Wordt iedereen toch nog behouden? Over de alverzoening.

Degene die de leer van de alverzoening aanhangen, zijn verdedigers van het idee dat tenslotte alle mensen toch behouden worden. En dat bij God ‘eeuwig’ gewoon niet ‘eeuwig’ is en eeuwige straf dus ook niet eeuwig kan zijn. Dat komt omdat men maar niet kan geloven in een God die mensen eeuwig laat lijden. En dus gaat men op zoek in de Bijbel naar teksten die dit ondersteunen.

Bijvoorbeeld, zo staat er in de Bijbel dat het feitelijk Gods wil is dat alle mensen worden gered (1 Tim.2:4), d.w.z. niet naar de hel gaan maar eeuwig gelukkig zullen leven. Dus zegt men, als God dat wil, dan kunnen er eenvoudig geen mensen meer verloren gaan, want God is almachtig en wat Hij wil gebeurd. Veel van deze mensen geloven tegenwoordig niet meer in het bestaan van een hel. Maar degene die nog wel geloven dat mensen, vanwege hun zonden in de hel kunnen belanden, zien de ‘hel’ dan toch meer als een tijdelijke plaats van loutering. Waar ongelovigen worden ontdaan van hun zonden en ongeloof, om daarna ‘zuiver’ weer tevoorschijn te komen.

Het is echter beslist een dwaling om te denken dat alles wat God wil ook altijd zal gebeuren. Als dat zou zo zijn, dan is het vreemd waarom Jezus ons heeft geleerd om te bidden “…dat Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde” (Mat.6:10). God zou de mens kunnen dwingen, want Hij is almachtig, maar Hij heeft de mens een eigen verantwoordelijkheid gegeven. Daardoor zijn er b.v. oorlogen in de wereld die God zeker niet gewild heeft. Maar God heeft de mens niet tot een robot gemaakt, want een robot kan niet liefhebben. Een mens kan ook kiezen om God lief te hebben en Hem te gehoorzamen, een robot niet.

Nu is natuurlijk het idee dat alle mensen, hoe ze ook geleefd hebben, uiteindelijk toch door het geweldige werk van de Heer Jezus op Golgotha’s kruis, behouden zouden worden, heel aantrekkelijk. Dat is ook de reden dat er in deze tijd, waarin vaak serieuze diepgaande Bijbelstudie niet meer centraal staat, steeds meer aanhangers van deze leer komen. Maar hoewel de wens wel sympathiek kan zijn, moeten deze redeneringen wel getoetst kunnen worden met de Bijbel.

Het is overigens tekenend voor deze tijd, dat men vrijwel alleen nog wenst te luisteren naar een “evangelie” dat aangenaam klinkt in de oren, waardoor een lering zoals de alverzoening steeds breder aanhang krijgt in evangelische kringen. Want hoe populairder een bepaalde ook leer is, toch moeten we beseffen dat de satan een bedrieger is, die erop uit is om ons te misleiden, met mogelijk eeuwig schade als resultaat.

God is barmhartig.
De Bijbel leert dat God barmhartig en lankmoedig is en dat Hij niet snel zal oordelen. Steeds opnieuw schenkt Hij genade en wacht Hij met oordelen, denk maar aan de grote stad Ninevé (Jona 3:10). Toen de bewoners van de stad zich bekeerde, heeft God hen niet geoordeeld, terwijl Hij dat eerst wel van plan was vanwege hun zonden.

Maar……er komt straks wel een definitief oordeel van God over deze wereld. Het kan nu eenmaal niet dat de zonden onbestraft zou blijven, daarvoor is de prijs die Jezus heeft betaald op het kruis van Golgotha, te hoog geweest. Meestal willen we in de kerk of gemeente niet te veel spreken over oordeel en natuurlijk moeten we er beslist voor waken dat er alleen hel en oordeel gepredikt wordt. Eerst komt de genade, Gods barmhartigheid en liefde, maar het is net als met de rekbaarheid van een elastiek, op een dag is de rek eruit en dan breekt het en dus……….volgt het oordeel.

