Maandelijks archief: april 2014

Minderwaardigheids gevoelens, wat zegt God ervan?

Met een minderwaardigheidscomplex voelt u zich minderwaardig ten opzichte van anderen of (wat vaak het geval is) minder dan uw eigen hoge en onbereikbare idealen. Deze gevoelens zijn van langere duur en hebben een negatieve invloed op u als persoon.
De gedachten over uw zelf zijn vaker negatief dan positief. U heeft het gevoel op ieder punt te falen. Als vriend of vriendin heeft u het gevoel dat u tekortschiet. Of u heeft het idee dat u geen goede zoon, dochter, vader of moeder bent. U raakt snel teleurgesteld in u zelf of u schaamt zich voor wat u doet of wie u bent.

De oorzaak van uw klachten is heel vaak het z.g. minderwaardigheidscomplex. Het is de combinatie van een negatief zelfbeeld en de daaruit voortvloeiende gedragingen. Een negatief zelfbeeld wordt heel vaak veroorzaakt of versterkt, door de ervaringen die we hebben in onze jeugdjaren. Hierbij moeten we denken aan stelsel matig te worden vernederd of voortdurend te moeten horen dat we niets betekenen of iets niet kunnen.
Uit de Bijbel weten we dat er vaak meer aan de hand is, dan alleen de negatieve ervaringen uit onze jeugd. Er zijn namelijk demonen die ons negatief zelfbeeld versterken. Ze komen uit het duistere rijk van satan, een geestelijke wereld die toch heel reëel is (Efeze 6: 12).

“Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Het is wel waar dat Satan, de soms negatieve ervaring uit onze jeugd gebruikt, om ons denken op een negatieve manier te beïnvloeden. De gevolgen kunnen dramatisch zijn en ver door gaan in ons verdere leven.

Hier volgen een paar voorbeelden van negatieve gedachten.
Let eens op, mogelijk zijn ze voor u herkenbaar?

1.Je schiet altijd tekort en ik heb weinig eigenwaarde en een weinig zelfvertrouwen.

2.Je voelt je minder dan anderen, je kan minder dan anderen, er is een enorme faalangst.

3.Je denkt niet gehoord te worden, met jouw gevoel wordt geen rekening gehouden, er is een voortdurende vorm van wantrouwen bij je aanwezig.

4.Je bent bijna dagelijks erg met jezelf bezig en je hebt dikwijls het gevoel dat je geestelijk in de knoop zit.

5.Je durft mensen niet aan te spreken, je kunt geen relaties aangaan of je kunt in ieder geval geen lang durende relaties volhouden;

6.Je vertrouwt andere mensen bij voorbaat niet en als je eerlijk bent zijn het vaak eerder gevoelens van jaloezie. Feitelijk durf je geen touwtjes uit handen te geven.

7.Het hebt vaak het gevoel: dat is onmogelijk voor mij! Dat kan ik niet en dat is niet voor mij weggelegd!

8.Je komt weinig voor jezelf op en geef gemakkelijk maar toe, om een ander tevreden te stellen.

9.Je vermijdt sociale contacten, terwijl je hier feitelijk wel behoefte aan hebt en je komt daardoor steeds verder in een isolement.

Heel veel oprechte gelovigen worstelen toch met een gevoel van minderwaardigheid en van zelfverwerping, diep in het hart. Dit gevoel houdt christenen gevangen en verlamt hun mogelijkheden, in het bijzonder om God te dienen, maar ook in de omgang met anderen. En dat, ondanks heerlijke geestelijke ervaringen, ondanks hun geloof en zelfs kennis van Gods Woord.

De vraag is heeft het evangelie iets te zeggen aan al deze emotioneel beschadigde mensen? Het antwoord is, ja. In Rom.8:26 staat namelijk dat de heilige Geest ons in onze zwakheid te hulp kan komen (Rom. 8:26).
De Heilige Geest wil m.a.w. onze partner en helper zijn en ons te hulp komen ten behoeve van onze genezing. De heilige Geest is onze goddelijke raadgever, de goddelijke psychiater, die ons probleem, en de oplossing ervoor, grondig kent en er diep naar verlangt ons de weg naar de volledige genezing te wijzen.
Het is beslist Gods wil dat we verlost worden van het negatief denken. Maar we hebben ook ontdekt dat zonder onze medewerking het niet gaat. Wat moeten u en ik dan doen in dit genezingsproces? Hier volgen een paar aanwijzingen.

