Categorie archief: Zending

Kort verslag van onze zendingsreis naar Roemenië – 2018

Inleiding
We hebben eens in ons leven een definitieve beslissing genomen, om Jezus ons leven te geven. Natuurlijk zijn er genoeg tegenslagen geweest en teleurstellingen, maar we zijn door Gods genade de Heer trouw gebleven. Het werken voor Jezus is geen gewone job of baan, zoals zoveel mensen een baan hebben. Nee, het werken voor Jezus is ons leven. We kunnen niet anders en we willen niets anders.
Nu is God dienen op welke manier dan ook, altijd een bijzonder voorrecht. Het kost natuurlijk wel iets, maar je ontvangt er enorm veel voor terug. In de eerste plaats geeft het zegen, om iets voor Jezus te doen die zoveel voor ons over had. Hij verliet de hemel en kwam naar ons toe. Hij wilde heel dichtbij ons zijn en uiteindelijk de weg voor ons openen naar God toe. En nu mogen wij iets terug doen, door Zijn liefde uit te dragen naar andere mensen. Dat is geweldig, het geeft je vreugde en voldoening. Maar er is ook nog iets anders. Als we andere mensen zegenen en helpen, dan komt er ook liefde terug. Mensen gaan van je houden en via ons, van Jezus houden.

Wij werken nu samen ongeveer 11 jaar in Roemenië, je kunt wel zeggen onder de allerarmsten. Het zijn vaak gezinnen die in krotten leven, zonder behoorlijk sanitair en zonder hulp is er ook geen mogelijkheid voor een behoorlijk scholing voor de kinderen. Dat betekent, geen hoop voor de toekomst. Maar hoe geweldig als je juist die mensen hoop mag geven.

Ook dit jaar beproefde de Heer ons op ons geloof. We hebben jaarlijks een behoorlijk bedrag nodig om alle kosten te kunnen betalen. Het betreft hier o.a. schoolkosten voor de kinderen, kleding, hout voor de winter, voedsel- pakketten. Bij elkaar loopt het behoorlijk op en het lijkt wel elk jaar duurder te worden. Daarvoor sturen we o.a. brieven naar vrienden en sponsors, om hen te vragen ons te helpen. Tegelijk bidden we God om ons in alles te voorzien. Daarbij klemmen we ons ook vast aan de belofte van de Heer, zoals uit Filippenzen 4:19 “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus”.
Ongeveer in de maand mei van dit jaar was er feitelijk al voldoende binnen om alle kosten te kunnen betalen, maar toen kwam het. Onvoorzien werd ons gevraagd om een tekort aan te vullen van het sociaal centrum in Oradea. Dat was best een hap uit onze begroting, maar we hebben het in gehoorzaam gedaan. In de weken daarna vulde de Heer het bedrag op overvloedige wijze weer aan. We hebben samen God weer gedankt voor Zijn liefde en genade. Opnieuw groeide in ons het vertrouwen, in de God die ons gezonden heeft om dit werk voor Hem te doen. Het is net of de Heer steeds tegen ons zegt “het is niet jullie werk, maar het is Mijn werk en Ik sta garant voor alles wat jullie nodig hebben”.

Vaak wordt ons gevraagd hoe het toch mogelijk is dat er armoede is in Roemenië, terwijl het tegenwoordig toch tot de EU behoord. Natuurlijk, de situatie is niet zoals 27 jaar geleden toen we er voor het eerst kwamen. Gelukkig is er wel veel verbeterd, maar helaas geldt dat lang niet voor iedereen. De economische vooruitgang is met name voor hen die door afkomst, opleiding en vooral relaties profijt konden hebben van de economische groei. Maar voor een groot deel van de bevolking bleef de armoede. Vooral als het gaat om mensen zonder enige opleiding, die lezen nog schrijven kunnen en die zijn er nog heel veel.