Het is beslist een vals evangelie wat voorbijgaat aan de toorn van God. De toorn van God die op iedere zondaar rust die zich niet wenst te bekeren van zijn zonden. We hebben het hier over een zeer ernstige zaak het gaat hier namelijk om een zaak van dood of leven. Wie een ander evangelie aanhangt dan de Bijbel leert, bedriegt zichzelf of heeft zich door de meester leugenaar (satan) laten misleiden en komt straks ook bedrogen uit. De vele miljoenen zondaren die nu in het dodenrijk de gevolgen van hun vijandschap tegenover God ondervinden, hebben moeten inzien dat er met Gods heiligheid niet valt te spotten. Zij krijgen echter de kans niet meer om zich alsnog te bekeren.

Het Bijbelboek ‘de Openbaring’.
In het boek Openbaring worden er plagen beschreven die de laatste oordelen zijn die God zal zenden over de wereld die Hem verworpen heeft. Hierna komt niets meer, dan is het oordeel van God ten einde en volgt de eeuwige heerlijkheid die de Heer beloofd heeft aan elkeen die Hem liefheeft. In 1 Kor.2:9 staat “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben”.

Laten we het nog eens zeggen: GOD WIL NIET OORDELEN, MAAR BEHOUDEN. Om ons van het oordeel vrij te spreken, heeft God Zijn Zoon geoordeeld, in onze plaats, aan het kruis. Jesaja 53 zegt in vers 5 “…de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem…” Als het toch gebeurt dat we geoordeeld worden, dan zal een mens God niets kunnen verwijten.

Maar er is één ding waarom God het meest zal toornen en dat is als mensen het offer van Zijn Zoon aan het kruis verwerpen. Dan moeten we ons even voor de geest halen wat Jezus deed, toen Hij die lange weg naar Golgotha ging. De Bijbel zegt in Jesaja 53 dat Hij gestalte noch luister had, Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten. Iemand voor wie men het gelaat verbergt, Hij werd mishandeld, geslagen, bespot en gehoond. Dit alles deed Hij voor ons, opdat wij niet in het oordeel zouden komen. Maar de andere kant is ook waar, dit groot offer roept om vergelding voor al degene die Hem verachten, ondanks Zijn grote liefde voor ons.

Laten wij daarom nooit vergeten wat Jezus voor ons over had aan het kruis. Hij ging de lange weg naar Golgotha, opdat wij mogen uitroepen “ik ben vrij van het oordeel”. Als we onze zonden maar willen belijden en ons oprecht bekeren, dan vinden we altijd vergeving. Zelfs de moordenaar aan het kruis en ook de overspelige vrouw, vonden genade bij Jezus. Paulus zegt in Rom.8:1 “Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn”. Als u maar “in“ Jezus bent, dat is de enige schuilplaats tegen het oordeel. In Jezus betekent, in relatie met Hem en dat kan alleen als we wederomgeboren zijn en dagelijks met Hem wandelen.

De Bijbel zegt dat wat Israël overkomen is, voor ons een voorbeeld is (lees 1 Kor.10:6). Onze verlossing kan b.v. vergeleken worden met de bevrijding van Israël uit slavernij in Egypte. Toen ging in de nacht het oordeel aan hen voorbij, ze aten toen van het paaslam en het bloed van dat Lam brachten ze aan de deurposten van hun huizen aan. Ex.12:7, 8 zegt: “Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen…”.

Dat bloed wijst op de vergeving van onze zonden door de kracht van Jezus bloed, daardoor zijn we vrij van het oordeel. God zei tegen Israël in Ex.12:3 “En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla”. Alleen als ze gehoorzaamde ging het oordeel aan hen voorbij.

Alleen in Jezus is bescherming, geborgenheid, veiligheid tegen het oordeel wat gaat komen over deze wereld. Op dezelfde manier ook moesten de mensen in de ark van Noach zijn, om bewaard te blijven voor de zondvloed (Gods oordeel) die over de toenmalige wereld kwam. Alleen in die ark was het veilig, daarbuiten viel men onder het oordeel. Dat zal straks niet anders zijn, alleen in Jezus is bewaring voor het komende oordeel.

Meer weten, of u wilt anoniem uw verhaal kwijt, klik hier

Meer studies? Zie: www.evangelisch-nieuws.nl

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in oordeel, vergeving en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s