Categorie archief: alcohol

Mag een christen alcohol drinken? Wat zegt de Bijbel?

Over het drinken van alcohol?
De Bijbel verbiedt een Christen niet om in beperkte mate bier, wijn of andere alcoholische dranken te drinken. Wel leert de Bijbel om dronkenschap te vermijden. (Efeziërs 5:18) “En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest”.

In de Bijbel lezen we dat Jezus water veranderde in wijn en dat had Hij zeker niet gedaan als het drinken van wijn zondig zou zijn (Lees Johannes 2:1-11). Laat ons echter niet vergeten dat in de tijd van Jezus het water niet erg schoon was. Bij gebrek aan sanitaire voorzieningen zoals wij vandaag kennen, was het water gevuld met bacteriën, virussen en alle mogelijke soorten vervuilingen. Hetzelfde geldt overigens vandaag de dag nog voor veel ontwikkelingslanden in de wereld. Het gevolg hiervan was dat mensen in Jezus dagen vaak wijn dronken (of druivensap) omdat dan de kans veel kleiner was dat dit vervuild zou zijn. Paulus maant zijn leerling Timotheüs zelfs om geen water meer te drinken (wat mogelijk de oorzaak van zijn maagproblemen was, vanwege bacteriën) en om in plaats daarvan een weinig wijn te drinken (1 Tim. 5:23). Het probleem zit dus niet in het nuttigen van alcohol op zichzelf. Het is veeleer de alcoholverslaving die absoluut door Christenen vermeden moeten worden.
Lees verder

Geplaatst in alcohol, God gehoorzamen | Tags: | Een reactie plaatsen