Dagelijks archief: april 22, 2014

Minderwaardigheids gevoelens, wat zegt God ervan?

Met een minderwaardigheidscomplex voelt u zich minderwaardig ten opzichte van anderen of (wat vaak het geval is) minder dan uw eigen hoge en onbereikbare idealen. Deze gevoelens zijn van langere duur en hebben een negatieve invloed op u als persoon.
De gedachten over uw zelf zijn vaker negatief dan positief. U heeft het gevoel op ieder punt te falen. Als vriend of vriendin heeft u het gevoel dat u tekortschiet. Of u heeft het idee dat u geen goede zoon, dochter, vader of moeder bent. U raakt snel teleurgesteld in u zelf of u schaamt zich voor wat u doet of wie u bent.

De oorzaak van uw klachten is heel vaak het z.g. minderwaardigheidscomplex. Het is de combinatie van een negatief zelfbeeld en de daaruit voortvloeiende gedragingen. Een negatief zelfbeeld wordt heel vaak veroorzaakt of versterkt, door de ervaringen die we hebben in onze jeugdjaren. Hierbij moeten we denken aan stelsel matig te worden vernederd of voortdurend te moeten horen dat we niets betekenen of iets niet kunnen.
Uit de Bijbel weten we dat er vaak meer aan de hand is, dan alleen de negatieve ervaringen uit onze jeugd. Er zijn namelijk demonen die ons negatief zelfbeeld versterken. Ze komen uit het duistere rijk van satan, een geestelijke wereld die toch heel reëel is (Efeze 6: 12).

“Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Het is wel waar dat Satan, de soms negatieve ervaring uit onze jeugd gebruikt, om ons denken op een negatieve manier te beïnvloeden. De gevolgen kunnen dramatisch zijn en ver door gaan in ons verdere leven.

Hier volgen een paar voorbeelden van negatieve gedachten.
Let eens op, mogelijk zijn ze voor u herkenbaar?

1.Je schiet altijd tekort en ik heb weinig eigenwaarde en een weinig zelfvertrouwen.

2.Je voelt je minder dan anderen, je kan minder dan anderen, er is een enorme faalangst.

3.Je denkt niet gehoord te worden, met jouw gevoel wordt geen rekening gehouden, er is een voortdurende vorm van wantrouwen bij je aanwezig.

4.Je bent bijna dagelijks erg met jezelf bezig en je hebt dikwijls het gevoel dat je geestelijk in de knoop zit.

5.Je durft mensen niet aan te spreken, je kunt geen relaties aangaan of je kunt in ieder geval geen lang durende relaties volhouden;

6.Je vertrouwt andere mensen bij voorbaat niet en als je eerlijk bent zijn het vaak eerder gevoelens van jaloezie. Feitelijk durf je geen touwtjes uit handen te geven.

7.Het hebt vaak het gevoel: dat is onmogelijk voor mij! Dat kan ik niet en dat is niet voor mij weggelegd!

8.Je komt weinig voor jezelf op en geef gemakkelijk maar toe, om een ander tevreden te stellen.

9.Je vermijdt sociale contacten, terwijl je hier feitelijk wel behoefte aan hebt en je komt daardoor steeds verder in een isolement.

Heel veel oprechte gelovigen worstelen toch met een gevoel van minderwaardigheid en van zelfverwerping, diep in het hart. Dit gevoel houdt christenen gevangen en verlamt hun mogelijkheden, in het bijzonder om God te dienen, maar ook in de omgang met anderen. En dat, ondanks heerlijke geestelijke ervaringen, ondanks hun geloof en zelfs kennis van Gods Woord.

De vraag is heeft het evangelie iets te zeggen aan al deze emotioneel beschadigde mensen? Het antwoord is, ja. In Rom.8:26 staat namelijk dat de heilige Geest ons in onze zwakheid te hulp kan komen (Rom. 8:26).
De Heilige Geest wil m.a.w. onze partner en helper zijn en ons te hulp komen ten behoeve van onze genezing. De heilige Geest is onze goddelijke raadgever, de goddelijke psychiater, die ons probleem, en de oplossing ervoor, grondig kent en er diep naar verlangt ons de weg naar de volledige genezing te wijzen.
Het is beslist Gods wil dat we verlost worden van het negatief denken. Maar we hebben ook ontdekt dat zonder onze medewerking het niet gaat. Wat moeten u en ik dan doen in dit genezingsproces? Hier volgen een paar aanwijzingen.

1. Kijk uw probleem recht en eerlijk in de ogen.
Misschien moet u eerst die afschuwelijke, weggestopte herinnering uit uw jeugd, met alle diepe gevoelens die ermee verbonden zijn, tegemoet treden. Erken het probleem tegenover uzelf, en praat er dan met een vertrouwd iemand over. U moet het a.h.w. uit de verborgenheid halen en in het licht plaatsen. Sommige problemen kunnen nooit opgelost worden voordat u ze aan iemand anders vertelt. In Jac.5:16 staat ‘Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt’ (Jac. 5 : 16). Sommige mensen ontvangen geen diepe, innerlijke genezing omdat ze de moed niet opbrengen zich bloot te geven aan iemand anders, bijvoorbeeld een geestelijk hulpverlener, betrouwbare gelovige vriend of partner.

2. Besef dat minderwaardigheidsgevoelens nooit Gods wil is over u. God heeft feitelijk alleen positieve gedachten over Zijn kinderen. (Lees Jeremia 29:11) “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Het kan dus niet anders of de gedachten van minderwaardigheid, komen niet van God maar van de vijand van God, de satan. Terwijl God uit is op ons geluk, is de duivel uit op onze totale ondergang. Jezus noemde hem de een mensenmoordenaar en een leugenaar. (Joh. 8: 44). Laat het tot u doordringen dat Jezus die moordenaar aan het kruis overwonnen heeft en dat u daarom volkomen vrij kan worden.