Er is nu met name een groot afstand tussen rijk en arm, terwijl vroeger bijna iedereen arm was. Roemenië heeft momenteel in Europa, nog steeds het grootste aantal mensen die leven ver onder de armoedegrens. Ondanks de economische groei van de laatste jaren, leeft een groot deel van de bevolking in diepe armoede.

In Nederland, hebben we in ieder geval nog voedselbanken en kledingbanken voor de armen. Dit soort fenomenen zijn in Roemenië echter onbekend. Daarnaast hebben, volgens de EU regels, alle kinderen recht op scholing. Dat ligt in Roemenië echter heel wat minder vanzelfsprekend. Voor mensen die geen geld hebben, zijn de mogelijkheden een stuk minder.

We doen wat we kunnen om vooral de kinderen kansen te bieden. Daarom is er elk jaar ook een behoorlijk bedrag aan geld nodig, om bijvoorbeeld alle schoolkosten te kunnen betalen van de kinderen in het Sociaal Centrum in Oradea. Dat hebben we jaren geleden op ons genomen, omdat we de nood zagen en God het ons in het hart gaf om iets aan deze nood te doen. Zodat de kinderen behoorlijk naar school kunnen en een kans hebben op een normale toekomst. Daarnaast willen we ze ook aankleden en zorgen dat ze dagelijks een warme maaltijd krijgen. Allemaal normale dingen voor ons, maar niet in Oost Europa. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ze het evangelie horen en een keus voor de Heer Jezus kunnen maken.

Wat betreft het werk onder de kinderen van het Sociaal Centrum in Oradea, waar we elk jaar een tijd naar toe gaan. Het centrum staat onder de verantwoording van de Roemeense stichting “Fundatia Est Europa”. Wij hebben alleen een soort support overeenkomst met dit werk. Dit betekent dat wij o.a. zorgdragen voor kleding, de dagelijkse maaltijden en de schoolkosten van de kinderen. Maar er is meer, zo betalen we vanuit onze stichting o.a. de stookkosten van het centrum en ook andere dringende zaken. Zoals dit jaar, een beveiligings installatie voor het gebouw en een klein gedeelte van het salaris van het team.
Aan het Sociaal Centrum is ook een evangelie gemeente verbonden, waar we een aantal keren dienen met Gods Woord. Maar daar blijft het niet bij, want we hebben te maken met mensen die in diepe armoede leven en vaak na de diensten met hun noden naar ons toekomen. Natuurlijk kunnen we lang niet iedereen helpen, maar we doen wat we kunnen, zo delen we ook elk jaar voedselpakketten uit aan de arme bevolking.

En als er ruimte voor is, doen we nog meer. Vooral als er sprake is van schrijnende situaties, waarbij direct hulp nodig is. Overigens, wat zou u doen, als een heel gezin met kinderen in de winter op straat gezet wordt, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen?

Daarnaast ondersteunt onze stichting ook het werk van enkele Roemeense evangelisten die werken onder deze arme mensen, met een maandelijkse bijdrage.
Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

Bijzonder verslag van onze Roemenië-reis 2017.

Henk en Diny Herbold

Hier volgt een kort gedeelte van het verslag.
U kunt gratis een volledig verslag van onze reis aanvragen: KLIK HIER.

Soms moeten we nog leren om dingen los te laten, als God het tegen ons zegt. Want hetgeen waar we mee bezig zijn kan ons zo dierbaar zijn geworden, dat we het feitelijk veel liever met beide handen vast willen houden. Maar we hebben in de afgelopen jaren geleerd, als de Heer zegt dat we iets moeten loslaten, dan heeft Hij altijd iets beters voor ons en God vergist zich nooit. Ruim 21 jaar geleden moesten we een bediening loslaten, wat ons erg dierbaar was. We begrepen er niets van, maar nu vele jaren later kunnen we alleen maar zeggen dat God inderdaad een beter plan had, wat we echter toen nog niet zagen.

