Genezing nodig van innerlijke pijn? Jezus kan je helpen.

door Henk Herbold

Er kunnen dingen gebeuren in ons leven, die nog jaren van binnen pijn blijven doen. In sommige gevallen zelfs een heel leven. Echtscheiding kan zo’n een traumatische gebeurtenis zijn in iemands leven. Vooral als mensen bedrogen of verlaten worden. De achterblijvende partij blijft vaak met een gebroken hart achter. Natuurlijk zijn er mensen die het leven snel weer weten op te pakken, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Soms kunnen pijnlijke herinneringen mensen jaren achtervolgen, men is ernstig teleurgesteld in mensen.

Wij ontvangen elke dag emails van mensen die dat is overkomen. Men wil vaak gewoon even hun verhaal aan iemand vertellen en dat kan natuurlijk anoniem bij ons. Natuurlijk hebben we niet voor iedereen een oplossing. We kunnen hooguit wat adviezen geven en voor u bidden. Maar toch geeft het een beetje verlichting van de pijn, als u het aan iemand kan vertellen, die naar u luistert, u een eerlijk antwoord geeft en voor u bidt. We wijzen u wel op Jezus, die ook van innerlijke pijn kan genezen.

Mensen zoeken tegenwoordig professionele hulp, maar in veel gevallen kunnen ook hulpverleners maar beperkt hulp bieden. Het komt ook vaak neer op het aanhoren van het verhaal en het geven van wat algemene adviezen. Als dat niet werkt komen er meestal medicijnen om het verdriet, de depressies en de pijn te verminderen.

Mocht het u zijn overkomen, dan hebben we een boodschap voor u: “Medicijnen kunnen de werkelijke oorzaak van verdriet niet wegnemen en een gesprek met een hulpverlener ook niet”. Jezus is een Vriend die ons echt kan helpen, Hij weet ook als geen ander wat we voelen, want Hij heeft hier op aarde de diepste pijn en het ergste leed meegemaakt. In de hof van Gethsemanee bad Hij eens: “Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe” (Mattheüs 26:28). Hij is daarom de beste Psycholoog en Geneesheer die er is. Hij kan nooit fouten maken en is als geen ander instaat u te genezen van uw innerlijke wonden. En het is gratis, omdat Jezus Christus voor u de prijs al heeft betaald op Golgotha. Jezus stierf voor al uw zonden, fouten, gebreken, ziekten en ook innerlijke pijn (Jesaja 53:4,5).

Blijf daarom niet langer rondlopen met uw pijn, uw verdriet, uw teleurstellingen, uw angsten, uw wonden. Geef het niet op. Sta in geloof op en zie op Jezus! Geloof dat Jezus bestaat en dat Hij u wil genezen (Joh. 3:16), neem Hem aan in uw leven (Joh. 1:12), geef uw leven aan Hem, vertel Hem uw zonden en… innerlijke wonden. Dit is de eerste belangrijke stap op de weg naar genezing.

Om echt blijvend te kunnen genezen van de diepste wonden, is het ook belangrijk om terug te gaan naar de oorzaak van de pijn. Daar op dat punt waar de wond geslagen is, hebben we heling, vergeving en genezing nodig.

Oorzaken.

Wat kan dan de oorzaak zijn van de pijn die we voelen? We noemen een paar oorzaken, die we in de praktijk van onze counseling zijn tegen gekomen, maar er zijn er heel veel meer:

  • We moeten ook eerlijk willen zijn. Soms komt het door fouten die we in het verleden gemaakt hebben, bijvoorbeeld door een huwelijk aan te gaan tegen Gods wil. Het komt nog al eens voor dat men later moet erkennen, dat men ongehoorzaam was geweest en nu met de gevolgen zitten.

    De Bijbel vertelt bijvoorbeeld van Abraham, die in zekere zin ook een verkeerd huwelijk sloot met de slavin Hagar. Ook dat was ongehoorzaamheid, God wilde het niet. Maar… hij kon niet wachten op God en het gevolg was dat hij zijn eigen weg koos. Later heeft hem dat veel pijn en verdriet gegeven. Hij moest namelijk op een dag afscheid nemen van Hagar en ook van zijn zoon Ismaël, die hij net zo goed lief had als iedere andere vader (Gen.21:14). Gelukkig is er ook nu vergeving bij God en die vergeving betekent ook heling en genezing. Maar soms zijn de gevolgen van onze ongehoorzaam blijvend.

  • Geestelijke verwondingen kunnen ook ontstaan, doordat men op één of andere manier te maken heeft gehad met occultisme. De meeste mensen weten niet hoe hoog de prijs is en wat de gevolgen zijn als ze contact maken met occulte machten. Bewust of onbewust komt men altijd onder invloed van deze duistere machten en zo iemand kan een geweldige strijd ervaren op geestelijk terrein. Het veroorzaakt vaak een ‘deken van duisternis’ over hele families en geslachten (Ex. 20:5) en kan ook mede de oorzaak zijn van allerlei pijnlijke ervaringen. Men is bijvoorbeeld niet instaat om te vergeven en men kan het ook niet loslaten en de pijn voelt men elke dag. In zo’n geval kan er sprake zijn van demonen die ons aanvallen en is er altijd, naast een belijdenis, ook een bevrijdingsgebed nodig.

