer te eten.

Nu zagen we haar opnieuw en we konden zien dat haar gewicht duidelijk is toegenomen. Ze kwam ons stralend tegemoet, als een gezonde jonge vrouw. Ons werd door de moeder verteld dat ze aan de dokter had verteld dat Jezus haar genezen had. En ze had de dokter gevraagd om helemaal te mogen stoppen met de medicijnen, die ze dagelijks moest slikken. Die medicijnen maakte dat ze zich regelmatig erg slaperig voelde en ze had daardoor last van haar ogen.

De dokter had gezegd, als je denkt dat je het aan kan moet je het maar proberen, je bent tenslotte groot genoeg om het zelf te beslissen. Vanaf de dag dat ze ook met de medicijnen is gestopt, zijn ook alle bijwerkingen verdwenen en inmiddels werkt ze weer. Binnenkort hoopt ze ook haar studie weer te kunnen gaan afmaken. Wat een geweldig wonder van de Heer, ja wat bij mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij God.

In de Bijbel staat in Hebr.13:8 “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid”. Jezus is veel meer dan een historisch figuur waarover we in de geschiedenisboekjes kunnen lezen. Jezus is vandaag dezelfde en wil nu werken in ons leven, we kunnen nu Zijn liefde en kracht ervaren.

God weet dat we dit allemaal niet gezocht hebben, maar Hij heeft zelf de weg voor ons geopend en ons de opdracht gegeven om met zieken te bidden. In de dienst van God gaat het nooit om onze eer, maar altijd om de eer van Jezus. Zolang we het van Hem verwachten en niet zoeken naar eigen eer, zal Hij ons steeds bevestigen in de bediening.

Ons verlangen is om hier nog meerdere jaren mee door te kunnen gaan. Sommige mensen in ons land hebben hier een wat ander inzicht over. Ze hebben ons gezegd dat praktische hulp wel goed is, maar we zouden toch meer de nadruk moeten leggen op de redding van de ziel.

Natuurlijk gaat het ons niet alleen maar om materiële hulp, we willen de mensen in de eerste plaats bij Jezus brengen. Daarom spreken en bidden we ook eerst met de mensen en zoeken we ze soms op om hen persoonlijk uit te nodigen om naar de samenkomsten te komen. Gelukkig doen velen dat dan ook en daar leren we de mensen ook dat er alleen redding is door Jezus Christus en dat het nodig is om je te bekeren.

Maar evangelie prediking zonder hulp terwijl mensen het arm hebben, is ook niet wat God wil. Dan vergeten we dat Jezus ons o.a. geleerd heeft in Mat.25: 40, dat als we de hongerige voeden en de naakten kleden en de dorstige te drinken geven, dat we het feitelijk aan Hem gedaan hebben. Jezus zegt letterlijk: “Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan”. Toch iets om over na te denken.

We herhalen het nog maar een keer, onze stichting is een geloofswerk, we hebben geen grote buffer waaruit we kunnen putten. Het geld wat mensen ons geven wordt honderd procent gebruikt voor het werk in Roemenië. Alle extra kosten, zoals voor het vervoer en ons verblijf onderweg, wordt door ons zelf persoonlijk betaald. Dat is onze afspraak met elkaar en met de Heer. We hebben teveel gezien dat het evenwicht wel eens zoek kan zijn bij andere goede doelen, doordat de kosten hoger worden dan het doel waarvoor het geld gegeven is. Dat willen we ten allen tijden voorkomen, want dit is niet wat God wil en we zijn voor Hem verantwoordelijk.

We houden ook geen geld achter om een buffer te vormen voor andere jaren. Onze afspraak is dat we steeds in het nieuwe jaar weer opnieuw God zullen vertrouwen voor wat nodig is. We geloven niet dat het de wil van God is dat we een groot reserve gaan aanleggen, zoals bij sommige andere organisaties, om daarmee financiële tegenvallers op te vangen. Het blijft een werk van God en Hij is degene die garant staat voor wat nodig is.
Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Zending | Tags: , | Een reactie plaatsen

Geneest God nog vandaag?

Ik geloof absoluut in Goddelijke genezing. We hebben vele wonderen meegemaakt en voor ons is het dus meer als theorie, we hebben het zelf gezien. Jezus stierf aan het kruis en heeft daar de zonden en de dood overwonnen, maar ook alles wat met de dood te maken heeft, namelijk ziekten. Vandaag zien we die overwinning nog niet altijd en hebben we soms nog met zonden en ziekten te maken, maar op een dag zal de gehele aarde onderworpen zijn aan de wil en de macht van Jezus. Dan zal Jezus overwinnen zichtbaar zijn voor iedereen.