Dit jaar mochten we inmiddels gedenken dat we, door Gods genade, nu 40 jaar in de bediening mogen staan. We danken de Heer, voor alle mensen die we hebben mogen bereiken met het evangelie. Ook voor kracht en gezondheid en in het bijzonder voor de sterke band die we samen in ons huwelijk mogen hebben. We houden van elkaar en we zijn ook echt één in de bediening, we vullen elkaar aan in het werk van God. Diny heeft altijd een sterk gebed, geloof in het onmogelijke en vaak bijzondere bemoedigende woorden voor mensen in nood. Ze ondersteunt, het werk wat we samen mogen doen, op haar specifieke manier. (Foto – Diny omhelst een arme vrouw in Roemenië)

We zijn dit jaar al 27 jaar betrokken bij het zendingswerk in Roemenië. De laatste 11 jaar reizen we als echtpaar naar Roemenië. We hopen nog enkele jaren op deze manier dienstbaar te mogen blijven, maar God weet alle dingen. Hij heeft het plan van ons leven in Zijn hand, Hij weet ook hoelang het nog zal duren.
Lees verder

Geplaatst in Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

Onze nieuwe zendingsreis naar Roemenië (2017) komt er aan.

Momenteel bereiden we ons weer opnieuw voor, om dit jaar op zendingsreis te gaan naar Roemenië. We willen daarom een beroep op u doen en u vragen ons te helpen. Sommige mensen hebben ons gevraagd of onze prioriteit voornamelijk ligt bij het geven van humanitaire hulp. Ons antwoord is altijd dat we in de eerste plaats evangelisten zijn. We willen mensen bij de Heer Jezus brengen, met de zieken bidden en als het mogelijk is geven we ook Bijbelstudies, zodat mensen kunnen groeien in het geloof. Maar in een land als Roemenië kunnen we niet het evangelie prediken, zonder ook praktisch iets te willen doen aan de nood.

U moet zich voorstellen, mensen komen na de samenkomsten met hun nood naar ons toe. Men leeft vaak in diepe armoede, kinderen zijn soms ondervoed, hebben geen behoorlijke schoenen of schone kleding en kunnen niet naar school. Oudere mensen hebben soms nauwelijks voldoende om eten te kopen en met de stijgende energie prijzen zit men in de winter in de kou. Wat kunnen we anders doen dan helpen. Feitelijk zou dit in een Oost blok land niet meer voor mogen komen, maar helaas is het de praktijk van nu.

We willen u vriendelijk vragen ons zo mogelijk dit jaar te helpen met onze jaarlijkse zendingsreis naar Roemenië. Meer info http://www.hulp-oosteuropa.nl
Lees verder

Geplaatst in Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

Verslag zendingsreis Roemenië – 2016

Meer weten? Er is een gratis verslag beschikbaar voor u: KLIK HIER

Kort gedeelte uit dit verslag:
Met dankbaar aan God, mochten we ook dit jaar een nieuwe zendingsreis maken naar Roemenië. Inmiddels is de weg ons bekend, we hebben de reis al vele malen mogen maken. God bracht ons vele jaren geleden op deze weg. Naast het gezegende werk wat we nog steeds mogen doen in ons eigen land, kwam ook dit zendingswerk. Het begon heel klein, gewoon door het brengen van kleding en vooral Bijbels, waar in die tijd grote behoefte aan was.

Inmiddels mogen we God nu ruim 39 jaar dienen, afwisselend in verschillende gemeenten en ook zijn we nu 26 jaar betrokken bij het zendingswerk in Roemenië. De laatste 9 jaar reizen we als echtpaar naar Roemenië, de Heer heeft ons ook voor dit werk samen de weg geopend. We beschouwen het nog steeds als een grote zegen dat we samen als team Jezus mogen dienen.

In de Bijbel lezen we in de brief van Jacobus. Daar staat in Jac.2:15 en 16 “Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit”.
Lees verder

Geplaatst in Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

Henk en Diny Herbold, nieuwe zendingsreis naar Roemenië (2016).