3. Zie uzelf niet langer alleen als slachtoffer. Aanvaard ook uw eigen verantwoordelijkheid hierin.
‘Ja maar,’ zegt u, ‘ik was het slachtoffer. U hebt er geen idee van wat mij is aangedaan.’
En uiteraard, kan niemand dat voelen als uzelf. Maar toch is er maar één manier om af te rekenen met al deze en problemen uit uw verleden. Zolang als u de schuld bij de ander zoekt, kunt u er zelf niets mee. Maar u zult nooit genezing van uw beschadigde emoties ontvangen voordat u stopt met iedereen de schuld te geven en besluit zelf uw verantwoording te aanvaarden. Er is ook een verantwoordelijkheid bij u, want u moet namelijk de deur naar vroeger bewust willen sluiten. Jezus zegt in Lukas 6:37 “…laat los en gij zult losgelaten worden”.

Vraag uzelf daarbij bijvoorbeeld af of u wel genezen wil worden. Dat is o.a. de vraag diebethesda Jezus stelde aan de man die al achtendertig jaar lag aan het badwater te Bethesda (Joh. 5:6), wachtende tot iemand hem in het water zou werpen, als de engel het water bewoog. Wat een vraag van Jezus, maar deze vraag is vandaag nog even actueel.

Wilt u werkelijk genezen worden of wilt u alleen maar over uw probleem praten? Wilt u uw probleem gebruiken om aandacht van anderen te krijgen of medelijden.
De verlamde man zei tegen Jezus: ‘Maar ik heb niemand! Er is niemand die me in het bad helpt als het water door de Engel beweegt. En als ik het alleen, zonder hulp probeer, ben ik altijd te laat.’ Hij zocht de schuld bij de omstanders die hem te weinig zouden helpen. Stel uzelf de vraag: ‘doe ik dat ook, zoek ik de schuld bij al die andere mensen die me iets hebben aangedaan. Het helpt ons helemaal niets om boos te blijven op ouders, familie leden, vrienden, kinderen van school etc..

4. Vergeving is het eerste wat nodig is om te genezen. Wilt u werkelijk genezen worden: vergeving is een krachtig middel naar zelfgenezing. Het is heel belangrijk om te vergeven want het is de manier om in balans te komen. Als je wrok blijft koesteren, vreet dat aan je. Dat is niet goed voor een mens. Je kunt er zelfs letterlijk ziek van worden, lichamelijke klachten krijgen. We zeggen niet voor niets dat we “iets op onze lever hebben” of “onze gal willen spuwen”. We kunnen ons niet met Liefde en Licht opvullen als we onszelf nog “vullen” met wrok, haat, schuld of zelfmedelijden. Liefde en schuld kunnen het niet zo goed met elkaar vinden in hetzelfde huis. Waar de één aanwezig is, is de ander verjaagd. Het heden hoeft niet langer te lijden onder de pijn van het verleden. Laten we daarom vergevenweer de onschuld over onszelf en anderen afroepen. Niet om enig gedrag goed te praten, maar om de deur naar onze vrijheid te deblokkeren.

Vergeef daarom iedereen die om één of andere manier kan hebben bij gedragen aan uw probleem. Vergeven is zowel een van de meest heilzame, als een van de meest gecompliceerde innerlijke processen die er bestaan. We hebben het immers niet over kleinigheden. Vergeven gaat per definitie over het onvergeeflijke. Eenvoudig is het allemaal niet. En misschien willen we het ook wel, iemand vergeven die ons iets heeft aangedaan, maar daarmee is het nog niet makkelijk. Er kunnen blokkades zijn, die ons weerhouden om te vergeven, omdat we de betekenis niet begrijpen.

Bijvoorbeeld:

◾Vergeven heeft niets te maken met door de vingers zin van verkeer gedrag. Integendeel. Vergeven zal juist helpen om je grenzen helder te stellen en je behoeften duidelijk te communiceren.

◾Vergeven is niet goedpraten. Goedpraten is eigenlijk een subtiele manier van ontkennen wat er gebeurd is. “Ach hij heeft een nare jeugd gehad”. Met het aandragen van verzachtende omstandigheden voor het gedrag van de ander verhinder je juist dat je kunt vergeven.

◾Vergeven is niet vergeten. In werkelijkheid onthouden we natuurlijk prima wat er is gebeurd. Maar het is er bewust voor kiezen om de zaak te laten rusten en niet meer op te rakelen. Door vergeving kun je alles achter je laten, je laat niet toe dat het nog langer invloed heeft op je leven.

Vergeven doe je ook voor jezelf.
Het is het loslaten van pijn en onrecht uit het verleden, waardoor de wond zich kan sluiten en genezing kan plaatsvinden. Het is het afleggen van de last die je al zo lang meedraagt. Vergeving is een beslissing uit eigen vrije wil waar men een totaal ander mens van wordt. Het is zowel een verlichting als een opluchting. Het brengt een mens terug op het levensspoor. Het geeft je een toekomst die weer open ligt. Het is de beslissing niet langer als een slachtoffer te wachten totdat anderen iets “goedmaken”. Vergeven geneest en maakt het mogelijk voor je om vrij te komen van alle negatieve gevoelens en gedachten die je beheersen.

Vraag de Heer Jezus u te helpen, opdat genezing eindelijk kan intreden.
Verder praten? Dat kan, stuur ons uw bericht en u krijgt altijd antwoord: KLIK HIER

Lees verder

Geplaatst in demonen, minderwaardigheids gevoelens, Vergeven | Tags: | 2 reacties