Maar nu wil ik een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet zo dat christenen die in Goddelijke genezing geloven, niet ziek kunnen worden of zelfs ziek kunnen blijven. Daarvoor heb ik natuurlijk niet altijd pasklare antwoorden, ik weet niet waarom God dit kennelijk toch toelaat.

Het is ook niet waar, dat christenen die naar de dokter gaan met een lichamelijk probleem, per definitie geen geloof in Gods kracht hebben. Integendeel, de medische vooruitgang is Gods genade voor ons en we mogen daar dankbaar gebruik van maken. Laat ons beseffen dat we in een gebroken wereld leven, waarin alles nog onvolmaakt is. Daarbij komt dat we lichamelijk langzaam maar zeker achteruit gaan. We blijven niet eeuwig jong,oud onze krachten nemen af. Dat is een volkomen natuurlijk proces, waarbij het beslist normaal is dat een mens wel eens wat kan gaan mankeren en zelfs medische hulp nodig heeft.

Er zijn predikers van het evangelie die verkondigen dat het ‘altijd’ de wil van God is dat wij lichamelijk gezond zijn en dus altijd genezen zullen als we ziek zijn. Dit zou zelfs ons ‘recht’ zijn op grond van het offer van Christus. Natuurlijk mogen we altijd bidden om genezing en God zal ons ook vele malen horen, maar… niet altijd, want anders zouden we ook niet meer naar lichaam sterven. Laat ons ook beseffen dat de lengte van ons leven, Gods genade-tijd aan ons is. Met andere woorden, lang en gezond te mogen leven is geen ‘recht’ wat we hebben. We kunnen God dus niet ter verantwoording roepen als het anders gaat als dat we zouden verlangen. Paulus heeft het ook over ons lichaam wat achteruit gaat.

Luister naar wat hij zegt in 2 Kor.4:16-18 “Daarom verliezen wij de moed niet; maar hoewel onze uitwendige mens achteruit gaat, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig”.

Maar… hoe staat het dan met Jezus offer op Golgotha, die zowel voor onze ziekten als voor onze zonden stierf ( Jes.53)? Het antwoord op deze vraag is duidelijk: Straks komt Jezus weer en zal Hij ons vernederd lichaam, veranderen in een punt des tijds (zegt de Bijbel). Dan zullen we voor eeuwig gezond en jong blijven en dit is een rechtstreeks gevolg van Jezus offer voor mij. Vergeet het daarom niet, het beste moet nog komen.

Laten we het maar eerlijk zeggen, namelijk dat God ook lijden toelaat en ook ziekten, maar wel altijd met een doel. Gods verlangen is het namelijk dat we worden als Hij, dat we dus gaan lijken op Jezus (Rom8:28, 29) en God gebruikt alle omstandigheden in ons leven om tot dit grote doel te komen.

Zonden en ziekten.
In de Bijbel kunnen we lezen in Jacobus 5 over bidden in geloof en het zalven met olie van de ziekten door de oudsten van de gemeente. We lezen ook over het belijden van zonden en vergeving van zonden. Kennelijk heeft dit soms met elkaar te maken en was het nodig dat Jacobus over deze dingen met de christenen daar sprak. Want zoals niemand gevrijwaard is van zonden is ook niemand gevrijwaard van ziekten, dus ook Christenen niet.

Er staat echter niet dat de ziekte altijd een soort straf is op de zonde! Dat moeten we op die manier niet opvatten, maar wat staat hier dan wel? Er staat feitelijk: “ben je ziek?” Ga dan eerst na of je nog steeds in relatie met God leeft. Reinig zo nodig je geweten en belijd je zonde, tenminste als dat van toepassing is. Lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen nu eenmaal nauw samenhangen. Daarna mag je altijd bidden in geloof, in vertrouwen dus op God en dan zal er altijd iets gebeuren. Je wordt altijd gezegend! Ook als je niet, of niet direct geneest.