We zijn dit jaar, door Gods genade, al weer ruim 39 jaar als evangelisten werkzaam in Nederland, België en Oost Europa. In die periode hebben we het voorrecht gehad, om tot vele mensen het evangelie te mogen prediken, in ons land en ver daar buiten.

Binnenkort (2016) gaan we opnieuw op zendingsreis o.a. met hulpgoederen voor de arme bevolking in Roemenië. Al meer dan 25 jaar werken we voor Stichting ‘Hulp aan Oost-Europa’. (Meer info? KLIK HIER).

God bracht ons jaren geleden op deze weg en we zijn dankbaar voor alle hulp die we tot nu toe, met de hulp van vele trouwe sponsors, hebben kunnen brengen. Maar het werk is nog steeds nodig, de nood is nog enorm groot en we willen vooral de Roma kinderen die zonder hulp geen toekomst hebben, niet aan hun lot overlaten. Hulp krijgen die kinderen niet. Niet van de Roemeense autoriteiten in ieder geval. Daarom leven hier veel van deze kinderen tussen de 6 en 18 jaar, in bittere armoede, op straat, of soms ook verslaafd aan het snuiven van verfdampen. Als ze geluk hebben kunnen ze aan hun situatie ontsnappen met hulp van westerse hulpverleners die zich het lot van de kinderen aantrekken. We gaan er o.a. ook weer heen om te zorgen dat ze naar school kunnen. Feitelijk rekenen ze min of meer weer op onze komst, ook dit jaar.

In Roemenië leven ongeveer twee miljoen geregistreerde Roma’s, maar in de praktijk zijn dat er veel meer. Hun huidskleur is donkerder en ze zijn kleiner van gestalte, waarschijnlijk door de slechte leefomstandigheden. Doordat ze ‘anders’ zijn dan de meerderheid, hebben ze vaak te maken met discriminatie.
Lees verder

Geplaatst in Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

Zendingsreis Roemenië 2016 – Henk en Diny Herbold

We zijn dankbaar voor iedereen die ons de laatste maanden een gift stuurde. Heel hartelijk bedankt daarvoor en we geloven dat God u er voor zal zegenen. We zijn er echter financieel nog niet helemaal uit, maar we hebben wel het vaste vertrouwen dat het allemaal op tijd goed gaat komen. Misschien spreekt God nog tot uw hart om ons te helpen?

Dat het in Roemenië al jaren economisch slecht gaat, is bij veel mensen bekend. De crisis heeft ernstige gevolgen voor de toch al arme bevolking. Werkloosheid neemt elke dag toe, met als gevolg dat velen o.a. de huur van hun woning en de steeds maar stijgende energie rekening, niet meer kunnen betalen. Vooral zieken, bejaarden, gehandicapten en kinderen, zijn daar het slachtoffer van. We werken er als stichting in de eerste plaats aan, dat men het evangelie zal horen, maar tegelijk willen we iets doen aan de schrijnende armoede.

Om in ieder geval voor de armste gezinnen met kinderen, de nood enigszins te kunnen lenigen, stuurt onze stichting al jaren, elke maand een bedrag voor een dagelijkse warme maaltijd. De doelstelling is o.a. om ervoor te zorgen dat kinderen uit de arme wijken, tenminste eenmaal per dag een maaltijd krijgen. Tevens betalen we voor een aantal kinderen de schoolkosten, zodat ze naar school kunnen. We gaan er ook elk jaar zelf heen met nieuwe schoenen, winterjassen en andere kleding, om hen te helpen. U kunt het zien op de foto’s.
Lees verder

Geplaatst in Persoonlijk, Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

God doet nog wonderen vandaag.

Al meer dan 24 jaar reizen we jaarlijks naar Roemenië om de armen te helpen. Naast een geweldige werk onder kinderen, gaan we het land in om op allerlei plaatsen te evangeliseren, mensen te bemoedigen en te zegenen met de spullen die we bij ons hebben.