1. Kijk uw probleem recht en eerlijk in de ogen.
Misschien moet u eerst die afschuwelijke, weggestopte herinnering uit uw jeugd, met alle diepe gevoelens die ermee verbonden zijn, tegemoet treden. Erken het probleem tegenover uzelf, en praat er dan met een vertrouwd iemand over. U moet het a.h.w. uit de verborgenheid halen en in het licht plaatsen. Sommige problemen kunnen nooit opgelost worden voordat u ze aan iemand anders vertelt. In Jac.5:16 staat ‘Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt’ (Jac. 5 : 16). Sommige mensen ontvangen geen diepe, innerlijke genezing omdat ze de moed niet opbrengen zich bloot te geven aan iemand anders, bijvoorbeeld een geestelijk hulpverlener, betrouwbare gelovige vriend of partner.

2. Besef dat minderwaardigheidsgevoelens nooit Gods wil is over u. God heeft feitelijk alleen positieve gedachten over Zijn kinderen. (Lees Jeremia 29:11) “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Het kan dus niet anders of de gedachten van minderwaardigheid, komen niet van God maar van de vijand van God, de satan. Terwijl God uit is op ons geluk, is de duivel uit op onze totale ondergang. Jezus noemde hem de een mensenmoordenaar en een leugenaar. (Joh. 8: 44). Laat het tot u doordringen dat Jezus die moordenaar aan het kruis overwonnen heeft en dat u daarom volkomen vrij kan worden.

3. Zie uzelf niet langer alleen als slachtoffer. Aanvaard ook uw eigen verantwoordelijkheid hierin.
‘Ja maar,’ zegt u, ‘ik was het slachtoffer. U hebt er geen idee van wat mij is aangedaan.’
En uiteraard, kan niemand dat voelen als uzelf. Maar toch is er maar één manier om af te rekenen met al deze en problemen uit uw verleden. Zolang als u de schuld bij de ander zoekt, kunt u er zelf niets mee. Maar u zult nooit genezing van uw beschadigde emoties ontvangen voordat u stopt met iedereen de schuld te geven en besluit zelf uw verantwoording te aanvaarden. Er is ook een verantwoordelijkheid bij u, want u moet namelijk de deur naar vroeger bewust willen sluiten. Jezus zegt in Lukas 6:37 “…laat los en gij zult losgelaten worden”.

Vraag uzelf daarbij bijvoorbeeld af of u wel genezen wil worden. Dat is o.a. de vraag diebethesda Jezus stelde aan de man die al achtendertig jaar lag aan het badwater te Bethesda (Joh. 5:6), wachtende tot iemand hem in het water zou werpen, als de engel het water bewoog. Wat een vraag van Jezus, maar deze vraag is vandaag nog even actueel.

Wilt u werkelijk genezen worden of wilt u alleen maar over uw probleem praten? Wilt u uw probleem gebruiken om aandacht van anderen te krijgen of medelijden.
De verlamde man zei tegen Jezus: ‘Maar ik heb niemand! Er is niemand die me in het bad helpt als het water door de Engel beweegt. En als ik het alleen, zonder hulp probeer, ben ik altijd te laat.’ Hij zocht de schuld bij de omstanders die hem te weinig zouden helpen. Stel uzelf de vraag: ‘doe ik dat ook, zoek ik de schuld bij al die andere mensen die me iets hebben aangedaan. Het helpt ons helemaal niets om boos te blijven op ouders, familie leden, vrienden, kinderen van school etc..

4. Vergeving is het eerste wat nodig is om te genezen. Wilt u werkelijk genezen worden: vergeving is een krachtig middel naar zelfgenezing. Het is heel belangrijk om te vergeven want het is de manier om in balans te komen. Als je wrok blijft koesteren, vreet dat aan je. Dat is niet goed voor een mens. Je kunt er zelfs letterlijk ziek van worden, lichamelijke klachten krijgen. We zeggen niet voor niets dat we “iets op onze lever hebben” of “onze gal willen spuwen”. We kunnen ons niet met Liefde en Licht opvullen als we onszelf nog “vullen” met wrok, haat, schuld of zelfmedelijden. Liefde en schuld kunnen het niet zo goed met elkaar vinden in hetzelfde huis. Waar de één aanwezig is, is de ander verjaagd. Het heden hoeft niet langer te lijden onder de pijn van het verleden. Laten we daarom vergevenweer de onschuld over onszelf en anderen afroepen. Niet om enig gedrag goed te praten, maar om de deur naar onze vrijheid te deblokkeren.