Maar, helaas dit is ook waar… God geneest niet iedereen die daar gelovig om bidt. Dat blijkt uit de Bijbel, in het NT staan een paar voorbeelden van mensen die ziek zijn en niet of niet direct genazen. Opmerkelijk: hier gaat het over volwassen christenen: Filip 2:25-27 ; 1 Tim 5:23 ; 2 Tim 4:20 ; Gal 4:13-14 . Natuurlijk zijn daar oorzaken voor, God doet nooit iets zonder reden, al weten we het niet altijd en moeten we voorzichtig zijn met het oordelen over elkaar. Hier volgen drie mogelijke oorzaken:

– Een gevolg van eigen zonde
We denken aan een verkeerde levensstijl: roken, drinken, drugs, onreinheid, stress, haat, boosheid, jaloezie, rebellie, wraakzucht, niet willen vergeven. Het kan allemaal geestelijke, maar ook lichamelijke gevolgen hebben. Vandaar dat Jacobus ons zegt niet alleen om genezing te bidden maar ook om de zonden te belijden. (Jak. 5:14,15, 16).

”Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, het zal hem vergeven worden. Belijdt dan elkaar de misdaden en bidt voor elkaar, opdat gij genezen wordt. Het krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel”

– Een gevolg van onze zondeval
Ons lichaam zal langzaam zijn kracht en vitaliteit gaan verliezen. Dat is gewoon normaal en een gevolg van de zondeval. Door de zonden in het algemeen zijn lijden en ziekte de schepping binnengedrongen. Alle mensen, gelovige en niet-gelovige krijgen hiermee te maken. Vroeg of laat zal ons lichaam het zelfs opgeven en sterven. Gelukkig hoeft een kind van God zelfs dan niet te vrezen. Jezus heeft de dood (dus ook de lichamelijke dood) overwonnen. (Joh.11:25) “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.”

– Een gevolg van de macht van de duivel
Ziekte kán ook het werk zijn van demonen. In de Bijbel staan daar voorbeelden van gegeven. Denk bijv. aan Job. Denk ook aan de kromgebogen vrouw in de Bijbel die een geest van zwakheid had die haar voortdurend naar beneden liet kijken. (Lucas 13:11-17)

“Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God.….en.. mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?”

God is altijd een genezend God.
Maar…soms geneest God geleidelijk aan, soms onmiddellijk, maar altijd op unieke wijze. God wil ons door een direct wonder genezen, maar het kan ook door de reguliere gezondheidszorg. Elke genezing is een genade gave van God, door God gegeven. Dat betekent dat we geen eisen kunnen stellen aangaande de manier waarop God ons zou moeten genezen. Wij mogen in symbolische zin, onze handen leggen op de belofte van God en de Heer a.h.w. herinneren aan Zijn belofte, maar Hij is en blijft God! We weten niet wanneer en hoe God genezing geeft en zelfs als de genezing niet in deze tijd komt, dan hebben we nog de volle zekerheid dat die plaats zal vinden na onze dood of bij Jezus wederkomst, als we voor altijd bij Hem zijn. Want we zullen straks veranderen en Jezus gelijkvormig zijn. Een nieuw lichaam ontvangen we, wat nooit meer ziek of oud kan worden.

Openbaring 21:4 zegt: “Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.”

Zo, er komt werkelijk een moment in deze wereld dat alle tranen gewist zullen worden. Door iemand: door de Heer zelf! Er breekt een moment aan dat alles wat nu zo alles overweldigend en overschaduwend aanwezig is voorbij zal zijn. Wat troost voor iedereen die het gelooft.
Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Goddelijke genezing | Tags: , | Een reactie plaatsen

Geneest God vandaag nog zieken?

Gods Woord spreekt.
Mensen die met een eerlijk en open houding de Bijbel lezen, moeten wel tot de ontdekking komen, dat God zieken wil genezen. Jezus stierf aan het kruis en droeg onze zonden en ziekten naar het kruis. In Jes. 53:4 staat het duidelijk “Nochthans onze ziekten heeft hij opzich genomen en onze smarten gedragen..”. Laat u niets wijsmaken door mensen die het altijd weer beter denken te weten, de hele Bijbel is er vol van, je kunt er feitelijk niet omheen. Niet alleen in het nieuwe testament lezen we hier van, ten tijde van Jezus bediening hier op aarde, maar reeds in het oude testament komen we dit tegen.

Bijvoorbeeld: als Israël verlost was uit Egypte liepen ze al snel vast op hun weg door de woestijn. Ze hadden al 3 dagen geen water gezien en men vreesde het ergste. Toen kwamen ze aan een waterbron, maar ze konden het water niet drinken en vervolgens sloeg de paniek toe. Het was bij deze gelegenheid dat God tot ze begon te spreken. God zei tegen hen, als je doet wat Ik zeg, als je Mij onvoorwaardelijk gehoorzamen zult, dan zal Ik je Heelmeester zijn. God openbaarde daar een speciale kant aan Hem zelf, namelijk “de Heelmeester”. Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Goddelijke genezing | Tags: | Een reactie plaatsen