We zouden u graag iets meer willen vertellen over onze passie voor dit werk. In de laatste maanden van het jaar maken we altijd een nieuw programma voor het nieuwe jaar. Voelt u dan vrij om ons eens op een zondagmorgen uit te nodigen in uw gemeente, we komen graag bij u langs. De adres gegevens vindt u op onze website, http://www.hulp-oosteuropa.nl.

God heeft dit jaar (2014) op deze reis, meer als in andere jaren, profetisch woorden van bemoediging en kracht door ons gesproken, op verschillende plaatsen. Daarnaast hoorde we van wonderen, o.a. hoe een jonge vrouw, op gebed van een borderline syndroom genezen is door de Heer. We mochten twee jaren terug voor haar bidden en vanaf dat moment is ze langzaam hersteld. Ze kwam ons stralend tegemoet, uiteraard alle eer komt de Heer toe, maar toch waren we ontroert toen we haar weer zagen en ze getuigde van haar genezing. Wat is God groot.

We bezochten dit gezin in Grapei, een straat in een arme buitenwijk van Cluj-Napoca. Deze familie inmiddels wordt al vele jaren door onze stichting ondersteund. De vader is op jonge leeftijd aan keelkanker overleden en liet zijn vrouw achter met 9 kinderen. Het leven in Roemenië is voor veel mensen nog erg moeilijk is, maar vooral als alleenstaande vrouw met zoveel kinderen. het is dan niet mogelijk om zomaar te gaan werken en je kunt dan heel diep wegzakken.

Ongeveer 40 procent van de bevolking leeft in armoede. Een deel van hen zinkt zelfs heel diep weg en heeft regelmatig gebrek in noodzakelijke levensbehoeften zoals voeding en kleding. We hebben ook gezien dat de prijzen van veel artikelen vergelijkbaar zijn met hetgeen wij in Nederland in de winkel betalen. Bijvoorbeeld, we betaalde voor een liter diesel voor onze wagen nagenoeg hetzelfde als in ons land. Daar staat tegenover dat de salarissen aanzienlijk lager zijn. Veel mensen verdienen tussen de 200 en 400 euro per maand en moeten daarvoor vaak ploegendiensten draaien of zelfs 6 dagen per week werken. Werkdagen van 10 en 12 uur zijn in Roemenië heel normaal.

Maar er kwam nog een ander probleem bij. Eén van de dochters in het gezin wat we bezochten, leed aan depressies en ze ontwikkelde een borderline syndroom. Ze woog twee jaar geleden nog maar 35 kg, omdat ze bijna niets at. Ook verwondde ze zichzelf steeds en op een dag heeft ze zelfs teveel pillen ingenomen om zich van het leven te beroven. Ze kwam in een coma terecht en werd in het ziekenhuis opgenomen. Daar heeft de dokter gezegd dat als ze niet ontwaakt uit de coma, dan beschouwen ze haar als niet meer te redden. De moeder heeft 8 dagen aan haar bed gezeten en bijna onafgebroken voor haar gebeden. Na 8 dagen ontwaakte ze en na enige tijd mocht ze naar huis. Maar de angst bleef dat zij het weer zou doen.

In dat jaar kwamen we bij haar thuis en hebben we met haar gesproken. Haar werd uitgelegd dat Jezus machtig is haar te bevrijden van de duistere machten van satan die haar naar de dood willen brengen. Nadat ze haar zonden beleden had hebben we haar in Jezus naam de handen opgelegd. Vanaf die dag trad haar genezing in. Langzaam veranderde ze, verdween de angst en de depressie en begon ze zelfs weer te eten.