  • Het kan ook komen door pijnlijke ervaringen van christenen onderling, bijvoorbeeld in een gemeente. Sommige medechristenen zijn daardoor diep verwond geraakt. Helaas gebeurt het nog regelmatig in gemeenten. De Bijbel heeft het over wolven in de Gemeente van Jezus Christus, die zich voordoen als schapen (Mattheüs 7:15-20). Dat zijn Christenen die alleen maar uit zijn op eigen belang en zeker niet van plan zijn te dienen of de minste te zijn. Men wil vooral veel ontvangen, maar zeker niet geven. Het gevolg kan zijn een slagveld in een gemeente en veel verwondde mensen.

  • Natuurlijk kunnen we ook in de wereld om ons heen verwond raken, bijvoorbeeld op het werk, of op school, of in naast omgeving (Lees Joh.16:33). De wereld wordt bestuurt door demonen, vandaar kan dus veel tegenstand en teleurstellingen komen. Ook dan hebben we met een geestelijke strijd te maken.
    Satan kan zelfs vrienden of familieleden gebruiken, die heel dicht bij ons staan. Ook dit kan de oorzaak zijn van een diepe verwonding. Niet zelden gaat het dan om jalousie en hebzucht, wat een wond bij u heeft veroorzaakt. Denk even aan het verhaal van Jozef die als slaaf verkocht werd door zijn eigen broers, vanwege jalousie. (Genesis 37:1-28). Gelukkig was God met Jozef en zo is Hij ook altijd met ons.

Lees de genoemde Bijbelteksten eens, want de Bijbel is beter en duidelijker dan alle boeken over psychologie. De Bijbel geeft u namelijk hét antwoord! Wat de oorzaak van uw innerlijke wond ook is, hoeveel wonden u ook heeft, hoe diep uw wonden ook geslagen zijn: de pijn van het verleden hoeft u niet te vernietigen! De Levende God wil de diepe pijn, de wonden genezen en Hij kan zelfs de littekens wegnemen. De littekens zijn pijnlijke herinneringen, Jezus kan zelfs de pijn wegnemen, zodat u zonder emotie kan terugdenken aan wat u is overkomen.

Wat zou u moeten doen met uw innerlijke pijn?
Verkeerde reacties op innerlijke pijn zijn: woede, wraak, angst, niet vergeven, zelfmedelijden, teruggetrokkenheid, drugs, alcohol, etc.. Als u dit doet, dan blijft uw wond open en de pijn wordt alleen maar erger. Het verzwakt u. Ga met uw emoties naar Jezus en vraag Hem u rustig te maken van binnen.

Hoe kunt u op een positieve manier reageren?
Door u te laten vervullen met de Heilige Geest. Hij geeft u de kracht om op de juiste wijze op de pijn te reageren. In Lucas 10 lezen we van een man die verwond raakte door een vijand. Er was een persoon die deze man hielp, de wond verbond en er olie op goot om de pijn te verzachten (vers 34). De betekenis hiervan is geweldig. Als God iemand in het O.T. vervulde met de Heilige Geest, dan liet Hij deze persoon met olie zalven. In het N.T. staat, dat zieken zich moeten laten zalven met olie (Jacobus 5:14). Zalven met olie is natuurlijk symbolisch, om aan te geven wat er geestelijk kan gebeuren, namelijk dat Gods Geest iemand vervuld en dan komt er ook genezing. De Heilige Geest kan iemand die innerlijk verwond is troosten als geen ander (Johannes 14:15,26).

Laat mij voor u persoonlijk bidden:

“O, machtige God en Vader. In de Naam van Jezus kom ik tot U met de persoon die dit leest en innerlijk pijn heeft, verwond is, innerlijk gebroken is. U kent ons het beste, U weet ook van de oorzaak en U kent de gevolgen.
We vragen U: laat Uw Goddelijke genezingskracht op dit moment uitgaan, naar degene die dit gebed serieus leest. Maak vrij van elke gebondenheid van pijn aan het verleden, in Jezus Naam. En kom met Uw machtige Zalving van de Heilige Geest! Dank U dat u nog steeds geneest. Amen!”

God heeft gezegd: “want Ik ben de Heer uw Heelmeester” (Exodus 15:26). Ontvang in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, genezing van uw diepste wonden! Leef dicht bij Hem, óók als bescherming tegen verwondingen die bij u binnen willen dringen. Wees elke dag vervuld met Gods Heilige Geest. Er is geen pijn te diep en geen wond te groot voor de genezingskracht van de Levende God.

Wilt u hier verder anoniem over doorpraten of u wilt gewoon uw verhaal even kwijt, dat kan: KLIK HIER

Meer studies: www.evangelisch-nieuws.nl

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in innerlijke pijn en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s