Vergeef daarom iedereen die om één of andere manier kan hebben bij gedragen aan uw probleem. Vergeven is zowel een van de meest heilzame, als een van de meest gecompliceerde innerlijke processen die er bestaan. We hebben het immers niet over kleinigheden. Vergeven gaat per definitie over het onvergeeflijke. Eenvoudig is het allemaal niet. En misschien willen we het ook wel, iemand vergeven die ons iets heeft aangedaan, maar daarmee is het nog niet makkelijk. Er kunnen blokkades zijn, die ons weerhouden om te vergeven, omdat we de betekenis niet begrijpen.

Bijvoorbeeld:

◾Vergeven heeft niets te maken met door de vingers zin van verkeer gedrag. Integendeel. Vergeven zal juist helpen om je grenzen helder te stellen en je behoeften duidelijk te communiceren.

◾Vergeven is niet goedpraten. Goedpraten is eigenlijk een subtiele manier van ontkennen wat er gebeurd is. “Ach hij heeft een nare jeugd gehad”. Met het aandragen van verzachtende omstandigheden voor het gedrag van de ander verhinder je juist dat je kunt vergeven.

◾Vergeven is niet vergeten. In werkelijkheid onthouden we natuurlijk prima wat er is gebeurd. Maar het is er bewust voor kiezen om de zaak te laten rusten en niet meer op te rakelen. Door vergeving kun je alles achter je laten, je laat niet toe dat het nog langer invloed heeft op je leven.

Vergeven doe je ook voor jezelf.
Het is het loslaten van pijn en onrecht uit het verleden, waardoor de wond zich kan sluiten en genezing kan plaatsvinden. Het is het afleggen van de last die je al zo lang meedraagt. Vergeving is een beslissing uit eigen vrije wil waar men een totaal ander mens van wordt. Het is zowel een verlichting als een opluchting. Het brengt een mens terug op het levensspoor. Het geeft je een toekomst die weer open ligt. Het is de beslissing niet langer als een slachtoffer te wachten totdat anderen iets “goedmaken”. Vergeven geneest en maakt het mogelijk voor je om vrij te komen van alle negatieve gevoelens en gedachten die je beheersen.

Vraag de Heer Jezus u te helpen, opdat genezing eindelijk kan intreden.
Verder praten? Dat kan, stuur ons uw bericht en u krijgt altijd antwoord: KLIK HIER

Lees verder

Geplaatst in demonen, minderwaardigheids gevoelens, Vergeven | Tags: | 2 reacties

Waarom nog gaan trouwen?

Steeds meer mensen vragen zich in deze tijd af wanneer een man en vrouw eigenlijk getrouwd zijn. Het valt ons op dat we bijna dagelijks e-mails krijgen van mensen die juist hier vragen over hebben. Men gaat er soms vanuit dat het huwelijk als zodanig inmiddels z’n tijd gehad heeft en dat God dat ook zo ziet. Alleen gaat men hierbij voorbij aan het feit dat het huwelijk niet door mensen maar door God is ingesteld.

In onze huidige maatschappij worden Gods voorschriften op allerlei gebied met voeten getreden. Er zijn steeds meer christelijke stellen die ongehuwd samenwonen en dus ook het bed delen. Samenwonen lijkt aan de buitenkant hetzelfde als een huwelijk, toch is het dat niet volgens de Bijbel.

De huwelijkssluiting voor de wet.
Een huwelijksrelatie bestaat voor God alleen wanneer een man en een vrouw voor de wet van het betreffende land getrouwd zijn. Het paar moet openlijk en officieel verklaren dat zij elkaar als man en vrouw aannemen en trouw aan elkaar zijn en blijven.

Het huwelijk zal Bijbels gezien, altijd door de wet van het land bekrachtigt dienen te worden. God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat.
(Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2) “Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld”.