Nu zagen we haar opnieuw en we konden zien dat haar gewicht duidelijk is toegenomen. Ze kwam ons stralend tegemoet, als een gezonde jonge vrouw. Ons werd door de moeder verteld dat ze aan de dokter had verteld dat Jezus haar genezen had. En ze had de dokter gevraagd om helemaal te mogen stoppen met de medicijnen, die ze dagelijks moest slikken. Die medicijnen maakte dat ze zich regelmatig erg slaperig voelde en ze had daardoor last van haar ogen.

De dokter had gezegd, als je denkt dat je het aan kan moet je het maar proberen, je bent tenslotte groot genoeg om het zelf te beslissen. Vanaf de dag dat ze ook met de medicijnen is gestopt, zijn ook alle bijwerkingen verdwenen en inmiddels werkt ze weer. Binnenkort hoopt ze ook haar studie weer te kunnen gaan afmaken. Wat een geweldig wonder van de Heer, ja wat bij mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij God.

In de Bijbel staat in Hebr.13:8 “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid”. Jezus is veel meer dan een historisch figuur waarover we in de geschiedenisboekjes kunnen lezen. Jezus is vandaag dezelfde en wil nu werken in ons leven, we kunnen nu Zijn liefde en kracht ervaren.

God weet dat we dit allemaal niet gezocht hebben, maar Hij heeft zelf de weg voor ons geopend en ons de opdracht gegeven om met zieken te bidden. In de dienst van God gaat het nooit om onze eer, maar altijd om de eer van Jezus. Zolang we het van Hem verwachten en niet zoeken naar eigen eer, zal Hij ons steeds bevestigen in de bediening.

Ons verlangen is om hier nog meerdere jaren mee door te kunnen gaan. Sommige mensen in ons land hebben hier een wat ander inzicht over. Ze hebben ons gezegd dat praktische hulp wel goed is, maar we zouden toch meer de nadruk moeten leggen op de redding van de ziel.

Natuurlijk gaat het ons niet alleen maar om materiële hulp, we willen de mensen in de eerste plaats bij Jezus brengen. Daarom spreken en bidden we ook eerst met de mensen en zoeken we ze soms op om hen persoonlijk uit te nodigen om naar de samenkomsten te komen. Gelukkig doen velen dat dan ook en daar leren we de mensen ook dat er alleen redding is door Jezus Christus en dat het nodig is om je te bekeren.

Maar evangelie prediking zonder hulp terwijl mensen het arm hebben, is ook niet wat God wil. Dan vergeten we dat Jezus ons o.a. geleerd heeft in Mat.25: 40, dat als we de hongerige voeden en de naakten kleden en de dorstige te drinken geven, dat we het feitelijk aan Hem gedaan hebben. Jezus zegt letterlijk: “Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan”. Toch iets om over na te denken.

We herhalen het nog maar een keer, onze stichting is een geloofswerk, we hebben geen grote buffer waaruit we kunnen putten. Het geld wat mensen ons geven wordt honderd procent gebruikt voor het werk in Roemenië. Alle extra kosten, zoals voor het vervoer en ons verblijf onderweg, wordt door ons zelf persoonlijk betaald. Dat is onze afspraak met elkaar en met de Heer. We hebben teveel gezien dat het evenwicht wel eens zoek kan zijn bij andere goede doelen, doordat de kosten hoger worden dan het doel waarvoor het geld gegeven is. Dat willen we ten allen tijden voorkomen, want dit is niet wat God wil en we zijn voor Hem verantwoordelijk.

We houden ook geen geld achter om een buffer te vormen voor andere jaren. Onze afspraak is dat we steeds in het nieuwe jaar weer opnieuw God zullen vertrouwen voor wat nodig is. We geloven niet dat het de wil van God is dat we een groot reserve gaan aanleggen, zoals bij sommige andere organisaties, om daarmee financiële tegenvallers op te vangen. Het blijft een werk van God en Hij is degene die garant staat voor wat nodig is.
Lees verder

Geplaatst in Gebedsgenezing, Zending | Tags: , | Een reactie plaatsen