In ons land wordt het huwelijk door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken. Op dat moment is hij (voor datgene wat hij moet doen, namelijk het huwelijk sluiten), Gods dienaar (Lees Rom.13:1,2). Er moeten getuigen bij zijn en vaak is het een groot feest. Bij samenwonen is dat heel wat anders, je trekt gewoon bij elkaar in. Er komt geen ambtenaar aan te pas en je hoeft het ook niet direct aan de grote klok te hangen dat je bent gaan samenwonen, je kan het eerst eens een poosje proberen en bevalt het niet dat is het gewoon jammer, dan ga je weer en mogelijk probeer je het weer eens met een ander. In de wereld klinkt dat normaal, maar niet bij God.

Ook als je een geregistreerd partnerschap aangaat is dat wat anders dan het huwelijk. Het is een contract waarmee je wel van wettelijke voordelen kunt profiteren die je ook hebt als je trouwt. Maar het blijft echter iets anders dan een huwelijk en het zal – zo wijst de praktijk uit – eerder verbroken worden dan een huwelijk.

Alleen als de wetten van het land tegen Gods geboden ingaan, dan moeten we God meer gehoorzamen dan mensen (Hand.4:19 en 5 :29).
Mogelijk zal dit straks ook zo worden op ´t vlak van het huwelijk, maar het kind van God zal er toch voor moeten waken zomaar samen te gaan wonen. Als de wettelijke huwelijkssluiting vervalt, dan blijft nog altijd de huwelijkssluiting in de gemeente voor het aangezicht van God. In Matt.18:18 staat: “..Voorwaar Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel…” en Jezus sprak hier over de gemeente want in hetzelfde gedeelte staat: (vr.20) “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”. (Lees ook Mat.16:19)

Zolang het echter voor ons mogelijk is ons huwelijk eerst te laten bevestigen door de aardse wet, zullen we daar aan gevolg moeten geven. We hebben ook in dat opzicht een voorbeeld te zijn voor de wereld. God heeft dit ingesteld om ons te bewaren voor hoererij, waarop absoluut het oordeel van God komt.

God zegt in zijn Woord duidelijk dat we het huwelijk in ere moeten houden.

Lees Hebr.13:4 “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen”.

Voorbeelden uit de Bijbel.
Eén van de beste voorbeelden uit het Nieuwe Testament, waar overduidelijk wordt aangetoond, dat God niet wil dat we ongehuwd samen gaan wonen, is wel in het gesprek wat Jezus had met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob in Joh.4:18.
Daar vertelt Jezus duidelijk aan de vrouw dat de man met wie ze op dat moment samenleefde haar echtgenoot niet was. Als de man haar echtgenoot wel was, omdat ze samen het bed deelden, zou de Heer Jezus nooit zo duidelijk over haar zondige levenswijze hebben gesproken.

De huwelijksplechtigheid
De Bijbel geeft geen aanwijzingen voor de vorm die een huwelijksceremonie moet hebben. Maar Gods Woord spreekt wel van huwelijksdagen en dat er datum gepland moest wordenhuwelijk2 waarop een man en vrouw hun huwelijksbeloften uitwisselen. De huwelijks ceremonie in de de tijd van Abraham verschilde bijvoorbeeld weer met die uit de dagen van Simson (vgl Gen.24:67 met Rich.14:10-20) en verschilde ook weer n de tijd van Jezus (Joh.2:1-11).

In de meeste westerse landen is een plechtigheid in een gemeentehuis of kerk de normale erkende vorm voor een huwelijk. Pas dan kan men spreken van een wettig huwelijk, in de ogen van God en de mensen. Het huwelijk si nog altijd een Goddelijke instelling, die niet zonder gevolgen genegeerd kan worden (Lees Hebr.13:4)

Hoe staat het dan met seks voor het huwelijk?
Uit 1 Kor.7:9 verstaan we klaar en helder dat seks hoort binnen de grenzen van het huwelijk. Letterlijk staat er “als je je niet kunt onthouden, trouw dan want dat is beter dan je te branden” en met branden wordt zondigen bedoeld.

Seks voor het huwelijk is net zozeer een zonde als overspel en alle andere vormen van seksuele immoraliteit. Deze hebben alle betrekking op seksuele relaties met iemand waarmee je niet bent getrouwd.

De Bijbel verklaart dit als volgt: “…Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.” (1 Korintiërs 6:13). Vers 18 gaat hierop verder in, “Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.” Galaten 5:19 zegt hetzelfde, “Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid…” Efeziërs 5:3 zegt dat het duidelijkst, “Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.” Uit deze verzen blijkt dat de Bijbel een complete en totale onthouding van seks voor het huwelijk voorstaat.

Advies voor nog ongehuwden.
Laat het begin van ons huwelijk altijd bij God zijn, zeg als een Mozes tegen God, “..als U niet medegaat, laat ons van hier niet optrekken..” (Ex.33:15). Wat moeten we in ons leven, zonder de zegen van God. Het is ook Bijbels en gezond om de huwelijkssluiting te vieren in de gemeente, temidden van de kinderen Gods, daar vinden we feitelijk onze echte familie leden.(Matt.12:46-50). Ook lezen we hoe het bruidspaar in Joh.2:2, Jezus en Zijn discipelen op de bruiloft had uitgenodigd en dit was maar goed ook want toen er een probleem kwam (de wijn raakte op) wist de Heer de oplossing te bieden.
Lees verder

Geplaatst in Huwelijk, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe zendingsreis naar Roemenië – 2014

Aan alle vrienden, belangstellenden, broeders en zusters, die ons elk jaar zo trouw steunen voor onze zendingsreizen naar Roemenië.

Dankbaar zijn we voor iedereen die ons in de afgelopen jaren een gift stuurde voor de zendingsprojecten die we ondersteunen in Roemenië. Zonder al die hulp zou het heel wat moeilijker voor ons worden om te helpen en zouden we veel dingen niet kunnen doen.

We willen u vriendelijk vragen ons nog een keer te helpen bij onze jaarlijkse zendingsreis naar Roemenië. Als de Heer het ons weer mogelijk maakt, willen we dit jaar graag opnieuw gaan. Voordat we dit bericht opmaakte hebben we er eerst voor gebeden en afgesproken dat afhankelijk van de respons we ook zullen weten of God ons opnieuw de weg heeft geopend.

Meer dan 22 jaar werken we nu als Stichting Hulp aan Oost-Europa in Roemenië. God bracht ons jaren geleden op deze weg en we zijn dankbaar voor alle hulp die we tot nu toe konden geven. Maar de nood is nog steeds enorm groot, ons bereiken nog regelmatig berichten daarover en we willen met name onze broeders en zusters in de Heer daar niet aan hun lot overlaten. Feitelijk rekenen ze min of meer weer op onze komst dit jaar.

Al vele jaren sturen we maandelijks een financiële ondersteuning voor o.a. een dagelijkse maaltijd voor de kinderen van het Sociaal Centrum in Oradea, de schoolkosten van de kinderen, de nodige medische kosten. Daarnaast ondersteunen we o.a. het werk van een Roemeens evangelisten echtpaar wat met ons samen werkt.

Maar dit is niet alles, zoals de meeste al weten, zouden we er graag ook weer heen gaan met een bus vol met nieuwe kinderschoenen en kinderkleding, om met name de arme kinderen te helpen.

Ondanks alle nood, is bij onze stichting toch altijd humanitaire hulp op de tweede plaats gekomen. We gaan er daarom ook steeds heen om te helpen met Bijbelstudies en evangelisatie diensten o.a. in de staatsgevangenis en het bezoeken van de ernstig zieken (zie foto), mensen in nood die leven in de verschillende krottenwijken, zonder behoorlijk sanitair, soms zonder stromend water. Velen van hen leven aan de rand van het bestaan, we brengen die mensen o.a. een voedselpakket, bidden voor ze, brengen ze Gods Woord en kijken of we ze nog verder kunnen helpen. Velen zien nu al naar onze komst uit.

Maar we kunnen het niet doen zonder de hulp van sponsors, daarom het verzoek, wilt u ons alstublieft weer helpen? We beseffen ook dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om iets te geven. Maar we willen u vragen er in ieder geval voor te bidden en daarna te doen wat God in uw hart legt.

Het bankrekeningnummer vindt u op onze website, zie hieronder en giften zijn uiteraard nog steeds aftrekbaar voor de belasting, de stichting heeft een ANBI erkenning. Alvast heel hartelijk bedankt daarvoor.

Hartelijke groeten en Gods zegen

Henk en Diny Herbold

__________________________________________________________________

STICHTING HULP AAN OOST EUROPA
Voor meer info:
Email: info@hulp-oosteuropa.nl – Website: http://www.hulp-oosteuropa.nl

Lees verder

Geplaatst in Zending | Tags: | Een reactie plaatsen